Рішення № 95746118, 23.03.2021, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
23.03.2021
Номер справи
380/10390/20
Номер документу
95746118
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2021 року справа №380/10390/20

Львівський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого-судді Мартинюка В.Я.

секретар судового засідання Новак Л.М.

розглянувши у письмовому провадженні у м.Львові адміністративну справу за позовом Головного управління ДПС у Львівській області до Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтогазрембуд-1» - уповноважена особа Договору про спільну діяльність від 25.04.2003 року №147 про накладення арешту на кошти, що знаходяться у банках,

В С Т А Н О В И В :

Головне управління ДПС у Львівській області звернулося в суд з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтогазрембуд-1» - уповноважена особа договору про спільну діяльність від 25.04.2003 року №147, в якому просить накласти арешт на кошти, що знаходяться у банках.

В обґрунтування позовних вимог зазначає, що відповідач належним чином не виконує вимоги чинного законодавства щодо сплати податкового боргу. Зокрема, зазначає, що на даний час суми податкових зобов`язань відповідача є узгодженими та у встановлені законом строки до бюджету не сплачені. Вказує, що вжиті контролюючим органом заходи щодо погашення заборгованості перед бюджетом відповідачем у встановленому законом порядку не мали позитивних наслідків. Окрім того, вказує на те, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.10.2020 року у відповідача відсутнє майно, за рахунок якого можна погасити податковий борг підприємства.

У своїх запереченнях відповідач зазначає, що він як окрема юридична особа та як уповноважена особа договору про спільну діяльність від 25.04.2003 року №147 окремо взяті на облік як платники податку, окремо ведуть податковий облік та сплачують податки. Стверджує, що індивідуальний податковий номер відповідача як окремої юридичної особи – 337994619042, відповідно до чого заборгованість, відображена в довідці про податкову заборгованість, долученій до позову, не є заборгованістю відповідача як окремої юридичної особи. В свою чергу, позивачем заявлено вимогу про накладення арешту на кошти позивача як окремої юридичної особи, незважаючи на те, що боржником згідно долученої до позову довідки є договір про спільну діяльність від 25.04.2003 року №147. Зазначає, що у відповідача як окремої юридичної особи податковий борг відсутній. Також вказує, що сплата податків та зборів, які виникли в процесі виконання договору про спільну діяльність цього договору здійснюється не з рахунків відповідача як окремої юридичної особи, а з єдиного поточного рахунку спільної діяльності.

У відповіді на відзив позивач вказує, що відповідно до договору про спільну діяльність від 25.04.2003 року №147 оператором є інвестор, а саме відповідач. У зв`язку із наявністю заборгованості в розмірі 2627701 грн. 05 коп. по рентній платі за користування надрами для виробництва газу, що виникла внаслідок спільної діяльності згідно із згаданим договором, контролюючий орган звернувся до Львівського окружного адміністративного суду з позовом про стягнення податкового боргу. У відповідному рішенні позов задоволено у повному обсязі.

Ухвалою суду від 23.11.2020 року відкрито спрощене позовне провадження.

Ухвалою суду від 04.01.2021 року справу вирішено розглядати в порядку загального позовного провадження.

02.03.2021 ухвалою занесеною до протоколу судового засідання продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів.

Ухвалою суду занесеною до протоколу судового засідання від 16.03.2021 року закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду.

Розглянувши матеріали справи та дослідивши докази, судом встановлено такі обставини.

Відповідно до договору про спільну діяльність №147 від 25.04.2003 року, з урахуванням додаткової угоди №02/14 від 28.08..2014 року, відповідач є оператором – уповноваженою особою.

Згаданий договір про спільну діяльність взятий на облік платника податків та присвоєно податковий номер 337504801.

Як вбачається з матеріалів справи, на адресу уповноваженої особи ТзОВ «Нафтогазрембуд-1» направлялась податкова вимога форми «Ю» №30-15 від 17.05.2016 року відповідно до якої сума податкового боргу платника податків за узгодженими грошовими зобов`язаннями станом на 16.05.2016 року становить 785694 грн. 83 коп.

Постановою Львівського окружного адміністративного суду від 13.12.2016 року у справі №813/2996/16 за позовом Дрогобицької об`єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Львівській області до Договір про спільну діяльність від 25.04.2003 року № 147 – уповноважена особа Товариства з обмеженою відповідальністю Нафтогазрембуд – 1 адміністративний позов задоволити повністю та стягнуто з рахунків Договору про спільну діяльність від 25.04.2003 року № 147 – уповноважена особа Товариства з обмеженою відповідальністю Нафтогазрембуд – 1 (ЄДРПОУ 0337504801, вул. Володимира Великого, 18 м. Львів) в користь Державного бюджету України податковий борг в сумі 2627701,05 грн.

Згідно із довідкою Головного управління ДПС у Львівській області №8109/9/13-01-13-04 від 08.10.2020 року про податкову заборгованість Договір про спільну діяльність від 25.04.2003 року №147 – уповноважена особа ТзОВ «Нафтогазрембуд-1» (ЄДРПОУ 337504801) станом на 07.10.2020 року податковий борг (рентна плата за користування надрами для видобування газу, до 01.01.18) становить 2627624 грн. 45 коп., у тому числі основний платіж за актом документальної перевірки – 2627581 грн. 86 коп.; штрафні санкції - 23 грн. 84 коп.; пеня – 18 грн. 75 коп.

Змістом спірних правовідносин є накладення арешту на кошти Договору про спільну діяльність від 25.04.2003 року № 147 – уповноважена особа Товариства з обмеженою відповідальністю Нафтогазрембуд – 1.

Даючи правову оцінку спірним правовідносинам, судом враховано наступні обставини справи та норми чинного законодавства.

Частиною 2 ст.19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до підп. 252.1.3 п.252.1 ст.252 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI, з наступними змінами та доповненнями (далі - ПК України), платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи є уповноважена особа - один із учасників такого договору, на якого згідно з його умовами покладено обов`язок нарахування, утримання та внесення податків і зборів до бюджету з єдиного поточного рахунку спільної діяльності (далі - уповноважена особа), за умови, що один з учасників зазначеного договору має відповідний спеціальний дозвіл. Облік результатів спільної діяльності ведеться таким учасником окремо від обліку його господарської діяльності. Такий учасник додатково береться на облік як платник рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин у порядку, визначеному цим Кодексом.

Згідно із підп.258.1.1 п.258.1 ст.258 ПК України на платника рентної плати покладається відповідальність за правильність обчислення, повноту і своєчасність її внесення до бюджету, а також за своєчасність подання контролюючим органам відповідних податкових декларацій згідно із нормами цього Кодексу та інших законодавчих актів.

Як вбачається із договору про спільну діяльність №147 від 25.04.2003 року відповідач є учасником згаданого договору, а також його уповноваженою особою.

Відтак, суд приходить до висновку, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтогазрембуд-1», у відповідності до підп. 252.1.3 п.252.1 ст.252 та підп.258.1.1 п.258.1 ст.258 ПК України, є платника рентної плати Договору про спільну діяльність від 25.04.2003 року №147 – уповноважена особа ТзОВ «Нафтогазрембуд-1».

Згідно із підп.16.1.4 п.16.1 ст.16 ПК України платник податків зобов`язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Відповідно до підп.14.1.156 п.14.1 ст.14 ПК України, податкове зобов`язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

Як передбачено п.57.1 ст.57 ПК України, платник податків зобов`язаний самостійно сплатити суму податкового зобов`язання, зазначеного у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків встановлених цим Кодексом.

У разі визначення грошового зобов`язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов`язаний сплатити нараховану суму грошового зобов`язання протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу (п.57.1 ст.57 ПК України).

Згідно з положенням підп.14.1.175 п.14.1 ст.14 ПК України, податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов`язання.

Згідно з п.94.1 ст.94 ПК України, адміністративний арешт майна платника податків (далі - арешт майна) є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов`язків, визначених законом.

Відповідно до абзац.2 підп.94.6.2 п.94.6 ст.94 цього ж Закону, арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду шляхом звернення органу державної податкової служби до суду.

У відповідності до положень підп.20.1.33 п.20.1 ст.20 ПК України, органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші цінності, що знаходяться в банку, платника податків, який має податковий борг, у разі якщо у такого платника податків відсутнє майно та/або його балансова вартість менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу.

Як вбачається з довідки Головного управління ДПС у Львівській області №8109/9/13-01-13-04 від 08.10.2020 року, у відповідача, як уповноваженої особи договору про спільну діяльність, наявна податкова заборгованість у розмірі 2627624 грн. 45 коп.

Згідно із Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 15.02.2021 року за №244405798 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек відомості щодо відповідача, як уповноваженої особи договору про спільну діяльність, відсутні.

Враховуючи те, що у платника відсутнє майно, яке може бути джерелом погашення податкового боргу, суд вважає підставними вимоги контролюючого органу про накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку в межах суми податкового боргу 2627624 грн. 45 коп.

При цьому, судом не беруться до уваги доводи відповідача, що позивачем заявлено вимогу про накладення арешту на його кошти як окремої юридичної особи, оскільки в матеріалах справи міститься достатньо доказів (податкова вимога №30-15 від 17.05.2016 року, копія постанови Львівського окружного адміністративного суду від 13.12.2016 року у справі №813/2996/16, на підставі якої видано вказану вимогу, копія договору про спільну діяльність №147 від 25.04.2003 року), які вказують на те, що згадану вимогу заявлено саме на кошти відповідача як уповноваженої особи Договору про спільну діяльність від 25.04.2003 року №147.

Враховуючи наведене, суд прийшов до висновку про обгрунтованість та підставність позовних вимог і вважає, що позов підлягає задоволенню у повному обсязі.

Що стосується судових витрат, то, у відповідності до вимог ч.2 ст.139 КАС України, такі не підлягають стягненню, оскільки в даній справі не залучалися свідки та не проводились експертизи.

Керуючись ст.ст. 19-21, 72-77, 242-246, 255, 293, 295, підп.15.5 п.15 Перехідних положень КАС України, суд, –

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити повністю.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у банках уповноваженої особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтогазрембуд-1» (адреса: м.Львів, вул.В.Великого, 18, код ЄДРПОУ 33799463), відкритих на виконання Договору про спільну діяльність від 25.04.2003 року №147 (податковий номер 337504801).

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається через Львівський окружний адміністративний суд протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Суддя В.Я.Мартинюк

Часті запитання

Який тип судового документу № 95746118 ?

Документ № 95746118 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 95746118 ?

Дата ухвалення - 23.03.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 95746118 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 95746118 ?

В Львівський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 95746117
Наступний документ : 95746119