Рішення № 9545814, 18.03.2010, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
18.03.2010
Номер справи
43/65
Номер документу
9545814
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 43/6518.03.10 За позовом товариства з обмеженою відповідальністю “Ламела”

до товариства з обмеженою відповідальністю “Пластторг”

про стягнення 127686, 25 грн.

Суддя Пасько М.В.

          

Представники:

від позивача Пилипович В.О. –предст. за дов.,

від відповідача не з’явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю “Пластторг” про стягнення 127 686, 25 грн. заборгованості, яка виникла внаслідок неналежного виконання умов договору поставки № ЛМ-026/08 від 28.02.2008.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 21.01.2010 порушено провадження у справі № 43/65 та призначено її розгляд на 12.02.2010.

Відповідач відзив на позовну заяву не надав, вимог суду, викладених в ухвалі про порушення провадження у справі, не виконав, у судове засідання представник Відповідача не з’явився.

Особи, які беруть участь у розгляді справи, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві (див. Роз'яснення Президії ВАСУ від 18.09.97р. № 02-5/289 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України").

В судовому засіданні від представника Позивача надійшла заява про уточнення позовних вимог, відповідно до якої сума основного боргу Відповідача зменшилась та становить 92416, 39 грн.

У зв’язку з нез’явленням в судове засідання представника Відповідача, невиконанням ним вимог ухвали суду про порушення провадження у справі та необхідністю витребування нових доказів, розгляд справи було відкладено на 04.03.10.

В судовому засіданні представник Відповідача заявив про визнання боргу та просив відкласти розгляд справи з метою надання сторонам можливості врегулювати спір.

У зв’язку з клопотанням представника Відповідача про відкладення розгляду справи, необхідністю витребування нових доказів та надання можливості сторонами врегулювати спір, розгляд справи було відкладено на 18.03.10.

Позивач звернувся до суду з заявою про забезпечення позову, шляхом накладання арешту на розрахункові рахунки та майно відповідача в межах заявлених позовних вимог.

Умовою застосування заходів до забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення, що грошові суми, які є у відповідача на момент пред’явлення позову до нього, може зникнути або зменшитись за кількістю на момент виконання рішення.

Статтями 66 та 67 ГПК України передбачені підстави та заходи забезпечення позову, а саме: господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду; позов забезпечується: накладенням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві; забороною відповідачеві вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Суд вивчивши матеріали справи, вважає, що подана заява не підлягає задоволенню, оскільки, Позивачем не додано жодних доказів, що невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

18.02.10 від Позивача надійшла заява про уточнення позовних вимог, відповідно до якої Позивач просить стягнути з Відповідача 92146, 39 грн. основного боргу, 10139, 22 грн. пені, 5722, 22 грн. 10 % річних та 4251, 15 грн. інфляційних нарахувань та припинити провадження у справі в частині стягнення 10000, 00 грн. основного боргу, у зв’язку з Відповідач частково погасив суму основного боргу.

В судове засідання призначене на 18.03.10 представник Відповідача не з’явився.

Судом у відповідності до ст. 81-1 ГПК України складено протокол, який долучено до матеріалів справи.

Розглянувши надані учасниками процесу документи, заслухавши пояснення представника Позивача, господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

28.02.08 між товариством з обмеженою відповідальністю “Ламела” (далі - Позивач) та товариством з обмеженою відповідальністю “Пластторг” (далі - Відповідач) було укладено договір поставки № ЛМ-026/08 (далі –Договір).

За умовами Договору Позивач зобов’язувався передати, а Відповідач прийняти та оплатити продукцію в асортименті, кількості та ціною зазначеними в накладних.

На виконання умов Договору, Позивач на підставі накладних перелічених в позовній заяві, протягом 2009 року передав Відповідачу товар загальною вартістю 1301340, 89 грн.

Згідно п. 4.2 Договору Відповідач зобов’язувався оплачувати товар протягом 30 календарних днів з моменту його отримання.

Відповідач свої зобов’язання згідно умов Договору належним чином не виконав, отриманий товар оплатив частково.

Відповідно до уточненого розрахунку Позивача, заборгованість Відповідача за Договором поставки № ЛМ-026/08 від 28.02.08 складає: 92146, 39 грн. основного боргу, 10139, 22 грн. пені, 5722, 22 грн. 10 % річних та 4251, 15 грн. інфляційних нарахувань. Сплата пені та 10 % річних передбачена п. 8.3 Договору.

Згідно ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Згідно приписів ст. 34 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи, а обставини, що відповідно до законодавства можуть бути підтверджені певними засобами доказування не можуть бути підтверджені іншими засобами доказування.

Дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представника Позивача, господарський суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 202 Цивільного кодексу України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Відповідно до ст.509 ЦК України зобов’язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 Цивільного Кодексу.

Відповідно до ст.225 ЦК України одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Стаття 526 ЦК України встановлює, що зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання) є порушенням цього зобов’язання.

Позивач в судовому засіданні надав докази того, що після подачі позову та порушення провадження у справі Відповідач добровільно сплатив 10000, 00 грн. основного боргу, у зв’язку з чим заборгованість Відповідача на момент розгляду справи складає –92416, 39 грн.

Враховуючи, вищевикладене, провадження у справі в частині стягнення 10000, 00 грн. основного боргу підлягає припиненню за відсутністю предмету спору.

Оскільки, відповідно до ст.ст.11, 526 ЦК України зобов’язання повинні виконуватись своєчасно та належним чином, а одностороння відмова від виконання зобов’язання не допускається (ст. 525 ЦК України) позовні вимоги в частині стягнення основного боргу у розмірі 92416, 39 грн. підлягають задоволенню.

Згідно ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов’язання настають наслідки, передбачені договором або законом.

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь період прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Дії відповідача є порушенням грошових зобов’язань, тому є підстави для застосування встановленої Законом та Договором відповідальності.

Отже, позовні вимоги щодо стягнення 10 % річних та інфляційних нарахувань підлягають задоволенню за уточненим розрахунком Позивача.

Виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється у письмовій формі.

Штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Відповідно до ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання, штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання, пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Дії відповідача є порушенням грошових зобов’язань, тому є підстави для застосування встановленої Договором відповідальності.

Отже, позовні вимоги в частині стягнення пені підлягають задоволенню за уточненим розрахунком Позивача.

Приймаючи до уваги те, що спір виник внаслідок неправильних дій Відповідача, витрати по оплаті держмита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу згідно ст. 49 ГПК України покладаються на Відповідача.

Керуючись ст.ст. 33, 49, 80, 82-85 ГПК України, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю “Пластторг” (02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, код ЄДРПОУ 33994579, з будь якого рахунку виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення) на користь товариства з обмеженою відповідальністю “Ламела” (81051, Львівська обл., Яворівський р-н, с. Новий Яр, код ЄДРПОУ 32234448) 92 416 (дев’яносто дві тисячі чотириста шістнадцять) гривень 39 коп. основного боргу, 10 139 (десять тисяч сто тридцять дев’ять) гривень 22 коп. пені, 5722 (п’ять тисяч сімсот двадцять дві) гривні 22 коп. 10 % річних, 4 251 (чотири тисячі двісті п’ятдесят одну) гривню 15 коп. інфляційних нарахувань, 1 276 (одну тисячу двісті сімдесят шість) гривень 86 коп. державного мита, 236 (двісті тридцять шість) гривень 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ.

Провадження у справі в частині стягнення 10000, 00 грн. основного боргу припинити на підставі п. 1.1 ст. 80 ГПК України за відсутністю предмету спору.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до вимог ст. 84 ГПК України.

          

Суддя           М.В.Пасько

Дата підписання рішення ____

                    

Попередній документ : 9545560
Наступний документ : 9545995