Рішення № 95432333, 05.03.2021, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
05.03.2021
Номер справи
910/20563/20
Номер документу
95432333
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

05.03.2021Справа № 910/20563/20

Суддя Господарського суду міста Києва Демидов В.О., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін справу за позовом Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (вул. Лейпцизька, буд. 1А, м. Київ, 01015) до Приватного акціонерного товариства «Сувенір» (вул. Бориспільська, буд. 30, м. Київ, 02093) про стягнення 94309,99 грн,

Без виклику сторін

ВСТАНОВИВ:

24.12.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (вул. Лейпцизька, буд. 1А, м. Київ, 01015) до Приватного акціонерного товариства «Сувенір» (вул. Бориспільська, буд. 30, м. Київ, 02093) про стягнення 94309,99 грн. та передана судді Демидову В.О. відповідно до автоматизованого розподілу судової справи між суддями.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що відповідач в порушення норм чинного законодавства України та укладеного між сторонами договору на надання послуг з водопостачання та приймання стічних вод через приєднані мережі від 13.12.2011 №09978/5-02 не виконав взяті на себе зобов`язання, у зв`язку з чим позивачем нараховано відповідачу плату за скид стічних вод з перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин у розмірі 94 309,99 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.12.2020 у справі відкрито провадження за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін. Запропоновано відповідачу у строк не пізніше п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження подати до суду відзив на позовну заяву, а також всі докази, що підтверджують заперечення проти позову, позивачу запропоновано у строк не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву подати відповідь на відзив, відповідачу надано строк протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив (у разі подання такого) подати заперечення на відповідь на відзив.

25.01.2021 до суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву та заява про розгляд справи у порядку загального позовного провадження.

Ухвалою суду від 27.01.2021 відмовлено у задоволенні заяви відповідача Приватного акціонерного товариства «Сувенір» про розгляд справи № 910/20563/20 у порядку загального позовного провадження.

Відповідач щодо задоволення позову заперечував, з наступних підстав:

- представником позивача відбір проб якості стічних вод відбувався без участі уповноваженого представника Абонента, а працівник Приватного акціонерного товариства «Сувенір» Муханова В.В. не є представником товариства та уповноваженою особою під час відбору контрольних проб стічних вод; до балансової належності відповідача не входять контрольні колодязі 1/11 та 2/12; відповідачем зазначено, що ніякі акти при відборі контрольних проб якості стічних вод 28.04.2020 р позивачем та/або Департаментом не складались; відбір проб здійснювався Департаментом екологічного нагляду «Акціонерна компанія «Київводоканал», який не є стороною договору.

Позивачем подано відповідь на відзив, в якому зазначено, що позивачем повністю дотримані вимоги щодо відбору та лабораторні аналізи проб стічних вод проведені відповідно до керівних нормативних документів та методик, відповідно нарахування плати за скид стічних вод з перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин Приватного акціонерного товариства «Сувенір» здійснено у відповідності до норм чинного законодавства та зазначено, що наведені доводи у відзиві на позовну заяву не спростовують обов`язку відповідача дотримуватись допустимих концентрацій забруднюючих речовин та сплачувати кошти за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин.

Відповідач правом на подачу заперечень на відповідь на відзив не скористався.

Згідно положень ст. 248 ГПК України, суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Враховуючи належне повідомлення сторін про розгляд справи, визначений процесуальний строк для розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, суд вбачає за можливе здійснити розгляд справи за наявними матеріалами.

Відповідно до ч. 4 ст. 240 ГПК України, у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

Розглянувши матеріали справи, всебічно та повно дослідивши надані докази, суд встановив такі фактичні обставини.

13.12.2011 року між Публічним акціонерним товариством «Акціонерна компанія «Київводоканал», яке в свою чергу перейменоване на Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» (постачальник) та Публічним акціонерним товариством «Сувенір», яке в свою чергу перейменоване на Приватне акціонерне товариство (абонент) було укладено договір на надання послуг водопостачання та водовідведення № 09978/5-02 від 13.12.2011 (далі - Договір) відповідно до п. 1.1 якого Постачальник зобов`язується надавати Абоненту послуги з постачання питної води та приймання від нього стічних вод у систему каналізацій м. Києва за адресами об`єктів водопостачання, зазначеними у дислокації об`єктів водоспоживання та водовідведення (яке є невідємною частиною цього договору) та на підставі пред`явлених абонентом умов (дозволу) на скид стічних вод у систему каналізації м. Києва (надалі умови), а абонент зобов`язався здійснювати своєчасну оплату наданих йому постачальником послуг на умовах цього договору та дотримуватись порядку користування питною водою з комунальних водопроводів і приймання стічних вод, що встановлені Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190 (Правила користування), Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації нанесених пунктів України, затвердженими наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 за №37, зареєстрованими в Міністерстві юстиції 26.04.2002 за №403/6691(Правила приймання), Правилами приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва, затверджених Розпорядженням Виконавчого органу Київської міської ради від 12.10.2011 за №1879, зареєстрованими в головному управлінні юстиції у м. Києві 17.10.2011 за №44/903 (Місцеві правила приймання), а також дотримуватися норм, визначених іншими нормативними актами, що регулюють правовідносини, які виникають за цим договором.

Відповідно до п. 1.5 Договору, абонент забезпечує наявність та своєчасне подовження умов на скид стічних вод згідно із вимогами чинного законодавства, а також забезпечує скид стічних вод з дотриманням допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Пунктом 4.5 договору передбачено, що за скид в міську каналізаційну мережу стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин абонент сплачує додаткову плату передбачену чинним законодавством.

Відповідно до п.1.4 Правил №190 приймання стічних вод від підприємств, установ, організацій до системи централізованого водовідведення здійснюється відповідно до Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, а також місцевих правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації населеного пункту.

З метою запобігання порушенням у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розпорядженням від 12.10.2011 №1879 затверджені Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва (далі - Правила №1879).

Відповідно до п.1.2 Правил № 1879, ці правила поширюються на організації, установи, підприємства усіх форм власності та фізичних осіб-підприємців, що скидають всі види стічних вод у міську систему каналізації (крім балансоутримувачів житлового фонду та об`єктів соціально-культурного призначення, які не скидають стічні води технологічного та/або непобутового походження, або у яких немає орендарів чи інших суб`єктів, що скидають стічні води технологічного та/або непобутового походження).

Пунктом 1.5 Правил №1879 встановлено, що правила встановлюють вимоги до абонентів, які скидають стічні води до міської каналізації, регламентують взаємні права та обов`язки абонентів і водоканалу, порядок визначення величини плати за скидання стічних вед у міську каналізацію, порядок контролю за виконанням цих Правил, відповідальність та засоби впливу за їх порушення.

Згідно з п.2.1 Правил №1879 ПрАТ «АК «Київводоканал» має право здійснювати контроль за якістю стічних вод, що надходять від Абонента в систему каналізації м. Києва, а також режимом та обсягом скидання.

З метою контролю якості стічних вод, що надходять від відповідача у каналізаційні мережі м. Києва, представниками департаменту екологічного нагляду позивача в присутності працівника відповідача, 28.04.2020 був здійснений відбір проб стічних вод, які скидаються з об`єкта, розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Бориспільська, 30 з контрольних колодязів 1/11, 2/21 відповідача для вимірювання показників їх складу та властивостей.

Як вбачається з матеріалів справи, за результатами лабораторних досліджень проб стічних вод, відібраних 28.04.2020 працівниками департаменту екологічного нагляду позивача були складені протоколи, в яких зафіксовано невідповідність стічних вод, які Абонент скидає в систему каналізації м. Києва, державним стандартам та екологічним нормативам в галузі охорони навколишнього природного середовища закріпленим в Правилах №1879.

Таким чином, діями щодо скиду стічних вод в систему каналізації м. Києва з перевищенням вмісту в них забруднюючих речовин відповідач порушив вимоги ст. 32 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», відповідно до якої державні стандарти в галузі охорони навколишнього природного середовища є обов`язковими для виконання і визначають поняття і терміни, режим використання й охорони природних ресурсів, методи контролю за станом навколишнього природного середовища, вимоги щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища.

У випадку перевищення допустимої концентрації (допустима концентрація - встановлений рівень концентрації забруднюючої речовини у стічних водах, які відводяться до міської каналізації) при визначенні величини сплати за скидання стічних вод використовується коефіцієнт кратності (далі - Кк), передбачений Правилами №1879.

Листом-повідомленням №15/6546-Т від 04.05.2020 відповідача було повідомлено про результати хімічних аналізів стічних вод, які ним скидалися у систему міської каналізації.

Так, за результатами лабораторних досліджень проб стічних вод, які скидаються з об`єкта, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 30, відібраних 28.04.2020 з контрольного колодязя 1/11 відповідача виявлено перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин по двом компонентам: вміст завислих речовин становить 14 485,00 мг/дм, допустима концентрація - 300,00; вміст фосфатів становить 11,02 мг/дм, допустима концентрація - 8,00; вміст амонія (азот амонійний) становить 54,40 мг/дм, допустима концентрація - 20,00.

Відповідно до п.7.4 Правил № 1879 загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком Кк виходить більше ніж 10, то приймається Кк=10.

З урахуванням Правил № 1879 та у зв`язку з тим, що коефіцієнт кратності не перевищує 10 (по розрахунку 2,10), при проведені позивачем нарахувань плати за скид стічних вод з перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин застосовується коефіцієнт кратності 2,10 (Кк у контрольному колодязі 1/11 = 2,10).

З контрольного колодязя 2/12 відповідача виявлено перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин по чотирьох компонентам: вміст завислих речовин становить 491,00 мг/дм, допустима концентрація - 300,00; вміст фосфатів становить 36,33 мг/дм, допустима концентрація - 8,00; вміст амонія (азот амонійний) становить 143,00 мг/дм, допустима концентрація - 20,00; окислюваність (ХСК) становить 2 126,00 мг/дм, допустима концентрація - 500,00.

Відповідно до п.7.4 Правил № 1879 загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком Кк виходить більше ніж 10, то приймається Кк=10.

З урахуванням п. 7.4 Правил № 1879 та у зв`язку з тим, що коефіцієнт кратності перевищує 10 (по розрахунку 13,58), при проведені позивачем нарахувань плати за скид стічних вод з перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин застосовується коефіцієнт кратності 10 (Кк у контрольному колодязі 2/12 = 10).

Відповідно до п.7.5 Правил №1879, плата за скид Абонентом стічних вод з перевищенням ДК, установленим разовим аналізом, стягується за час від попереднього аналізу, проведеного Водоканалом, до моменту зафіксованого порушення, але не більше трьох календарних місяців. Ця плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих Абонентом за цей період з даного об`єкта.

Оскільки попередній відбір проб стічних вод здійснювався понад три місяці від відбору проби, у якій зафіксовано перевищення допустимих концентрацій, обсяг скинутих стічних вод відповідача вираховується за три попередні місяці, а саме з 30.01.2020 по 28.04.2020.

Відповідачем за період з 30.01.2020 по 28.04.2020 скинуто стічних вод до міської каналізаційної мережі в обсязі 1 766 м/куб.

Відповідно до пункту 7.2 Правил № 1879, при перевищенні рівня вмісту забруднюючих речовину стічних водах, що скидаються Абонентами у міську каналізацію, порівняно з встановленими допустимими концентраціями забруднюючих речовин. Абоненти сплачують Водоканалу плату за скид наднормативних забруднень, яка нараховується за нормативом плати за очищення 1 куб. м. стічних вод з вмістом забруднень у межах допустимих концентрацій (Нп), обсягом скинутих понаднормативно забруднених стічних вод (Vпз) та коефіцієнтом кратності (Кк), який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.

Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» від 16.06.2016 №1141 (зі змінами внесеними постановою НКРЕКП від 22.11.2019 № 2468) з 28.11.2019 тарифи на послуги водовідведення становить 7,49 грн (без податку на додану вартість) за 1 куб.м.

Оскільки частка тарифу на послуги водовідведення, яка відповідає вартості очищення 1 куб. м стічних вод з вмістом забруднень у межах, установлених допустимих концентрацій забруднюючих речовин становить 59% від затвердженого тарифу на послуги водовідведення Нп складає 4,42 грн (без ПДВ) (7,49 грн * 59%).

Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» від 16.06.2016 № 1141 (зі змінами внесеними постановою НКРЕКП від 04.02.2020 № 283), з 05.02.2020 тариф на послуги водовідведення становить 7,96 грн (без податку на додану вартість) за 1 куб.м.

Оскільки частка тарифу на послуги водовідведення, яка відповідає вартості очищення 1 куб. м стічних вод з вмістом забруднень у межах, установлених допустимих концентрацій забруднюючих речовин становить 59 % від затвердженого тарифу на послуги водовідведення Нп складає 4,69 грн (без ПДВ) (7,96 грн * 59%).

Обсяг скинутих наднормативно забруднених стічних вод за період з 30.01.2020 по 04.02.2020 складає 145 куб.м., за період з 05.02.2020 по 28.04.2020 складає 1 621 куб.м. Відповідно до Паспорта водного господарства відповідача з КК 1/11 скидається 5,9% стічних вод; з КК 2/12 скидається 94,1% стічних вод. Отже, плата за скид стічних вод наднормативних забруднень відповідача складає по КК 1/11 - 1 225,63 грн = (4,42*(145*5,9%) * 2,1)+(4.69*(1621*5,9%)*2,1) +20% (ПДВ); по КК 2/12 - 93084,36 грн = (4,42*(145* 94,1%)*10)+ (4,69*(1621*94,1%)*10)+20% (ПДВ).

Таким чином, розмір грошових коштів, з урахуванням коефіцієнту кратності, що підлягають стягненню з відповідача за скид ним стічних вод із перевищенням допустимих концентрацій, виявлених при відборі проби 28.04.2020 становить 94 309,99 грн.

Листом-попередженням від 25.05.2020 Відповідачу направлені розрахунок № 15/ДК- 2020-04-10/011-Ф від 28.04.2020 нарахувань плати за скид стічних вод з перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин та рахунок на оплату від 15.05.2020 №06005007.

Відповідно до пункту 6.2.18 Правил №1879 абонент зобов`язаний оплатити наданий водоканалом рахунок у 10-денний строк з моменту його отримання.

Відповідно до ст.74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ч. 2 ст. 74 ГПК України у разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події.

У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Матеріали справи не містять доказів сплати відповідачем грошових коштів в розмірі 94 309,99 грн., в зв`язку з чим суд вважає за можливе задовольнити позовні вимоги в частині стягнення з відповідача 94 309,99 грн.

Посилання відповідача, що до балансової належності відповідача не входять контрольні колодязі 1/11 та 2/12, суд вважає необґрунтованими, з огляду на те, що відповідно розмежування балансової належності каналізаційних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін від 27.03.2013 сторонами погоджено місця розташування контрольних колодязів та схеми каналізаційної мережі, яка містить підписи та скріплена печатками сторін без зауважень. Зокрема в матеріалах справи знаходиться паспорт водного господарства відповідача, в якому вказані номера контрольних колодязів, а саме 1/11 та 2/12 відповідно з яких було здійснено відбір проб якості стічних вод.

Стосовно того, що представником позивача відбір проб якості стічних вод відбувався без участі уповноваженого представника Абонента, а працівник Приватного акціонерного товариства «Сувенір» Муханова В.В. не є представником товариства та уповноваженою особою під час відбору контрольних проб стічних вод, суд зазначає наступне. Представник відповідача Муханова В.В, яким було підписано у журналі-акті відбору проб стічних вод не зроблено жодного зауваження щодо порушення порядку відбору проб стічних вод, на момент відбору останній був працівником Приватного акціонерного товариства «Сувенір», а саме головним енергетиком. Належних доказів направлення на адресу позивача наказів або листів про призначення відповідальних осіб при відборі проб стічних вод відповідачем суду не надано, а тому вважати його таким, що не мав право підпису у суду не має підстав.

Відповідачем у відзиві вказано, що відбір проб здійснювався Департаментом екологічного нагляду «Акціонерна компанія «Київводоканал», який не є стороною договору, про що суд зазначає наступне.

Приватним акціонерним товариством "Акціонерна компанія "Київводоканал" створено відокремлені структурні підрозділи, які не мають статусу юридичної особи та діють на підставі положень, серед яких є Департамент екологічного нагляду «Акціонерна компанія «Київводоканал».

Відповідно до положень п. 2.4 Правил № 1879 Абоненти зобов`язані здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до міської каналізації згідно з графіком відбору проб, погодженим з Водоканалом, та не перевищувати встановлені обсяги водовідведення та ДК забруднюючих речовин в стічних водах при їх скиданні до міської каналізації (визначення виду, кількості інгредієнтів та періодичності проведення хіманалізу стічних вод Абонента є виключною компетенцією Водоканалу); забезпечувати можливість проведення Контролюючими службами у будь-який час доби обстеження Абонента з питання роботи локальних очисних споруд (далі - ЛОС) та контролю за скиданням стічних вод у міську каналізацію, включаючи надання відповідного експлуатаційного персоналу та необхідних документів, визначених цими Правилами та Правилами користування.

Тобто, утримання мереж в належному стані, зокрема прочищення каналізаційної мережі, прямо передбачено нормами Правил № 1879, також нормами зазначених правил передбачений обов`язок Абонентів щодо скиду стічних вод в міську каналізаційну мережу з дотриманням допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Відтак, прочищення каналізаційної мережі є обов`язком відповідача та не звільняє його від обов`язку скиду стічних вод з дотриманням допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

У зв`язку із тимчасовою непрацездатністю судді Демидова В.О., рішення виноситься у перший робочий день - 05.03.2021

Відповідно до ст.129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст.74, 76-80, 129, 236 - 240 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Стягнути з Приватного акціонерного товариства «Сувенір» (вул. Бориспільська, буд. 30, м. Київ, 02093, код ЄДРПОУ 02970406) на користь Приватного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" (01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а, код ЄДРПОУ 03327664) 94309,99 (дев`яносто чотири тисячі триста дев`ять) грн 99 коп - суму грошових коштів за скид стічних вод із перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин та 2 102 (дві тисячі сто дві) грн 00 коп - суму судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили у строк та в порядку, встановленому ст.241 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення може бути оскаржено до Північного апеляційного господарського суду в строк, встановлений ст.256 Господарського процесуального кодексу України та в порядку, передбаченому ст.257 Господарського процесуального кодексу України з урахуванням приписів п. 4 Розділу X «Прикінцеві положення» та п.п.17.5 п.17 Розділу ХІПерехідні положення Господарського процесуального кодексу України.

З повним текстом рішення можна ознайомитись у Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою:http://reyestr.court.gov.ua/.

Повний текст рішення складено та підписано 10.03.2021

Суддя В.О.Демидов

Часті запитання

Який тип судового документу № 95432333 ?

Документ № 95432333 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 95432333 ?

Дата ухвалення - 05.03.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 95432333 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 95432333 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 95432333, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 95432333, Господарський суд м. Києва було прийнято 05.03.2021. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 95432333 відноситься до справи № 910/20563/20

Це рішення відноситься до справи № 910/20563/20. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 95432332
Наступний документ : 95432334