Рішення № 9495206, 02.03.2010, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
02.03.2010
Номер справи
44/81
Номер документу
9495206
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 44/8102.03.10 За позовом Відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" в особі Інформаційно-розрахункового центру Київської міської філії

До Колективного підприємства Торговельно-виробнича фірма "Магазин 834"

Про стягнення 1 076,28 грн.

Суддя Чеберяк П.П.

Представники: Від позивачаМаксименко В.В. –представник Від відповідачане з`явився У судовому засіданні 02 березня 2010 року, згідно з вимогами статті 85 ГПК України було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Відкрите акціонерне товариство “Укртелеком” в особі Інформаційно-розрахункового центру Київської міської філії звернулося до господарського суду міста Києва з позовною заявою про стягнення із Колективного підприємства Торговельно-виробнича фірма "Магазин 834"заборгованості за несплату телекомунікаційних послуг в розмірі 1 076(одна тисяча сімдесят шість) грн. 28 коп., в зв’язку з неналежним виконанням останнім своїх зобов’язань за Договором про надання телекомунікаційних послуг № 1100051045 від 30.01.2003 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.01.2010 року прийнято позовну заяву до розгляду, порушено провадження у справі № 44/81 та призначено розгляд справи на 02.03.2010 року. Зазначеною ухвалою суду зобов’язано сторони надати суду певні документи та пояснення по справі.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав з підстав, зазначених у позовній заяві.

Відповідач у судове засідання не з’явився, відзив на позовну заяву не надав, вимоги попередньої ухвали суду не виконав, причин неявки свого представника суду не повідомив, хоча був належним чином повідомлений про призначення справи до розгляду. Клопотань про відкладення розгляду справи від відповідача не надходило.

Особи, які беруть участь у розгляді справи, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві (див. Роз'яснення Президії ВАСУ від 18.09.97р. № 02-5/289 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України").

Відповідно до ст.75 ГПК України якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши подані позивачем документи, заслухавши його пояснення, всебічно і повно з’ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позовна заява, об’єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд м. Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Між сторонами 30.01.2003р. укладено Договір № 1100051045 про надання телекомунікаційних послуг, за умовами якого позивач, як підприємство зв’язку, зобов’язався забезпечувати відповідачу, як споживачу, безперебійне і якісне надання послуг телефонного зв’язку, а відповідач - прийняти та своєчасно сплачувати вартість наданих послуг на умовах, викладених в договорі.

Відповідно до п. 4.1. Договору, послуги, які надаються Позивачем, оплачуються за тарифами, затвердженими згідно з чинним законодавством.

Розділом 4 договору передбачено, що відповідач оплачує послуги електрозв’язку з поданням рахунків.

Статтею 63 ЗУ “Про телекомунікації” врегульовано порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг. Положеннями цієї статті визначено, що телекомунікаційні послуги надаються відповідно до законодавства. Також визначено умови надання зазначених послуг, якими є укладення договору між оператором, провайдером телекомунікацій і споживачем телекомунікаційних послуг, відповідно до основних вимог договору про надання телекомунікаційних послуг, встановлених НКРЗ та наявність оплати замовленої споживачем телекомунікаційної послуги.

Статтею 33 ЗУ “Про телекомунікації” встановлений обов’язок споживача своєчасно сплачувати за отримані телекомунікаційні послуги.

Позивач на виконання умов договору надавав відповідачу послуги електрозв’язку, забезпечував працездатність каналу зв’язку, що підтверджується матеріалами справи та пред’явленими доказами щодо обліку виконання послуг.

Згідно ч.1 ст. 901 ЦК України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором (ч.1 ст. 903 ЦК України).

Відповідно до ст. 525,526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться; одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідач має заборгованість за телекомунікаційні послуги 982,82 грн. Крім того боржник повинен сплатити пеню в сумі 51,62 грн., 3 % річних в сумі –12,51 грн. та інфляційні збитки в сумі –29,33 грн. Разом сума боргу складає 1 076,28 грн.

Відповідно до п. 5.8 Договору, у разі несплати за надані послуги електрозв’язку понад установлений термін споживач сплачує пеню, яка обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, за кожну добу затримки платежу.

Відповідно до ч.2 ст. 36 Закону України “Про телекомунікації”, у разі затримки плати за надані оператором, провайдером телекомунікаційні послуги споживачі сплачують пеню, яка обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня.

Згідно ч.6 ст. 232 ГК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Штрафними санкціями у Господарському кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання (ч.1 ст. 230 ГК України).

Позивач надав суду розрахунок пені, який суд вважає обґрунтованим та вчиненим з урахуванням вимог чинного законодавства.

Враховуючи, що факт прострочення виконання зобов’язання судом встановлено, то вимоги позивача про нарахування пені визнаються судом обґрунтованими та задовольняються за розрахунком позивача у розмірі 51,62 грн.

Відповідно до ч.2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Отже Колективне підприємство Торговельно-виробнича фірма "Магазин 834" має сплатити 29,33 грн. –інфляційних збитків та 12,51 грн. –3% річних.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Враховуючи те, що наявні у справі матеріали свідчать про обґрунтованість вимог позивача, а також те, що відповідач в установленому порядку обставин, повідомлених позивачем, не спростував, розміру позовних вимог не оспорив, то за таких обставин, позов визнається обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за розрахунком позивача.

Згідно ст. 44 ГПК України, позивачем понесені судові витрати, пов’язані з розглядом справи, зокрема витрати на оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу та державного мита, відшкодовуються за рахунок відповідача (ст. 49 ГПК України).

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 33, 43, 49, 82-85 ГПК України, Договором сторін, Господарський суд міста Києва –

ВИРІШИВ:

1.          Позовні вимоги задовольнити повністю.

2.          Стягнути з Колективного підприємства Торговельно-виробнича фірма "Магазин 834" (юр. адреса: 02099, м.Київ, вул. Руднєва, б. 1; ЗКПО 16478933) на користь Відкритого акціонерного товариства “Укртелеком” Інформаційно-розрахункового центру Київської міської філії (02192, м. Київ, вул. Міста Шалетт,1, ЗКПО 01189910) основний борг в сумі 982(дев’ятсот вісімдесят дві) грн. 82 коп., пеню в сумі 51(п’ятдесят одна) грн. 62 коп., 3 % річних в сумі –12 (дванадцять) грн. 51 коп., інфляційні збитки в сумі – 29(двадцять дев’ять)грн. 33 коп., державне мито в сумі 102 (сто дві) грн. 00 коп., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 236 (двісті тридцять шість )грн. 00 коп.

Видати наказ.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

          

Суддя П.П. Чеберяк

Дата підписання рішення 03.03.2010р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 9495206 ?

Документ № 9495206 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 9495206 ?

Дата ухвалення - 02.03.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 9495206 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 9495206 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 9495206, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 9495206, Господарський суд м. Києва було прийнято 02.03.2010. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 9495206 відноситься до справи № 44/81

Це рішення відноситься до справи № 44/81. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 9495204
Наступний документ : 9495208