Рішення № 94729520, 08.02.2021, Київський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
08.02.2021
Номер справи
810/3203/17
Номер документу
94729520
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2021 року № 810/3203/17

Київський окружний адміністративний суд у складі головуючої судді Василенко Г.Ю., розглянувши в порядку письмового провадження за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом Головного управління Держпраці у Київській області до Товариства з обмеженою відповідальністю «Переяслав-Груп» про застосування заходів реагування,

в с т а н о в и в:

Головне управління Держпраці в Київській області звернулось до Київського окружного адміністративного суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Переяслав-Груп", в якому просить суд застосувати до відповідача заходи реагування у сфері державного нагляду у вигляді зупинки робіт, а саме:

- в електроустановках підприємства шляхом заборони експлуатації ЗТП-710 та мереж 0,4 кВ, на межі балансової належності з енергопостачальною організацією до усунення порушень та отримання у встановленому порядку рішення на відновлення робіт.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що у вересні 2017 року була проведена позапланова перевірка відповідача щодо дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, за результатами якої виявлені порушення, які створюють загрозу життю та здоров`ю працівникам підприємства. Враховуючи, що виявлені порушення створюють загрозу життю та/або здоров`ю людей, а також з метою недопущення спричинення шкоди життю чи здоров`ю, позивач просить застосувати до відповідача заходи реагування згідно з ч. 5 ст. 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Відповідач позов не визнав, подав до суду відзив на позовну заяву, в якому просить суд відмовити у задоволенні позову з тих підстав, що ним усунуто більшу частину порушень вимог законодавства з питань охорони праці. При цьому, відповідач повідомив, що ним вживаються належні заходи щодо усунення порушень перевірки дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці, що підтверджується відповідними доказами.

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 25.09.2017 відкрито скорочене провадження у справі.

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 11.10.2017 здійснено судовий розгляд за загальними правилами та призначено справу до судового розгляду на 14.11.2017.

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 14.11.2017, за клопотанням позивача, зупинено провадження у справі для надання часу виконати самостійно припис Товариством з обмеженою відповідальністю "Переяслав-Груп".

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду поновлено провадження в адміністративній справі та вирішено здійснювати подальший розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, визначеними Кодексом адміністративного судочинства України в редакції Закону України від 03.10.2017 №2147-VIII "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Розглянувши подані документи і матеріали, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Переяслав-Груп» (код ЄДРПОУ 00378589) зареєстроване в якості юридичної особи 12.08.2002 (номер запису про реєстрацію в ЄДР: 13581450000001826 від 08.07.2016) за адресою: 08400, Київська обл., місто Переяслав-Хмельницький, вулиця Солонці, будинок 31, що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Головним управлінням Держпраці у Київській області були видані наказ від 30.11.2016 №2580 та направлення від 01.09.2017 №5.1/114 на проведення планової перевірки ТОВ «Переяслав-Груп» щодо дотримання вимог вимог законодавчих та нормативно-правових актів х охорони праці та промислової безпеки у період з 04.09.2017 по 15.09.2017.

У період з 12.09.2017 по 15.09.2017 посадовими особами Головного управління Держпраці у Київській області проведено планову перевірку ТОВ «Переяслав-Груп» з питань дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

За результатами проведеної перевірки складено Акт перевірки суб`єкта господарювання (виробничого об`єкта) від 15.09.2017 №5.1/029/86 (далі - Акт перевірки).

Зокрема, в Акті перевірки зафіксовано три порушення, які стали підставою для звернення до суду з позовом про застосування заходів реагування.

У зв`язку з виявленням вказаних порушень, позивачем попереджено відповідача про необхідність негайного зупинення робіт (виробництва), а саме в електроустановках підприємства шляхом заборони експлуатації ЗТП-710 та мереж 0,4 кВ, на межі балансової належності з енергопостачальною організацією.

Вказані правопорушення зазначені в розділі 5 Акта перевірки суб`єкта господарювання (виробничого об`єкта) від 15.09.2017 №5.1/029/86.

Враховуючі характер виявлених під час перевірки порушень вимог законодавства з охорони праці, що створюють загрозу життю та здоров`ю людей, позивач звернувся з даним позовом до суду з вимогою щодо застосування до відповідача заходів реагування у сфері державного нагляду, з приводу чого суд зазначає наступне.

Основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров`я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні визначені Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 №2694-XII (далі - Закон №2694).

Відповідно до ч. 1 ст. 38 Закону №2694 державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснюють: центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ядерної та радіаційної безпеки; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Відповідно до пункту 1 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 №96, Державна служба України з питань праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, і який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття (далі - загальнообов`язкове державне соціальне страхування) в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

За приписами пункту 7 даного Положення Держпраці здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи. На утворені територіальні органи Держпраці може покладати виконання завдань за міжрегіональним принципом.

Згідно з п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України "Про утворення територіальних органів Державної служби з питань праці та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 11.02.2015 №100 утворено як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної служби з питань праці за переліком згідно з додатком, реорганізувавши шляхом злиття територіальні органи Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки і Державної інспекції з питань праці.

Згідно з п. 1 Положення про Головне управління Держпраці у Київській області, затвердженого наказом Державної служби з питань праці від 04.02.2016 №8, Головне управління Держпраці у Київській області є територіальним органом Державної служби України з питань праці, що їй підпорядковується.

Відповідно до п.п.15 п. 4 вказаного Положення Управління Держпраці відповідно до покладених на нього завдань: здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт, гігієни праці, промислової безпеки, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, у тому числі: забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту; монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами, проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового призначення; виробництва, зберігання, використання отруйних речовин у виробничих процесах, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів; організації проведення навчання (у тому числі спеціального) і перевірки знань з питань охорони праці; навчання працівників у сфері поводження з вибуховими матеріалами та перевірки їх знань.

При цьому, суд звертає увагу на те, що правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов`язки та відповідальність суб`єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначені Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" №877-V від 05.04.2007 (далі - Закон №877, в редакції, яка була чинна на момент виникнення спірних відносин).

Частиною 1 статті 1 Закону №877 встановлено, що державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб`єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Заходами державного нагляду (контролю) є планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій.

Спосіб здійснення державного нагляду (контролю) - процедура здійснення державного нагляду (контролю), визначена законом.

Державний нагляд (контроль) серед іншого здійснюється за принципами пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров`я людини, функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської діяльності, що передбачено ч. 1 ст. 3 Закону №877.

Відповідно до ч. 5 ст. 4 Закону №877 виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб`єктами господарювання можуть бути призупинені виключно за рішенням суду. Відновлення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб`єктами господарювання після призупинення можливе з моменту отримання органом державного нагляду (контролю), який ініціював призупинення, повідомлення суб`єкта господарювання про усунення ним усіх встановлених судом порушень.

Згідно з ч. 7 ст. 7 Закону №877 на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду.

Як було зазначено вище, за результатами планової перевірки ТОВ "Переяслав Груп" позивачем були виявлені три порушення вимог законодавства в сфері охорони праці, які були безпосередньо зазначені в акті від 15.09.2017 №5.1/029/86.

Відповідно до статті 13 Закону №2694 роботодавець зобов`язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме: створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов`язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання; розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці; забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються; впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо; забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом; забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин; організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров`я виробничих факторів; розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці; здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці; організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці; вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.

Так, у відзиві на позовну заяву та письмових поясненнях відповідач зазначив, що після проведення Головним управлінням Держпраці у Київській області перевірки з метою дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки підприємством усунуто виявлені перевіркою порушення, а також надано докази на підтвердження усунення порушень перевірки.

Зокрема, відповідачем надано суду:

1) наказ №18-в від 01.12.2014 "Про консервацію основних засобів";

2) акт про тимчасове виведення основних фондів з виробничого процесу та їх консервацію від 01.12.2014;

3) перелік основних засобів гр. 3 що підлягають консервації станом на 01.12.2014;

4) перелік основних засобів гр. 4 що підлягають консервації станом на 01.12.2014;

5) платіжне доручення №207 від 03.10.2017 про оплату за навчання з електробезпеки в ТОВ "Учбовий центр "КСИМЕ";

6) наказ №2-В від 29.09.2017 "Про призначення відповідального за охорону праці та пожежну безпеку на підприємстві";

7) довідку вих №36 від 03.11.2017 видану працівнику ТОВ "Переяслав Груп" ОСОБА_1 (посада: енергетик) в тому що він пройшов навчання та успішно склав іспити в ТОВ "Учбовий центр "КСИМЕ";

8) посвідчення №1176-41 видане Учбовим комбінатом "Славутич";

9) наказ №4-В від 01.12.2017 "Про призначення відповідального за ведення переговорів з енергопостачальною організацією";

10) наказ №0000000074 від 01.12.2017 "Про прийняття на роботу";

11) наказ №3-В від 01.12.2017 "Про призначення відповідального за електрогосподарство";

12) положення про службу енергетика, затверджене наказом від 01.12.2017 №3-В;

13) посадова інструкція охоронця (старшого охоронця), затверджена директором ТОВ "Переяслав Груп" 29.09.2017 (наказ №2-В від 29.09.2017);

14) інструкція про заходи пожежної безпеки на підприємстві, затверджена директором ТОВ "Переяслав Груп" 29.09.2017 (наказ №2-В від 29.09.2017);

15) договір надання послуг №5.12/2017 від 13.12.2017 на проведення проти аварійних, приймально-здавальних і профілактичних випробувань та вимірювань електроустановок, що належать підприємству з правилами і нормами (ПТЕЕС);

16) дозвіл Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України №52.15.30, яким дозволяється ТОВ "Переяслав Груп" виконувати випробування електричного устаткування електричних станцій та мереж, технологічного електрообладнання напругою понад 1000В дозвіл діє з 30.01.2015 по 29.01.2020;

17) протокол №5479/1 вимірювань силового трансформатора від 24.01.2018;

18) протокол №5479/2 вимірювань силового трансформатора від 16.02.2018;

19) протокол №5479/3 випробувань силового кабелю підвищеною напругою постійного струму від 16.02.2018;

20) протокол №5479/4 випробувань силового кабелю підвищеною напругою постійного струму від 16.02.2018;

21) протокол №5479/5 випробувань силового кабелю підвищеною напругою постійного струму від 16.02.2018;

22) висновок експертизи №80.2-09-108-5479.18, затверджений заступником директора - керівника ДП "КЕТЦ" 20.02.2018 за результатами експертного обстеження (технічного діагностування) та почергового технічного огляду устаткування підвищеної небезпеки: ЗТП-710;

23) акт АТ Київобленерго №154888 контрольного огляду засобів електричної енергії від 20.03.2018;

24) акт АТ Київобленерго №595561 від 20.03.2018 про передачу на відповідальне збереження приладу обліку та пломб встановлених на ньому.

Отже, наведене свідчить, що відповідач усунув порушення, зазначені в акті перевірки від 15.09.2017 №5.1/029/86 та які створювали загрозу та життю працюючих.

Суд вважає, що застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень органом державного нагляду до відповідача без достатніх підстав буде становити свавільне втручання у право мирно володіти майном, яке підлягає захисту згідно статті 1 Першого протоколу Конвенції.

З урахуванням зазначених обставин, суд зазначає про необхідність встановлення рівноваги між здійсненням контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері праці і використанням повноважень з метою, з якою це повноваження надано.

Вимога знаходження справедливої рівноваги означає, що завжди має бути розумна пропорційність між використовуваними засобами і метою, яка ними досягається.

Принцип пропорційності спрямований на забезпечення у правовому регулюванні розумного балансу приватних і публічних інтересів, відповідно до якого цілі обмежень прав мають бути істотними, а засоби їх досягнення обґрунтованими і мінімально обтяжливими для осіб, чиї права обмежуються; дозволяє досягти розумного співвідношення між цілями державного впливу та засобами їх досягнення.

Принцип пропорційності являє собою загальний, універсальний принцип права, який вимагає співрозмірного обмеження прав та свобод людини для досягнення публічних цілей.

Оскільки перелік порушень, які створюють загрозу життю та здоров`ю людей, законодавством України не визначено, то віднесення до зазначеної категорії є суб`єктивною оцінкою суб`єкта владних повноважень, а тому в кожному окремому випадку суб`єкт владних повноважень має визначати - чи створюють виявлені порушення дійсну реальну загрозу життю та здоров`ю людей у взаємозв`язку із встановленими обставинами, що мають значення для вирішення даного питання.

Іншою важливою умовою застосування запобіжних заходів є наявність обґрунтованих підстав для застосування саме конкретного заходу реагування та його адекватність виявленим порушенням.

У Рішенні від 25 січня 2012 року №3-рп/2012 (справа №1-11/2012) Конституційний Суд України зазначив, що одним із елементів верховенства права є принцип пропорційності, який у сфері соціального захисту означає, зокрема, що заходи, передбачені в нормативно-правових актах, повинні спрямовуватися на досягнення легітимної мети та мають бути співмірними з нею.

Враховуючи встановлені обставини та наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про те, що застосування до відповідача заходів реагування, заявлених у позові, є надмірними, а заявлений у позовній заяві захід реагування є непропорційним наслідкам для прав, свобод та інтересів широкого кола осіб і цілями, на досягнення яких спрямовані такі заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до вимог статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Тобто, ці норми одночасно покладають обов`язок на сторін доводити суду обґрунтованість своїх тверджень або заперечень.

В той же час, всупереч вказаному позивач як суб`єкт владних повноважень не навів жодних переконливих доводів та не надав доказів на підтвердження необхідності застосування крайнього заходу реагування у вигляді зупинки робіт на ТОВ "Переяслав Груп".

Таким чином, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку, що у задоволенні адміністративного позову слід відмовити.

Керуючись статтями 2, 9, 14, 73-78, 90, 242-246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

в и р і ш и в:

У задоволенні адміністративного позову відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі оголошення судом лише вступної та резолютивної частини рішення, або розгляду справи в порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 1 Розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через Київський окружний адміністративний суд.

Суддя Василенко Г.Ю.

Часті запитання

Який тип судового документу № 94729520 ?

Документ № 94729520 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 94729520 ?

Дата ухвалення - 08.02.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94729520 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 94729520 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 94729520, Київський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 94729520, Київський окружний адміністративний суд було прийнято 08.02.2021. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 94729520 відноситься до справи № 810/3203/17

Це рішення відноситься до справи № 810/3203/17. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 94729518
Наступний документ : 94729522