Ухвала суду № 94287190, 14.01.2021, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
14.01.2021
Номер справи
911/3337/20
Номер документу
94287190
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"14" січня 2021 р. м. Київ Справа № 911/3337/20

Господарський суд Київської області у складі судді Третьякової Оксани Олегівни, розглянувши матеріали

За позовомПриватного підприємства “Поділля-Агрохімсервіс” (24240, Вінницька обл., Томашпільський район, смт Вапнярка, вул. Незалежності, 233) До Малого підприємства “Анна” (09634, Київська обл., Рокитнянський район, с. Синява, вул. Шевченка, 3)Про стягнення 1986346,30 грн

Представники:

Від позивача не з`явився Від відповідача не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду Київської області надійшла позовна заява Приватного підприємства “Поділля-Агрохімсервіс” від 18.11.2020 до Малого підприємства “Анна” про стягнення 1986346,30 грн, з яких: 1441975,00 грн основного боргу, 36538,88 грн пені, 432592,50 грн штрафу та 75239,92 грн відсотків за неправомірне користування чужими грошовими коштами.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем зобов`язань за договором поставки №111-2020 на умовах розстрочення платежів від 08.04.2020.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 23.11.2020 №911/3337/20 зазначений позов залишено без руху в порядку ст.174 Господарського процесуального кодексу України для усунення у десятиденний строк недоліків позовної заяви.

В установлений строк від позивача надійшла заява від 25.11.2020 про усунення недоліків позовної заяви, якою усунено недоліки позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 11.12.2020 відкрито провадження у справі №911/3337/20 за вказаними позовними вимогами, постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 14.01.2021, встановлено учасникам справи строк для вчинення необхідних процесуальних дій та ін.

12.01.2021 до Господарського суду Київської області від сторін надійшли заява про затвердження мирової угоди у справі №911/3337/20 та оригінал підписаної сторонами мирової угоди у справі №911/3337/20 від 11.01.2021.

14.01.2021 у підготовче засідання сторони уповноважених представників не направили, про причини їх неявки суд не повідомили, хоча про дату, час і місце проведення підготовчого засідання повідомлені своєчасно та належним чином.

З матеріалів справи судом встановлено, що 11.01.2021 сторони уклали мирову угоду у справі №911/3337/20 за позовом Приватного підприємства “Поділля-Агрохімсервіс” до Малого підприємства “Анна” про стягнення 1986346,30 грн та клопочуть про її затвердження Господарським судом Київської області.

В клопотанні про затвердження мирової угоди сторони повідомили суд про ознайомлення з наслідками укладення мирової угоди.

У поданій до суду на затвердження мировій угоді вказується, що така мирова угода укладена 11.01.2021, відповідач визнає в повному обсязі заявлені позивачем позовні вимоги у справі №911/3337/20, як законні та обґрунтовані, підтверджує про наявність у нього заборгованості перед позивачем, яка виникла на підставі укладеного між сторонами договору поставки №111-2020 від 08.04.2020 та обов`язку її погашення. Станом на дату підписання мирової угоди розмір заборгованості відповідача перед позивачем, за мінусом здійсненого платежу на суму 350000 (триста п`ятдесят тисяч) гривень 00 копійок в якості оплати за поставлений товар згідно договору №111-2020 від 08.04.2020, становить 1091975 (один мільйон дев`яносто одна тисяча дев`ятсот сімдесят п`ять) гривень 00 копійок, із чим сторони погоджуються та підтверджують факт здійсненого платежу. Сторони дійшли згоди, що відповідач, з метою врегулювання наявного спору задля погашення заборгованості та відшкодування понесених позивачем витрат зі сплати судового збору та витрат на правову допомогу, сплачує на користь позивача в термін до 12.02.2021 грошові кошти в розмірі 1131770 (один мільйон сто тридцять одну тисячу сімсот сімдесят) гривень 19 копійок. Сторони дійшли згоди, що у випадку сплати грошових коштів в розмірі та у строк, що вказані у п.3 мирової угоди, позовні вимоги будуть вважатись задоволеними в повному обсязі, а позивач не матиме жодних претензій майнового та/або немайнового характеру до відповідача щодо предмету справи. Сторони домовились, що у випадку сплати грошових коштів в розмірі та у строк, що вказані у п.3 мирової угоди, договір поставки № 111-2020 від 08.04.2020 буде вважатись виконаним, а право власності на товар за договором вважатиметься таким, що збереглось за Відповідачем. Сторони погодили, що у разі порушення відповідачем зобов`язань по оплаті грошових коштів в розмірі та у строк, що вказані у п.3 мирової угоди, позивач, без будь-яких погоджень із відповідачем, має право розпочати процедуру по примусовому стягненню залишку суми заборгованості у відповідності до чинного законодавства. В разі настання умов, вказаних в п.6 мирової угоди, відповідач сплачує на користь позивача грошові кошти в розмірі 1676141 (один мільйон шістсот сімдесят шість тисяч сто сорок одна) гривня 49 копійок, з яких 1091975,00 гривень заборгованості за поставлений товар; 36538,88 гривень пені; 432592,50 штрафу; 75239,92 гривень відсотків за неправомірне користування чужими грошовими коштами 29795,19 гривень судового збору та 10000,00 гривень витрат на правову допомогу адвоката.

Відповідно до ст.192 Господарського процесуального кодексу України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі. Суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні мирової угоди і продовжує судовий розгляд, якщо: умови мирової угоди суперечать закону або порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб, є невиконуваними; або одну із сторін мирової угоди представляє її законний представник, дії якого суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Дослідивши подану мирову угоду, суд вважає, що її умови не суперечать вимогам чинного законодавства, стосуються лише прав і обов`язків сторін щодо предмету позову, сторони мирової угоди підтвердили, що ознайомлені з наслідками її затвердження судом, а тому така мирова угода, що підписана уповноваженими представниками сторін, відповідно до вимог ст.192 Господарського процесуального кодексу України підлягає затвердженню судом.

Одним з процесуальних наслідків підготовчого засідання за приписами п.2 ч.2 ст.185 Господарського процесуального кодексу України є постановлення ухвали про закриття провадження у справі.

Згідно з п.7 ч.1 ст.231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

За наведених обставин, провадження у справі підлягає закриттю.

Відповідно до ч.3 ст.231 Господарського процесуального кодексу України у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Враховуючи зазначене, керуючись ст.42, 46, 185, 192, 231, 232-236 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду у справі №911/3337/20 від 11.01.2021, укладену між Приватним підприємством “Поділля-Агрохімсервіс” (24240, Вінницька обл., Томашпільський район, смт. Вапнярка, вул. Незалежності, 233, ідентифікаційний код 36327834) та Малим підприємством “Анна” (09634, Київська обл., Рокитнянський район, с. Синява, вул. Шевченка, 3, ідентифікаційний код 32257533), оригінальний примірник якої знаходиться в матеріалах справи № 911/3337/20, з наступними умовами:

«Приватне підприємство «ПОДІЛЛЯ-АГРОХІМСЕРВІС», код за ЄДРПОУ 36327834, як Позивач у справі №911/3337/20, що розглядається Господарським судом Київської області, в особі Директора Фещенка Василя Васильовича, який діє на підставі Статуту, далі за текстом - «Позивач», з однієї сторони, та

Мале приватне підприємство «АННА, код за ЄДРПОУ 32257533 як Відповідач у справі №911/3337/20, яка розглядається Господарським судом Київської області, в особі Директора Білошицького Віктора Володимировича, далі за текстом - «Відповідач», з другої сторони,кожен окремо як «Сторона»,разом як «Сторони»,

у ході розгляду Господарським судом Київської областіcправи№ 911/3337/20 за позовом ПП «ПОДІЛЛЯ-АГРОХІМСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 36327834) до МПП «АННА» (ЄДРПОУ: 32257533)про стягнення заборгованості за поставлений товар, штрафних санкцій та відсотків за неправомірне користування чужими грошовими коштами, що передбачені договором, витрат на правову допомогу та штрафних санкцій на загальну суму 2 026 141 гривень 49 копійок, відповідно до статей 46 та192, 193 Господарського процесуального кодексу України, домовились врегулювати спір по справі № 911/3377/20 шляхом укладення цієї мирової угоди (далі за текстом - «Мирова угода») на наступних умовах:

1. Відповідач визнає в повному обсязі заявлені Позивачем позовні вимоги як законні та обґрунтовані, підтверджує наявність заборгованості перед Позивачем, яка виникла на підставі укладеного Сторонами Договору поставки № 111-2020 від 08.04.2020 року та обов`язок погашення останньої.

2. Станом на дату підписання даної Мирової угоди розмір заборгованості, за мінусом здійсненого платежу на суму 350 000 (триста п`ятдесят тисяч) гривень 00 копійок в якості оплати за поставлений товар згідно Договору № 111-2020, становить 1 091 975 (один мільйон дев`яносто одна тисяча дев`ятсот сімдесят п`ять) гривень 00 копійок, із чим Сторони погоджуються та підтверджують факт здійсненого платежу.

3. Сторони дійшли згоди, що Відповідач, з метою врегулювання наявного спору задля погашення заборгованості та відшкодування понесених Позивачем витрат зі сплати судового збору та витрат на правову допомогу, сплачує Позивачу в термін до 12 лютого 2021 року грошові кошти в розмірі 1 131 770 (один мільйон сто тридцять одна тисяча сімсот сімдесят) гривень 19 копійок.

4. Сторони дійшли згоди, що у випадку сплати грошових коштів в розмірі та у строк, що вказані у п. 3 цієї Мирової угоди, позовні вимоги будуть вважатись задоволеними в повному обсязі, а Позивач не матиме жодних претензій майнового та/або немайнового характеру до Відповідача щодо предмету цієї справи.

5. Сторони домовились, що у випадку сплати грошових коштів в розмірі та у строк, що вказані у п. 3 цієї Мирової угоди, Договір поставки № 111-2020 від 08.04.2020 рокубуде вважатись виконаним, а право власності на товар за Договором вважатиметься таким, що зберіглось за Відповідачем.

6. Сторони погодили, що у разі порушення Відповідачем зобов`язань по оплаті грошових коштів в розмірі та у строк, що вказані у п. 3 цієї Мирової угоди, Позивач, безбудь-яких погоджень із Відповідачем, має право розпочати процедуру по примусовому стягненню залишку суми заборгованості у відповідності до чинного законодавства.

7. В разі настання умов, вказаних в п. 6 цієї Мирової угоди, Відповідач сплачує на користь Позивача грошові кошти в розмірі 1 676 141 (один мільйон шістсот сімдесят шість тисяч сто сорок одна) гривня 49 копійок, з яких:

7.1. 1 091 975,00 гривень заборгованості за поставлений Товар;

7.2. 36 538,88 гривень пені;

7.3. 432 592,50 штрафу;

7.4. 75 239,92 гривень відсотків за неправомірне користування чужими грошовими коштами

7.5. 29 795,19 гривень судового збору;

7.6. 10 000,00 гривень витрат на правову допомогу адвоката.

8. Ця угода набуває чинності з моменту її підписання сторонами (кожного аркушу) та наступного затвердження її Господарським судом Київської області та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов`язань.

9. Ця Мирова угода укладена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається в Господарському суді Київської області.

10. Сторони ознайомлені з наслідками укладання Мирової угоди, що передбачені ст.193 Господарського процесуального кодексу України.

11. Сторони заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права Сторін, а також права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави. Ця угода укладається при повному розумінні Сторонами її предмета та наслідків її укладення.

12. Позивач і Відповідач, керуючись статтею 192 Господарського процесуального кодексу України, просять Господарський суд Київської області постановити ухвалу про затвердження Мирової угоди та закриття провадження у справі № 911/3337/20.

13. Ухвала про затвердження цієї Мирової угоди є виконавчим документом у судовій справі № 911/3337/20.

14. У разі невиконання Відповідачем, затвердженої судом цієї Мирової угоди, ухвала суду про затвердження Мирової угоди може бути подана Позивачем для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Місцезнаходження та реквізити Сторін:

Позивач ПП «ПОДІЛЛЯ-АГРОХІМСЕРВІС» ЄДРПОУ 36327834 24240, Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Вапнярка, вул. Незалежності, б. 233 р/р НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 Директор _____ Фещенко В.В.Відповідач МПП «АННА» ЄДРПОУ 32257533 09634, Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Синява, вул. Шевченка, б. 3 р/р ___ в ___ МФО _____ Директор ______Білошицький В.В.»2. Закрити провадження у справі №911/3337/20 за позовом Приватного підприємства “Поділля-Агрохімсервіс” до Малого підприємства “Анна” про стягнення 1986346,30 грн.

Ухвала набирає законної сили 14.01.2021 та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Північного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня її проголошення.

Ухвала Господарського суду Київської області від 14.01.2021 про затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі №911/3337/20 є виконавчим документом згідно з п.2 ч.1 ст.3 Закону України “Про виконавче провадження”.

Стягувач – Приватне підприємство “Поділля-Агрохімсервіс” (24240, Вінницька обл., Томашпільський район, смт. Вапнярка, вул. Незалежності, 233, ідентифікаційний код 36327834).

Боржник – Мале підприємство “Анна” (09634, Київська обл., Рокитнянський район, с. Синява, вул. Шевченка, 3, ідентифікаційний код 32257533).

Строк пред`явлення ухвали до виконання по 13.02.2024.

Повний текст ухвали складено 20.01.2021.

Суддя О.О. Третьякова

Часті запитання

Який тип судового документу № 94287190 ?

Документ № 94287190 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 94287190 ?

Дата ухвалення - 14.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94287190 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 94287190 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 94287188
Наступний документ : 94287191