Рішення № 94287092, 21.01.2021, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
21.01.2021
Номер справи
910/17774/20
Номер документу
94287092
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

21.01.2021справа №910/17774/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В. розглянув в порядку спрощеного позовного провадження

справу №910/17774/20

за позовом приватного акціонерного товариства «Лекхім» (01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 23; ідентифікаційний код 20029017)

до товариства з обмеженою відповідальністю «Український бізнес Хаб-Експорт» (03035, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, буд. 10; ідентифікаційний код 42724283)

про стягнення 23 473,24 грн.,

без виклику представників сторін.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Стислий виклад позовних вимог

Приватне акціонерне товариство «Лекхім» (далі - ПрАТ «Лекхім») звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «Український бізнес Хаб-Експорт» (далі - ТОВ «Український бізнес Хаб-Експорт») 20 541,60 грн. основного боргу, що утворився у зв`язку неналежним виконанням відповідачем умов укладеного сторонами дистриб`юторського договору від 16.09.2019 №007 (далі - Договір); 2 293,66 грн. пені; 308,27 грн. 3 % річних та 329,71 втрат від інфляції, а всього 23 473,24 грн.

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- 16.09.2019 ПрАТ «Лекхім» (продавець) та ТОВ «Український бізнес Хаб-Експорт» (покупець) укладено Договір, відповідно до якого продавець зобов`язується передати у власність покупця товар у кількості, асортименті, замовленому покупцем;

- на виконання умов Договору позивач поставив товар відповідачу у кількості 5 472 пляшки на загальну суму 101 779,20 грн., що підтверджується видатковою накладною від 30.10.2019 № ОП/2772;

- ТОВ «Український бізнес Хаб-Експорт» повернуло ПрАТ «Лекхім» товар за накладними про повернення товару: від 06.08.2020 №21 у кількості 360 пляшок на суму 6 480 грн. та від 17.09.2020 №22 у кількості 3 996 пляшки на суму 74 757, 60 грн.;

- станом на 13.11.2020 (дата подання позовної заяви до суду) заборгованість за поставлений товар складає 20 541,60 грн.;

- у зв`язку з простроченням сплати заборгованості позивачем нараховано відповідачу 2 293,66 грн. пені; 308,27 грн. 3 % річних та 329,71 втрат від інфляції.

2. Процесуальні дії у справі

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.11.2020 позовну заяву ПрАТ «Лекхім» залишено без руху та встановлено позивачу семиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

30.11.2020 позивачем подано суду документи на виконання ухвали суду від 18.11.2020.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 02.12.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами; встановлено:

- позивачу строк у п`ять днів:

· з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для надання суду оригінали всіх документів, доданих до позовної заяви, що стосуються предмету спору (для огляду);

· з дня отримання від відповідача відзиву на позовну заяву для надання суду відповіді на відзив в порядку статті 166 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання вказаних документів відповідачу;

- відповідачу строк:

· у п`ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для надання суду: відзиву на позов в порядку статті 165 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання відзиву та доданих до нього документів позивачу; на підтвердження статусу юридичної особи і повного найменування належним чином засвідчених копій (для долучення до матеріалів справи) статуту; документів, що підтверджують повноваження представників (накази, довіреності, тощо), - оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи;

· у п`ять днів з дня отримання відповіді на відзив для надання суду заперечень на відповідь на відзив в порядку статті 167 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання зазначених документів позивачу.

Вказану ухвалу було надіслано відповідачу на адресу, зазначену у позовній заяві та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що підтверджується відміткою канцелярії суду на звороті такої ухвали.

До матеріалів справи долучено конверт-повернення з відміткою відділення поштового зв`язку «не зареєстровано».

Пунктом 5 частини шостої статті 242 ГПК України передбачено, що днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Крім того, судом враховано, що у відповідності до частини другої статті 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання. Судові рішення також можуть публікуватися в друкованих виданнях із додержанням вимог цього Закону.

Єдиний державний реєстр судових рішень - це автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень (частина друга статті 3 Закону України «Про доступ до судових рішень»).

Згідно з частиною першою статті 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України.

З огляду на викладене відповідач не був позбавлений права та можливості ознайомитися з ухвалою суду у Єдиному державному реєстрі судових рішень та подати у встановлені ГПК України строки відзив на позовну заяву.

Позивач 16.12.2020 подав суду для огляду оригінали документів, копії яких додано до позовної заяви.

Судом оглянуто такі оригінали документів, встановлено відповідність наявних в матеріалах справи копій поданим оригіналам та листом від 17.12.2020 повернуто оригінали позивачу.

ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДОМ

16.09.2019 ПрАТ «Лекхім» (компанія) та ТОВ «Український бізнес Хаб-Експорт» (дистриб`ютор) укладено Договір, за умовами якого:

- компанія, що є виробником безалкогольних напоїв (далі - товар), доручає, а дистриб`ютор бере на себе зобов`язання щодо розширення ринків збуту та збільшення обсягів продажів товару на визначеній компанією території (пункт 1.1 Договору);

- з метою виконання пункту 1.1 Договору компанія зобов`язується передавати товар в кількості та асортименті, замовленому дистриб`ютором, а останній - приймати і оплачувати його; кількість і розгорнутий асортимент товару узгоджуються дистриб`ютором з компанією на кожну партію товару (пункт 1.2 Договору);

- ціни та асортимент товару зазначаються у специфікації (додаток №1), а також у заявці та видатковій накладній, що є невід`ємною частиною Договору (пункт 1.3 Договору);

- кількість, асортимент та вартість товару зазначаються у видаткових накладних на кожну партію товару, які формуються відповідно до узгодженої сторонами заявки (пункт 2.3 Договору);

- право власності на товар переходить до дистриб`ютора в момент передання товару; датою поставки є дата, зазначена у видатковій накладній (пункт 3.1 Договору);

- дистриб`ютор оплачує товар, поставлений на його адресу відповідно до його заявок, протягом 30 календарних днів з моменту його отримання шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок компанії, вказаний у розділі 13 цього договору (пункт 4.2 Договору);

- у разі прострочення платежу за поставлений товар дистриб`ютор сплачує компанії пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми заборгованості за кожен день прострочення (пункт 7.3 Договору).

На виконання умов Договору позивачем було поставлено відповідачу товар у кількості 5 472 пляшки на загальну суму 101 779,20 грн., що підтверджується видатковою накладною від 30.10.2019 №ОП/2772, підписаною уповноваженими представниками сторін та скріпленою печатками юридичних осіб, а також товарно-транспортною накладною від 30.10.2019 № 3763.

Таким чином, товар є належним чином поставленим позивачем та прийнятим відповідачем без будь-яких зауважень.

ТОВ «Український бізнес Хаб-Експорт» повернуло ПрАТ «Лекхім» товар за накладними про повернення товару: від 06.08.2020 №21 у кількості 360 пляшок на суму 6 480 грн. та від 17.09.2020 №22 у кількості 3 996 пляшки на суму 74 757, 60 грн.

Відповідач не подав суду будь-яких доказів оплати поставленого товару на суму 20 541,60 грн.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ. ПОЗИЦІЯ СУДУ

Частинами першою і другою статті 712 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відповідно до статті 655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно з частиною першою статті 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 525 ЦК України передбачено, що одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно із статтею 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

За приписами статті 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Передбачене законом право кредитора вимагати сплати боргу з урахуванням індексу інфляції та 3% річних в порядку статті 625 ЦК України є способами захисту його майнового права та інтересу, суть яких полягає у відшкодуванні матеріальних втрат від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові.

Відповідно до частини першої статті 546 ЦК України виконання зобов`язання може забезпечуватися, зокрема, неустойкою.

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання; штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання; пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання (стаття 549 ЦК України).

Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано (частина шоста статті 232 Господарського кодексу України).

Згідно з пунктом 1.9 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013 №14 «Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов`язань» день фактичної сплати суми заборгованості не включається в період часу, за який здійснюється стягнення інфляційних нарахувань та пені.

ВИСНОВКИ

Отже, оскільки позивачем було належним чином виконано умови Договору в частині поставки відповідачу товару, ТОВ «Український бізнес Хаб-Експорт» не було повністю оплачено такий товар, то позовні вимоги в частині стягнення з відповідача 20 541,60 грн. основної заборгованості є обґрунтованими, документально підтвердженими та такими, що підлягають задоволенню.

Крім суми основної заборгованості позивач просить стягнути з відповідача 2 293,66 грн. пені; 308,27 грн. 3 % річних та 329,71 втрат від інфляції за період з 30.11.2019 по 30.05.2020.

Перевіривши здійснений позивачем розрахунок суми пені, 3% річних і втрат від інфляції, а також періодів їх нарахування, суд встановив, що вони правильні.

Таким чином, стягненню з відповідача підлягає 2 293,66 грн. пені; 308,27 грн. 3 % річних та 329,71 втрат від інфляції.

За приписами статті 129 ГПК України витрати зі сплати судового збору слід покласти на відповідача.

Керуючись статтями 13, 73, 74, 76 - 79, 86, 129, 232, 233, 236 - 238, 240, 247-252 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги приватного акціонерного товариства «Лекхім» (01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 23; ідентифікаційний код 20029017) до товариства з обмеженою відповідальністю «Український бізнес Хаб-Експорт» (03035, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, буд. 10; ідентифікаційний код 42724283) про стягнення 23 473,24 грн. задовольнити повністю.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Український бізнес Хаб-Експорт» (03035, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, буд. 10; ідентифікаційний код 42724283) на користь приватного акціонерного товариства «Лекхім» (01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 23; ідентифікаційний код 20029017): 20 541 (двадцять тисяч п`ятсот сорок одну) грн. 60 коп. основної заборгованості; 2 293 (дві тисячі двісті дев`яносто три) грн. 66 коп. пені; 308 (триста вісім) грн. 27 коп. 3 % річних та 329 (триста двадцять дев`ять) грн. 71 коп. втрат від інфляції та 2 102 (дві тисячі сто дві) грн. судового збору.

Після набрання рішенням законної сили видати відповідний наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня його проголошення. У разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 21.01.2021.

Суддя О.В. Марченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 94287092 ?

Документ № 94287092 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 94287092 ?

Дата ухвалення - 21.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94287092 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 94287092 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 94287091
Наступний документ : 94287094