Рішення № 94258766, 20.01.2021, Господарський суд Полтавської області

Дата ухвалення
20.01.2021
Номер справи
917/1814/20
Номер документу
94258766
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2021 Справа № 917/1814/20

Суддя Киричук О.А. при секретарі судового засідання Тертичній О.О., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження справу

за позовною заявою Фізичної особи-підприємця Акопян Анаіт Месроповни АДРЕСА_1

до Петракіївської сільської ради, вул. Центральна, 33/1, с.Петракіївка, Хорольський район, Полтавська область, 37805

про стягнення 199998,00 грн.

без виклику представників сторін

ВСТАНОВИВ:

Фізична особа-підприємець Акопян Анаіт Месроповна звернулося до господарського суду Полтавської області з позовом до Петракіївської сільської ради про стягнення 199998,00 грн заборгованості за договором від 25.06.2019 №21 про виконання робіт.

Позовну заяву обґрунтовано тим, що відповідачем в порушення умов договору, як Замовником, після остаточної здачі роботи, не оплачено їх вартість на суму 199998,00 грн.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.11.2020р. даний позов був переданий на розгляд судді Киричуку О.А.

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 27.11.2020 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито спрощене позовне провадження у справі без виклику сторін (без проведення судового засідання), запропоновано відповідачу протягом 15 днів з дня вручення ухвали суду надати суду відзив на позов.

Сторони були належним чином та завчасно повідомлені про покладені на них обов`язки, про що свідчать матеріали справи.

22.12.2020 від відповідача надійшов відзив на позов, в якому він позов визнав (вх. № 14159).

Інші заяви по суті не надходили.

Судом враховано, що за ч. 13 ст. 8 ГПК України розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо цим Кодексом не передбачено повідомлення учасників справи. У такому випадку судове засідання не проводиться.

В зв`язку з установленням карантину на усій території України, для забезпечення процесуальних прав сторін, прийняття рішення судом відкладалося.

Під час розгляду справи по суті судом були досліджені всі письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 ГПК України дане рішення прийнято, складено та підписано в нарадчій кімнаті.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши всі наявні у справі докази, суд встановив наступне.

Між Позивачем Фізичною особою підприємцем Акопян Анаіт Месроповна (Підрядник) та Відповідачем Петракіївська сільська рада (Замовник) 25.06.2019 укладено Договір №21 про виконання робіт.

Відповідно до п.1 Договору (Предмет договору) замовник доручає, а підрядник зобов`язується виконати роботи. Замовник зобов`язується прийняти цю роботу та оплатити її вартість відповідно до умов цього Договору.

Відповідно до п.2 Договору (Характер та вартість робіт, що виконуються Підрядником) «поточний ремонт автодороги від буд. володіння №56 до буд. володіння №64 по вул.Комарова с.Хвощівка». Характеристика робіт визначається на підставі договірної ціни, Вартість робіт по даному Договору становить 199998,00 грн.

Відповідно до п.3 Договору (Умови виконання робіт) роботи виконуються з матеріалу Підрядника, відповідно до кошторису. Ризик випадкової втрати матеріалів несе Підрядник. Замовник зобов`язується забезпечити Підряднику необхідні умови для виконання робіт.

Відповідно до п.4 Договору (Порядок розрахунків) Підрядник зобов`язується надати акти приймання виконаних підрядних робіт (КБ-2 та КБ-3) та надати розрахунки про оплату робіт - кінцевий розрахунок, при умові відсутності недоробок та дефектів об`єкту.

Відповідно до п.5 Договору (Термін виконання робіт) термін виконання робіт липень 2019 року. Після закінчення виконання робіт. Підрядник зобов`язаний повідомити Замовника про готовність предмету до здачі протягом 3-х днів.

Відповідно до п.6 Договору (Порядок здачі-приймання предмету підряду) здача-приймання виконаних робіт здійснюється сторонами за актом протягом 3-х днів.

Відповідно до п.7 Договору (Гарантійні терміни) замовник має право за даним договором протягом 1 року пред`явити претензію по виконанню робіт з моменту передачі предмету підряду.

Відповідно до п.8 Договору (Термін дії договору) договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до повного виконання сторонами умов договору, але в будь-якому випадку до 30.09.2020.

Позивач зазначає, що в липні 2019 року фізичною особою підприємцем Акопян A.M. виконано роботи на суму 199998,00 грн. відповідно до договору, про що свідчить акт приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту «поточний ремонт автодороги від буд. володіння №56 до буд. володіння №64 по вул.Комарова с.Хвощівка», за липень 2019 року від 02.07.2019, який підписаний Замовником і Підрядником.

За твердженням позивача, в порушення умов договору Замовником, після остаточної здачі роботи, не оплачено їх вартість на суму 199998,00 грн. Термін дії договору сплинув 30.09.2020, тобто право вимоги за даним договором у Підрядника настало, а у Замовника - Петракіївської сільської ради виникло зобов`язання перед Підрядником Акопян Анаіт Месроповна на суму 199998,00 грн.

Оскільки відповідачем не було здійснено оплату, позивач звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованості 199998,00 грн. за договором про виконання робіт № 21 від 25.06.2019.

Відповідно до частини 1 статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до частини 1 статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд відзначає наступне.

У відповідності до ст. 509 ЦК України, ст. 173 ГК України, в силу господарського зобов`язання, яке виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання, один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій. а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Згідно зі статтею 629 ЦК України, договір є обов`язковим до виконання сторонами.

Укладений між сторонами договір за своє правовою природою є договором підряду.

Згідно ч. 1 ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Відповідно до ч. 1 ст. 854 ЦК України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Частиною 4 ст. 882 ЦК України передбачено, що передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною. Акт підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими.

Судом встановлено, що відповідно до Договору позивач виконав, а відповідач прийняв у липні 2019 роботи на загальну суму 199998,00 грн., що підтверджується Актом приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту «поточний ремонт автодороги від буд. володіння №56 до буд. володіння №64 по вул.Комарова с.Хвощівка» за липень 2019 від 02.07.2019, Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 від 02.07.2019.

Акт та довідка складені та підписані повноважними представниками підрядника та замовника, скріплені печатками сторін, підписуючи які сторони тим самим засвідчили, що претензій одна до одної з приводу якості, вартості та обсягів виконаних робіт не мають.

Стосовно строків оплати та порядку приймання-передачі виконаних робіт суд враховує, що за п. 4.1. Договору підрядник зобов`язується надати рахунки про оплату робіт кінцевий розрахунок, при умові відсутності недоробок та дефектів об`єкту.

Рахунок на оплату № 21 від 02.07.2019 був отриманий відповідачем 02.07.2019, про що свідчить його підпис на рахунку.

Згідно п. 8.1. Договору Даний договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до повного виконання сторонами умов договору, але в будь-якому випадку до 30 вересня 2020 року.

Тобто п. 8.1. Договору пов`язує повне виконання зобов`язання по оплаті виконаних робіт до 30 вересня 2020.

Докази оплати виконаних робіт в повному обсязі станом на момент розгляду справи в суді в матеріалах справи відсутні.

Таким чином, строк оплати за виконані роботи у липні 2019 року є таким, що настав.

Відповідно до ч. 1 статті 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Статтями 526 та 525 ЦК України передбачено, що зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться; одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено законом або договором.

Строк на який укладався Договір закінчився, проте, згідно норм Цивільного кодексу України (п. 4. ст. 631) закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору.

Відповідно до ч. 4 ст. 191 ГПК України в разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову. Якщо визнання відповідачем позову суперечить закону або порушує права чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову у прийнятті визнання відповідачем позову і продовжує судовий розгляд.

Судом встановлено, що подана відповідачем заява про визнання позову підписана головою Петракіївської сільської ради Тритяк Г.В., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Наявний в матеріалах справи витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань підтверджує, що Тритяк Г.В. є керівником та представником Петракіївської сільської ради. Відтак заява про визнання позову від 22.12.2020 не суперечить закону та не порушує права чи інтереси інших осіб, а тому приймається судом відповідно до ч. 1, 4 ст. 191 ГПК України.

Матеріалами справи підтверджено, що відповідач не виконав своїх зобов`язань за Договором, а саме не сплатив вартість виконаних робіт у повному обсязі, відповідач факт наявності заборгованості визнає, доказів оплати робіт матеріали справи не містять, тому позовні вимоги про стягнення 199998,00 грн. основного боргу підлягають задоволенню повністю.

Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (ст. 13 ГПК України).

В процесі розгляду справи судом було прийнято, досліджено та надано оцінку всім наявним в матеріалах справи доказам, надано можливість сторонам обґрунтувати свої правові позиції щодо позову.

Згідно п. 5 ст. 16 ЦК України одним із засобів захисту цивільних прав є примусове виконання обов`язку в натурі, яке в даному випадку полягає у виконанні відповідачем зобов`язань з оплати вартості виконаних робіт.

Щодо вирішення питання про судові витрати позивача, господарський суд виходить з наступного.

За розгляд даного позову позивачем сплачено судовий збір у розмірі 2999,97 грн., про що свідчить квитанція № 0.0.1912645003.1 від 19.11.2020.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України, у спорах, що виникають при укладенні договорів та з інших підстав, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до ч.1 ст.130 ГПК України у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову. Аналогічна норма міститься в ч. 3 ст. 7 Закону України «Про судовий збір».

За ч. 3 ст. 252 ГПК України якщо для розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження відповідно до цього Кодексу судове засідання не проводиться, процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до цього Кодексу обмежений першим судовим засіданням у справі, можуть вчинятися протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі. Підготовче засідання при розгляді справи у порядку спрощеного провадження не проводиться.

Заява про визнання позову була подана відповідачем 22.12.2020, тобто в межах 30-ти денного строку з дня відкриття провадження у справі.

Таким чином, 50% судового бору у розмірі 1499,99 грн. підлягають поверненню позивачу з бюджету відповідно до статті 129 ГПК України, з урахуванням приписів ч. 1 ст. 130 ГПК України, якою визначено право позивача на повернення 50 відсотків судового збору, зокрема, у разі визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті, яке було реалізоване відповідачем, витрати зі сплати інших 50 відсотків судового збору у розмірі 1499,98 грн. покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 129, 130, 232-233, 237-238 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Петракіївської сільської ради (село Петракіївка, Хорольський район, Полтавська область, 37805, код ЄДРПОУ 22535523) на користь Фізичної особи підприємця Фізичної особи підприємця Акопян Анаіт Месроповни ( АДРЕСА_1 , код ІПН НОМЕР_1 ) 199998,00 грн. основного боргу; 1499,98 грн. витрат по сплаті судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

3. Повернути Фізичній особі підприємцю Акопян Анаіт Месроповні ( ( АДРЕСА_1 , код ІПН НОМЕР_1 ) з Державного бюджету України судовий збір у розмірі 1499,99 грн., сплачений згідно квитанції № 0.0.1912645003.1 від 19.11.2020, яка знаходиться в матеріалах справи.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Полтавської області протягом двадцяти днів з дня складання повного судового рішення.

Повний текст рішення складено та підписано 20.01.2021 р.

Суддя Киричук О.А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 94258766 ?

Документ № 94258766 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 94258766 ?

Дата ухвалення - 20.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94258766 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 94258766 ?

В Господарський суд Полтавської області
Попередній документ : 94258765
Наступний документ : 94258767