Ухвала суду № 94258185, 18.01.2021, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
18.01.2021
Номер справи
910/18572/19
Номер документу
94258185
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

18.01.2021Справа № 910/18572/19

За заявою товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАВОД СТЕКО"

до товариства з обмеженою відповідальністю "ВР БІЛД" (ідентифікаційний код 40030685)

про відкриття провадження у справі про банкрутство

Суддя Пасько М.В.

Представники: не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до суду з заявою про порушення справи про банкрутство боржника оскільки останній неспроможний сплатити борг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.12.2019 прийнято заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до розгляду та призначено підготовче засідання суду на 16.01.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.02.2020 відкрито провадження у справі та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Чупруна Євгена Вікторовича.

Ухвалою попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 21.07.2020 затверджено реєстр вимог кредиторів на суму 2.842.291, 30 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.09.2020 затверджено звіт розпорядника майна боржника про нарахування грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у справі на загальну суму 41.798, 55 грн.

Постановою Господарського суду міста Києва від 10.09.2020 визнано боржника банкрутом та призначено ліквідатором боржника Черненченка Дениса Альбертовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 195 від 28.02.2013).

09.12.2020 від ліквідатора боржника надійшла заява про покладення субсидіарної відповідальності на винних осіб у банкрутстві.

Разом з поданою заявою, заявником долучено заяву про забезпечення позову, відповідно до якої просить суд забезпечити скаргу шляхом накладення арештів на майно ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та товариство з обмеженою відповідальністю "ВР ПАРТНЕР" (ідентифікаційний код 37269124).

Заява нічим не обґрунтована, окрім як подачею заявником заяви про покладення субсидіарної відповідальності на винних осіб у банкрутстві.

Розглянувши подану заяву, суд дійшов до висновку, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 136 ГПК України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

За змістом ч. 1 ст. 137 Господарського процесуального кодексу України позов забезпечується:

1) накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб;

2) забороною відповідачу вчиняти певні дії;

3) встановленням обов`язку вчинити певні дії;

4) забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання;

5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку;

6) зупиненням продажу майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно, або про виключення його з опису і про зняття з нього арешту;

7) передачею речі, що є предметом спору, на зберігання іншій особі, яка не має інтересу в результаті вирішення спору;

8) зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об`єкти інтелектуальної власності;

9) арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги;

10) іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечуються заходами, зазначеними у пунктах 1 - 9 цієї частини.

Отже, з аналізу вищенаведених норм законодавства, вбачається, що суд може забезпечити тільки позов.

Господарським процесуальним кодексом України не передбачено можливості забезпечувати, зокрема заяви про покладення субсидіарної відповідальності на винних осіб у банкрутстві.

Відповідно до ч. 6 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України, про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

Також, разом з заявою про покладення субсидіарної відповідальності на винних осіб у банкрутстві, заявником долучено клопотання про витребування доказів у справі.

В поданому клопотання ліквідатор боржника просить суд Витребувати в АТ КБ "Приватбанк" (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32 ідентифікаційний код 14360570) виписки по рахункам товариства з обмеженою відповідальністю "ВР БІЛД" (ідентифікаційний код 40030685) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 року по 01.12.2020 рік.

Статтею 12 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що арбітражний керуючий має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за ї згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів шляхом направлення офіційний запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру.

Статтею 61 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що ліквідатор : дня свого призначення, зокрема, виконує повноваження керівника (органів управління банкрута; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута що знаходиться у третіх осіб; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута.

Відповідно до ч. ч. 1-2 ст. 169 Господарського процесуального кодексу України, при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Враховуючи, що подане клопотання обґрунтоване об`єктивними причинами, суд визнав за необхідне його задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 12, 81, 120, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1.Призначити розгляд справи на 02.03.21 о 10:20 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва в залі судових засідань № 7 (корп. "Б").

2.Зобов`язати ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та товариство з обмеженою відповідальністю "ВР ПАРТНЕР" (ідентифікаційний код 37269124) надати суду письмові пояснення або заперечення на заяву ліквідатора боржника про покладення субсидіарної відповідальності на винних осіб у банкрутстві.

3.Відмовити в задоволенні заяви ліквідатора боржника № 01-32/05-12 від 01.12.2020 про забезпечення позову.

4.Задовольнити клопотання ліквідатора боржника № 01-32/06-12 від 01.12.2020 про витребування доказів.

5.Витребувати в АТ КБ "Приватбанк" (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32 ідентифікаційний код 14360570) виписки по рахункам товариства з обмеженою відповідальністю "ВР БІЛД" (ідентифікаційний код 40030685) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 року по 01.12.2020 рік.

6.Ухвала набрала чинності негайно після її оголошення та підлягає оскарженню в установленому законом порядку.

Суддя Пасько М.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 94258185 ?

Документ № 94258185 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 94258185 ?

Дата ухвалення - 18.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94258185 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 94258185 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 94258184
Наступний документ : 94258187