Ухвала суду № 94209686, 04.01.2021, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

Дата ухвалення
04.01.2021
Номер справи
185/7761/18
Номер документу
94209686
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

справа № 185/7761/18

№ провадження 2/208/905/21

УХВАЛА

Іменем України

04 січня 2021 р. м. Кам`янське

Суддя Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області Івченко Т.П., розглянув матеріали позовної заяви Комунального підприємства «Павлоградтеплоенерго» до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 «про стягнення боргу за спожиту теплову енергію», -

встановив:

13.09.2018 року позивачем подано до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області цивільний позов до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про стягнення боргу за спожиту теплову енергію.

В обґрунтування якого позивач зазначає, що підставами для звернення із позовом є надані позивачем послуги з теплопостачання за адресою квартира АДРЕСА_1 , за період з 01.2005 року по 08.2005 року, у сумі боргу в розмірі 10536,83 гривень які просить стягнути солідарно з відповідачів на користь позивача.

Ухвалою судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Врона А.О. від 05.10.2018 року (справа № 185/7761/18 провадження № 2/185/3993/18) постановлено передати матеріали справи за позовною заявою комунального підприємства «Павлоградтеплоенерго» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за спожиту теплову енергію до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська для розгляд за підсудністю, з підстав отримання відомостей адресно-довідкового підрозділу Головного управління державної міграційної служби України в Дніпропетровській області від 26.09.2018 року, згідно до якої ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , останнє відоме місце реєстрації: АДРЕСА_1 , знятий з реєстрації 14.03.2016 року за рішенням су3ду від 23.02.2016 року, а ОСОБА_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвалою Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 24.02.2019 року залишено заяву без руху, з підстав недотримання позивачем вимоги, викладених у статтях 175 і 177 ЦПК України, позов залишено без руху для усунення недоліків.

Копію ухвали від 24.02.2019 року Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області направлено на адресу позивача 24 лютого 2019 року, що підтверджено супровідним листом, та повторно 18 червня 2020 року, повідомлення про отримання ухвали міститься в матеріалах справи, станом на 04 січня 2021 року недоліки не усуненні.

Вивчивши матеріали стави, суд приходить до висновку про повернення заяви, з огляду на наступне.

В Україні визнається і діє принцип верховенства права частина перша статті 8 Конституції України. Суддя, здійснюючи правосуддя, керується верховенством права відповідно до частини перша статті 129 Конституції України в редакції, чинній на час розгляду заяви про скасування заочного рішення.

Суд здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, забезпечуючи при цьому верховенство права, а судді - керуючись відповідним принципом (частина перша статті 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453-VI в редакції, що була чинною на час розгляду справи судами першої й апеляційної інстанцій; частина перша статті 47 цього Закону в редакції, що була чинною на час розгляду справи судом першої інстанції; частина перша статті 48 вказаного Закону у редакції, чинній на час розгляду справи судом апеляційної інстанції).

Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України (стаття 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453-VI в редакції, що була чинною на час розгляду справи судами першої й апеляційної інстанцій; стаття 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII).

Одним з елементів верховенства права є дотримання прав людини, зокрема права сторони спору на представлення її позиції та права на справедливий судовий розгляд (пункти 41 і 60 Доповіді «Верховенство права», схваленої Венеційською Комісією на 86-му пленарному засіданні, м. Венеція, 25-26 березня 2011 року).

Суд повторює, що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване пунктом 1 статті 6 Конвенції, повинно тлумачитись у світлі Преамбули Конвенції, відповідна частина якої проголошує верховенство права частиною спільної спадщини Договірних Сторін. Одним з основоположних аспектів верховенства права є принцип юридичної визначеності (див. рішення у справі «Брумареску проти Румунії» [ВП] (Brumarescu v. Romania) [GC], заява № 28342/95, пункт 61, ЄСПЛ 1999-VII). Юридична визначеність передбачає дотримання принципу res judicata, тобто принципу остаточності рішень. Цей принцип наголошує, що жодна зі сторін не має права вимагати перегляду остаточного і обов`язкового рішення лише з метою повторного розгляду справи та її нового вирішення. Повноваження судів вищих інстанцій щодо перегляду мають здійснюватися для виправлення судових помилок та недоліків правосуддя, але не для здійснення нового судового розгляду. Перегляд не повинен розглядатись як прихований засіб оскарження, а сама можливість існування двох точок зору на один предмет не є підставою для повторного розгляду. Відступ від цього принципу може бути виправданим лише коли він обумовлений особливими та непереборними обставинами (див. рішення заява № 52854/99, пункт 52, ЄСПЛ 2003-IX).

Ідея справедливого судового розгляду передбачає здійснення судочинства на засадах рівності та змагальності сторін.

Згідно до ч. 1 ст. 13 ЦПК України, Суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Це пов`язано із дією принципу цивільного судочинства - диспозитивністю, відповідно до якого, кожний учасник процесу самостійно розпоряджається наданими йому законом процесуальними правами. Крім того, таке положення закону пов`язане із дотриманням судом розумних строків розгляду справи, що є вимогою статті 121 ЦПК України та статті 6 Конвенції про захист прав людини га основоположних свобод 1950 року.

Право на доступ до правосуддя не є абсолютним, на цьому наголошує і Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях «Голдер проти Великої Британії» від 21.02.1975 року, «Де Жуффр де ля Прадель проти Франції» від 16.12.1992 року, оскільки певна визначена процедура звернення за захистом свого порушеного, невизнаного або оспорюваного права повинна бути передбачена нормами національного законодавства. І за таких обставин кожна особа, звертаючись до суду із позовом, повинна дотримуватись норм процесуального законодавства.

Суд враховує, що розгляд справі відбувається під час карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), та те, що строки, визначені статтями ЦПК України продовжуються на строк дії такого карантину, та будь яких клопотань сторона позивача не подавала.

Таким чином, враховуючи вище викладене, та те що позивачем недоліки не усунуті, то згідно до ст.185 ЦПК України, позовна заява повертається позивачеві.

Враховуючи вищезазначене та керуючись вимогами ст.185 ЦПК України, -

постановив:

Матеріали заяви позовної заяви Комунального підприємства «Павлоградтеплоенерго» до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 «про стягнення боргу за спожиту теплову енергію»,- в порядку передбаченому ст. 185 ЦПК України, - визнати неподаною та повернути позивачеві.

Апеляційна скарга на ухвалу суду – подається протягом п`ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повна ухвала суду не була вручена у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: на ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 358 цього Кодексу.

Згідно до 15.5) Перехідних положень ЦПК України, апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу. У разі порушення порядку подання апеляційної чи касаційної скарги відповідний суд повертає таку скаргу без розгляду.

15.8) оприлюднення інформації щодо справи, визначеної цією редакцією Кодексу, на офіційному веб-порталі судової влади України здійснюється в порядку, визначеному Положенням про автоматизовану систему документообігу суду.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - http://zv.dp.court.gov.ua.

Суддя Івченко Т. П.

Часті запитання

Який тип судового документу № 94209686 ?

Документ № 94209686 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 94209686 ?

Дата ухвалення - 04.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94209686 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 94209686 ?

В Заводський районний суд м. Дніпродзержинська
Попередній документ : 94209683
Наступний документ : 94209689