Рішення № 94137433, 14.01.2021, Червонозаводський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
14.01.2021
Номер справи
646/162/21
Номер документу
94137433
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа № 646/162/21

№ провадження 2-о/646/32/2021

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.01.2021 року м. Харків

Червонозаводський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - судді Власової Ю.Ю.

секретар судового засідання - Сердюк В.К.

учасники справи:

позивач - ОСОБА_1 ,

заінтересована особа - Відділ державної реєстрації актів цивільного стану по Слобідському та Основ`янському районах у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків),

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові цивільну справу за заявою ОСОБА_1 , заінтересована особа: Відділ державної реєстрації актів цивільного стану по Слобідському та Основ`янському районах у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків), про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_1 звернувся до суду із заявою, якою просить встановити факт смерті ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Луганськ.

В обґрунтування доводів заяви ОСОБА_1 зазначив, що є сином померлого ОСОБА_2 , після смерті якого у м. Луганськ видано довідку про причину смерті та свідоцтво про смерть. Проте, Відділом державної реєстрації актів цивільного стану по Слобідському та Основ`янському районах у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) відмовлено у проведенні державної реєстрації смерті батька, оскільки свідоцтво про смерть, видане на тимчасово окупованій території України, не має юридичної сили на території України. Заявник зазначив, що встановлення факту смерті батька необхідно йому для реалізації права на спадкування.

Ухвалою судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 13 січня 2021 року прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд якої постановлено здійснювати за правилами окремого провадження.

У судове засідання ОСОБА_1 , належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився, надавши через канцелярію суду заяву про розгляд справи за його відсутності, якою доводи заяви про встановлення факту смерті батька підтримав та просив задовольнити. Також заявник в заяві зазначив, що встановлення факту смерті ОСОБА_2 необхідно йому для реалізації спадкових прав.

У судове засідання представник Відділу державної реєстрації актів цивільного стану по Слобідському та Основ`янському районах у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків), належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився. На електронну адресу суду надійшла заява за підписом начальника Відділу Вдовіної Т. про розгляд справи за відсутності представника заінтересованої особи та ухвалення рішення на розсуд суду.

Враховуючи неявку в судове засідання всіх учасників справи, відповідно до положень ч. 2 ст. 247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Суд, дослідивши наявні в матеріалах справи докази в їхній сукупності, встановив наступні обставини та відповідні їм правовідносини.

Відповідно п. 8 ч. 1 ст. 315 ЦПК України, суд розглядає справи про встановлення факту смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті.

Порядок державної реєстрації актів цивільного стану, в тому числі державна реєстрація смерті особи, встановлений Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими Наказом Міністерства юстиції України 18 жовтня 2000 № 52/5.

Згідно п. 3 розділу І зазначених Правил, районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні відділи державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України проводять державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті, вносять зміни до актових записів цивільного стану, поновлюють та анулюють їх; формують Державний реєстр актів цивільного стану громадян, ведуть його, зберігають архівний фонд; здійснюють відповідно до законодавства інші повноваження. За заявами громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї, державну реєстрацію актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання здійснюють відділи державної реєстрації актів цивільного стану за місцем звернення заявника.

За змістом ч. 1 ст. 317 ЦПК України, заява про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана родичами померлого або їхніми представниками до суду за межами такої території України.

Матеріли справи свідчать, що заявник є сином померлого ОСОБА_2 , на підтвердження чого суду надано свідоцтво про народження НОМЕР_1 від 22 жовтня 1963 року, видане Жовтневим РайЗАГС м. Луганськ.

Відповідно до ст. 1 Закону України від 15 квітня 2014 року № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі - Закон № 1207-VII), тимчасово окупована територія України є невід`ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.

Згідно ч. 1 ст. 17 Закону України від 01 липня 2010 року № 2398-VI «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (надалі - Закон № 2398-VI), державна реєстрація смерті проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану на підставі: 1) документа встановленої форми про смерть, виданого закладом охорони здоров`я або судово-медичною установою; 2) рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час або про оголошення її померлою.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 9 Закону № 1207-VII, державні органи та органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до Конституції та законів України, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків.

Згідно наданих заявником документів, виданих органами, що знаходяться на тимчасово окупованій території, ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Луганськ помер ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується довідкою про причину смерті від 09 листопада 2020 року, лікарським свідоцтвом про смерть № 1369 від 09 листопада 2020 року та свідоцтвом про смерть Серії НОМЕР_2 від 17 листопада 2020 року.

12 січня 2021 року Відділом державної реєстрації актів цивільного стану по Слобідському та Основ`янському районах у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) ОСОБА_1 відмовлено у проведенні державної реєстрації смерті ОСОБА_2 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_2 , з посиланням на те, що свідоцтво про смерть, видане на ім`я ОСОБА_2 , Серії НОМЕР_2 від 17 листопада 2020 року, заповнено російською мовою та не має юридичної сили на території України.

Відповідно до Меж та Переліку районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях, затверджених Указом Президента України від 07 лютого 2019 року № 32/2019, м. Луганськ є тимчасово окупованою територією України.

З огляду на наведене, судом встановлено та підтверджено письмовими доказами, дослідженими під час судового розгляду, що ОСОБА_2 , який є батьком заявника, помер ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Луганськ.

Встановлення даного факту, що має юридичне значення, необхідно заявнику для державної реєстрації смерті батька та реалізації спадкових прав.

Зі змісту Закону України від 01 липня 2010 року № 2398-VI «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» вбачається, що документом, що підтверджує факт смерті фізичної особи, може бути рішення суду про встановлення такого факту.

Відповідно до ч. 4 ст. 317, п. 8 ч. 1 ст. 430 ЦПК України, суд допускає негайне виконання рішення у справах про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 81, 247, 263-265, 315, 317, 430 ЦПК України, суд -

у х в а л и в:

Заяву ОСОБА_1 , заінтересована особа: Відділ державної реєстрації актів цивільного стану по Слобідському та Основ`янському районах у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України - задовольнити.

Встановити факт смерті громадянина України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Копанки Павловського району Воронізької області, Російська Федерація, зареєстрованого на час смерті за адресою: АДРЕСА_1 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 у місті Луганськ.

Рішення суду підлягає негайному виконанню.

Копію судового рішення невідкладно надіслати до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації смерті особи.

Рішення може бути оскаржене протягом тридцяти днів з дня проголошення рішення або з дня складення повного судового рішення у разі оголошення вступної та резолютивної частини рішення або розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Роз`яснити, що під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення.

Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через Червонозаводський районний суд м. Харкова.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

З інформацією щодо тексту судового рішення учасники справи можуть ознайомитися за веб-адресою Єдиного державного реєстру судових рішень:http://www.reyestr.court.gov.ua.

Заявник - ОСОБА_1 , місце проживання: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .

Заінтересована особа - Відділ державної реєстрації актів цивільного стану по Слобідському та Основ`янському районах у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків), місцезнаходження: місто Харків, вулиця Плеханівська, будинок 11, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 41403982.

Суддя - Ю.Ю. Власова

Часті запитання

Який тип судового документу № 94137433 ?

Документ № 94137433 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 94137433 ?

Дата ухвалення - 14.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94137433 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 94137433 ?

В Червонозаводський районний суд м. Харкова
Попередній документ : 94137430
Наступний документ : 94172989