Ухвала суду № 94121287, 13.01.2021, Червонозаводський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
13.01.2021
Номер справи
646/79/21
Номер документу
94121287
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

№ провадження 6/646/52/2021

Справа № 646/79/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про закриття провадження у справі

13.01.2021 м. Харків

Червонозаводський районний суд міста Харкова у складі:

головуючого судді – Шелест І. М.

за участю секретаря – Коммунарової А. О.,

розглянувши матеріали подання приватного виконавця Виконавчого округу Харківської області Міністерства юстиції України Семендяєва Олександра Сергійовича щодо встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України у виконавчому провадженні, поданого в порядку ст. 441 ЦПК України, -

В С Т А Н О В И В :

11.01.2021 до суду надійшло подання приватного виконавця Виконавчого округу Харківської області Міністерства юстиції України Семендяєва Олександра Сергійовича, у якому приватний виконавець просить розглянути подання в порядку ст. 441 ЦПК України, задовольнити подання та тимчасово обмежити у праві виїзду за кордон без вилучення паспортного документа громадянина України для виїзду за кордом (паспортного документа) Голову Правління Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Черемушки?2017» - громадянина України ОСОБА_1 , до виконання зобов`язань, покладених на боржника - Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Черемушки-2017» Постановою Східного апеляційного господарського суду від 21.07.2020 по справі № 922/3812/19.

12.01.2020 представником стягувача було подано до суду письмові пояснення щодо подання приватного виконавця, у яких представник стягувача просив розглянути подання в порядку ст. 441 ЦПК України та задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 441 ЦПК України суд негайно розглядає таке подання без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного (приватного) виконавця.

Приватний виконавець у судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд подання у його відсутності.

Згідно ч. 1 ст. 19 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства.

Розділом VI ЦПК України регулюються процесуальні питання, пов`язані з виконанням судових рішень саме у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб).

Статтею 441 вказаного розділу передбачено порядок застосування судом тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України. Частиною 4 статті визначено, що ухвала про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути постановлена судом за місцем виконання відповідного рішення за поданням державного або приватного виконавця.

Разом з тим, розділом V ГПК України регулюються процесуальні питання, пов`язані з виконанням судових рішень у господарських справах, статтею 337 якого передбачено порядок застосування господарським судом тимчасового обмеження фізичної особи - боржника у праві виїзду за межі України. Згідно ст. 338 V Розділу ГПК України процесуальні питання, пов`язані з виконанням судових рішень, вирішуються судом, який розглядав справу як суд першої інстанції, якщо інше не визначено цим розділом.

Тобто підвідомчість розгляду питань, пов`язаних з виконанням судових рішень залежить від того, у якому виді судочинства розглядалась справа: якщо рішення ухвалено у господарському судочинстві, то скарга розглядається господарським судом, якщо воно ухвалене у порядку, передбаченому ЦПК України, - загальним судом.

З матеріалів подання судом встановлено, що подання приватного виконавця подане в рамках виконавчого провадження № 62859086, що перебуває на його виконання, щодо примусового виконання постанови Східного апеляційного господарського суду від 21.07.2020 по справі № 922/3812/19.

Виконавче провадження відкрито на підставі виконавчого документу – наказу Господарського суду Харківської області від 18.08.2020 у справі № 922/3812/19.

Таким чином, виконавче провадження № 62859086 відкрите щодо виконання судового рішення у господарській справі. Судом, що розглянув справу як суд першої інстанції в даному випадку є Господарський суд Харківської області.

Судова юрисдикція — це інститут права, який покликаний розмежувати між собою компетенцію як різних ланок судової системи, так і різні види судочинства, якими є цивільне, кримінальне, господарське та адміністративне.

Цивільна юрисдикція - це визначена законом сукупність повноважень судів щодо розгляду цивільних справ, віднесених до їх компетенції. Підсудність визначає коло цивільних справ у спорах, вирішення яких належить до повноважень конкретного суду першої інстанції

Правила ст.ст. 441, 446 ЦПК України не встановлюють виключень з правил предметної підсудності, встановлених ст. 19 ЦПК України.

Розгляд питань, пов`язаних з виконанням рішень господарських судів врегульовано спеціальним законом - V Розділом ГПК України. Отже, процедура здійснення окремих виконавчих дій, зокрема, обмеження боржника у праві виїзду за кордон, врегульована спеціальним законом, кій містить норми, що регулюють можливість звернення виконавця до господарського суду з відповідним поданням.

Як зазначив Європейський суд з прав людини у пунктах 23, 24 свого рішення у справі «Сокуренко і Стригун проти України» (№29458/04 та №29465/04) відповідно до прецедентної практики Суду термін «встановленим законом» у статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод спрямований на гарантування того, «що судова гілка влади у демократичному суспільстві … керується законом, що приймається парламентом» (Zand v. Austria № 7360/76); фраза «встановленим законом» поширюється не лише на правову основу самого існування «суду», але й дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність; термін «судом, встановленим законом» у пункті 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачає усю організаційну структуру судів, включно з питаннями, що належать до юрисдикції певних категорій судів; вимога стосовно того, що суд має бути «встановленим законом» є однією з декількох вимог Конвенції та протоколів до неї і встановлює, що дії національних органів мають базуватись на внутрішньому праві; вся організаційна система судів, включаючи не тільки питання, які підпадають під юрисдикцію певних видів судів, але також встановлення окремих судів та визначення їх місцевої юрисдикції (Coeme and others v. Belgium №32492/96); суд не є встановленим законом у разі, якщо правила, які регламентують склад суду, не були додержані (Posokhov v. Russia №63486/00, Fedotova v. Russia №73225/01).

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 255 ЦПК України, суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Таким чином, вищевказане подання приватного виконавця Виконавчого округу Харківської області Міністерства юстиції України Семендяєва О. С. не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, а тому цивільна справа підлягає закриттю.

Доводи приватного виконавця та доводи представника стягувача, викладені у письмових поясненнях від 11.01.2021 щодо того, що подання підлягає розгляду за місцем виконання за місцем розташування органу, на виконанні якого знаходиться відповідне виконавче провадження – приватного виконавця Семендяєва О. С., робоче місце якого знаходиться на території Основ`янського (Червонозаводського) району м. Харкова, в порядку ст. 441 ЦПК України висновків суду не спростовують та ґрунтуються на неправильному тлумаченні приписів чинного законодавства без врахування правил визначення цивільної юрисдикції та підсудності справ окремим судам.

Крім того, з Єдиного реєстру судових рішень судом встановлено, що приватний виконавець Виконавчого округу Харківської області Міністерства юстиції України Семендяєва О. С. звернувся з аналогічним поданням - щодо встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України боржнику у виконавчому провадженні з примусового виконання наказу господарського суду у справі № 922/3812/19 до Господарського суду Харківської області, вирішення питання про прийняття до розгляду якого ухвалою Господарського суду Харківської області від 06.01.2021 відкладено до повернення матеріалів справи № 922/3812/19 з Верховного Суду.

Також з Єдиного реєстру судових рішень судом встановлено, що з подібними поданнями в порядку господарського судочинства в рамках даної справи звертався і старший державний виконавець Шевченківського відділу державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) Молотилова В. В., яке було розглянуто господарськими судами та прийняті відповідні рішення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 19, 441, 446 ЦПК України, суд –

У Х В А Л И В :

Цивільну справу № 646/79/21 за поданням приватного виконавця Виконавчого округу Харківської області Міністерства юстиції України Семендяєва Олександра Сергійовича щодо встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України – закрити на підставі п. 1 ч. 1 ст. 255 ЦПК України.

Роз`яснити приватному виконавцю, що розгляд справи відноситься до юрисдикції господарського суду.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Червонозаводський районний суд м. Харкова шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлений та підписаний 13.01.2021.

Суддя Шелест І. М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 94121287 ?

Документ № 94121287 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 94121287 ?

Дата ухвалення - 13.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94121287 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 94121287 ?

В Червонозаводський районний суд м. Харкова
Попередній документ : 94121279
Наступний документ : 94121298