Ухвала суду № 94095852, 12.01.2021, Господарський суд Сумської області

Дата ухвалення
12.01.2021
Номер справи
920/1080/20
Номер документу
94095852
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

12.01.2021 Справа № 920/1080/20 Господарський суд Сумської області у складі судді Заєць С.В. при секретарі судового засідання Гордієнко Ж.М., розглянувши матеріали справи № 920/1080/20

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю “Аграрно-хімічна компанія” (03040, м. Київ, вул.. Стельмаха, 6а, код ЄДРПОУ 41694117),

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім “Інтерагростандарт” (40007, м. Суми, вул. Харківська, буд. 111, код ЄДРПОУ 38244851)

про стягнення 611794 грн 75 коп.,

за участю представників сторін:

від позивача: Єрмоленко Д.Ю., ордер № 663509 від 18.11.2020 (в режимі відеоконференції),

від відповідача: не прибув,

Суть спору: 28.10.2020 позивач звернувся до суду з позовною заявою, відповідно до якої просить стягнути з відповідача 611794 грн 75 коп. заборгованості за Договором поставки №6/23/2020 від 28.02.2020, а також судові витрати, пов`язані з розглядом справи.

Ухвалою суду від 30.10.2020 відкрито провадження у справі та призначено справу до судового розгляду за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою суду від 10.11.2020 виправлено описку в ухвалі суду від 30.10.2020 та зазначено вірну дату призначення підготовчого засідання, викладено п. 2 ухвали в наступній редакції: “ 2. Призначити підготовче засідання на 01.12.2020, 11:40. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Т.Г.Шевченка, 18/1, 1-й поверх, зал судового засідання № 5.”.

19.11.2020 представником позивача надіслано до суду заяву б/н (вх.№ 3520к) від 19.11.2020 про вступ у справу як представника позивача Єрмоленко Дарії Юріївни та надання доступу до електронної справи № 920/1080/20 в підсистемі “Електронний суд”.

24.11.2020 представник позивача надіслав до суду заяву б/н (вх.№10352/20) від 18.11.2020 про перенесення судового засідання у зв`язку із відсутністю можливості представника бути присутнім в даному судовому засіданні.

Представник позивача в дане судове засідання не прибув.

Представник відповідача в дане судове засідання не прибув, відзив на позовну заяву не подав.

Ухвали суду від 30.10.2020 та від 10.11.2020, які надсилалися відповідачу за адресою: 4007, м. Суми, вул. Харківська, 111, повернуті Відділом поштового зв`язку до суду з відміткою в довідці про причини повернення: “адресат відсутній за вказаною адресою”.

У зв`язку з цим, судом було зроблено офіційний запит до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань стосовно відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім “Інтерагростандарт” та отримано відповідний Витяг. Згідно зазначеного витягу місцезнаходженням юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім “Інтерагростандарт” є вул. Шишкарівська, буд. 11, м. Суми, 40000.

Так, судом встановлено, що докази надсилання позивачем позовної заяви з додатками на адресу відповідача, яка зазначена у Витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань, а саме: вул. Шишкарівська, буд. 11, м. Суми, 40000, в матеріалах справи відсутні.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 01.12.2020 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “Аграрно-хімічна компанія” було залишено без руху та встановлено строк для усунення недоліків.

15.12.2020 від позивача на виконання ухвали суду від 01.12.2020 надійшла до суду заява б/н від 10.12.2020 ( вх.№ 11068/20 від 15.12.2020), відповідно до якої позивачем надано докази направлення позовної заяви з додатками до відповідача ТОВ “Торговий дім “Інтерагростандарт” за адресою: вул. Шишкарівська, б. 11, м.Суми, 40000.

Ухвалою суду від 17.12.2020 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів; призначено підготовче засідання на 12.01.2021, 11:30.

Ухвалою суду від 22.12.2020 заяву представника позивача б/н (вх.№3899к від 18.12.2020) від 18.12.2020 задоволено та ухвалено провести судове засідання 12.01.2021 о 11:30 в режимі відео конференції за допомогою програмного забезпечення «EasyCon» за участю представника позивача.

Представник відповідача в дане судове засідання не прибув. Відзив на позовну заяву не подав. Ухвали суду від 17.12.2020 та від 22.12.2020, які надсилалися відповідачу за адресою: вул. Шишкарівська, б. 11, м.Суми, 40000, повернуті Відділом поштового зв`язку до суду з відміткою в довідці про причини повернення: “адресат відсутній за вказаною адресою”.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника позивача, суд встановив:

Згідно зі ст. 120 Господарського процесуального кодексу України, виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

Учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи.

У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Пунктом 4 ч. 6 ст. 242 Господарського процесуального кодексу України визначено, що днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду.

З урахуванням вказаних положень ГПК України, відповідач належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Відповідно до п. 9 ст. 165 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

В силу вимог ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Враховуючи достатність часу, наданого сторонам для подачі доказів в обґрунтування своїх позиції по справі, приймаючи до уваги принципи змагальності та диспозитивності господарського процесу, господарським судом, в межах наданих йому повноважень, створені усі належні умови для реалізації учасниками процесу своїх прав.

Згідно зі ст. 177 ГПК України, завданнями підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з`ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

За приписами ст. 185 ГПК України, у підготовчому засіданні суд постановляє ухвалу (ухвали) про процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті. За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про: 1) залишення позовної заяви без розгляду; 2) закриття провадження у справі; 3) закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті. Суд з`ясовує думку сторін щодо дати призначення судового засідання для розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні 12.01.2021 судом розглянуто питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу.

Представник позивача у підготовчому засіданні 12.01.2021 зазначив, що підтримує позовні вимоги, повідомив про всі обставини справи, які відомі позивачу та надав докази, на які посилається у позові.

Розмір заявлений позивачем судових витрат складає сума судового збору – 9716 грн. 92 коп. (згідно платіжного доручення №695 від 22.10.2020), який сплачено позивачем за подання позовної заяви до суду. Додаткових заяв та клопотань у представника позивача немає.

З урахуванням викладених обставин, суд закриває підготовче провадження та призначає справу до судового розгляду по суті.

Керуючись ст. ст. 120, 182, 185, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження.

2. Призначити справу до судового розгляду по суті на 11.02.2021, 11:00. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Шевченка Тараса, 18/1, 1-й поверх, зал судового засідання № 5.

3. Провести судове засідання у справі № 920/1080/20, призначене на 11 лютого 2021 року о 11 год. 00 хв. за участю представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрно-хімічна компанія» у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення "EasyCon" (пошук в мережі Інтернет здійснюється за посиланням: https://easycon.com.ua).

4. Відповідно до Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 23.04.2020 № 196 (нова редакція), учасник, що бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференцзв`язку, зобов`язаний:

- зайти та авторизуватися в Системі за 10 хвилин до часу судового засідання;

- активувати технічні засоби (мікрофон, навушники та камера) та перевірити їх працездатність шляхом тестування за допомогою Системи;

- очікувати запрошення Секретаря до участі в судовому засіданні.

Підтвердження особи учасника відбувається шляхом його авторизації в Системі із застосуванням електронного підпису.

Відповідно до частин 5, 11 статті 197 ГПК України ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву; використовувані учасниками судового процесу технічні засоби і технології мають забезпечувати належну якість зображення та звуку, а також інформаційну безпеку; участь у відеоконференції забезпечується з приміщення, яке б виключало наявність сторонніх звуків (шуму) та в охайному вигляді.

5. Повідомити сторін про право учасників справи брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, а також про обов`язок повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання, зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти або іншої аналогічної інформації.

6. Копію ухвали направити сторонам у справі.

7. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою:tps://court.gov.ua/sud5021/.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та окремо від рішення суду оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 13.01.2021.

Суддя С.В. Заєць

Часті запитання

Який тип судового документу № 94095852 ?

Документ № 94095852 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 94095852 ?

Дата ухвалення - 12.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94095852 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 94095852 ?

В Господарський суд Сумської області
Попередній документ : 94095851
Наступний документ : 94095853