Рішення № 94094786, 13.01.2021, Господарський суд Донецької області

Дата ухвалення
13.01.2021
Номер справи
905/2055/19
Номер документу
94094786
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA628999980313141206083020002

_________________

ДОДАТКОВЕ СУДОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2021р. м. Харків Справа №905/2055/19

Господарський суд Донецької області у складі судді Ніколаєвої Л.В.,

розглянувши питання щодо розподілу судових витрат

у справі №905/2055/19

за позовом Фізичної особи-підприємця Романської Надії Романівни

до відповідача Маріупольської міської ради Донецької області

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача гр. ОСОБА_1

про визнання незаконним та скасування рішення, визнання укладеною додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки,

без виклику учасників справи,

В С Т А Н О В И В:

Рішенням господарського суду Донецької області від 10.03.2020р. у справі №905/2055/19 позов ФОП Романської Н. Р. задоволено.

Визнано незаконним та скасовано рішення Маріупольської міської ради від 30.07.2019р. №7/43-4221 «Про надання в оренду земельної ділянки пр. Нахімова, 178 в Центральному районі фізичній особі - Романській Н.Р.».

Визнано укладеною додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки від 19.05.2014р., зареєстрованого Реєстраційною службою Маріупольського міського управління юстиції Донецької області 30.05.2014р. за №5903073, у наступній редакції:

«Додаткова угода

до договору оренди земельної ділянки від 19.05.2014р.,

зареєстрованого реєстраційною службою Маріупольського міського управління юстиції Донецької області 30.05.2014р. за №5903073

місто Маріуполь, Донецька область, ___року

Ми, що нижче підписалися: Маріупольська міська рада, (код ЄДРПОУ 33852448), місцезнаходження: м. Маріуполь, пр-т Миру, буд. 70, іменована далі «Орендодавець», в особі директора юридичного департаменту Маріупольської міської ради Паська Максима Івановича (ІПН НОМЕР_1 ), який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , діючий на підставі розпорядження Маріупольського міського голови «Про надання повноважень з вчинення правочинів» від 23.01.2017р. №23р, з одного боку,

громадянин ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який мешкає: АДРЕСА_2 ,

фізична особа - підприємець Романська Надія Романівна (РНОКПП НОМЕР_3 ), що мешкає: АДРЕСА_3 , іменовані далі «Орендарі», з другого боку,

на підставі положень ст. 120 Земельного кодексу України, ст. ст. 377, 415 ЦК України, згідно договору дарування торгівельного павільйону від 17.01.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Лушкіною О.В. за №60 від 17.01.2018р., уклали цю додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки від 19.05.2014р., зареєстрованого Реєстраційною службою Маріупольського міського управління юстиції Донецької області 30.05.2014р. за №5903073 (далі - Додаткова угода) про наступне:

1. Пункт 3.1. розділу 3. Строк дії договору в Договорі оренди земельної ділянки від 19.05.2014р., зареєстрованого Реєстраційною службою Маріупольського міського управління юстиції Донецької області 30.05.2014р. за №5903073, викласти в наступній редакції:

« 3.1. Договір укладено на 5 (п`ять) років (з 28.03.2019р. до 28.03.2024р.)».

2. Усі інші пункти договору оренди земельної ділянки від 19.05.2014р., зареєстрованого реєстраційною службою Маріупольського міського управління юстиції Донецької області 30.05.2014р. за №5903073, не змінені цією додатковою угодою, залишаються без змін.

3. Цю Додаткову угоду укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один примірник з яких знаходиться у орендодавця, другий - у орендаря.

4. Зміст ст. ст. 12, 93, 124 Земельного кодексу України сторонам договору відомо.

5. Ця Додаткова угода набуває чинності відповідно до ст. 3, 4, 5 Закону України «Про Державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» після його підписання сторонами та державної реєстрації.

ПІДПИСИ СТОРІН

Орендодавець Орендарі

Маріупольська міська рада, Громадянин

код ЄДРПОУ 33852448 Романський Євген Володимирович,

АДРЕСА_4 . РНОКПП НОМЕР_2 ,

АДРЕСА_2

_______ ______Романський Є.В.

підпис М.П. підпис

Фізична особа-підприємець

Романська Надія Романівна

РНОКПП НОМЕР_3

АДРЕСА_3 .

_______ФОП Романська Н.Р.».

підпис

Стягнуто з Маріупольської міської ради Донецької області на користь ФОП Романської Н. Р. судовий збір у розмірі 3 842 грн.

При цьому, з огляду на заяву позивача за вх. №5140/20 від 10.03.2020р. про намір подати докази, що підтверджують витрати, пов`язані з професійною правничою допомогою, після ухвалення рішення в порядку ч. 8 ст. 129 ГПК України, питання щодо розподілу цих витрат судом не вирішувалось.

13.03.2020р. за вх. № 5524/20 господарський суд одержав заяву позивача про долучення доказів судових витрат останнього в порядку ч. 8 ст. 129 ГПК України.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 244 ГПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 123 ГПК України передбачено, що до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати на професійну правничу допомогу, які в силу вимог п.1 ч.4 ст.129 ГПК України у разі задоволення позову покладаються на відповідача.

Згідно з ч.ч. 1-6 ст. 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат. Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами. Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

У ч.ч. 5, 8 ст. 129 ГПК України встановлено, що під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує: 1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.

Розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

У позовній заяві наведено попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс та очікує понести у зв`язку із розглядом даної справи, у розмірі 23 842 грн., з яких: 3 842 грн. - судовий збір за подання позовної заяви, 20 000 грн. - витрати на професійну правничу допомогу.

У заяві позивача про долучення доказів визначено розмір витрат на правову допомогу - 17 051 грн. із врахуванням витрат на проживання адвоката під час відрядження, витрат на проїзд адвоката, добових адвоката.

Також у заяві наведено зміст витраченого адвокатом часу на надання правової допомоги: попереднє опрацювання матеріалів - 2 год.; опрацювання законодавчої бази, що регулює спірні правовідносини, формування правової позиції, консультування щодо необхідності отримання додаткових матеріалів (доказів) та їх отримання для справи - 2 год.; підготовка процесуальних документів по справі (адвокатські запити, листи, додаткова угода до договору оренди земельної ділянки, позовна заява, клопотання, письмові пояснення, відповідь на відзив) - 10 год.; судове представництво (2 судові засідання, 1 ознайомлення з матеріалами справи) - 3 год.

Розрахунок витрат на правову допомогу здійснений з урахуванням вартості 1 год. - 1 003 грн. з огляду на рекомендації щодо застосування рекомендованих (мінімальних) ставок адвокатського гонорару, затверджені рішенням ради адвокатів Харківської області № 17 від 21.03.2018р., згідно з якими розмір адвокатського гонорару за годину роботи ставить 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на день оплати - 2 007 грн. (розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у період з 01.07.2019р. - 30.11.2019р.).

У письмових поясненнях позивач посилається на те, що витрати з надання правової допомоги та витрати, необхідні для забезпечення надання такої правової допомоги, складають 16 308,89 грн., виходячи з того, що адвокат Ботман О.О. надавав правову допомогу у двох аналогічних справах № 905/2055/19 та № 905/2056/19 (крім тієї, що надана у березні 2020р. лише у справі № 905/2055/19), а тому витрати позивача, які стосуються цих двох справ, розраховуються шляхом їх поділу на рівні частини. Крім того, у письмових поясненнях зазначено про помилкове надання до суду акту прийому - передачі виконаних послуг від 13.02.2020р. замість належного акту прийому - передачі виконаних послуг від 06.02.2020р., який надається разом з письмовими поясненнями.

Згідно договору про надання правової допомоги № А-21-08-19/1 від 21.08.2019р., який укладений між Ботман О.О. (адвокат, учасник АО «Фавор») та Романською Н.Р. (замовник, позивач), адвокат бере на себе зобов`язання надавати правову допомогу в обсязі та на умовах, передбачених цим договором, а замовник зобов`язаний оплатити замовлення у порядку та строки, обумовлені сторонами (п. 1.1).

За передбачену умовами договору правову допомогу замовник сплачує адвокату винагороду у розмірі, визначеному додатком до договору (п.3.1 договору).

В ціну договору не включені фактичні витрати щодо виконання адвокатом зобов`язань за договором (п. 3.2 договору).

Замовник зобов`язаний своєчасно оплачувати адвокату винагороду в розмірі визначеною додатком до цього договору, а також оплачувати витрати, в тому числі, судові, що необхідні для виконання доручень (п. 6.3 договору).

Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до виконання сторонами своїх зобов`язань (п.2.1 договору).

АО «Фавор» виставлено Романській Н.Р. рахунки - фактури на оплату правової допомоги № 4 від 02.09.2019р. на суму 2 000 грн. (складання двох адвокатських запитів, листа та додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки), № 5 від 20.09.2019р. на суму 2 000 грн. (складання позовної заяви), № 12 від 06.12.2019р. на суму 5 000 грн. (складання відповіді на відзив на позовну заяву, представництво інтересів Романської Н.Р. у господарському суді Донецької області), № 18 від 05.02.2020р. на суму 5 000 грн. (складання додаткових пояснень по справі, представництво інтересів Романської Н.Р. у господарському суді Донецької області), №20 від 13.02.2020р. на суму 1 500 грн. (складання додаткових пояснень), № 24 від 05.03.2020р. на суму 2 000 грн. (представництво інтересів Романської Н.Р. у господарському суді Донецької області) (загальна сума 17 500 грн.).

Також, між АО «Фавор» та Романською Н.Р. складено та підписано акти прийому - передачі наданих послуг від 02.09.2019р. на суму 2 000 грн. (складання двох адвокатських запитів, листа та додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки), від 20.09.2019р. на суму 2 000 грн. (складання позовної заяви), від 13.12.2019р. на суму 5 000 грн. (складання відповіді на відзив на позовну заяву, представництво інтересів Романської Н.Р. у господарському суді Донецької області), від 14.02.2020р. на суму 1 500 грн. (складання додаткових пояснень), від 06.03.2020р. на суму 2 000 грн. (представництво інтересів Романської Н.Р. у господарському суді Донецької області) (загальна сума 12 500 грн.).

02.09.2019р. Романською Н.Р. сплачено АО «Фавор» за надані послуги з правової допомоги 2 000 грн., 20.09.2019р. - 2 000 грн., 13.12.2019р. - 5 000 грн., 14.02.2019р. - 1 500 грн., 06.02.2020р. - 5 000 грн., 06.03.2020р. - 2 000 грн. (загальна сума 17 500 грн.), про що свідчать відповідні квитанції та роздруківка платіжного документа.

Накази №1/В від 03.01.2020р., № 5/В від 12.02.2020р., № 8/В від 02.03.2020р. свідчать про відрядження адвоката Ботман О.О. у господарський суд Донецької області для представництва інтересів ФОП Романської Н.Р. у справах № 905/2055/19, № 905/2056/19 з 12.01.2020р. по 17.01.2020р. (6 днів) (м. Маріуполь - м. Харків - м. Маріуполь), у справах № 905/2055/19, № 905/2056/19 з 16.02.2020р. по 19.02.2020р. (4 дні) (м. Маріуполь - м. Харків - м. Маріуполь), у справі № 905/2055/19 з 09.03.2020р. по 11.03.2020р. (3 дні) (м. Маріуполь - м. Харків - м. Маріуполь).

За проїзд адвоката Ботман О.О. (12.01.2020р. м. Маріуполь - м. Харків, 16.01.2020р. м. Харків - м. Маріуполь; 16.02.2020р. м. Маріуполь - м. Харків, 18.02.2020р. м. Харків - м. Маріуполь; 09.03.2020р. м. Маріуполь - м. Харків, 10.03.2020р. м. Харків - м. Маріуполь) витрати складають 1 863,42 грн., що підтверджується залізничними квитками ЛМ № 033689 (425,40 грн.), ЛМ № 033690 (259,38 грн.),№ 000В40ВС-AFEA-FE0F-0001 (299,89 грн.), № 000B40AF-2F33-7BA7-0001 (336 грн.), № 821566 (291,66 грн.), № 492573 (251,29 грн).

За проживання адвоката Ботман О.О. у м. Харкові з 13.01.2020р. по 16.01.2020р. (3 доби), з 16.02.2020р. по 17.02.2020р. (1 доба), з 10.03.2020р. по 11.03.2020р. (1 доба) витрати складають 2 857,20 грн., що підтверджується квитанціями № 2327013 на суму 2 030 грн., № 2326913 на суму 530 грн., квитком № 1205б, рахунком № 253522, фіскальним чеком № 316005 на суму 297,20 грн.

Добові адвоката Ботман О.О. з 12.01.2020р. по 17.01.2020р. (6 днів) у зв`язку із відрядженням до господарського суду з метою представництва інтересів ФОП Романської Н.Р. у справах № 905/2055/19, № 905/2056/19, з 16.02.2020р. по 19.02.2020р. (4 дні) у зв`язку із відрядженням до господарського суду з метою представництва інтересів ФОП Романської Н.Р. у справах № 905/2055/19, № 905/2056/19, з 09.03.2020р. по 11.03.2020р. (3 дні) у зв`язку із відрядженням до господарського суду з метою представництва інтересів ФОП Романської Н.Р. у справі № 905/2055/19 складають 6 139,90 грн. (472,30 грн. за кожен день згідно з пп. 170.9.1 ст. 170 ПК України), що підтверджується відповідними розрахунками добових.

Ботман О.О. має право на заняття адвокатською діяльністю згідно свідоцтва № 1449 від 18.12.2009р., діє на підставі ордеру серії АН № 1004661 від 31.10.2019р.

З огляду на викладене, доведеними та такими, що пов`язані з розглядом даної справи і відповідають фактичним обставинам справи щодо виконаних (наданих) адвокатом Ботман О.О. робіт (послуг), є витрати на правову допомогу та витрати, необхідні для забезпечення надання такої правової допомоги, у загальному розмірі 16 308,89 грн.

При цьому, суд виходить з того, що надання адвокатом Ботман О.О. правової допомоги здійснювалось одночасно у двох справах № 905/2055/19 та № 905/2056/19 (крім тієї правової допомоги, що надана у березні 2020р. лише у справі № 905/2055/19) та враховує витрати, що стосуються виключно справи № 905/2055/19 (шляхом поділу на рівні частини кожної складової витрат згідно наведеного нижче розрахунку).

Розрахунок:

Загальний розмір витрат на правову допомогу та витрат, необхідних для забезпечення надання такої правової допомоги, - 16 308,89 грн. (9 750 грн. + 1 203,29 грн. + 1 577,20 грн. + 3 778,40 грн.), де:

1) 9 750 грн. - витрати на правову допомогу:

рахунок - фактура № 4 від 02.09.2019р. на суму 2 000 грн. та акт прийому - передачі наданих послуг від 02.09.2019р. на суму 2 000 грн. щодо складання двох адвокатських запитів, листа та додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки - у двох справах № 905/2055/19 та № 905/2056/19, 2 000 грн./2 = 1 000 грн.

рахунок - фактура № 5 від 20.09.2019р. на суму 2 000 грн. та акт прийому - передачі наданих послуг від 20.09.219р. на суму 2 000 грн. щодо складання позовної заяви - у двох справах № 905/2055/19 та № 905/2056/19, 2 000 грн./2 = 1 000 грн.

рахунок - фактура № 12 від 06.12.2019р. на суму 5 000 грн. та акт прийому - передачі наданих послуг від 13.12.2019р. на суму 5 000 грн. щодо складання відповіді на відзив на позовну заяву, представництва інтересів Романської Н.Р. у господарському суді Донецької області - у двох справах № 905/2055/19 та № 905/2056/19, 5 000 грн./2 = 2 500 грн.

рахунок - фактура № 18 від 05.02.2020р. на суму 5 000 грн. щодо складання додаткових пояснень по справі, представництва інтересів Романської Н.Р. у господарському суді Донецької області - у двох справах № 905/2055/19 та № 905/2056/19, 5 000 грн./2 = 2 500 грн.

рахунок - фактура № 20 від 13.02.2020р. на суму 1 500 грн. та акт прийому - передачі наданих послуг від 14.02.2020р. на суму 1 500 грн. щодо складання додаткових пояснень - у двох справах № 905/2055/19 та № 905/2056/19, 1 500 грн./2 = 750 грн.

рахунок - фактура № 24 від 05.03.2020р. на суму 2 000 грн. та акт прийому - передачі наданих послуг від 06.03.2020р. на суму 2 000 грн. щодо представництва інтересів Романської Н.Р. у господарському суді Донецької області - в одній справі № 905/2055/19.

Отже, 1 000 грн. + 1 000 грн. + 2 500 грн. + 2 500 грн. + 750 грн. + 2 000 грн. = 9 750 грн.

2) 1 203,29 грн. - витрати на проїзд:

вартість проїзду 12.01.2020р. м. Маріуполь - м. Харків, 16.01.2020р. м. Харків - м. Маріуполь згідно залізничних квитків ЛМ № 033689, ЛМ № 033690 - 684,78 грн. для забезпечення надання правової допомоги у двох справах № 905/2055/19 та № 905/2056/19, 684,78 грн./2 = 342,39 грн.

вартість проїзду 16.02.2020р. м. Маріуполь - м. Харків, 18.02.2020р. м. Харків - м. Маріуполь згідно залізничних квитків № 000В40ВС-AFEA-FE0F-0001, № 000B40AF-2F33-7BA7-0001 - 635,89 грн. для забезпечення надання правової допомоги у двох справах № 905/2055/19 та № 905/2056/19, 635,89 грн./2 = 317,95 грн.

вартість проїзду 09.03.2020р. м. Маріуполь - м. Харків, 10.03.2020р. м. Харків - м. Маріуполь згідно залізничних квитків № 821566, № 492573 - 542,95 грн. для забезпечення надання правової допомоги в одній справі № 905/2055/19.

Отже, 342,39 грн. + 317,95 грн. + 542,95 грн. = 1 203,29 грн.

3) 1 577,20 грн. - витрати на проживання:

вартість проживання у м. Харкові з 13.01.2020р. по 16.01.2020р. (3 доби) згідно квитанції № 2327013 - 2 030 грн., для забезпечення надання правової допомоги у двох справах № 905/2055/19 та № 905/2056/19, 2 030 грн./2 = 1 015 грн.

вартість проживання у м. Харкові з 16.02.2020р. по 17.02.2020р. (1 доба) згідно квитанції № 2326913 - 530 грн., для забезпечення надання правової допомоги у двох справах № 905/2055/19 та № 905/2056/19, 530 грн./2 = 265 грн.

вартість проживання у м. Харкові з 10.03.2020р. по 11.03.2020р. (1 доба) згідно квитка № 1205б, рахунка № 253522, фіскального чека №316005 - 297,20 грн., для забезпечення надання правової допомоги в одній справі № 905/2055/19.

Отже, 1 015 грн. + 265 грн. + 297,20 грн. = 1 577,20 грн.

4) 3 778,40 грн. - добові:

добові з 12.01.2020р. по 17.01.2020р. (6 днів) - 2 833,80 грн. у зв`язку із відрядженням для забезпечення надання правової допомоги у двох справах №905/2055/19 та №905/2056/19, 2 833,80 грн./2 = 1 416,90 грн.

добові з 16.02.2020р. по 19.02.2020р. (4 дні) -1 889,20 грн. у зв`язку із відрядженням для забезпечення надання правової допомоги у двох справах №905/2055/19 та №905/2056/19, 1 889,20 грн./2 = 944,60 грн.

добові з 09.03.2020р. по 11.03.2020р. (3 дні) - 1 416,90 грн. у зв`язку із відрядженням для забезпечення надання правової допомоги в одній справі №905/2055/19.

Отже, 1 416,90 грн. + 944,60 грн. + 1 416,90 грн. = 3 778,40 грн.

Акт прийому - передачі наданих послуг від 13.02.2020р. на суму 2 000 грн. не прийнято судом до уваги, оскільки він не стосується надання правової допомоги у справі №905/2055/19, а акт прийому - передачі наданих послуг від 13.02.2020р. на суму 5 000 грн., який надано до письмових пояснень, не прийнято судом до уваги, оскільки він поданий до суду з порушенням строку, встановленого ч. 8 ст. 129 ГПК України. Проте, фактичне складання адвокатом письмових пояснень та здійснення ним представництва інтересів позивача у суді, тобто, саме тих робіт (послуг), які вказані у рахунку - фактурі № 18 від 05.02.2020р. на суму 5 000 грн., а також повна оплата останнім виконаних (наданих) адвокатом робіт (послуг), свідчать про надання адвокатом відповідної правової допомоги.

За таких обставин, стягненню з відповідача підлягають витрати з надання правової допомоги та витрати, необхідні для забезпечення надання такої правової допомоги, у загальному розмірі 16 308,89 грн. Розмір витрат на правову допомогу, за висновками суду, є співмірним зі складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг), часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг), обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт. Клопотання про зменшення розміру витрат відповідачем до суду не подано.

Керуючись ст. ст. 123, 126, 129, 241, 244 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

Стягнути з Маріупольської міської ради Донецької області (87550, Донецька обл., м. Маріуполь, Жовтневий р-н, пр. Мира, 70, код ЄДРПОУ 33852448) на користь Фізичної особи-підприємця Романської Надії Романівни ( АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) витрати на правову допомогу та витрати, необхідні для забезпечення надання правової допомоги, у розмірі 16 308 (шістнадцять тисяч триста вісім) грн. 89 коп.

Наказ видати після набрання додатковим рішенням законної сили.

Додаткове рішення господарського суду набирає законної сили в порядку ст.241 Господарського процесуального кодексу України і може бути оскаржено в апеляційному порядку до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 20 днів з дня складання повного додаткового рішення.

Повне додаткове рішення складено 13.01.2021р.

Суддя Л.В. Ніколаєва

Часті запитання

Який тип судового документу № 94094786 ?

Документ № 94094786 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 94094786 ?

Дата ухвалення - 13.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94094786 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 94094786 ?

В Господарський суд Донецької області
Попередній документ : 94063910
Наступний документ : 94094787