Рішення № 93833131, 17.12.2020, Петриківський районний суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
17.12.2020
Номер справи
187/534/20
Номер документу
93833131
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 187/534/20

2/0187/243/20

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" грудня 2020 р. смт. Петриківка

Петриківський районний суд Дніпропетровської області у складі: головуючого судді Говорухи В.О., за участі секретаря судового засідання Столяренко Н.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Кредитної спілки «Християнська Фортеця» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення боргу за кредитним договором та сплату відсотків за прострочення грошового зобов`язання,

В С Т А Н О В И В:

21.04.2020 до суду звернувся голова правління КС «Християнська Фортеця» Черненко Є.В. з позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення боргу за кредитним договором та сплату відсотків за прострочення грошового зобов`язання.

У заяві позивач посилається на те, що 23.04.2019 між ОСОБА_1 та КС "Християнська Фортеця" укладено Кредитний договір № 10908/2010-К. За умовами кредитного договору Відповідач 1 зобов`язався щомісячно сплачувати основний платіж та відсотки згідно графіка розрахунків, зазначеного в п. 3.3. Кредитного договору № 10908/2010-К від 23.04.2019.

Також 23.04.2019 р. з ОСОБА_2 було підписано договір поруки № 10908/1-П, за якими поручитель зобов`язався нести відповідальність перед кредитором у повному обсязі витрат за Кредитним договором № 10908/2010-К від 23.04.2019.

Але відповідач 1 несвоєчасно сплачував кошти за користування кредитом, у зв`язку з чим виникла заборгованість. А тому, позивач просить суд стягнути солідарно із відповідачів борг за укладеним Кредитним договором № 10908/2010-К від 23.04.2019 в сумі 22001,26 грн., який складається із: основної суми боргу в розмірі 7523,40 грн.; несплачених відсотків за користування кредитом в розмірі 8805,86 грн.; витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 3570,00 грн. та судового збору в розмірі 2102,00 грн.

15.05.2020 ухвалою судді Петриківського районного суду Дніпропетровської області відкрито провадження у справі та призначено підготовче судове засідання.

Під час підготовчого судового засідання, представник позивача подав заяву про зменшення розміру позовних вимог за якою суд стягнути солідарно із відповідачів борг за укладеним Кредитним договором № 10908/2010-К від 23.04.2019 в сумі 19001,26 грн., який складається із: основної суми боргу в розмірі 7523,40 грн.; несплачених відсотків за користування кредитом в розмірі 5805,86 грн.; витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 3570,00 грн. та судового збору в розмірі 2102,00 грн.

04.11.2020 ухвалою судді Петриківського районного суду Дніпропетровської області справу призначено до судового розгляду.

В судове засідання представник позивача КС "Християнська Фортеця" не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду справи повідомлений належним чином. В матеріалах справи міститься письмове клопотання з проханням розглянути справу за відсутності представника позивача, заявлені позовні вимоги підтримує в повному обсязі.

Відповідач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи за її відсутності, проти задоволення позовних вимог, з урахуванням добровільно сплачених нею коштів в рахунок погашення заборгованості, не заперечує.

Відповідач по справі ОСОБА_2 до суду не з`явився, про місце, дату та час слухання справи був повідомлений належним чином. Відзив, будь-які інші клопотання чи заяви на адресу суду не надходили.

Суд, дослідивши письмові докази вважає, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 23.04.2019 між ОСОБА_1 та КС "Християнська Фортеця" укладено Кредитний договір № 10908/2010-К., відповідно до якого ОСОБА_1 отримала кредитні кошти у розмірі 10000 грн. 00 коп. на двадцять чотири календарних місяці, зі сплатою відсотків за користування кредитними коштами із розрахунку 44,40 % річних. Отримавши вказані грошові кошти, за умовами кредитного договору ОСОБА_3 зобов`язалася щомісячно сплачувати основний платіж та відсотки згідно графіка розрахунків зазначеного в п. 3.3. кредитного договору № 10908/2010-К від 23.04.2019 року.

Згідно з п. 8.3 кредитного договору № 10813/2010-К від 25.02.2019 року відповідач в разі невиконання або неналежного виконання зобов`язань цього договору відшкодовує позивачу завданні ним збитки, включаючи упущену вигоду.

Також 23.04.2019 р. з ОСОБА_2 було підписано договір поруки № 10908/1-П, за якими поручитель зобов`язався нести відповідальність перед кредитором у повному обсязі витрат за Кредитним договором № 10908/2010-К від 23.04.2019.

На підставі п.3 договору поруки № 10908/1-П від 23.04.2019 року у випадку невиконання ОСОБА_2 своїх зобов`язань за кредитним договором № 10813/2010-К від 25.02.2019року відповідачі відповідають перед позивачем як солідарні боржники.

Згідно розрахунку заборгованості за Кредитним договором № 10908/2010-К від 23.04.2019, розмір загальної заборгованості складає 16329,26 грн., з яких основна сума боргу за кредитним договором складає 7523,40 грн., відсоток за користування кредитними коштами, з урахуванням підвищеного відсотку за несвоєчасне повернення суми кредиту складає 8805,86 грн.

Також, з питання повернення боргу за кредитним договором № 10908/2010-К від 23.04.2019 року позивачем були понесені витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 3570, 00 грн., що підтверджується копіями договору про надання професійної правничої допомоги, актом про надання професійної правничої допомоги з рахунком на оплату послуг та платіжним дорученням від 08.04.2020.

Згідно зі ст.ст. 526, 530 ЦК України, зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства. Якщо у зобов`язанні встановлено строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Згідно зі ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник який прострочив виконання зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів на встановлений договором або законом.

Згідно ст. 1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 ЦК України.

Згідно зі ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно ч. 1 ст. 553 ЦК України, за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку.

Частиною 1 ст. 554 ЦК України, встановлено, що у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки (ч. 2 ст. 554 ЦК).

Судом встановлено, що позичальник (відповідач) ОСОБА_1 вчасно не сплачувала кошти за кредитом, внаслідок чого виникла заборгованість за кредитним договором і позивач нарахував підвищені відсотки за його користування згідно умов договору.

Судом встановлено, що укладений договір поруки передбачає солідарну відповідальність поручителя ОСОБА_2 та боржника.

Відповідачем ОСОБА_1 до суду надані копії квитанцій про сплату на користь позивача коштів в рахунок погашення заборгованості за Кредитним договором № 10908/2010-К від 23.04.2019 на загальну суму 15000 грн., з яких платіж на 3000 грн від 24.09.2020 враховано позивачем при зменшенні розміру позовних вимог в заяві дві 09.11.2020.

Враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, які підтверджені письмовими доказами, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення позову, в зв`язку з тим, що укладені між сторонами кредитний договір і договір поруки відповідають вимогам закону, зобов`язання по договорам відповідачами у встановлений строк не виконуються, а сума заборгованості, яка з урахуванням сплачених відповідачем ОСОБА_1 коштів становить 1329,26 грн. підлягає стягненню на користь позивача з відповідачів по справі солідарно.

Згідно ч. 1, 2 ст. 137 ЦПК України, витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Відповідно до статті 141 ЦПК України у разі часткового задоволення позову судові витрати покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог..

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

З урахуванням часткового задоволення позовних вимог, суд вважає за можливе стягнути з відповідачів на користь позивача судові витрати зі сплати судового збору в розмірі 171,11 грн. (1329,26 грн. х 2102,00 грн. : 16329,26 грн.)., та витрати на отримання правової допомоги в розмірі 290,72 грн.,, що відповідає пропорційно задоволеним позовним вимогам, а всього визначивши стягнути з кожного з відповідачів по 230,92 грн. на користь позивача.

На підставі викладеного та керуючись статтями 12, 13, 81, 89, 264-265 ЦПК України, суд –

У Х В А Л И В:

Позов Кредитної спілки "Християнська Фортеця до ОСОБА_1 і ОСОБА_2 про стягнення боргу за кредитним договором та сплату відсотків за прострочення грошового зобов`язання – задовольнити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 ( РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_2 ( РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) на користь Кредитної спілки "Християнська Фортеця" (ЄДРПОУ 25946729, вулиця Медична, будинок 26, місто Кам`янське , 51933 Філія Дніпропетровська АТ «Ощадбанк» МФО 305482 р/рІІА083054820000026501300551099) заборгованість за кредитним договором № 10908/2010-К від 23.04.2019 року в сумі 1329 (одна тисяча триста двадцять дев`ять) гривень 26 копійки.

Стягнути з ОСОБА_1 ( РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) на користь Кредитної спілки "Християнська Фортеця" (ЄДРПОУ 25946729, вулиця Медична, будинок 26, місто Кам`янське , 51933 Філія Дніпропетровська АТ «Ощадбанк» МФО 305482 р/рІІА083054820000026501300551099) судові витрати в розмірі 230 (двісті тридцять) гривень 92 копійок.

Стягнути з ОСОБА_2 ( РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) на користь Кредитної спілки "Християнська Фортеця" (ЄДРПОУ 25946729, вулиця Медична, будинок 26, місто Кам`янське , 51933 Філія Дніпропетровська АТ «Ощадбанк» МФО 305482 р/рІІА083054820000026501300551099) судові витрати в розмірі 230 (двісті тридцять) гривень 92 копійок.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя: В. О. Говоруха

Часті запитання

Який тип судового документу № 93833131 ?

Документ № 93833131 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 93833131 ?

Дата ухвалення - 17.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93833131 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 93833131 ?

В Петриківський районний суд Дніпропетровської області
Попередній документ : 93829497
Наступний документ : 93833137