Ухвала суду № 93788342, 23.12.2020, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
23.12.2020
Номер справи
640/19919/20
Номер документу
93788342
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А

23 грудня 2020 року м. Київ № 640/19919/20

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Аблова Є.В., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙН КОНСТРАКШИН ДЕВЕЛОПМЕНТ» - Кім Ганни Володимирівни про закриття провадження в адміністративній справі

за позовом1) ОСОБА_1 2) ОСОБА_2 3) ОСОБА_3 доДепартаменту з питань державного архітектурно - будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)третя особаТовариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙН КОНСТРАКШИН ДЕВЕЛОПМЕНТ»провизнання протиправною бездіяльності та скасування реєстрації Декларації про початок виконання будівельних робіт

У С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 (далі по тексту - позивач 1, ОСОБА_1 ), ОСОБА_2 (далі по тексту - позивач 2, ОСОБА_2 ) та ОСОБА_3 (далі по тексту - позивач 3, ОСОБА_3 ) звернулися до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі по тексту - відповідач, Департамент), в якому просять:

1) визнати протиправною бездіяльність відповідача в частині не скасування реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт «Будівництво зблокованого житлового 3-х квартирного будинку, господарських будівель та споруд» на АДРЕСА_1 КВ 083160811580 від 21 березня 2016 року при реєстрації повідомлення про внесення змін даних у декларацію про початок виконання будівельних робіт «Будівництво зблокованого житлового 3-х квартирного будинку, господарських будівель та споруд на АДРЕСА_1 КВ 102200301096»;

2) скасувати реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт «Будівництво зблокованого житлового 3-х квартирного будинку, господарських будівель та споруд» на АДРЕСА_1 КВ 083160811580 від 21 березня 2016 року та відповідного повідомлення про внесення змін даних у декларацію про початок виконання будівельних робіт «Будівництво зблокованого житлового 3-х квартирного будинку, господарських будівель та споруд» на АДРЕСА_1 КВ 102200301096 та припини право на виконання будівельних робіт, що здійснюється на підставі зазначеної декларації.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 17 вересня 2020 року провадження у справі відкрито за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання.

Також, ухвалою від 27 жовтня 2020 року залучено Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙН КОНСТРАКШИН ДЕВЕЛОПМЕНТ» (далі по тексту - третя особа, ТОВ «ЮКРЕЙН КОНСТРАКШИН ДЕВЕЛОПМЕНТ» до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача.

10 грудня 2020 року та 14 грудня 2020 року через відділ документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярію) Окружного адміністративного суду міста Києва від представника ТОВ «ЮКРЕЙН КОНСТРАКШИН ДЕВЕЛОПМЕНТ» Кім Г.В. про закриття провадження в адміністративній справі №640/19919/20. Вказане клопотання мотивоване тим, що позивачами заявлено вимоги, які не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Вирішуючи вказане клопотання по суті, суд зазначає наступне.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 238 Кодексу адміністративного судочинства України суд закриває провадження у справі, якщо справу не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства.

Згідно зі статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Поняття «суд, встановлений законом» зводиться не лише до правової основи самого існування суду, але й дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність, тобто охоплює всю організаційну структуру судів, включно з питаннями, що належать до юрисдикції певних категорій судів.

Згідно із частиною першою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Відповідно до частини першої статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист.

Положеннями пункту 7 частини першої статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що суб`єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб`єкт при здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг.

За правилами пункту 1 частини першої статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема, спорах фізичних чи юридичних осіб із суб`єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження.

Разом з тим, неправильним є поширення юрисдикції адміністративних судів на той чи інший спір тільки тому, що відповідачем у справі є суб`єкт владних повноважень, а предметом перегляду - його акт індивідуальної дії. Визначальною ознакою справи адміністративної юрисдикції є суть (зміст, характер) спору. Публічно-правовий спір, на який поширюється юрисдикція адміністративних судів, є спором між учасниками публічно-правових відносин і стосується саме цих відносин.

Приватноправові відносини вирізняються наявністю майнового чи немайнового особистого інтересу учасника. Спір має приватноправовий характер, якщо він обумовлений порушенням або загрозою порушення приватного права чи інтересу, як правило майнового, конкретного суб`єкта, що підлягає захисту в спосіб, передбачений законодавством для сфери приватноправових відносин.

Публічно-правовий спір має особливий суб`єктний склад. Участь суб`єкта владних повноважень є обов`язковою ознакою для того, щоб класифікувати спір як публічно-правовий. Однак сама по собі участь у спорі суб`єкта владних повноважень не дає підстав ототожнювати спір з публічно-правовим та відносити його до справ адміністративної юрисдикції. Необхідно з`ясовувати, у зв`язку із чим виник спір та за захистом яких прав особа звернулася до суду.

Якщо порушення своїх прав особа вбачає у наслідках, спричинених рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень, які вона вважає неправомірними, і ці наслідки призвели до виникнення, зміни чи припинення цивільних правовідносин, мають майновий характер або пов`язані з реалізацією її майнових або особистих немайнових інтересів, то визнання незаконними (протиправними) таких рішень є способом захисту цивільних прав та інтересів.

Відповідно до частини першої статті 19 Цивільного процесуального кодексу України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства.

Аналіз змісту наведених статей Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України у сукупності дає підстави для висновку, що під час вирішення питання про розмежування компетенції судів щодо розгляду адміністративних та цивільних справ у кожній конкретній справі недостатньо застосування виключно формального критерію - визначення суб`єктного складу спірних правовідносин (участь у них суб`єкта владних повноважень). Визначальною ознакою для правильного вирішення такого питання є характер правовідносин, з яких виник спір.

У своїй постанові від 29 травня 2019 року Велика Палата Верховного Суду у справі № 823/355/17 (провадження № 11-229апп19) зазначила, що публічно-правовим вважається, зокрема, спір, у якому сторони правовідносин виступають одна щодо іншої не як рівноправні і в якому одна зі сторін виконує публічно-владні управлінські функції та може вказувати або забороняти іншому учаснику правовідносин певну поведінку, давати дозвіл на передбачену законом діяльність тощо. Необхідною ознакою суб`єкта владних повноважень є здійснення ним публічно-владних управлінських функцій. Ці функції суб`єкт повинен виконувати саме в тих правовідносинах, у яких виник спір. До юрисдикції адміністративного суду належить спір, який виник між двома (кількома) суб`єктами стосовно їх прав та обов`язків у конкретних правових відносинах, у яких хоча б один суб`єкт законодавчо вповноважений владно керувати поведінкою іншого (інших) суб`єкта (суб`єктів), а останній (останні) відповідно зобов`язаний виконувати вимоги та приписи такого суб`єкта владних повноважень.

Аналогічні правові позиції викладено в постанові Великої Палати Верховного Суду від 23 травня 2018 року у справі № 914/2006/17 та постанові Верховного Суду від 27 травня 2020 року по справі № 826/4870/14.

Спірні правовідносини виникли у зв`язку з бездіяльністю Департаменту з питань державного архітектурно - будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо не здійснення, за зверненням ОСОБА_1 від 28 квітня 2020 року, позапланової перевірки дотримання суб`єктами містобудування, зокрема замовником - ТОВ «ЮКРЕЙН КОНТРАКШИН ДЕВЕЛОПМЕНТ», підрядником - ТОВ «АВС-БІЛД» та проектувальником - ТОВ «АВС-БІЛД» вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання будівельних робіт «Будівництво зблокованого житлового 3-х квартирного будинку, господарських будівель та споруд на вул. Гвардійській, 74 у Голосіївському районі м. Києва» та за наслідками її проведення скасування реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт КВ 083160811580 від 21 березня 2016 року.

Відповідно до пунктів 1, 3 Положення про Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 жовтня 2015 року № 978 (далі - Положення №978), Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва (далі - Департамент) є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який підпорядкований Київському міському голові, підзвітний і підконтрольний Київській міській раді. Департамент, у межах, делегованих Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» державних повноважень, є підконтрольним Державній архітектурно-будівельній інспекції України (далі Держархбудінспекція).

Основним завданням органу Департаменту є:

1) здійснення відповідно до Закону державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва;

2) виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності;

3) реалізація державної політики у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва.

Згідно підпунктів 1, 4 пункту 4 Положення №978 Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

надає, отримує, реєструє, повертає документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію;

здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об`єктів містобудування, проектної документації щодо об`єктів, розташованих у межах міста Києва.

Отже, спір у цій справі, який виник між фізичними особами та суб`єктом владних повноважень з приводу оскарження бездіяльності останнього щодо здійснення дій, віднесених до його компетенції, у даному випадку, на думку суду, є публічно - правовим спором, відтак, його вирішення належить до компетенції Окружного адміністративного суду міста Києва.

З огляду на викладене, підстави для задоволення клопотання представника ТОВ «ЮКРЕЙН КОНСТРАКШИН ДЕВЕЛОПМЕНТ» - Кім Г.В. відсутні.

Керуючись статтями 238, 243, 248, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙН КОНСТРАКШИН ДЕВЕЛОПМЕНТ» - Кім Ганни Володимирівни про закриття провадження в адміністративній справі №640/19919/20 відмовити.

Ухвала набирає законної сили в порядку, встановленому статтею 256 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення за правилами, встановленими статтями 294-297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 розділу VII «Перехідні положення» Кодексу адміністративного судочинства України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Суддя Є.В. Аблов

Часті запитання

Який тип судового документу № 93788342 ?

Документ № 93788342 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 93788342 ?

Дата ухвалення - 23.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93788342 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 93788342 ?

В Окружний адміністративний суд міста Києва
Попередній документ : 93788341
Наступний документ : 93788343