Рішення № 93784029, 24.12.2020, Волинський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
24.12.2020
Номер справи
140/15084/20
Номер документу
93784029
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ВОЛИНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2020 року ЛуцькСправа № 140/15084/20

Волинський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого – судді Волдінера Ф. А.,

розглянувши у письмовому провадженні за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом Головного управління ДПС у Волинській області до товариства з обмеженою відповідальністю «Пристен» про стягнення податкового боргу,

ВСТАНОВИВ:

Головне управління ДПС у Волинській області (далі – ГУ ДПС у Волинській області, позивач) звернулося з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Пристен» (далі – ТзОВ «Пристен», відповідач) про стягнення в дохід держави податкового боргу в сумі 85 651,16 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач відповідно до вимог статті 16 Податкового кодексу України (далі – ПК України) зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку та розмірах, встановлених законом. В порушення зазначених норм за ТзОВ «Пристен» обліковується податковий борг в загальному розмірі 85 651,16 грн. Позивачем вживались заходи щодо стягнення заборгованості шляхом надіслання податкової вимоги, однак вони не спричинили погашення податкового боргу відповідачем. У зв`язку з цим позивач просив стягнути з відповідача податковий борг у сумі 85 651,16 грн.

Ухвалою судді Волинського окружного адміністративного суду від 26 жовтня 2020 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито спрощене позовне провадження у справі без проведення судового засідання та виклику сторін.

Відповідач відзиву на позовну заяву до суду не подав.

Відповідно до частини шостої статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Дослідивши письмові докази по суті справи, суд дійшов висновку, що позов підлягає до задоволення з таких мотивів та підстав.

Судом встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Пристен» (ідентифікаційний код юридичної особи 41508948) зареєстроване як юридична особа 08 липня 2017 року за № 1 522 102 0000 035752, що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 13 травня 2020 року № 1006628350 (а. с. 4-5).

Як вбачається з матеріалів справи, податковий борг ТзОВ «Пристен» становить 85 651,16 грн, а саме:

1. З податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) борг виник 18 жовтня 2018 року внаслідок донарахування штрафних санкцій згідно пункту 120.1.1., 120.1.2. статті 120.1 Податкового кодексу України (далі – ПК України) за актом перевірки по податковому повідомленні-рішенні від 02 жовтня 2018 року №0083961201 в сумі 84 382,96 грн (а. с. 10). 09 червня 2019 року донараховано штрафну санкцію статтею 126 ПК України по податковому повідомленні-рішенні від 15 березня 2019 року №0068675512 в сумі 1 098,20 грн (а. с. 12).

Таким чином загальна заборгованість по податку на додану вартість становить 85 481,16 грн.

2. З податку на прибуток приватних підприємств виник внаслідок донарахування штрафних санкцій по податковому повідомлені-рішенні від 08 серпня 2018 року № 00067001215 в сумі 170,00 грн (а. с. 9).

Відтак, загальна заборгованість товариства становить 85 651, 16 грн.

Даний факт також підтверджується розрахунком податкового боргу та зворотнім боком облікової картки платника по вказаних податках.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, що склалися між сторонами, суд зазначає наступне.

Відповідно до пункту 15.1 статті 15 ПК України платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об`єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об`єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов`язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Згідно із підпунктом 16.1.4 пункту 16.1 статті 16, пункту 36.1 статті 36, пункту 38.1 статті 38 ПК України платники податків зобов`язані сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи; податковим обов`язком визнається обов`язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи; виконанням податкового обов`язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов`язань у встановлений податковим законодавством строк.

Згідно із підпунктами 14.1.39, 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 ПК України податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом; грошове зобов`язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов`язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв`язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Пунктом 59.1 статті 59 ПК України визначено, що у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Відповідно до пункту 59.5 статті 59 ПК України у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Як встановлено судом, позивач вживав заходи з метою погашення податкового боргу, а саме: відповідачу була направлена податкова вимога форми «Ю» від 22 жовтня 2018 року № 65302-17, однак вказані заходи не спричинили погашення платником податків податкового боргу.

Відповідно до підпункту 20.1.34 пункту 20.1 статті 20 ПК України контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно із пунктами 95.1, 95.3 статті 95 ПК України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Таким чином, оскільки за відповідачем рахується заборгованість у сумі 85 651,16 грн, щодо наявності та розміру якої відповідачем не подано відзиву на позов, не надано доказів її погашення, тому суд дійшов висновку, що позовні вимоги про стягнення зазначеної заборгованості у вказаному розмірі підлягають задоволенню.

Відповідно до частини другої статті 139 КАС України при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

Враховуючи наведене, витрати позивача - суб`єкта владних повноважень зі сплати судового збору за звернення до суду із даним позовом із відповідача не стягуються.

Керуючись статтями 72-77, 139, 243-246, 255, 262, 295 КАС України, суд

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов Головного управління ДПС у Волинській області до товаритсва з обмеженою відповідальністю «Пристен» про стягнення податкового боргу задовольнити повністю.

Стягнути з рахунків товариства з обмеженою відповідальністю «Пристен» (43001, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Ковельська, будинок 40, ідентифікаційний код юридичної особи 41508948) в банках, обслуговуючих платника податків, в дохід держави податковий борг в розмірі 85 651 (вісімдесят п`ять тисяч шістсот п`ятдесят одна) гривень 16 копійок.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого статтею 295 КАС України. У разі подання апеляційної скарги рішення якщо його не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку повністю або частково шляхом подання апеляційної скарги до Восьмого апеляційного адміністративного суду через Волинський окружний адміністративний суд. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя Ф.А. Волдінер

Часті запитання

Який тип судового документу № 93784029 ?

Документ № 93784029 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 93784029 ?

Дата ухвалення - 24.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93784029 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 93784029 ?

В Волинський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 93784028
Наступний документ : 93784030