Рішення № 93721213, 24.11.2020, Ренійський районний суд Одеської області

Дата ухвалення
24.11.2020
Номер справи
510/611/20
Номер документу
93721213
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 510/611/20

Провадження № 2/510/738/20

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2020 року Ренійський районний суд Одеської області

у складі: - головуючого судді Дудник В.І.;

- за участю секретаря Арабаджи Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рені цивільну справу за позовом Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Румунські будинки» до ОСОБА_1 про стягнення 2928 грн. 80 коп., -

В С Т А Н О В И В

Відповідач ОСОБА_1 в судове засідання не явився, відзиву на позов не надав.

Представник позивача – ОСББ «Румунські будинки» - Дойловська О.А. в судове засідання не явилася, просила про розгляд справи в порядку спрощеного провадження, на задоволенні позову наполягала.

Відповідно до ч. 5 ст. 279 ЦПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Клопотань про виклик сторін у судове засідання не надходило.

Відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Відповідно до вимог ст. 13 ЦПК України суд розглядає справу в межах заявлених вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Відповідно до ч.1 ст.76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

В ході розгляду справи були досліджені наступні докази: копія протоколу установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку «Румунські будинки» від 13.10.2016р.; копія виписки з порядку денного зборів СББ «Румунські будинки» щодо обрання головою зборів ОСОБА_2 та секретаря; копія виписки з порядку денного зборів СББ «Румунські будинки» щодо створення ОСББ «Румунські будинки»; копія виписки з порядку денного зборів СББ «Румунські будинки» щодо затвердження статуту ОСББ; копія виписки з порядку денного зборів СББ «Румунські будинки» щодо обрання правління ОСББ; копія статуту ОСББ «Румунські будинки»; копія витягу з ЄДРЮОФОП; копія договору відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя від 15.10.2016р., укладеного між ФОП ОСОБА_3 та ОСББ «Румунські будинки».

Судом в ході судового розгляду справи встановлено, що позивач - ОСББ «Румунські будинки» в особі голови Тяка А.М., звернувся до суду із відповідним позовом, яким просить стягнути з ОСОБА_1 заборгованість за оплату послуг з утримання будинку та прибудинкової території в розмірі 2928,80 грн., а також судовий збір в сумі 840,80 грн. Як зазначено у позові, відповідач ОСОБА_1 є власником квартири АДРЕСА_1 та є співвласником багатоквартирного будинку, в якому створено Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Румунські будинки» (далі - ОСББ). ОСББ являється балансоутримувачем і здійснює утримання та обслуговування будинку.

Протоколом установчих зборів власників багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 від 13.10.2016 р., створено ОСББ «Румунські будинки», 13.10.2016р. рішенням загальних зборів співвласників було затверджено Статут ОСББ.

Згідно Статуту обслуговування будинку та прибудинкової території співвласник, тобто ОСОБА_1 , отримують послуги від ОСББ «Румунські будинки» щодо обслуговування будинку АДРЕСА_2 , та прибудинкової території, та повинні також приймати участь у витратах по виконаних роботах.

Відносини з приводу створення та діяльності об`єднань співвласників багатоквартирних об`єднань регулюються Законом України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», їх статутом та договором про обслуговування будинку та прибудинкової території.

Відповідач у порушення вимог Статуту та діючого законодавства своєчасно не вносив плату за надані послуги, у зв`язку із чим у нього склалася заборгованість поперед ОСББ в розмірі 2928,80 грн. В добровільному порядку ОСОБА_1 суму заборгованості не погашає, вимоги голови ОСББ щодо погашення заборгованості ігнорує, у зв`язку із чим позивач звернувся до суду із позовом та просить її стягнути у примусовому порядку.

Вивчивши матеріали справи та надані документи, суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивача обґрунтовані і підлягають задоволенню, оскільки знайшли своє підтвердження у судовому засіданні.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 4 Закону України «Про Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29 листопада 2001 року № 2866-ІІІ (надалі – Закон № 2866), об`єднання створюється для забезпечення і захисту прав співвласників та дотримання їхніх обов`язків, належного утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами. Основна діяльність об`єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном співвласників, належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов`язань, пов`язаних з діяльністю об`єднання.

Згідно ч.ч. 11, 12, 13 ст. 6 Закону № 2866 установчі збори приймають рішення про створення об`єднання і затверджують його статут. Державна реєстрація об`єднання (асоціації) проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Об`єднання (асоціація) вважається утвореним з дня його державної реєстрації. Державна реєстрація змін до статуту об`єднання проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.

Протоколом установчих зборів власників багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 від 13.10.2016 р., створено ОСББ «Румунські будинки».

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону № 2866 статут об`єднання складається відповідно до типового статуту, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства.

13 жовтня 2016 року рішенням загальних зборів співвласників (протокол № від 13 жовтня 2016 року) було затверджено Статут Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Румунські будинки».

Згідно п. 1 вказаного Статуту, Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Румунські будинки» створено власниками квартир багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 та багатоквартирного будинку АДРЕСА_3 відповідно до Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку».

Згідно розділу ІІ даного Статуту метою створення Об`єднання є забезпечення і захист прав співвласників, дотримання ними своїх обов`язків відповідно до цього статуту та чинного законодавства України, належне утримання та використання спільного майна будинку, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством, цим Статутом та рішенням загальних зборів співвласників Об`єднання, сприяння співвласникам будинку у використанні їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна будинку.

Пунктом 3 розділу ІІ Статуту визначено, що завданням та предметом діяльності Об`єднання є: забезпечення реалізації прав співвласників на володіння та користування спільним майном; забезпечення належного утримання будинку, належних до нього будівель і споруд та прибудинкової території; сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами; забезпечення виконання співвласниками своїх зобов`язань, пов`язаних з діяльністю Об`єднання; забезпечення цільового використання коштів об`єднання; забезпечення реалізації прав співвласників будинку на володіння та користування їх спільним майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону № 2866 органами управління об`єднання є загальні збори співвласників, правління, ревізійна комісія об`єднання.

З 13 жовтня 2016 року обов`язки Голови правління Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Румунські будинки» виконує ОСОБА_2 на підставі рішення правління ОСББ «Румунські будинки» від 13 жовтня 2016 року, що підтверджується протоколом № 1 засідання правління ОСББ від 13.10.2016 р.

Положеннями ч. 9 ст. 10 Закону № 2866 передбачено, що до виключної компетенції загальних зборів співвласників відноситься, зокрема: затвердження кошторису, балансу об`єднання та річного звіту; визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників. Частиною 20 вказаної статті визначено, що до компетенції правління відноситься, серед іншого, здійснення контролю за своєчасною сплатою співвласниками внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно з законодавством; укладення договорів про виконання робіт, надання послуг та здійснення контролю за їх виконанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону № 2866 об`єднання має право відповідно до законодавства та статуту об`єднання: встановлювати порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів; здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків і платежів.

Відповідно до розділу V Статуту Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Румунські будинки» співвласники квартир, серед іншого, зобов`язані виконувати вимоги та обов`язки, передбачені Статутом Об`єднання, виконувати рішення статутних органів, прийняті в межах їхніх повноважень, своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14 травня 2015 року № 417-VIII співвласники зобов`язані: виконувати рішення зборів співвласників; своєчасно сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги. Кожний співвласник несе зобов`язання щодо належного утримання, експлуатації, реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку пропорційно до його частки співвласника.

Згідно ч. 1 ст. 15 Закону № 2866 співвласник зобов`язаний: виконувати обов`язки, передбачені статутом об`єднання; виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх повноважень; своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі; виконувати передбачені статутними документами обов`язки перед об`єднанням.

Статтею 13 Закону № 2866 передбачено, що у разі відмови співвласника сплачувати внески і платежі на утримання та проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна об`єднання або за його дорученням управитель має право звернутися до суду.

ОСББ «Румунські будинки» утримує зазначений будинок та прибудинкову територію, уклав та виконує умови договорів з виконавцями житлово-комунальних послуг на повне технічне обслуговування будинку, на послуги холодного водопостачання та водовідведення, на постачання електричної енергії, на вивезення твердих побутових відходів, затвердив штатний розклад, відповідно якому оплачується заробітна плата працівникам, здійснюються належні відрахування податків і загальнообов`язкове державне соціальне та пенсійне страхуванні, податок на землю, тощо.

Згідно Статуту обслуговування будинку та прибудинкової території співвласник, тобто ОСОБА_1 , отримує послуги від ОСББ «Румунські будинки» щодо обслуговування будинку АДРЕСА_2 , та прибудинкової території, та повинен також приймати участь у витратах по виконаних роботах.

Відносини з приводу створення та діяльності об`єднань співвласників багатоквартирних об`єднань регулюються Законом України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», їх статутом та договором про обслуговування будинку та прибудинкової території.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24 червня 2004 року № 1875-IV передбачене право споживача одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг, при цьому такому праву прямо відповідає визначений п. 5 ч. 3 ст. 20 цього Закону обов`язок споживача оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом.

Частиною 3 статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» визначено, що невикористання власником належної йому квартири чи нежитлового приміщення або відмова від використання спільного майна не є підставою для ухилення від здійснення витрат на управління багатоквартирним будинком.

Відмова від оплати рахунків або несплата рахунків не допускається. Такі дії є порушенням прав інших членів об`єднання і підставою для звернення до суду про стягнення заборгованості із плати по відповідних рахунках у примусовому порядку.

З аналізу наведених норм законодавства вбачається, що оскільки відповідач є власником квартири АДРЕСА_1 та відповідно співвласником вказаного багатоквартирного будинку, він зобов`язаний здійснювати витрати на управління багатоквартирним будинком, сплачувати кошти на утримання будинку та прибудинкової території і опалення місць загального користування, послуги з обслуговування котельної, у розмірах, визначених загальними зборами Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Румунські будинки».

З приводу того, що договір між позивачем та відповідачем про надання послуг не укладався, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону № 2866 для забезпечення утримання та експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку, включаючи поточний ремонт, утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, водопостачання та водовідведення, теплопостачання і опалення, вивезення побутових відходів, об`єднання за рішенням загальних зборів має право: виступати колективним споживачем (замовником) усіх або частини житлово-комунальних послуг.

Частинами 1, 2 статті 20 Закону № 2866 встановлено, що частка в загальному обсязі обов`язкових платежів на утримання і ремонт неподільного майна у багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно до загальної площі приміщень, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

Частка в загальному обсязі обов`язкових платежів на утримання і ремонт загального майна та в інших спільних витратах у багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно до загальної площі приміщень, що перебувають у користуванні фізичних або юридичних осіб.

Статтею 360 ЦК України передбачено, що співвласник, відповідно до своєї частки у праві спільної часткової власності зобов`язаний брати участь у витратах на управління, утримання та збереження спільного майна, у сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів), а також нести відповідальність перед третіми особами за зобов`язаннями, пов`язаними із спільним майном.

Утримання будинку та прибудинкової території Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку забезпечується як самим Об`єднанням, так і відповідними підприємствами виконавцями послуг з утримання будинку на підставі договору з Об`єднанням, а свої послуги об`єднанню такі підприємства надають за тарифами, встановленими органами місцевого самоврядування.

Згідно положень ч.ч. 1, 6 ст. 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах. Особливими учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є балансоутримувач та управитель, які залежно від цивільно-правових угод можуть бути споживачем, виконавцем або виробником.

Відповідно до п.п. 3, 6 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» балансоутримувач має право укладати договори на надання житлово-комунальних послуг, звертатися до суду про звернення стягнення на майно осіб, які відмовляються оплачувати рахунки за споживання житлово-комунальних послуг або відшкодовувати завдані збитки майну, що перебуває в нього на балансі. Пунктом 4 частини 2 вказаної статті визначено, що балансоутримувач зобов`язаний забезпечувати управління майном власними силами або укладати договір з юридичною особою на управління майном.

Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Румунські будинки» власними силами, а також із залученням відповідних підприємств на договірній основі забезпечує утримання будинку і прибудинкової території, виступаючи колективним споживачем (замовником) житлово-комунальних послуг.

Таким чином, не зважаючи на те, що договір про надання послуг по утриманню будинку та прибудинкової території між позивачем та відповідачем не укладався, відповідач, будучи власником квартири та співвласником багатоквартирного будинку, перебуває у договірних відносинах із позивачем, а тому повинен оплачувати за надані об`єднанням послуги, оскільки власники квартир несуть відповідальність за своєчасність здійснення платежів на рахунок управителя незалежно від використання приміщень особисто чи надання належних їм приміщень в оренду.

Споживачі зобов`язані оплатити житлово-комунальні послуги, якщо вони фактично користувались ними. Факт відсутності договору про надання житлово-комунальних послуг сам по собі не може бути підставою для звільнення споживача від оплати послуг в повному обсязі.

Слід зазначити, що відповідач, як співвласник багатоквартирного будинку, зобов`язаний виконувати обов`язки, передбачені статутом Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Румунські будинки», виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх повноважень, своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі, та здійснювати витрати на управління багатоквартирним будинком, а відсутність договору не звільняє відповідача від оплати заборгованості за надані послуги з утримання будинку та прибудинкової території, опалення, підігріву води, обслуговування котельної.

Частиною 1 ст. 17 Закону № 2866 передбачено, що для забезпечення виконання власниками приміщень своїх обов`язків об`єднання має право: робити співвласникам попередження про порушення ними статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання; вимагати від співвласників своєчасної та у повному обсязі сплати всіх встановлених цим Законом та статутом об`єднання внесків і платежів, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів; звертатися до суду в разі відмови співвласника відшкодовувати заподіяні збитки, своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі встановлені цим Законом та статутом об`єднання внески і платежі, у тому числі відрахування до резервного та ремонтного фондів.

З урахуванням вищенаведеного, суд вважає, що поведінка відповідача щодо несплати заборгованості за надані послуги з утримання будинку та прибудинкової території та наявність такої заборгованості свідчить саме про її відмову від внесення належних внесків і платежів та ухилення від її сплати.

З огляду на викладене вимоги позивача є обґрунтованими і доведеними, правомірними і законними, такими, що виходять із договірних зобов`язань, у зв`язку із чим підлягають задоволенню.

Оскільки при подачі позову позивачем було оплачено тільки 192 грн. 10 коп. судового збору, суд додатково стягує з нього ще 648 грн.70 коп. в дохід держави.

У відповідності до положень ст.141 ЦПК України з відповідача на користь позивача підлягають стягненню судові витрати у вигляді судового збору в сумі 840 грн. 80 коп.

Керуючись ст.ст. 3, 12, 13, 76 - 81, 133, 141, 258, 259, 264 - 265, 268, 279, 354, 355, ЦПК України, ст.ст. 11, 527 ЦК України, ст. ст. 64,68, 156 ЖК України,-

В И Р І Ш И В :

Позовні вимоги Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Румунські будинки» - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 (місце проживання: АДРЕСА_4 ) на користь Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Румунські будинки» (місцезнаходження: 68800. Одеська область, м.Рені, вул. Вознесенська, 135; код ЄДРПОУ 40950645, р/р НОМЕР_1 , АБ «Укргазбанк», МФО 320478) суму заборгованості за оплату послуг з утримання будинку та прибудинкової території (станом на 06.04.2020р.) в розмірі 2928 грн. 80 коп.

Стягнути з Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Румунські будинки» (місцезнаходження: 68800. Одеська область, м.Рені, вул. Вознесенська, 135; код ЄДРПОУ 40950645, р/р НОМЕР_1 , АБ «Укргазбанк», МФО 320478) 648 грн. 70 коп. судового збору в доход держави.

Стягнути з ОСОБА_1 (місце проживання: АДРЕСА_4 ) на користь Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Румунські будинки» (місцезнаходження: 68800. Одеська область, м.Рені, вул. Вознесенська, 135; код ЄДРПОУ 40950645, р/р НОМЕР_1 , АБ «Укргазбанк», МФО 320478) 840 грн. 80 коп. судового збору.

Рішення суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги до Одеського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому рішення суду не було вручено у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення повного рішення суду.

Суддя В.І. Дудник

Часті запитання

Який тип судового документу № 93721213 ?

Документ № 93721213 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 93721213 ?

Дата ухвалення - 24.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93721213 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 93721213 ?

В Ренійський районний суд Одеської області
Попередній документ : 93721210
Наступний документ : 93721214