Рішення № 93681659, 18.12.2020, Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
18.12.2020
Номер справи
184/1786/20
Номер документу
93681659
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 184/1786/20

Номер провадження 2/184/480/20

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2020 рокум. Покров

Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області в складі:

головуючої судді – Малашиної Ю.Б.,

за участю секретаря – Батрак Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованості за кредитним договором, посилаючись на те, що відповідач звернулась до АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з метою отримання банківських послуг, у зв`язку з чим підписала Заяву б/н від 23.08.2006 року. Відповідач при підписанні анкети-заяви підтвердила свою згоду, на те, що підписана заява разом з «Умовами та правилами надання банківських послуг», «Тарифами» складає між нею та Банком Договір про надання банківських послуг, що підтверджується підписом у заяві. На підставі Договору надання банківських послуг відкрито картковий рахунок із початковим кредитним лімітом та надано у користування кредитну картку. У подальшому розмір кредитного ліміту збільшився до 14 000 грн. 00 коп. В порушення умов договору ОСОБА_1 зобов`язання за вказаним договором належним чином не виконала, не надала своєчасно банку грошові кошти для погашення заборгованості за кредитом, відсотками, а також іншими витратами відповідно до умов Договору, тому за кредитним договором № б/н від 23.08.2006 року утворилась заборгованість у розмірі 29775,27 грн., яка складається з наступного: - 13650,41 грн. – заборгованість за тілом кредита; - 5421,10 грн. - заборгованість за відсотками нарахованими на прострочений кредит згідно ст.. 625 ; - 10703,76 грн. – нарахована пеня.

В судове засідання представник позивача не з`явився, про день, місце та час розгляду справи був повідомлений належним чином, але в матеріалах справи наявне клопотання представника позивача в якому він просить розглянути справу за його відсутності, проти проведення заочного розгляду справи та винесення судом заочного рішення суду не заперечує.

Відповідач в судове засідання повторно не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлялась належним чином, причини неявки до суду не повідомила, відзив не надала.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Відповідно до ст.280 ЦПК України суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за одночасного існування таких умов: відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання; відповідач не з`явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин; відповідач не подав відзив; позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Зважаючи на ці обставини, суд вважає за можливе ухвалити заочне рішення, про що 18.12.2020 року Орджонікідзевським міським судом постановлена відповідна ухвала.

Дослідивши наявні у справі письмові докази, суд дійшов до висновку, що заявлені вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_1 звернулась до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» з метою отримання банківських послуг, у зв`язку з чим заповнила та підписала анкету-заяву згідно якої, 23.08.2006 року між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» та ОСОБА_1 укладений кредитний договір № б/н, відповідно до якого відповідачу відкрито картковий рахунок із початковим кредитним лімітом та надано у користування кредитну картку. У подальшому розмір кредитного ліміту збільшився до 14 000 грн. 00 коп.

Згідно вищезазначеного договору ОСОБА_1 була ознайомлена з умовами та правилами надання банківських послуг, тарифами, та надає згоду, що дана заява разом з пам`яткою клієнта, умовами та правилами надання банківських послуг, а також тарифами являють між нею та банком договір про надання банківських послуг. Відповідач ознайомлена з договором про надання банківських послуг до його заключення і згодна з його умовами, зобов`язується виконувати вимоги умов и правил надання банківських послуг.

Позивач взяті на себе зобов`язання за кредитним договором виконав в повному обсязі, однак відповідач свої зобов`язання стосовно своєчасного погашення заборгованості у встановлені строки не виконала, в зв`язку з чим сума заборгованості за кредитом станом на 16.09.2020 року становить 29775,27 грн..

Відповідно до розрахунку заборгованості за договором №б/н від 23.08.2006 року, укладеного між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» та клієнтом – ОСОБА_1 (а.с.4-13), у розмірі 29775,27 грн., яка складається з наступного: - 1635,33 грн. – заборгованість за тілом кредита; - 587,64 грн. - заборгованість за відсотками нарахованими на прострочений кредит згідно ст.. 625 ; - 11337,92 грн. – нарахована пеня.

Згідно ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України.

Відповідно до ч. 1 статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно ч. 1 ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитор) зобов`язана надати грошові кошти (кредит) позичальнику в розмірі і на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов`язаний повернути кредит і сплатити відсотки.

Відповідно до ст.629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно до ст.610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання), тобто ухиляючись від сплати заборгованості за кредитом, відповідач порушив зобов`язання за даним договором.

Згідно ч.2 ст.615 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов`язання.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

На даний час відповідач продовжує ухилятись від виконання зобов`язання і заборгованість за договором не погашає, що є порушенням законних прав АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК».

З урахуванням викладеного, суд дійшов до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню.

Крім того, відповідно до ч.1 ст.141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 509, 526, 610, 615, 629 Цивільного кодексу України, ст.ст. 12,95,141,263,265, 280 – 284, 289 Цивільного процесуального кодексу України, суд,-

У Х В А Л И В :

Позов АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Орджонікідзевським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 04.03.2005 року, останнє відоме місце реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, рах. № НОМЕР_3 , МФО №305299, розташованого за адресою:01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1Д, адреса для листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50, заборгованість за кредитним договором № б/н від 23.08.2006 року в розмірі 29775 (двадцять дев`ять тисяч сімсот сімдесят п`ять) гривень 27 коп., яка складається з наступного: - 13650,41 грн. – заборгованість за тілом кредита; - 5421,10 грн. - заборгованість за відсотками нарахованими на прострочений кредит згідно ст.. 625 ; - 10703,76 грн. – нарахована пеня.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Орджонікідзевським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 04.03.2005 року, останнє відоме місце реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, рах. № НОМЕР_3 , МФО №305299, розташованого за адресою:01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1Д, адреса для листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50, судовий збір у розмірі 2102 (дві тисячі сто дві) гривні 00 копійок.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасники справи, яким повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, мають право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом 30 днів, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку.

Апеляційна скарга на рішення може бути подана до Дніпровського апеляційного суду через Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя Орджонікідзевського міського суду Ю. Б. Малашина

Часті запитання

Який тип судового документу № 93681659 ?

Документ № 93681659 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 93681659 ?

Дата ухвалення - 18.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93681659 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 93681659 ?

В Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області
Попередній документ : 93681657
Наступний документ : 93681661