Ухвала суду № 93519388, 10.12.2020, Ватутінський міський суд Черкаської області

Дата ухвалення
10.12.2020
Номер справи
710/465/20
Номер документу
93519388
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа №690/440/20

Провадження №2/690/215/20

У Х В А Л А

10 грудня 2020 року Ватутінський міський суд Черкаської області

у складі: головуючий суддя Пасацька Л.А.,

секретар судового засідання Вельган А.І.,

за участю представника позивача Меркотан В.М.,

представника відповідача Іванченко В.А.,

Колотило В.О.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання представника позивача ОСОБА_1 про призначення судової почеркознавчої експертизи в цивільній справі за позовом Приватного виробничого комерційного підприємства «Торговий Дім Київська Русь» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільгосптехніка», ОСОБА_2 , про визнання недійсним договору оренди землі та скасування його державної реєстрації, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: державний реєстратор Шполянської районної державної адміністрації Черкаської області,

в с т а н о в и в:

В провадженні суду перебуває вказана цивільна справа.

У судовому засіданні представник позивача заявив клопотання про призначення почеркознавчої експертизи, проведення якої доручити експертам Черкаського науково-дослідного експертно-кримінальністичного центру МВС України, на вирішення якої поставити питання: Чи виконано підпис від імені ОСОБА_2 у договорі оренди земельної ділянки (б/н), сторонами якої зазначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільгосптехніка» та ОСОБА_2 від 27.08.2015 р. на 4 сторінці напроти графи – «орендодавець» та в акті приймання – передачі земельної ділянки від 27.08.2015 р. в графі «орендодавець» тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою.

Представники відповідача проти задоволення клопотання заперечили, оскільки визнали, що підпис виконано її представником, ОСОБА_1 , а не ОСОБА_2 ..

Суд, заслухавши думку сторін, перевіривши їх доказами, які містяться в матеріалах справи, приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно до вимог ч. 1 п. 1 ст. 103 ЦПК України суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

Положеннями ч. 1 ст. 104 ЦПК України передбачено, що про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Відповідно до п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову експертизу в кримінальних та цивільних справах» № 8 від 30.05.1997 року, призначення експертизи в цивільних справах допускається як під час судового розгляду, так і в процесі підготовки до нього. У разі коли необхідність експертного висновку обумовлена обставинами, викладеними у позовній заяві, чи поданими доказами, суддя має призначити експертизу, як правило, при підготовці справи до судового розгляду, враховуючи при цьому думку осіб, які беруть участь у справі.

Порядок призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи визначений Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5.

Частиною 1 п. п 1.1. 1. 2 Розділу «Криміналістичні експертизи» Інструкції визначено, що об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Для проведення досліджень орган, який призначив експертизу, повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Перед приєднанням вільних та умовно-вільних зразків до матеріалів справи орган, який призначив експертизу, має пред`явити їх особі, яка підлягає ідентифікації. У документі, що є підставою для проведення експертизи, орган, який призначив експертизу, зобов`язаний зазначити документи, у яких містяться вільні, умовно-вільні зразки почерку та (або) підпису особи.

Оскільки матеріали справи не містять оригінал оспорюваного договору оренди земельної ділянки, тому суд вважає необхідним витребувати з архіву Шполянської районної державної адміністрації Черкаської області (уповноваженої особи) належним чином завірені копії матеріалів реєстраційної справи щодо реєстрації права оренди на земельну ліплянку з кадастровим номером 7125783600:04:001:0170 та оригінал договору оренди земельної ділянки (б/н) від 27.08.2015 р., сторонами якого зазначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільгосптехніка» та ОСОБА_2 та додатки до нього (в тому числі акт приймання – передачі земельної ділянки від 27.08.2015 р.) в строк до 20.12.2020 р., які в подальшому будуть надані судом експерту.

Крім того, з метою проведення почеркознавчої експертизи суд вважає необхідним витребувати у відповідача ОСОБА_2 вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису).

Враховуючи вимоги ч.5 ст. 81, 84 ЦПК України, суд вважає необхідним встановити Шполянській районній державній адміністрації Черкаської області (уповноваженій особі) та ОСОБА_2 строк до 20 грудня 2020 року для подачі до суду витребуваних документів. Роз`яснити, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 252 ЦПК України суд, може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

Враховуючи те, що для повного та всебічного з`ясування обставин, які мають значення для вирішення справи по суті, потрібні спеціальні знання, суд вважає необхідним призначити у справі почеркознавчу експертизу та, приймаючи до уваги, що для її проведення потрібен значний проміжок часу, зупинити провадження у справі на час проведення експертизи.

Роз`яснити сторонам положення ст. 109 ЦПК України про наслідки ухилення від участі в експертизі, зокрема про те, що у разі ухилення учасника справи, від подання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд залежно від того, хто із цих осіб ухиляється, а також, яке для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для з`ясування якого експертиза була призначена, або відмовити у його визнанні.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків за ст.ст. 384, 385 КК України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 81, 84, 103, 104, 252 ЦПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника позивача ОСОБА_1 про призначення в справі судової почеркознавчої експертизи – задовольнити.

Призначити в цивільній справі за позовом Приватного виробничого комерційного підприємства «Торговий Дім Київська Русь» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільгосптехніка», ОСОБА_2 , про визнання недійсним договору оренди землі та скасування його державної реєстрації, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: державний реєстратор Шполянської районної державної адміністрації Черкаської області, судову почеркознавчу експертизу, на вирішення якої поставити наступне питання:

1.Чи виконано підпис від імені ОСОБА_2 у договорі оренди земельної ділянки (б/н), сторонами якої зазначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільгосптехніка» та ОСОБА_2 від 27.08.2015 р. на 4 сторінці напроти графи – «орендодавець» та в акті приймання – передачі земельної ділянки від 27.08.2015 р. в графі «орендодавець» тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

Проведення експертизи доручити експертам Черкаського науково-дослідного експертно-кримінальністичного центру МВС України, попередивши експертів про кримінальну відповідальність за ст.384, 385 КК України за надання завідомо неправдивого висновку або відмову без поважної причини від виконання покладених на них обов`язків.

Для проведення почеркознавчих досліджень підписів надати оригінали документів.

Витребувати з архіву Шполянської районної державної адміністрації Черкаської області (уповноваженої особи) належним чином завірені копії матеріалів реєстраційної справи щодо реєстрації права оренди на земельну ліплянку з кадастровим номером 7125783600:04:001:0170 та оригінал договору оренди земельної ділянки (б/н) від 27.08.2015 р., сторонами якого зазначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільгосптехніка» та ОСОБА_2 та додатки до нього (в тому числі акт приймання – передачі земельної ділянки від 27.08.2015 р.) в строк до 20.12.2020 р., які в подальшому будуть надані судом експерту.

Зобов`язати відповідача ОСОБА_2 надати суду вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) в строк до 20.12.2020 р., які в подальшому будуть передані експерту .

У розпорядження експертів надати матеріали цивільної справи №710/465/20, провадження №2/690/152/20; та після надходження до суду – оригінали витребуваних документів та вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису), належні ОСОБА_2 .

Оплату за проведення експертизи покласти на Приватне виробниче комерційне підприємство «Торговий Дім Київська русь» (код ЄДРПОУ - 36783440).

Сторонам роз`яснити положення ст. 109 ЦПК України про наслідки ухилення від участі в експертизі.

Провадження у справі до одержання висновку експерта зупинити

Ухвала в частині зупинення провадження може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Копію ухвали направити учасникам справи.

Повний текст ухвали складено 14.12.2020 р. о 16.30 год.

Головуючий суддя Л.А.Пасацька

Часті запитання

Який тип судового документу № 93519388 ?

Документ № 93519388 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 93519388 ?

Дата ухвалення - 10.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93519388 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 93519388 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 93519388, Ватутінський міський суд Черкаської області

Судове рішення № 93519388, Ватутінський міський суд Черкаської області було прийнято 10.12.2020. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 93519388 відноситься до справи № 710/465/20

Це рішення відноситься до справи № 710/465/20. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 93519381
Наступний документ : 93572189