Ухвала суду № 93398216, 08.12.2020, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
08.12.2020
Номер справи
910/647/20
Номер документу
93398216
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

08.12.2020Справа № 910/647/20

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Есо-Автотехнікс"

про виправлення помилки у наказі від 07.08.2020 у справі № 910/647/20

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Есо-Автотехнікс"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Колофарб"

про стягнення 134 650,98 грн.

Суддя Ломака В.С.

Секретар судового засідання Вегера А.В.

Представники сторін:

від стягувача: не з`явився;

від боржника: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

У провадженні господарського суду міста Києва перебувала справа № 910/647/20 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Есо-Автотехнікс" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Колофарб" про стягнення 134 650,98 грн.

Рішенням господарського суду міста Києва від 02.06.2020 у справі № 910/647/20 позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Есо-Автотехнікс" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Колофарб" про стягнення 134 650,98 грн. задоволено частково. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Колофарб" на користь позивача 63 063,11 грн. основного боргу, 7 007,59 грн. пені, 14 619,00 грн. штрафу, 1 322,04 грн. витрат по сплаті судового збору, а також 8 805,40 грн. витрат на професійну правничу допомогу. У задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

На виконання вказаного рішення 07.08.2020 року господарським судом міста Києва було видано відповідний наказ.

У листопаді 2020 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Есо-Автотехнікс", в якій останнє просило суд виправити помилку в означеному наказі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.11.2020 розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Есо-Автотехнікс" про виправлення помилки у наказі господарського суду міста Києва від 07.08.2020 у справі № 910/647/20 призначено на 08.12.2020 року.

Сторони про дату, час і місце розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Есо-Автотехнікс" були повідомлені належним чином та у встановленому законом порядку, проте явку своїх уповноважених представників у призначене судове засідання 08.12.2020 року не забезпечили, будь-яких заяв чи клопотань на адресу суду не направили.

Відповідно до частини 1 статті 328 Господарського процесуального кодексу України суд, який видав виконавчий документ, може за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, чи визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню.

Водночас за змістом частини 3 наведеної статті Кодексу неявка стягувача і боржника у призначене судове засідання для розгляду відповідної заяви не є перешкодою для її розгляду.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Есо-Автотехнікс" про виправлення помилки у наказі від 07.08.2020 у справі № 910/647/20, суд дійшов висновку про відсутність підстав для її задоволення, з урахуванням наступного.

Відповідно до статті 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є обов`язковість судового рішення.

Частиною 1 статті 326 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції (частина 1 статті 327 Господарського процесуального кодексу України).

В обґрунтування поданої заяви стягувач (заявник) посилався на наявність описки у вищевказаному наказі суду, яка полягає у помилковому зазначенні найменування та адреси боржника: Товариство з обмеженою відповідальністю "Вільєн"; місцезнаходження: 87515, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Митрополитська, будинок 4; код ЄДРПОУ: 35378694, замість вірного: Товариство з обмеженою відповідальністю "Колофарб"; місцезнаходження: 03141, місто Київ, вулиця Миколи Амосова, будинок 4, офіс 4; код ЄДРПОУ 35378694.

Зі змісту наказу господарського суду міста Києва від 07.08.2020 у справі № 910/647/20 вбачається, що його текст повністю відповідає та відтворює резолютивну частину судового рішення від 02.06.2020 у справі № 910/647/20, де зазначено: «Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Колофарб» (03141, місто Київ, вулиця Миколи Амосова, будинок 4, офіс 4; код ЄДРПОУ 35378694) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Есо-Автотехнікс» (02222, місто Київ, вулиця Миколи Закревського, будинок 16; код ЄДРПОУ 30721457) основний борг в сумі 63 063 (шістдесят три тисячі шістдесят три) грн. 11 коп., пеню в сумі 7 007 (сім тисяч сім) грн. 59 коп., штраф в сумі 14 619 (чотирнадцять тисяч шістсот дев`ятнадцять) грн. 00 коп., витрати по сплаті судового збору в сумі 1 322 (одну тисячу триста двадцять дві) грн. 04 коп., витрати на професійну правничу допомогу в сумі 8 805 (вісім тисяч вісімсот п`ять) грн. 40 коп.».

У той же час слід зазначити, що за умовами пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню рішення на підставі таких виконавчих документів: виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів та на інших підставах, визначених законом або міжнародним договором України.

Згідно з положеннями частини 1 статті 4 Закону України "Про виконавче провадження" у виконавчому документі зазначаються 1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище, ім`я, по батькові та посада посадової особи, яка його видала; 2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ; 3) повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім`я та, за наявності, по батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця проживання чи перебування (для фізичних осіб), дата народження боржника - фізичної особи; 4) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стягувача та боржника (для юридичних осіб - за наявності); реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб - платників податків); 5) резолютивна частина рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень; 6) дата набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню); 7) строк пред`явлення рішення до виконання.

Враховуючи вищенаведені положення чинного законодавства, а також зважаючи на те, що після постановлення господарським судом міста Києва рішення від 02.06.2020 у справі № 910/647/20 і складення його повного тексту відповідач у даній справі - Товариство з обмеженою відповідальністю "Колофарб" (код ЄДРПОУ 35378694) змінив свою назву на Товариство з обмеженою відповідальністю "Вільєн" (код ЄДРПОУ 35378694), а також зареєстрував нове місцезнаходження (87515, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Митрополитська, будинок 4), судом у виданому наказі від 07.08.2020 у справі № 910/647/20 було додатково зазначено відому актуальну адресу та нове найменування відповідача у вказаній справі.

Факт зміни відповідачем найменування та зареєстрованої адреси місцезнаходження підтверджується загальнодоступними відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, за пошуковим запитом по ідентифікаційному коду 35378694.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про те, що наявність у наказі від 07.08.2020 у справі № 910/647/20 додаткової інформації щодо актуальної на час його видачі адреси боржника, а також повного найменування цієї юридичної особи, не може вважатися помилкою в розумінні положень статті 328 Господарського процесуального кодексу України.

За таких обставин, у задоволенні поданої Товариством з обмеженою відповідальністю "Есо-Автотехнікс" заяви про виправлення помилки в наказі господарського суду міста Києва від 07.08.2020 у справі № 910/647/20 слід відмовити.

Керуючись статтями 234, 328 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. У задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Есо-Автотехнікс" про виправлення помилки в наказі господарського суду міста Києва від 07.08.2020 у справі № 910/647/20 відмовити.

2. Згідно з частиною 1 статті 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили негайно після її підписання та відповідно до підпункту 17.5 п. 17 Розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України може бути оскаржена в апеляційному порядку до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд міста Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня її складання.

Повний текст ухвали складено та підписано 08.12.2020 року.

Суддя В.С. Ломака

Часті запитання

Який тип судового документу № 93398216 ?

Документ № 93398216 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 93398216 ?

Дата ухвалення - 08.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93398216 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 93398216 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 93398216, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 93398216, Господарський суд м. Києва було прийнято 08.12.2020. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 93398216 відноситься до справи № 910/647/20

Це рішення відноситься до справи № 910/647/20. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 93398215
Наступний документ : 93398217