Рішення № 93209939, 30.11.2020, Межівський районний суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
30.11.2020
Номер справи
181/1005/20
Номер документу
93209939
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 181/1005/20

Провадження № 2/181/264/20

"30" листопада 2020 р. смт. Межова

Межівський районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді Юр`єва О.Ю.,

з участю секретаря судового засідання Чупікової В.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження в залі суду смт Межова цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про визнання особи такою, що втратила користування житловим приміщенням,

ВСТАНОВИВ:

До Межівського районного суду звернулася ОСОБА_1 з позовом до ОСОБА_2 про визнання особи такою, що втратила користування житловим приміщенням.

В обґрунтування своїх позовних вимог зазначила, що вона являється власником житлового будинку, який розташований по АДРЕСА_1 , в якому зареєстрований відповідач. З 2018 року

ОСОБА_2 за вказаною вище адресою не проживає, участі в утриманні житла не приймає, комунальні платежі не сплачує та добровільно зніматися з реєстраційного обліку не бажає. Такі обставини дають позивачу підстави передбачати можливість порушення права власності, створюються для неї перешкоди у володінні, користуванні та розпорядженні майном, що змушує позивача докладати зусиль для захисту права власності. ОСОБА_1 просить суд усунути перешкоди у здійсненні нею, як власником, права користування та розпорядженням належним їй нерухомим майном – житловим будинком, який розташований по АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення відповідача права користування зазначеним житловим приміщенням.

Позивач у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд справи без її участі. Позовні вимоги підтримує та згідна на заочний розгляд справи.

Відповідач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі. Позовні вимоги визнає.

Суд, оцінивши зібрані у справі докази, з?ясувавши обставини справи, вважає, що позов підлягає задоволенню.

Під час вивчення документів по справі, їм надано відповідну оцінку.

Згідно витягу про державну реєстрацію прав, номер витягу: 32389533, від 08 грудня 2011 року, реєстраційний номер: 6927093, ОСОБА_1 являється власником домоволодіння, яка розташоване по АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер:ВВК №335889, реєстр №699, виданий приватним нотаріусом 10 серпня 2004 року.

Факт реєстрації відповідача підтверджується дослідженою довідкою виконавчого комітету Межівської селищної ради Межівського району Дніпропетровської області №636 від 16 жовтня 2020 року, актом обстеження матеріально-побутових умов сім`ї та домовою книгою у яких також зазначено, що по АДРЕСА_1 серед інших зареєстрований ОСОБА_2 , однак фактично не проживає.

У судовому засіданні достовірно встановлено, що ОСОБА_2 своїми діями порушує законні права та інтереси позивача, передбачені ст.41 Конституції України, згідно якої - кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Дана норма регулюється також ст.ст.319, 329 Цивільного кодексу України.

Згідно ст.328 ЦК України право власності відбувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів.

Ч.1 ст.316 ЦК України - правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Статтею 317 ЦК України передбачено, що власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. На зміст права власності не впливають місце проживання власника та місцезнаходження майна.

Згідно з ч.2 ст.386 ЦК України власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню.

Відповідно до ст.391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.

Згідно з ч.1 ст.71 Житлового кодексу України при тимчасовій відсутності наймача або членів його сім`ї за ними зберігається жиле приміщення протягом шести місяців.

Відповідно до ст.72 ЖК України визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням внаслідок відсутності цієї особи понад встановлені строки, провадиться в судовому порядку. З огляду на викладене, відповідача слід визнати такими, що втратив право користування житловим приміщенням, та позбавити права користування зазначеним вище житловим приміщенням.

Відповідно до ст.7 Закону України від 11 грудня 2003 року №1382-ІV «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» зняття з реєстрації місця проживання здійснюється протягом 7 днів на підставі заяви особи, запиту органу реєстрації за новим місцем проживання особи, остаточного рішення суду (про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, визнання особи безвісно відсутньою або померлою), свідоцтва про смерть.

Таким чином, як випливає із зазначеної норми, зняття з реєстрації місця проживання може бути здійснено винятково на підставі рішення суду: 1) про позбавлення права власності на житлове приміщення; 2) про позбавлення права користування житловим приміщенням; 3) про визнання особи безвісно відсутньою; 4) про оголошення фізичної особи померлою.

Виходячи з того, що Закон №1382-ІV є спеціальним нормативно-правовим актом, який регулює правовідносини, пов`язані із зняттям з реєстрації місця проживання, вбачається, що положення ст. 7 цього Закону підлягають застосуванню до усіх правовідносин, виникнення, зміна чи припинення яких пов`язані з юридичним фактом зняття з реєстрації місця проживання.

Отже, у разі будь-яких обмежень у здійсненні права користування та розпорядження своїм майном, власник має право вимагати усунення відповідних перешкод, зокрема, шляхом зняття особи з реєстрації місця проживання, пред`явивши разом з тим одну із таких вимог: 1) про позбавлення права власності на житлове приміщення; 2) про позбавлення права користування житловим приміщенням; 3) про визнання особи безвісно відсутньою; 4) про оголошення фізичної особи померлою.

Таким чином вирішення питання про зняття особи з реєстраційного обліку залежить, зокрема, від вирішення питання про право користування такої особи жилим приміщенням відповідно до норм цивільного законодавства (зазначена правова позиція викладена в постанові Верховного Суду України від 16 січня 2012 року у справі

№ 6-57цс11).

Згідно ч.4 ст.206 ЦПК України, у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову.

Статтею 81 ЦПК України передбачено обов`язок сторони довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Отже, враховуючи встановлені судом обставини, суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивача є обґрунтованими, підтвердженими зібраними у справі доказами, а тому підлягають задоволенню у повному обсязі.

Згідно ч.1 ст.141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Згідно ч.1 ст.142 ЦПК України, ч.3 ст.7 Закону України «Про судовий збір», у разі визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Тому з відповідача слід стягнути на користь позивача 50% сплаченого нею судового збору, про що мається документальне підтвердження.

Керуючись ст.7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», ст.ст.316, 317, 319, 321, 328, ч.2 ст.386, ст.391 ЦК України, ст.ст.71,72 ЖК України, ст.ст. ст.ст.2, 4, 81, 82, 96, 128, 141, 142, 259, 263-265, 268, 272, 273 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В :

Позов ОСОБА_1 (місце реєстрації

АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) до ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ; місце фактичного проживання:

АДРЕСА_2 , РНОКПП невідомий) про усунення перешкод у здійсненні власником права користування та розпорядження майном задовольнити повністю.

Усунути перешкоди у здійсненні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як власником, права користування та розпорядження належним їй нерухомим майном – житловим будинком по АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , права користування зазначеним житловим приміщенням.

Стягнути з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на користь ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , судові витрати в розмірі 420 (чотирьохсот двадцяти) гривень 40 копійок.

Зобов`язати Головне управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області (вул.Челюскіна,1, м.Дніпро, 49000, код ЄДРПОУ 37988155) повернути ОСОБА_1 50 відсотків судового збору, що складає 420 (чотириста двадцять) гривень 40 копійок, які було сплачено на рахунок отримувача – UA148999980313161206000004162, код класифікації доходів бюджету – 22030101, код за ЄДРПОУ – 37909010, отримувач коштів Межівське УК/Межівський район 22030101, МФО – 899998 за квитанцією №0.0.1903126838.1 від 13 листопада 2020 року.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

На рішення суду може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду через Межівський районний суд Дніпропетровської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя: О. Ю. Юр`єв

Часті запитання

Який тип судового документу № 93209939 ?

Документ № 93209939 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 93209939 ?

Дата ухвалення - 30.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93209939 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 93209939 ?

В Межівський районний суд Дніпропетровської області
Попередній документ : 93135312
Наступний документ : 93209943