Рішення № 93044898, 24.11.2020, Хмельницький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
24.11.2020
Номер справи
560/5093/20
Номер документу
93044898
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 560/5093/20

РІШЕННЯ

іменем України

24 листопада 2020 рокум. Хмельницький

Хмельницький окружний адміністративний суд в особі головуючого-судді Матущака В.В., розглянувши адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області про визнання недійсним наказу та зобов`язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

І. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ПОЗИЦІЙ СТОРІН

ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом до Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, в якому просить:

- визнати наказ Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області від 17.01.2020 №22-2041-СГ щодо відмови у наданні ОСОБА_1 дозволу на розробку документації землеустрою недійсним;

- зобов`язати Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області надати ОСОБА_1 дозвіл на розробку документації із землеустрою з метою подальшої передачі безоплатно у власність для ведення селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Копистинської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області, кадастровий номер ділянки: 6825083300:08:005:0004 з графічним зображенням.

В обґрунтування позовних вимог зазначає, що за результатом розгляду заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га, яка розташована за межами населених пунктів на території Копистинської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області, кадастровий номер ділянки: 6825083300:08:005:0004 з графічним зображенням, відповідач прийняв наказ, яким відмовив у наданні такого дозволу з тих підстав, що бажана земельна ділянка включена до переліку земельних ділянок с/г призначення державної власності для продажу прав на них на земельних торгах.

Позивач вважає, що оскільки зазначені землі лише пропонуються до продажу на земельних торгах, а не такі, що вже виставлені на торги, відмова є протиправною, тому позивач звернувся до суду з вказаним позовом.

На адресу суду від відповідача надійшов відзив на позов, в якому він вказує, що за результатами розгляду заяви ОСОБА_1 наказом від 06.02.2020 №22-2041-СГ Головне управління відмовило у надані дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність загальною площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Копистинської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області, кадастровий номер ділянки: 6825083300:08:005:0004. Підставою відмови стало включення земельної ділянки до переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права на які виставляються на земельні торги. Просить відмовити у задоволенні позову.

Позивач скористався правом на подання відповіді на відзив, в якій зазначив, що аргументація позиції відповідача щодо предмету позову є необґрунтованою, просить позов задовольнити повністю.

ІІ. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ У СПРАВІ

Ухвалою від 21.09.2020 суд відкрив провадження в адміністративній справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

ІІІ. ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

З матеріалів справи вбачається, що позивач 21.01.2020 звернулася із заявою до відповідача про надання їй дозволу на розробку документації із землеустрою з метою подальшої передачі безоплатно у власність для ведення селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів на території Копистинської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області, кадастровий номер ділянки: 6825083300:08:005:0004.

До заяви було додано копію паспорту, ідентифікаційного номера, графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування земельної ділянки.

Наказом від 06.02.2020 №22-2041-СГ позивачу було відмовлено у наданні дозволу у зв`язку з тим, що бажана земельна ділянка включена до переліку земельних ділянок с/г призначення державної власності для продажу прав на них на земельних торгах.

Не погоджуючись із такими діями відповідача, позивач звернувся до суду з даним позовом.

ІV. ЗАКОНОДАВСТВО ТА ОЦІНКА СУДУ

Відповідно до частини 4 статті 122 Земельного кодексу України далі - (далі - ЗК України) центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків, визначених частиною восьмою цієї статті, у власність або у користування для всіх потреб.

Згідно з пункту б частини 1 статті 121 названого Кодексу громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах, для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара.

Частиною 6 статті 118 ЗК України визначено, що громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення особистого селянського господарства подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства). У разі якщо земельна ділянка державної власності розташована за межами населених пунктів і не входить до складу певного району, заява подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені цією статтею.

На підставі частини 7 статті 118 ЗК України відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об`єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

Водночас, частинами 1-4 статті 136 ЗК України установлено, що організатор земельних торгів визначає перелік земельних ділянок державної чи комунальної власності та/або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами. Забороняється вносити до зазначеного переліку призначені під забудову земельні ділянки без урахування у випадках, передбачених законом, результатів громадського обговорення.

У переліку зазначаються місце розташування (адреса) земельної ділянки, її цільове призначення (функціональне використання), площа, кадастровий номер, умови продажу.

Добір земельних ділянок державної чи комунальної власності, у тому числі разом з розташованими на них об`єктами нерухомого майна (будівлями, спорудами) державної чи комунальної власності, які або права на які виставляються на земельні торги, здійснюється з урахуванням затверджених містобудівної документації та документації із землеустрою, а також маркетингових досліджень, інвестиційної привабливості, звернень громадян та юридичних осіб щодо намірів забудови.

Земельні ділянки, включені до переліку земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них, які виставлені на земельні торги, не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, надаватися у користування до завершення торгів.

Підготовку лотів до проведення земельних торгів забезпечує організатор земельних торгів.

Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає, зокрема, виготовлення, погодження та затвердження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки та у разі, якщо межі земельної ділянки не встановлені в натурі (на місцевості).

Згідно з частини 3 статті 135 ЗК України організатором земельних торгів є фізична або юридична особа - власник земельної ділянки, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні ділянки, або державний виконавець у разі виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження», які уклали з виконавцем земельних торгів договір про проведення земельних торгів.

Таким чином, положеннями ЗК України прямо передбачено заборону відчуження земельних ділянок, включених до переліку земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них, які виставлені на земельні торги. Водночас, виготовлення, погодження та затвердження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки забезпечує саме організатор земельних торгів, яким у спірних відносинах є відповідач, що здійснює реалізацію права державної власності на спірну земельну ділянку.

Отже, включення у передбаченому законодавством порядку спірної земельної ділянки до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права на які виставляються на земельні торги у формі аукціону, виключає можливість відчуження цієї земельної ділянки її розпорядником (відповідачем) до завершення торгів.

Як встановлено матеріалами справи Головним управлінням Держгеокадастру у Хмельницькій області видано наказ від 13.10.2019 №22-7886-СГ "Про включення земельних ділянок в перелік на торги".

Згідно Додатку до наказу визначено земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності та їх кадастрові номери, права оренди на які пропонуються до продажу на земельних торгах у формі аукціону. Зокрема в Додатку зазначена земельна ділянка на території Копистинської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області.

Порівнюючи графічні матеріали з бажаним місцем розташування земельної ділянки додані позивачем до заяви від 21.01.2020 з відомостями з Публічної кадастрової карти України, вбачається, що бажане місце розташування земельної ділянка зазначене позивачем, входить до складу земельної ділянки Копистинської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області щодо якої прийнято рішення від 13.10.2019 №22-7886-СГ "Про включення земельних ділянок в перелік на торги".

Зважаючи на викладене, у зв`язку з невідповідністю місця розташування спірної земельної ділянки вимогам ЗК України (така включена до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права на які виставляються на земельні торги), суд дійшов висновку про те, що відповідач правомірно відмовив позивачеві у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність спірної земельної.

Таким чином, суд не знаходить підстав для задоволення позову.

Відповідно до частини 1 статті 139 КАС України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Оскільки позов не підлягає задоволенню, судові витрати позивача не підлягають відшкодуванню на його користь за рахунок бюджетних асигнувань відповідача.

Керуючись статтями 6, 72-77, 139, 244, 246, 250, 255, 295 КАС України, суд

ВИРІШИВ:

у задоволенні позову ОСОБА_1 до Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області про визнання недійсним наказу та зобов`язання вчинити дії - відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Сьомого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складене 24 листопада 2020 року

Позивач:ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 ) Відповідач:Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області (вул. Інститутська, 4/1, м. Хмельницький, Хмельницька область, 29000 , код ЄДРПОУ - 39767479) Головуючий суддя В.В. Матущак

Часті запитання

Який тип судового документу № 93044898 ?

Документ № 93044898 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 93044898 ?

Дата ухвалення - 24.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93044898 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 93044898 ?

В Хмельницький окружний адміністративний суд
Попередній документ : 93044892
Наступний документ : 93044920