Ухвала суду № 92932022, 17.11.2020, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
17.11.2020
Номер справи
0907/2-1866/2011
Номер документу
92932022
Форма судочинства
Цивільне

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Справа № 0907/2-1866/2011

Провадження № 6/344/327/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2020 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючого судді: Тринчука В.В.

секретаря с/з: Горайської Ю.В.

розглянувши заяву директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» Литвина П.М. про заміну сторони у справі, шляхом заміни стягувача його правонаступником,-

В С Т А Н О В И В:

В заяві вказано, що 18.12.2012 року Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області ухвалив рішення по справі № 0907/2-1866/2011, а саме:

стягнути в солідарному порядку з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» заборгованості за кредитним договором № 11268545000 від 14.12.2007 року в розмірі 326 521, 87 грн. (триста двадцять шість тисяч п`ятсот двадцять одна гривня, 87 копійок);

стягнути в солідарному порядку з ОСОБА_1 та ТОВ «Автоформула-ІФ» на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» заборгованості за кредитним договором № 11268545000 від 14.12.2007 року в розмірі 326 521, 87 грн. (триста двадцять шість тисяч п`ятсот двадцять одна гривня, 87 копійок);

стягнути в солідарному порядку з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ТОВ «Автоформула - ІФ» на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи у розмірі 1700, 00 грн. (одна тисяча сімсот гривень, 00 копійок) та витрат по оплаті судового збору у розмірі 120, 00 грн. (сто двадцять гривень, 00 копійок)

28 жовтня 2019 року між ПАТ «Дельта Банк» (надалі Банк - первісний кредитор) та ТОВ «Фінансова компанія Горизонт» ( надалі – новий кредитор) було укладено Договір № 2067/К купівлі-продажу прав вимоги майнових прав (надалі - Договір відступлення).

На підставі вказаного договору ПАТ «Дельта Банк» відступає, на новий кредитор ТОВ «Фінансова компанія Горизонт» набуває права вимоги за кредитним договором № 11268545000 від 14.12.2007 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Суд дослідивши заяву подану директором ТОВ «Фінансова компанія Горизонт» та документи додані до неї встановив наступне.

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в рішенні від 18.12.2012 року у справі № 0907/2-1866/2011 вирішив:

стягнути в солідарному порядку з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» заборгованості за кредитним договором № 11268545000 від 14.12.2007 року в розмірі 326 521, 87 грн. (триста двадцять шість тисяч п`ятсот двадцять одна гривня, 87 копійок);

стягнути в солідарному порядку з ОСОБА_1 та ТОВ «Автоформула-ІФ» на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» заборгованості за кредитним договором № 11268545000 від 14.12.2007 року в розмірі 326 521, 87 грн. (триста двадцять шість тисяч п`ятсот двадцять одна гривня, 87 копійок);

стягнути в солідарному порядку з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ТОВ «Автоформула-ІФ» на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи у розмірі 1700, 00 грн. (одна тисяча сімсот гривень, 00 копійок) та витрат по оплаті судового збору у розмірі 120, 00 грн. (сто двадцять гривень, 00 копійок)

28 жовтня 2019 року між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «Фінансова компанія Горизонт» було укладено Договір № 2067/К купівлі-продажу прав вимоги майнових прав, відповідно до якого право грошової вимоги за кредитним договором № 11268545000 від 14.12.2007 року перейшло до ТОВ «Фінансова компанія Горизонт», що підтверджується копією доданого договору до заяви директора ТОВ «Фінансова компанія Горизонт» код ЄДРПОУ 39013897 (а.с.123).

Внаслідок відступлення права вимоги ПАТ «Дельта Банк», ТОВ «Фінансова компанія Горизонт» набуває права вимоги за кредитним договором № 11268545000 від 14.12.2007 року.

Відповідно до ст.512 ЦК України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: 1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); 2) правонаступництва; 3) виконання обов`язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); 4) виконання обов`язку боржника третьою особою. Кредитору зобов`язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом. Кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 514 ЦК України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 516 ЦК України, заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Відповідно до правової позиції, висловленої Верховним Судом України в постанові від 20.11.2013 (справа № 6-122цс13), заміна кредитора у зобов`язанні можлива з підстав відступлення вимоги (цесія), правонаступництва (смерть фізичної особи, припинення юридичної особи) тощо й до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадження шляхом подання ним та розгляду судом заяви про заміну стягувача.

У своїй постанові від 19.02.2020 року у справі ВС № 2-3897/10 Верховний Суд зауважив, що норма статті 442 ЦПК України має імперативний характер, оскільки в ній прямо визначено правило поведінки, а саме: замінити сторону виконавчого провадження, а не замінювати сторону виконавчого провадження лише у відкритому виконавчому провадженні чи за інших обставин.

Звернення правонаступника із заявою про надання йому статусу стягувача у виконавчому провадженні відповідає змісту статей 512, 514 ЦК України та ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження».

Процесуальне правонаступництво - це заміна сторони або третьої особи (правопопередника) іншою особою (правонаступником) у зв`язку із вибуттям із процесу суб`єкта спірного або встановленого рішенням суду правовідношення, за якої до правонаступника переходять усі процесуальні права та обов`язки правопопередника і він продовжує в цивільному судочинстві участь останнього.

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Згідно ч. 1 та 5 ст. 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Аналізуючи наведене, можна дійти висновку про те, що заміна стягувача на іншого внаслідок відступлення права вимоги не породжує нових прав та обов`язків для нового кредитора. До нового кредитора переходять лише права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

Тому заміна сторони виконавчого провадження її правонаступником може відбуватися як при відкритому виконавчому провадженні, так і при відсутності виконавчого провадження, тобто може бути проведена на будь-якій стадії процесу. Без заміни сторони виконавчого провадження правонаступник позбавлений процесуальної можливості ставити питання про відкриття виконавчого провадження та вчиняти інші дії згідно із Законом України «Про виконавче провадження».

Враховуючи викладене, суд вважає що заява підлягає задоволенню, а саме необхідно замінити стягувача Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» у рішенні суду у цивільній справі № 0907/2-1866/2011 від 18.12.2012 року, за позовом Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ТОВ «Автоформула - ІФ» про стягнення заборгованості за кредитним договором № 11268545000 від 14.12.2007 року на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт», оскільки заміна сторони у цивільній справі відбувається після закінчення розгляду справи, а саме по даній справі прийнято рішення, то у відповідності до вимог ЦПК України, суд має право вирішити питання щодо заміни сторони стягувача у виконавчому листі його правонаступником.

Відповідно до ст.ст. 242, 512, 514, 516, ЦПК України, Постанови ВСУ від 20.11.2013 (справа № 6-122цс13), постанови Верховного Суду у справі № 2-3897/10 від 19.02.2020 року, ч. 5 ст. 15 Закону України «Про виконавче провадження» суд, -

У Х В А Л И В :

Заяву директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» - задовольнити.

Здійснити процесуальне правонаступництво у цивільній № 0907/2-1866/2011 від 18.12.2012 року відносно позивача (стягувача) Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020) на Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» (код ЄДРПОУ 39013897).

Змінити стягувача Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» (код ЄДРПОУ 39013897), місце знаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 44, офіс 104) у рішенні суду у цивільній справі № 0907/2-1866/2011 від 18.12.2012 року, за позовом Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ТОВ «Автоформула - ІФ», про стягнення заборгованості за кредитним договором № 11268545000 від 14.12.2007 року.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подачі апеляційної скарги.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання копії ухвали.

Апеляційна скарга подається через Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області.

Суддя В.В.Тринчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 92932022 ?

Документ № 92932022 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 92932022 ?

Дата ухвалення - 17.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92932022 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92932022 ?

В Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області
Попередній документ : 92932014
Наступний документ : 92932032