Ухвала суду № 92918559, 13.11.2020, Господарський суд Сумської області

Дата ухвалення
13.11.2020
Номер справи
920/843/20
Номер документу
92918559
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

13.11.2020 Справа № 920/843/20м. Суми

Господарський суд Сумської області у складі судді Джепи Ю.А за участі секретаря судового засідання Галашан І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Господарського суду Сумської області матеріали справи № 920/843/20 в порядку загального позовного провадження

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Атлант Буд Схід» (61068, м. Харків, пр-т Московський, 118, код 41988858, email: Pivnenko@atlant.kharkov.com),

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Сумибуд-С» (40020, м. Суми, пр-т Курський, 18-А, код 42944675, email: CLUB2019@ukr.net).

про стягнення 437 811 грн 71 коп. за неоплачений товар,

представники учасників справи:

позивача: адвокат Півненко В.В. за довіреністю від 23.10.2020 б/н та свідоцтва серії ПТ № 3446 від 26.05.2020,

відповідача: адвокат Яковець К.І. згідно договору про надання правової допомоги (адвокатських послу) від 18.06.2020 та свідоцтва серії ПТ № 2565 від 24.01.2019 приймав участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

ВСТАНОВИВ:

17.08.2020 позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Атлант Буд Схід» (61068, м. Харків, пр-т Московський, 118, код 41988858, email: Pivnenko@atlant.kharkov.com) звернувся до Господарського суду Сумської області з позовом до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Сумибуд-С» (40020, м. Суми, пр-т Курський, 18-А, код 42944675, email: CLUB2019@ukr.net), відповідно до якого просить стягнути з відповідача заборгованість у розмірі 437 811 грн 71 коп. за поставлений та неоплачений товар, а також просить покласти на відповідача судові витрати.

Ухвалою суду від 25.08.2020 позовну заяву від 11.08.2020 № 119 (від 17.08.2020 вх. № 2551) за позовом - Товариства з обмеженою відповідальністю «Атлант Буд Схід» (61068, м. Харків, пр-т Московський, 118, код 41988858, email: Pivnenko@atlant.kharkov.com) до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Сумибуд-С» (40020, м. Суми, пр-т Курський, 18-А, код 42944675, email: CLUB2019@ukr.net), про стягнення 437 811 грн 71 коп. за неоплачений товар залишено без руху. Встановлено позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви - дев`ять днів з дня вручення заявнику ухвали про залишення позовної заяви без руху. Встановлено спосіб усунення недоліків позовної заяви: шляхом подання до суду доказів сплати судового збору у сумі 00 грн 02 коп.

10.09.2020 від позивача до суду надійшов лист-пояснення щодо усунення недоліків, відповідно до якої позивачем виконано вимоги судової ухвали від 25.08.2020 та подано до суду докази доплати судового збору в сумі 00 грн 02 коп.

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 11.09.2020 у справі № 920/843/20 постановлено прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі № 920/843/20. Справу розглядати у порядку загального позовного провадження. Призначити підготовче засідання на 27.10.2020, 10:30.

15.10.2020 від представника відповідача надійшло клопотання б/д, б/н (від 15.10.2020 вх. № 3149к) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у справі № 920/843/20, відповідно до якого останній просить суд постановити ухвалу про участь представника відповідача - адвоката Яковця К.І. ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у судовому засіданні у даній справі у режимі відеоконференції та забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів в Системі «EasyCon». Також у зазначеному клопотання представник відповідача просить суд відкласти підготовче засідання у даній справі та надати йому можливість ознайомитися із матеріалами справи.

Ухвалою від 19.10.2020 у справі № 920/843/20 постановлено заяву представника відповідача Яковця К.І. ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) від 15.10.2020 вх. № 3149к про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду задовольнити. Провести підготовче засідання у справі № 920/843/20, призначене на 27.10.2020, 10:30. за участю представника відповідача Яковця К.І. ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення «EasyCon» (пошук в мережі Інтернет здійснюється за посиланням: https://easycon.com.ua).

Ухвалою від 27.10.2020 у справі № 920/843/20 постановлено продовжити строк проведення підготовчого провадження у справі № 920/843/20 на 30 днів; задовольнити клопотання представника відповідача від 15.10.2020 вх. № 3149к в частині відкладення підготовчого засідання; відкласти підготовче засідання у справі № 920/843/20 на 13.11.2020, 10:00; провести підготовче засідання у справі № 920/843/20, призначене на 13.11.2020, 10:00, за участю представника відповідача Яковця К.І. ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення «EasyCon» (пошук в мережі Інтернет здійснюється за посиланням: https://easycon.com.ua).

В підготовчому засіданні 13.11.2020 судом встановлено наступне.

Представник відповідача приймав участь в підготовчому засіданні 13.11.2020 в режимі відеоконференції поза межами в приміщення суду з використання власних технічних засобів за допомогою програмного забезпечення «EasyCon» у відповідності до вимог статті 197 ГПК України.

Представник позивача у підготовчому засіданні усно зазначив, що підтримує позовні вимоги, повідомив про всі обставини справи, які відомі позивачу та надав докази, на які посилається у позові. Додаткових заяв та клопотань представник позивача не має.

Натомість представник відповідача у підготовчому засіданні зазначив, що проти позову заперечує та просить суд відмовити в його задоволенні, а також повідомив суду про всі обставини справи, які відомі відповідачу. Додаткових заяв та клопотань представник відповідача не має.

Також в судовому засіданні учасники справи усно зазначили про можливість переходу до розгляду даної справи по суті, у зв`язку із зібранням всіх необхідних доказів у даній справі.

Відповідно до частини першої статті 113 Господарського процесуального кодексу України строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо такі строки законом не визначені, - встановлюються судом.

Суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій. Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню господарського судочинства (частини перша, друга статті 114 ГПК України).

При здійсненні судочинства суд застосовує Конвенцію та практику Європейського суду з прав людини як джерело права (стаття 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»).

У відповідності до частини першої статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи «Федіна проти України» від 02 вересня 2010 року, «Смірнова проти України» від 08 листопада 2005 року, «Матіка проти Румунії» від 02 листопада 2006 року, «Літоселітіс проти Греції» від 05 лютого 2004 року та інші).

Згідно статті 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з`ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

За приписами статті 185 ГПК України у підготовчому засіданні суд постановляє ухвалу (ухвали) про процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті. За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про: 1) залишення позовної заяви без розгляду; 2) закриття провадження у справі; 3) закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті. Суд з`ясовує думку сторін щодо дати призначення судового засідання для розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні 13.11.2020 судом розглянуто питання, визначені частиною другою статті 182 ГПК України.

Враховуючи, що судом було вчинено всі дії в межах підготовчого провадження з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті, з огляду на відсутність підстав для відкладення підготовчого засідання, суд дійшов висновку щодо закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до частини шостої статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», учасникам судового процесу на підставі рішення суду забезпечується можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у порядку, встановленому законом.

Відповідно до статті 197 ГПК України учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою.

Учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання. Копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи.

Учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного цифрового підпису згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Підтвердження особи учасника справи здійснюється із застосуванням електронного підпису, а якщо особа не має такого підпису, то у порядку, визначеному Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» або Державною судовою адміністрацією України.

Ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

Відповідно до Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 23.04.2020 № 196, з урахуванням наявності у суді відповідної технічної можливості, суд вважає за доцільне провести судове засідання по суті у цій справі за участі представника відповідача в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням системи відеоконференцзв`язку «EasyCon».

Керуючись статтями 120, 182, 185, 197, 234, 235, 255 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження у справі № 920/843/20.

2. Призначити справу № 920/843/20 до судового розгляду по суті на 17.12.2020, 10:00 в режимі відеоконференції. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Т.Г.Шевченка, 18/1, 1-й поверх, зал судового засідання № 2.

3. Провести судове засідання у справі № 920/843/20, призначене на 17.12.2020, 10:00 за участю представника відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Сумибуд-С» (40020, м. Суми, пр-т Курський, 18-А, код 42944675, email: CLUB2019@ukr.net) - адвоката Яковця К.І. ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення «EasyCon» (пошук в мережі Інтернет здійснюється за посиланням: https://easycon.com.ua).

4. Відповідно до Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 23.04.2020 № 196, учасник, що бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференцзв`язку, зобов`язаний:

- зайти та авторизуватися в Системі за 10 хвилин до часу судового засідання;

- активувати технічні засоби (мікрофон, навушники та камера) та перевірити їх працездатність шляхом тестування за допомогою Системи;

- очікувати запрошення Секретаря до участі в судовому засіданні.

Підтвердження особи учасника відбувається шляхом його авторизації в Системі із застосуванням електронного підпису.

Відповідно до частин п`ятої, одинадцятої статті 197 ГПУ України ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву; використовувані учасниками судового процесу технічні засоби і технології мають забезпечувати належну якість зображення та звуку, а також інформаційну безпеку; участь у відеоконференції забезпечується з приміщення, яке б виключало наявність сторонніх звуків (шуму) та в охайному вигляді.

5. Роз`яснити учасникам справи, що для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції учасник справи повинен попередньо зареєструватись з використанням власного електронного підпису в Системі «EasyCon» на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою www.vkz.court.gov.ua та перевірити наявні у нього власні технічні засоби на відповідність технічним вимогам, наведеним в додатку 1 до Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 23.04.2020 № 196.

6. Представникам учасників справи мати належні повноваження та документ, що посвідчує особу.

7. Повідомити учасників справи про обов`язок повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання, зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти або іншої аналогічної інформації.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://su.arbitr.gov.ua/sud5021/.

Повний текс ухвали складено та підписано суддею 18 листопада 2020 року.

Суддя Ю.А. Джепа

Часті запитання

Який тип судового документу № 92918559 ?

Документ № 92918559 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 92918559 ?

Дата ухвалення - 13.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92918559 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 92918559 ?

В Господарський суд Сумської області
Попередній документ : 92918558
Наступний документ : 92918560