Ухвала суду № 92796045, 11.11.2020, Господарський суд Сумської області

Дата ухвалення
11.11.2020
Номер справи
920/1023/20
Номер документу
92796045
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

11.11.2020 Справа № 920/1023/20

м. Суми

Господарський суд Сумської області у складі судді Жерьобкіної Є.А.,

за участю секретаря судового засідання Гребенюк С.В.,

Розглядається в порядку спрощеного позовного провадження справа № 920/1023/20

за позовом Комунального підприємства “Міськводоканал” Сумської міської ради (вул. Білопільський шлях, 9, м. Суми, 40009),

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю “Балтіка” (проспект Науки, 8, м. Київ, 03039),

про стягнення 37426 грн. 47 коп.,

представники учасників справи у судове засідання не з`явилися,

Позивач звернувся до суду з позовною заявою, в якій просить стягнути з відповідача 37426 грн. 47 коп., в тому числі 35389 грн. 75 коп. заборгованості за об`єми скинутих понаднормативно забруднених стічних вод, 1388 грн. 45 коп. пені, 258 грн. 27 коп. 3% річних, 390 грн. 00 коп. інфляційних нарахувань відповідно до договору на водопостачання та прийом стічних вод з підприємствами, установами, організаціями № 2013 від 16.12.2011.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 07.10.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрите провадження у справі № 920/1023/20, визначено, що справа підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження, призначено судове засідання для розгляду справи по суті на 11.11.2020, 11:15; відповідачу наданий п`ятнадцятиденний строк з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для подання відзиву на позовну заяву; позивачу наданий семиденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву для подання відповіді на відзив.

05.11.2020 сторони подали спільну заяву (вх. № 3361к від 05.11.2020), в якій просять суд затвердити укладену між сторонами мирову угоду від 29.10.2020, закрити провадження у справі та повернути позивачу 50% сплаченого судового збору. До заяви додано оригінал мирової угоди від 29.10.2020.

11.11.2020 позивач подав супровідний лист від 11.11.2020 № 22/6998 про долучення до матеріалів справи копії розпорядження міського голови м. Суми від 30.09.2020 № 619-В та копії наказу від 07.09.2020 № 316-К на підтвердження повноважень т.в.о. директора Комунального підприємства “Міськводоканал” Сумської міської ради на підписання мирової угоди.

11.11.2020 позивач подав заяву (вх. №3427к від 11.11.2020), в якій відмовляється від позовних вимог про стягнення з відповідача 258 грн. 27 коп. 3% річних, 390 грн. 00 коп. інфляційних нарахувань та просить суд закрити провадження у справі в цій частині.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив:

Частиною 2 ст. 46 ГПК України передбачено право позивача відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог).

Згідно зі ст. 191 ГПК України, позивач може відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві. До ухвалення судового рішення у зв`язку з відмовою позивача від позову або визнанням позову відповідачем суд роз`яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи не обмежений представник відповідної сторони у повноваженнях на їх вчинення. У разі відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі. Суд не приймає відмову позивача від позову, визнання позову відповідачем у справі, в якій особу представляє її законний представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Відповідно до ст. 192 ГПК України, мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії.

Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні мирової угоди і продовжує судовий розгляд, якщо: 1) умови мирової угоди суперечать закону або порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб, є невиконуваними; або 2) одну із сторін мирової угоди представляє її законний представник, дії якого суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Згідно з пунктами 4, 7 частини 1 статті 231 ГПК України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмову прийнято судом; якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Подана сторонами мирова угода від 29.10.2020 підписана повноважними представниками сторін, стосується предмета позову в частині стягнення основного боргу в сумі 35 389 грн. 75 коп. та пені в сумі 1388 грн. 45 коп., відповідає чинному законодавству, за своїм змістом може бути виконана у відповідності з її умовами, не стосується прав чи охоронюваних законом інтересів інших осіб, у зв`язку з чим підлягає затвердженню судом. У мировій угоді сторонами передбачено розподіл судових витрат, зокрема щодо відшкодування відповідачем позивачу 50 % витрат по сплаті судового збору.

Заява про відмову від позову в частині позовних вимог про стягнення з відповідача 258 грн. 27 коп. 3% річних, 390 грн. 00 коп. інфляційних нарахувань підписана повноважним представником Комунального підприємства “Міськводоканал” Сумської міської ради, відмова від позову не суперечать інтересам позивача, тому суд приймає відмову від частини позовних вимог.

На підставі викладеного, відповідно до пунктів 4, 7 частини 1 статті 231 ГПК України Господарського процесуального кодексу України провадження у справі закривається.

Згідно зі ст. 193 ГПК України виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і строки, передбачені цією угодою.

Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження".

У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Керуючись ст.ст. 191, 192, 193, 231, 232, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд,

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду, укладену 29.10.2020 між Комунальним підприємством “Міськводоканал” Сумської міської ради (вул. Білопільський шлях, 9, м. Суми, 40009, код ЄДРПОУ 03352455) та Товариством з обмеженою відповідальністю “Балтіка” (проспект Науки, 8, м. Київ, 03039, код ЄДРПОУ 32525004), у наступній редакції:

Мирова угода

По справі № 920/1023/20

м. Суми 29 жовтня 2020 року

Комунальне підприємство “Міськводоканал” Сумської міської ради (далі - Позивач) в особі т.в.о. директора підприємства Тисівського Й.В. та товариство з обмеженою відповідальністю “Балтіка” (далі - Відповідач) в особі директора Козулі Катерини Григорівни (при сумісному згадуванні - Сторони), уклали дану мирову угоду по Справі № 920/1023/20, яка розглядається господарським судом Сумської області, про наступне:

1. Предметом мирової угоди є домовленість між Сторонами стосовно добровільного врегулювання спору по даній справі. Укладення мирової угоди спрямоване на припинення судового провадження по справі.

2. Позивач та Відповідач дійшли згоди про наступне:

2.1. Відповідач в добровільному порядку в 30-денний термін від дня затвердження судом мирової угоди сплачує на користь Позивача заборгованість у сумі 36 778,20 грн., у тому числі: заборгованість за об`єми скинутих понаднормативно забруднених стічних вод (основний борг) - 35 389,75 грн. та пеня - 1 388,45 грн.

2.2. Крім того, Відповідач в 30-денний термін від дня затвердження судом мирової угоди відшкодовує Позивачеві кошти в розмірі 1051,00 грн., що становить 50% витрат по оплаті судового збору.

3. Сторони приймають до уваги, що з моменту затвердження судом мирової угоди провадження у справі припиняється.

4. Сторони зобов`язані виконувати умови мирової угоди у встановлений строк. Одностороння відмова від виконання умов мирової угоди не допускається.

5. Мирова угода складена в трьох ідентичних примірниках, по одному - для кожної Сторони та один - господарському суду Сумської області. Кожен з примірників мирової - угоди, має однакову юридичну силу. У всьому, що не передбачено умовами мирової угоди, Сторони керуються положеннями чинного законодавства.

6. Мирова угода набуває чинності з моменту її затвердження господарським судом Сумської області і діє до повного виконання зобов`язань, передбачених мировою угодою.

7. Ухвала суду про затвердження мирової угоди є виконавчим документом відповідно до ст. 3 Закону України “Про виконавче провадження”.

8. У разі невиконання чи неналежного виконання Відповідачем умов та зобов`язань, визначених мировою угодою, Позивач має право направити ухвалу суду про затвердження мирової угоди до виконавчої служби для примусового виконання.

9. Мирову угоду може бути розірвано за рішенням суду у разі невиконання її умов Відповідачем.

Позивач: Відповідач:

КП “Міськводоканал” ТОВ “Балтіка”

Сумської міської ради код ЄДРПОУ – 32525004

код ЄДРПОУ – 03352455 просп. Науки, 8, м. Київ, 03039

вул. Білопільський шлях, 9, м. Суми, 40009

Т.в.о. директора (підпис) Й.В.Тисівський Директор (підпис)

М.П. М.П.

2. Провадження у справі № 920/1023/20 закрити.

3. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 255-257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням пп. 17.5. п. 17 Розділу XI (Перехідні положення) Кодексу.

4. Ухвала дійсна для пред`явлення до 12.12.2023.

Суддя господарського суду Сумської області – Жерьобкіна Євгенія Анатоліївна

Стягувач – Комунальне підприємство “Міськводоканал” Сумської міської ради (вул. Білопільський шлях, 9, м. Суми, 40009, код ЄДРПОУ 03352455)

Боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю “Балтіка” (проспект Науки, 8, м. Київ, 03039, код ЄДРПОУ 32525004)

Повний текст ухвали складено та підписано суддею 12.11.2020.

Суддя Є.А. Жерьобкіна

Часті запитання

Який тип судового документу № 92796045 ?

Документ № 92796045 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 92796045 ?

Дата ухвалення - 11.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92796045 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 92796045 ?

В Господарський суд Сумської області
Попередній документ : 92796044
Наступний документ : 92796046