Рішення № 92780550, 04.11.2020, Царичанський районний суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
04.11.2020
Номер справи
196/811/20
Номер документу
92780550
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

УКРАЇНА

Справа № 196/811/20

№ провадження 2/196/485/2020

Р І Ш Е Н Н Я

(заочне)

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2020 року смт Царичанка

Царичанський районний суд Дніпропетровської області в складі: головуючої - судді Гудим О.М.,

за участю секретаря - Шевченко Т.І.,

розглянувши у судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження в смт.Царичанка цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Спектрум Ессетс" до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

В С Т А Н О В И В:

ТОВ "Спектрум Ессетс" звернулося із позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

На обґрунтування своїх позовних вимог посилаються на те, що 05 травня 2006 року між Публічним акціонерним товариством "Комерційний Банк "НАДРА" та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір №8/2006/980-К/335-Н.

15 травня 2020 року між Публічним акціонерним товариством "Комерційний Банк "НАДРА" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Спектрум Ессетс" було укладено Договір про відступлення прав вимоги №GL3N017513, згідно з умовами якого останнє набуло права вимоги до ОСОБА_1 за кредитним договором №8/2006/980-К/335-Н від 05.05.2006 року та укладеними на забезпечення їх виконання за Договорами поруки №б/н від 05.05.2006 року, укладеного з ОСОБА_2 , Договором поруки №б/н від 05.05.2006 року, укладеного з ОСОБА_3 .

Згідно п. 1.1 кредитного договору банк надав позичальнику у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти в сумі 18633,00 грн., в порядку і на умовах визначених цим договором. Цільове використання кредиту проведення розрахунків по договору купівлі-продажу від 05.05.2006 року (п. 1.2 кредитного договору).

Відповідно до п. 1.3 кредитного договору відсотки за користування кредитом розраховуються банком на підставі відсоткової ставки у розмірі 16% річних із розрахунку 360 днів у році. Плата за управління кредитом сплачується позичальником щомісячно протягом всього терміну користування кредитними коштами із розрахунку 0,5% від розміру фактичного залишку заборгованості за кредитом, зазначеним у п.1.1 договору.

Згідно п.1.4 кредитного договору банк надає позичальнику кредит строком на 132 місяці, а відповідно до пп. 3.3.2 договору щомісячна сума мінімально необхідного платежу складає 354,92 грн. Кінцевий термін повернення кредиту - 04.05.2017 року (пп. 3.3.4 договору).

Відповідно до п. 8.5 кредитного договору договір набуває чинності з дати його підписання та діє до остаточного виконання позичальником прийнятих на себе зобов`язань.

Відповідно до Розділу 2 кредитного договору сторони дійшли згоди, що в якості забезпечення виконання позичальником своїх зобов`язань щодо погашення кредиту, сплати процентів, інших платежів передбачених цим договором, а також можливих штрафних санкцій, позичальник укладає з банком договір іпотеки та відповідні договори поруки з ОСОБА_2 та з ОСОБА_3 .

Так, 05.05.2006 року на забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором №8/2006/980-К/335-Н від 05.05.2006 року між банком та ОСОБА_2 було укладено Договір поруки.

Крім того, 05.05.2006 року на забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором №8/2006/980-К/335-Н від 05.05.2006 року між банком та ОСОБА_3 було укладено Договір поруки.

Відповідно до п. 1.1 Договорів поруки поручителі безвідзивно та безспірно зобов`язуються відповідати перед кредитором за належне виконання ОСОБА_1 взятих на себе зобов`язань, що виникають з кредитного договору №8/2006/980-К/335-Н від 05.05.2006 року, а згідно п. 1.2 Договорів поруки поручителі відповідають перед кредитором у тому ж обсязі, що і позичальник. Поручитель і позичальник відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

Згідно п.5.3 Договорів поруки дія договору закінчується належним виконанням позичальником взятих на себе зобов`язань по кредитному договору чи виконанням поручителями своїх зобов`язань згідно з умовами Договорів поруки.

ПАТ "КБ "НАДРА" виконав свої зобов`язання за кредитним договором №8/2006/980-К/335-Н від 05.05.2006 року в повному обсязі.

Відповідач ОСОБА_1 взяті на себе зобов`язання по виплаті кредитних коштів не виконала.

Відповідно до ст.554 ЦК України в разі невиконання зобов`язання боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

Через неналежне виконання умов кредитного договору утворилась заборгованість, яка станом на 15.05.2020 року становить 67411,84 грн., яка складається з наступного:

- 17978,99 грн. - прострочена заборгованість за кредитом;

- 39112,20 грн. - прострочена заборгованість за процентами по кредиту;

-10320,65 грн. - заборгованість по комісії за кредитним договором.

Враховуючи вищевикладені обставини та посилаючись на норми ст.ст. 509, 525, 526, 543, 553, 554, 610, 611, 629, 1054 ЦК України, позивач прохає стягнути солідарно на його користь з відповідачів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 заборгованість за кредитним договором №8/2006/980-К/335-Н від 05.05.2006 року в розмірі 67411,84 грн., а також судові витрати по справі в сумі 2102 грн.

Представник позивача в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд справи у їх відсутність, заявлені позовні вимоги підтримують у повному обсязі та не заперечують проти ухвалення заочного рішення.

Відповідач ОСОБА_1 повторно в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином була сповіщена про день, час та місце розгляду справи в суді, заяви про причину неявки чи про відкладення розгляду справи до суду не надіслала. Оскільки відповідач була належним чином сповіщена про день, час та місце розгляду справи, суд вважає за можливе провести заочний розгляд справи та ухвалити заочне рішення (позивач проти цього не заперечує).

Відповідач ОСОБА_2 повторно в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був сповіщений про день, час та місце розгляду справи в суді, заяви про причину неявки чи про відкладення розгляду справи до суду не надіслав. Оскільки відповідач був належним чином сповіщений про день, час та місце розгляду справи, суд вважає за можливе провести заочний розгляд справи та ухвалити заочне рішення (позивач проти цього не заперечує).

Відповідач ОСОБА_3 повторно в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином була сповіщена про день, час та місце розгляду справи в суді, заяви про причину неявки чи про відкладення розгляду справи до суду не надіслала. Оскільки відповідач була належним чином сповіщена про день, час та місце розгляду справи, суд вважає за можливе провести заочний розгляд справи та ухвалити заочне рішення (позивач проти цього не заперечує).

Відповідно до вимог ч.1, ч.2 ст.280 ЦПК України суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за одночасного існування таких умов: 1) відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання; 2) відповідач не з`явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин; 3) відповідач не подав відзив; 4) позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Суд, перевіривши матеріали справи, вивчивши всі надані по справі докази, даючи їм оцінку у їх сукупності, вважає, що позов підлягає задоволенню за слідуючих підстав.

Відповідно до ст.6 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод» кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

Згідно ст.13 ч.1 ЦПК України суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом (ч.1 ст.81 ЦПК України).

Відповідно до вимог ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства.

Якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін), у відповідності з вимогами ст. 530 ч.1 ЦК України.

Відповідно до ч.1 ст.1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Стаття 1049 ЦК України визначає що позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

За правилами ч.1 ст.4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

В даному випадку у відкритому судовому засіданні відповідно до норм ч.1 ст.81 ЦПК України встановлено наступне.

05 травня 2006 року між Публічним акціонерним товариством "Комерційний Банк "НАДРА" та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір №8/2006/980-К/335-Н (а.с. 9-10).

15 травня 2020 року між Публічним акціонерним товариством "Комерційний Банк "НАДРА" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Спектрум Ессетс" було укладено Договір про відступлення прав вимоги №GL3N017513, згідно з умовами якого останнє набуло права вимоги до ОСОБА_1 за кредитним договором №8/2006/980-К/335-Н від 05.05.2006 року та укладеними на забезпечення їх виконання за Договорами поруки №б/н від 05.05.2006 року, укладеного з ОСОБА_2 , Договором поруки №б/н від 05.05.2006 року, укладеного з ОСОБА_3 (а.с.24-25).

Згідно п. 1.1 кредитного договору №8/2006/980-К/335-Н від 05 травня 2006 року банк надав позичальнику у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти в сумі 18633,00 грн., в порядку і на умовах визначених цим договором. Цільове використання кредиту проведення розрахунків по договору купівлі-продажу від 05.05.2006 року (п. 1.2 кредитного договору) (а.с. 9-10).

Відповідно до п. 1.3 кредитного договору відсотки за користування кредитом розраховуються банком на підставі відсоткової ставки у розмірі 16% річних із розрахунку 360 днів у році. Плата за управління кредитом сплачується позичальником щомісячно протягом всього терміну користування кредитними коштами із розрахунку 0,5% від розміру фактичного залишку заборгованості за кредитом, зазначеним у п.1.1 договору.

Згідно п.1.4 кредитного договору банк надає позичальнику кредит строком на 132 місяці, а відповідно до пп. 3.3.2 договору щомісячна сума мінімально необхідного платежу складає 354,92 грн. Кінцевий термін повернення кредиту - 04.05.2017 року (пп. 3.3.4 договору).

Відповідно до п. 8.5 кредитного договору договір набуває чинності з дати його підписання та діє до остаточного виконання позичальником прийнятих на себе зобов`язань.

Відповідно до Розділу 2 кредитного договору сторони дійшли згоди, що в якості забезпечення виконання позичальником своїх зобов`язань щодо погашення кредиту, сплати процентів, інших платежів передбачених цим договором, а також можливих штрафних санкцій, позичальник укладає з банком договір іпотеки та відповідні договори поруки з ОСОБА_2 та з ОСОБА_3 .

Так, 05.05.2006 року на забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором №8/2006/980-К/335-Н від 05.05.2006 року між банком та ОСОБА_2 було укладено Договір поруки (а.с.12).

Крім того, 05.05.2006 року на забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором №8/2006/980-К/335-Н від 05.05.2006 року між банком та ОСОБА_3 було укладено Договір поруки (а.с.11).

Відповідно до п. 1.1 Договорів поруки поручителі безвідзивно та безспірно зобов`язуються відповідати перед кредитором за належне виконання ОСОБА_1 взятих на себе зобов`язань, що виникають з кредитного договору №8/2006/980-К/335-Н від 05.05.2006 року, а згідно п. 1.2 Договорів поруки поручителі відповідають перед кредитором у тому ж обсязі, що і позичальник. Поручитель і позичальник відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

Згідно п.5.3 Договорів поруки дія договору закінчується належним виконанням позичальником взятих на себе зобов`язань по кредитному договору чи виконанням поручителями своїх зобов`язань згідно з умовами Договорів поруки.

ПАТ "КБ "НАДРА" виконав свої зобов`язання за кредитним договором №8/2006/980-К/335-Н від 05.05.2006 року в повному обсязі.

Відповідач ОСОБА_1 взяті на себе зобов`язання по виплаті кредитних коштів не виконала. Через неналежне виконання умов кредитного договору утворилась заборгованість, яка станом на 15.05.2020 року становить 67411,84 грн., яка складається з наступного:

- 17978,99 грн. - прострочена заборгованість за кредитом;

- 39112,20 грн. - прострочена заборгованість за процентами по кредиту;

-10320,65 грн. - заборгованість по комісії за кредитним договором, яка беззаперечно підлягає стягненню на користь позивача.

Відповідно до ч.1 ст.543 ЦК України у разі солідарного обов`язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов`язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-якого з них окремо.

Згідно ч.1, 2 ст.553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов`язання частково або у повному обсязі.

Відповідно до ст.554 ЦК України в разі невиконання зобов`язання боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники. Поручитель відповідає в тому ж обсязі, як і боржник, зокрема відповідає за сплату основного боргу і процентів, за відшкодування збитків, за сплату неустойки, якщо інше не встановлено договором поруки.

Статтею 629 ЦК України передбачено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

За викладених обставин маються підстави для задоволення заявлених позовних вимог у повному обсязі.

Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.141 ЦПК України судовий збір у разі задоволення позову покладається на відповідача.

Таким чином, судовий збір в розмірі 2102,00 грн. підлягає стягненню з відповідачів на користь позивача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.141, 142, 206, 258, 259, 263-265, 268, 280-285 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В:

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Спектрум Ессетс" до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Спектрум Ессетс" (код ЄДРПОУ 43285992, місцезнаходження: 01032, м.Київ, вул. Кловський Узвіз, буд.7, поверх 5) заборгованість за кредитним договором №8/2006/980-К/335-Н від 05.05.2006 року в розмірі 67411 (шістдесят сім тисяч чотириста одинадцять) грн. 84 коп., в т.ч.: 17978,99 грн. - прострочена заборгованість за кредитом; 39112,20 грн. - прострочена заборгованість за процентами по кредиту;10320,65 грн. - заборгованість по комісії за кредитним договором.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Спектрум Ессетс" (код ЄДРПОУ 43285992, місцезнаходження: 01032, м.Київ, вул. Кловський Узвіз, буд.7, поверх 5) витрати по сплаті судового збору в загальному розмірі 2102,00 грн., тобто по 700 грн. 66 коп. з кожного.

Копію заочного рішення направити рекомендованим листом із повідомленням відповідачам протягом двох днів з дня його складення у повному обсязі.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Головуюча: О.М.ГУДИМ

Часті запитання

Який тип судового документу № 92780550 ?

Документ № 92780550 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92780550 ?

Дата ухвалення - 04.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92780550 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92780550 ?

В Царичанський районний суд Дніпропетровської області
Попередній документ : 92780549
Наступний документ : 92780551