Рішення № 92687091, 26.10.2020, Кагарлицький районний суд Київської області

Дата ухвалення
26.10.2020
Номер справи
368/350/20
Номер документу
92687091
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа № 368/350/20

Рішення 2/368/309/20

Іменем України

"26" жовтня 2020 р. Кагарлицький районний суд

Київської області в складі:

головуючого судді Кириченка В.І.

при секретарі Марчук Н.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кагарлику в порядку спрощеного позовного провадження справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором позики,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» звернувся до суду з вказаним позовом посилаючись на те, що 01.06.2017 року між ОСОБА_1 та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» укладено кредитний договір №8641868982 шляхом написання заяви на отримання кредиту, яка разом з умовами отримання кредиту складає кредитний договір.

26.06.2019 року між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» та ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» укладено договір відступлення права вимоги № 20190626, відповідно до якого до ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» перейшло право вимоги, в тому числі, до ОСОБА_1 .

Відповідно до реєстру боржників за кредитними договорами, ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» набув права грошової вимоги до відповідача в сумі 105356,97 грн. Оскільки, боржник ОСОБА_1 не виконав свої зобов`язання за договором, то позивач просив суд стягнути з відповідача вказану вище суму заборгованості за кредитним договором та судові витрати по справі.

В судове засідання представник позивача не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність. Позов підтримав.

Представник відповідача - адвокат Клапчук Ф.П. в судовому засіданні позов не визнав. Подав відзив в якому проти позову заперечує, так як позивачем не надано жодного доказу того, що відповідачем отримано кредит у сумі 39408,18 гривень. В матеріалах справи відсутній будь-який документ, який свідчить про перерахування вищевказаної суми кредиту.

Крім цього, позивачем не надано належних та допустимих доказів на підтвердження переходу права вимоги за договором відступлення права вимоги, зокрема, в матеріалах справи міститься витяг з реєстру боржників до договору відступлення права вимоги. Однак, вказаний витяг підписаний представником позивача Гавриловим Є.Ю. та з нього не вбачається, що він підписаний ТОВ «ФК Центр фінансових рішень» та ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення боргів». А отже, позивачем не доведено порушення його права та обставин, на які він посилається в своєму позові.

Також умовами договору передбачено плату за управління кредитом, тобто за дії, які кредитодавець здійснює на власну користь, що є незаконним. Крім того, у договорі не зазначено, які саме послуги за вказану комісію надавалися відповідачу як позичальнику.

Отже, вимога позивача про стягнення з боржника заборгованості з плати за управління кредитом ґрунтується на нікчемній умові укладеного з кредитодавцем попереднього договору, а тому у цій частині позов задоволенню не підлягає. Аналогічного висновку дійшов Верховний суд у постанові від 31.10.2018 року у справі №404/1339/15-ц.

Судом встановлені слідуючі обставини.

01.06.2017 року між ОСОБА_1 та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» укладено кредитний договір №8641868982 шляхом написання позивачем заяви на отримання кредиту якак, яка містить дату надання кредиту 1.06.2017 року, суму кредиту 39408,18 грн., строк на який надається кредит - 36 місяців, річні проценти 14,99 від суми боргу за договором згідно з графіком платежів, доручення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» перерахувати за рахунок отриманого кредиту 35000 грн. на рахунок в ПАТ « Банк Кредит Дніпро» і доручення перерахувати 3708,18 грн. на рахунок ПАТ» Стахова компанія «ТАС» разом з умовами отримання кредиту та графіком платежів який 1.06.2017 року підписав відповідач складає кредитний договір. Відповідно до умов договору позичальник отримав кредитні кошти у розмірі 39408,18 грн. одноразово, строком на 36 місяців, зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 14,99% річних. Платіжним дорученням від 1.06.2017 року перераховано 35000 грн. на рахунок в ПАТ « Банк Кредит Дніпро» згідно умов договору та довідкою від 16.07.2019 року підтверджується виконання умов договору ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» .

Як вбачається із Розрахунку заборгованості, у зв`язку з неналежним виконанням умов Договору №8641868982 від 01.06.2017 року відповідачем ОСОБА_1 виникла заборгованість: 38566,91 грн. - сума заборгованості за основною сумою боргу, 11174,75 грн. - сума заборгованості за відсотками, 18158,73 грн. - сума заборгованості за пенею.

26.06.2019 року між ТОВ Фінансова компанія Центр фінансових рішень та ТОВ Фінансова компанія Європейська агенція з повернення боргів укладено договір відступлення права вимоги № 20190626.

Відповідно до витягу з реєстру боржників до Договору відступлення прав вимоги № 20190626 від 26.06.2019 року, до нового кредитора перейшло право вимоги до ОСОБА_1 у розмірі 105356,97 грн.

Відповідно до ст.ст.1077, 1078 ЦК за договором одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Зобов`язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов`язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає. Предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога).

Згідно п.3.1. Договору відступлення прав вимоги, ТОВ «ФК «ЦФР» гарантує, що йому належить право вимоги за Портфелем Заборгованосі до Боржників, зазначених в Реєстрі Боржників.

На виконання п.6.6. Договору відступлення прав вимоги, згідно ст..ст. 512-514, 516 ЦК України, на адресу відповідача, зазначену в Кредитному договорі, простою кореспонденцією через відділення УКРПОШТИ від імені ТОВ «ФК`ЦФР» направлялось повідомлення про відступлення права вимоги до ТОВ «ФК`ЄАПБ».

Згідно з умовами Кредитного договору позичальник зобов`язується повернути Кредит, сплатити проценти за користування Кредитом та виконати інші зобов`язання в повному обсязі та в строки і на умовах, передбачених Договором.

Відповідач не виконав свого обов`язку та припинив повертати наданий йому кредит в строки, передбачені Кредитним договором.

У відповідності до ст.ст.610, 611, 612 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання. У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом. Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

За ст.1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу, вимоги якої не звільняють боржника від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Згідно ч.1 статті 11 Закону України Про захист прав споживачів у редакції Закону, чинній на час виникнення спірних правовідносин, цей Закон застосовується до відносин споживчого кредитування у частині, що не суперечить Закону України "Про споживче кредитування".

Відповідно до частини восьмої статті 18 Закону України Про захист прав споживачів у редакції Закону, чинній на момент виникнення спірних правовідносин, нечіткі або двозначні положення договорів зі споживачами тлумачаться на користь споживача. Відповідно до ст.1 ЗУ « Про споживче кредитування» передбачено: 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 1) договір про споживчий кредит - вид кредитного договору, за яким кредитодавець зобов`язується надати споживчий кредит у розмірі та на умовах, встановлених договором, а споживач (позичальник) зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом на умовах, встановлених договором;

2) загальна вартість кредиту для споживача - сума загального розміру кредиту та загальних витрат за споживчим кредитом;

3) загальний розмір кредиту - сума коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит;

4) загальні витрати за споживчим кредитом - витрати споживача, включаючи проценти за користування кредитом, комісії та інші обов`язкові платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця та кредитного посередника (за наявності), для отримання, обслуговування і повернення кредиту;

Відповідно до ст.8 ЗУ « Про споживче кредитування» передбачено: 1. Реальна річна процентна ставка обчислюється відповідно до нормативно-правових актів органів, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

2. Для цілей обчислення реальної річної процентної ставки визначаються загальні витрати за споживчим кредитом.

До загальних витрат за споживчим кредитом включаються, зокрема, платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця (у тому числі за ведення рахунків), які сплачуються споживачем, пов`язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, розраховані на дату укладення договору про споживчий кредит, які є обов`язковими для укладення договору про споживчий кредит, а також за послуги кредитного посередника (за наявності). У разі якщо витрати на додаткові чи супутні послуги кредитодавця, отримання яких є обов`язковим для укладення договору про споживчий кредит, або кредитного посередника (за наявності) не були включені до загальних витрат за споживчим кредитом, платежі за ці послуги не підлягають сплаті споживачем.

Платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб, пов`язані з договором про споживчий кредит, не включаються до загальних витрат за споживчим кредитом. Якщо укладення договору про надання додаткових чи супутніх послуг третіми особами є обов`язковим для отримання кредиту або для отримання кредиту на умовах, що пропонуються кредитодавцем, споживач має бути прямо проінформований про це у письмовій формі.

Відповідно до ст.12 ЗУ « Про споживче кредитування» передбачено: 1. У договорі про споживчий кредит зазначаються:

1) найменування та місцезнаходження кредитодавця та кредитного посередника (за наявності), прізвище, ім`я, по батькові та місце проживання споживача (позичальника);

2) тип кредиту (кредит, кредитна лінія, кредитування рахунку тощо), мета отримання кредиту;

3) загальний розмір наданого кредиту;

4) порядок та умови надання кредиту;

5) строк, на який надається кредит;

6) необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, пов`язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту (за наявності);

7) види забезпечення наданого кредиту (якщо кредит надається за умови отримання забезпечення);

8) процентна ставка за кредитом, її тип (фіксована чи змінювана), порядок її обчислення, у тому числі порядок зміни, та сплати процентів;

9) реальна річна процентна ставка та загальна вартість кредиту для споживача на дату укладення договору про споживчий кредит. Усі припущення, використані для обчислення такої ставки, повинні бути зазначені;

10) порядок повернення кредиту та сплати процентів за користування споживчим кредитом, включно із кількістю платежів, їх розміром та періодичністю внесення, у вигляді графіка платежів (у разі кредитування у вигляді кредитування рахунку, кредитної лінії графік платежів може не надаватися);

11) інформація про наслідки прострочення виконання зобов`язань зі сплати платежів, у тому числі розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов`язання за договором про споживчий кредит;

12) порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту;

13) порядок дострокового повернення кредиту;

14) відповідальність сторін за порушення умов договору.

2. У договорі про споживчий кредит можуть бути зазначені інші умови, визначені законом та за домовленістю сторін.

5. Умови договору про споживчий кредит, які обмежують права споживача порівняно з правами, встановленими цим Законом, є нікчемними.

6. Споживач не зобов`язаний сплачувати кредитодавцю будь-які платежі, не зазначені у договорі про споживчий кредит.

Умовами договору (п. 2 Заяви № 8641868982 від 01.06.2017 року на отримання кредиту від ТОВ «ФК «ЦФР» ) передбачено плату за розмірі 3,99 процентів від суми кредиту згідно з графіком платежів з вказанням виду зобов`язання щомісячні проценти . І позивач просить суд стягнути з відповідача також 37456,58 грн. як суму заборгованості за щомісячними процентами які вважає платою за управління кредитом.

Вказанням в договорі виду зобов`язання щомісячні проценти обмежуються права позивача порівняно з правами , встановленими Законом « Про спожиче кредитування», так як не зазначено вид конкретного платежу за додаткові та супутні послуги кредитодавця , а тому в цій частині умови договору про споживчий кредит є нікчемними.

Вимога позивача про стягнення з боржника заборгованості яка ґрунтується на нікчемній умові укладеного договору задоволенню не підлягає.

Згідно із ст.ст.526, 527 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу. При цьому боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок.

У відповідності до ст.ст.610, 611, 612 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання. У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом. Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

За ст.1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу, вимоги якої не звільняють боржника від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Доказом підтвердження відступлення права вимоги є витяг з Додатку № 1 до Договору відступлення прав вимоги № 20190626 від - Реєстр боржників:Копія Додатку № 2 до Договору відступлення прав вимоги № 20190626 від - Акт приймання передачі Реєстру боржників від 26.06.2019 до Договору відступлення прав вимоги № 20190626 від 26.06.2019; Витяг з акту приймання - передачі Документації боржників від 21.11.2019 до Договору відступлення прав вимоги № 20190626 від 26.06.2019.

Враховуючи вище вказане позов слід задоволити частково та відповідно до ст.1082 ч.1 ЦК України стягнути з божника ОСОБА_1 на користь фактора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» заборгованість за Кредитним договором №8641868982 від 01.06.2017 року в розмірі 67900,39 грн., з яких: 38566,91 грн. - заборгованість за основною сумою боргу; 11174,75 грн. - заборгованість за відсотками; 18158,73 грн.- заборгованість за пенею.

Згідно ч. 1 ст. 133 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Позивач просив стягнути з відповідача всього 105356,97 грн. Задоволено позов на суму 67900,39 грн., тобто на 64,45 відсотка.

А тому слід стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» судовий збір у розмірі 1354,74 грн. пропорційно суми задоволеного позову від сплаченого судового збору в розмірі 2102 грн.

Керуючись ст..ст.623-625, 626, 628, 629, 631, 1049, 1050, 1054, 1056-1 Цивільного кодексу України, ст.ст. 1, 11, 18 Закону України від 12 травня 1991 року № 1023-XII Про захист прав споживачів , ст.ст. 133, 141, 258, 259, 263-265, 268, 273 Цивільного процесуального кодексу України, суд, -

вирішив:

Позов задоволити частково.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 , рнокпп: НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» (адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, код ЄДРПОУ 35625014, IBAN № НОМЕР_2 в АТ «ТАСкомбанк») заборгованість за Кредитним договором №8641868982 від 01.06.2017 року в розмірі 67900,39 грн., з яких: 38566,91 грн. - заборгованість за основною сумою боргу; 11174,75 грн. - заборгованість за відсотками; 18158,73 грн.- заборгованість за пенею, а також судовий збір в розмірі 1354,74 грн.

В решті вимог в частині стягнення заборгованості по платі за управління кредитом - відмовити.

Апеляційна скарга подається протягом 30 днів з дня складення повного судового рішення. Рішення суду набирає законної сили відповідно до ст. 273 ЦПК України. Повний текст рішення складено 6.11.2020 року.

Суддя: В.І. Кириченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 92687091 ?

Документ № 92687091 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92687091 ?

Дата ухвалення - 26.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92687091 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92687091 ?

В Кагарлицький районний суд Київської області
Попередній документ : 92687090
Наступний документ : 92712977