Рішення № 92530230, 29.10.2020, Покровський районний суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
29.10.2020
Номер справи
189/847/20
Номер документу
92530230
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 189/847/20

2/189/421/20

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2020 року смт. Покровське Дніпропетровської області

Покровський районний суд Дніпропетровської області у складі: головуючого судді Чорної О.В., за участю секретаря судового засідання Корхової М.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом Акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитом, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», звернувся до суду з цивільним позовом до ОСОБА_1 та просив стягнути з відповідача на його користь заборгованість за кредитом у розмірі 27 221,61 грн., а також стягнути судовий збір у розмір 2102,00 грн.

Позов мотивований тим, що 15.05.2019 року ОСОБА_1 звернувся до АТ «Ощадбанк» з заявою про встановлення (збільшення) відновлювальної кредитної лінії (кредиту) відповідно до умов договору комплексного обслуговування фізичних осіб, укладеного між банком та клієнтом з бажаним розміром кредиту 40 000,00 грн.

Відповідно до висновку-рішення погодження надання (встановлення) кредиту АТ «Ощадбанк» №АА349463215/170519 від 17.05.2019 року. Відповідачу було узгоджено суму ліміту (відновлювальної кредитної лінії) кредиту у розмірі 30 494,40 грн.

Позивач зазначає, що ним, належним чином були виконані всі зобов`язання за заявою. Відповідачу був наданий кредит в розмірі 30 494,40 грн., що підтверджується випискою з рахунку, з відсотковою ставкою 38,00 % річних, строком встановлено строк дії банківської карти.

Позичальник не виконав зобов`язання щодо своєчасної сплати за договором, що потягло за собою виникнення простроченої заборгованості за договором, і його заборгованість перед банком складає 27 221,61 грн., яка складається з заборгованості за основним боргом (кредитом) в розмірі 27 043,52 грн, комісії в розмірі 6,15 грн., 3% річних за несвоєчасне погашення основного боргу (кредиту) у розмірі 106,10 грн., 3% річних за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом у розмірі 25,64 грн., втрати від інфляції за несвоєчасне погашення основного боргу (кредиту) в розмірі 23,96 грн., втрати від інфляції за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом у розмірі 16,24 грн.

Позивач посилається на статтю 1054 ЦК України згідно якої за кредитним договором кредитодавець зобов`язується надати грошові кошти позичальнику в розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити відсотки.

Також посилається на ст. 625 ЦК України в частині обґрунтування стягнення 3% річних, сум інфляційних витрат.

В судове засідання сторони не з`явилися, повідомлені про час, дату та місце судового розгляду належним чином.

Позивач надав суду письмову заяву, в якій просив розглядати справу без участі свого представника, позовні вимоги підтримує в повному обсязі, просить їх задовольнити. Проти винесення заочного рішення не заперечує.

Відповідач жодних заяв та клопотань не подавав, про причини неявки суд не повідомив, відзиву не надавав.

Відповідно до ст. 280 ЦПК України суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за одночасного існування таких умов: відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання; відповідач не з`явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин; відповідач не подав відзив; позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Оскільки всі умови у сукупності існують, суд вважає за можливе ухвалити заочне рішення по справі, про що постановив відповідну ухвалу.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши всебічно, повно, безпосередньо та об`єктивно наявні у справі докази, оцінивши їх належність, допустимість, достовірність, достатність і взаємний зв`язок у їх сукупності, з`ясувавши усі обставини справи, на які сторони посилалися як на підставу своїх вимог і заперечень, суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Суд встановив, що 15.05.2019 року ОСОБА_1 звернувся до АТ «Ощадбанк» з заявою про встановлення (збільшення) відновлювальної кредитної лінії (кредиту) відповідно до умов договору комплексного обслуговування фізичних осіб, укладеного між банком та клієнтом з бажаним розміром кредиту 40 000,00 грн. (а. с. 3-4).

Відповідно до висновку-рішення погодження надання (встановлення) кредиту АТ «Ощадбанк» №АА349463215/170519 від 17.05.2019 року ОСОБА_1 було узгоджено суму ліміту (відновлювальної кредитної лінії) кредиту (а. с. 5).

Відповідно до п. 1.7 висновку сума ліміту (відновлювальної кредитної лінії) кредиту визначена в розмірі 30 494,40 грн.

Згідно п. 1.8 висновку процентна ставка складає 38,00% річних.

Строк кредитування відповідає строку дії платіжної картки позичальника з можливістю наступної пролонгації на строк дії випущеної нової платіжної картки за бажанням позичальника (п. 1.9 висновку).

Видом забезпечення належного виконання зобов`язання відповідачам, визначено пеню, яка є неустойкою (п. 1.10 висновку).

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірах та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти (ч. 1 ст. 1048 ЦК України).

Згідно з нормою ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно зі ст. 1049 ЦК України, позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у тій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та у порядок, встановлені договором.

Статтею 536 ЦК України встановлено, що боржник зобов`язаний сплачувати проценти за користування чужими грошовими коштами.

У відповідності до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання.

У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: зміна умов зобов`язання; сплата неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди (ст. 611 ЦК України).

Наслідки прострочення позичальником повернення позики визначено у ст. 1050 ЦК України. Якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до ст. 1048 цього Кодексу (ч. 2 ст. 1050 ЦК України).

Суд встановив, що при виконанні договору з боку позивача внаслідок порушення ним строків оплати договору, виникла заборгованість за тілом кредиту та штрафними санкціями.

Згідно наданого позивачем розрахунку заборгованості станом на 23.07.2020 року, заборгованість відповідача перед банком складає 27 221,61 грн., яка складається з заборгованості за основним боргом (кредитом) в розмірі 27 043,52 грн, комісії в розмірі 6,15 грн., 3% річних за несвоєчасне погашення основного боргу (кредиту) у розмірі 106,10 грн., 3% річних за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом у розмірі 25,64 грн., втрати від інфляції за несвоєчасне погашення основного боргу (кредиту) в розмірі 23,96 грн., втрати від інфляції за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом у розмірі 16,24 грн. (а. с. 11-12).

Наявність та складові заборгованості підтверджуються виписками по картковому рахунку ОСОБА_1 (а. с. 13-22).

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом (ч. 2 ст. 625 ЦК України).

У відповідності до ст. ст. 12, 13 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності. Учасники мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій.

Дослідивши всебічно, повно, безпосередньо та об`єктивно наявні у справі докази, оцінивши їх належність, допустимість, достовірність, достатність і взаємний зв`язок у їх сукупності, з`ясувавши усі обставини справи, на які сторони посилалися як на підставу своїх вимог і заперечень, суд приходить до висновку, що позов обґрунтований та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України з відповідача підлягають стягненню на користь позивача судові витрати, а саме, сплачений судовий збір, у розмірі 2102,00 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 526, 528, 530, 638, 1049, 1050, 1054 ЦК, ст. ст. 7, 8, 10, 12, 18, 77, 81, 247, 259, 263-265, 268 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Цивільний позов Акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитом – задовольнити.

Стягнути з відповідача, ОСОБА_1 , на користь позивача, Акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» заборгованість за кредитом, який був наданий відповідно до висновку-рішення погодження надання (встановлення) кредиту АТ «Ощадбанк» №АА349463215/170519 від 17.05.2019 року у розмірі 27 221,61 грн. (двадцять сім тисяч двісті двадцять одна гривня 61 копійка), яка складається з заборгованості за основним боргом (кредитом) в розмірі 27 043,52 грн, комісії в розмірі 6,15 грн., 3% річних за несвоєчасне погашення основного боргу (кредиту) у розмірі 106,10 грн., 3% річних за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом у розмірі 25,64 грн., втрати від інфляції за несвоєчасне погашення основного боргу (кредиту) в розмірі 23,96 грн., втрати від інфляції за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом у розмірі 16,24 грн.

Стягнути з відповідача, ОСОБА_1 , на користь позивача, Акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», судові витрати по справі (судовий збір) в розмірі 2102,00 грн. (дві тисячі сто дві гривні 00 копійок).

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Покровський районний суд Дніпропетровської області в 30-денний строк з дня проголошення рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Позивач: Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», місцезнаходження: 01133, м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г, код ЄДРПОУ 00032129.

Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_1 .

Повний текст рішення складений 29 жовтня 2020 року.

Суддя О.В. Чорна

Часті запитання

Який тип судового документу № 92530230 ?

Документ № 92530230 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92530230 ?

Дата ухвалення - 29.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92530230 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92530230 ?

В Покровський районний суд Дніпропетровської області
Попередній документ : 92514083
Наступний документ : 92530231