Рішення № 92384643, 22.10.2020, Господарський суд Херсонської області

Дата ухвалення
22.10.2020
Номер справи
923/830/20
Номер документу
92384643
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

_____________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2020 року Справа № 923/830/20

Господарський суд Херсонської області у складі судді Пригузи П.Д., розглянувши справу

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний дім "Євротрубпласт", код ЄДРПОУ 33090871, вул. Трудова, 1, м. Рубіжне Луганської області, адреса для листування : вул. Алма-Атинська, 8, м. Київ, 02090,

до: відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "СВІТ-КЛІМАТУ", вул. 21-го Січня, 37, офіс 334, м. Херсон,

відповідача-2: ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ,

про стягнення боргу у сумі 87 380,17 грн.,

за участю представників сторін:

від позивача: не з`явився;

від відповідача-1: не з`явився;

від відповідача-2: не з`явився;

в с т а н о в и в:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельний дім "Євротрубпласт" звернувся до господарського суду із позовом до відповідачів Товариства з обмеженою відповідальністю "СВІТ-КЛІМАТУ" та ОСОБА_1 .

Позивач просить суд стягнути солідарно з відповідачів на його користь 66 000 грн. основного боргу за договором поставки № 506 від 31.07.2019, а також 10 936, 88 грн неустойки, 9 483, 78 грн процентів річних, 959,51 грн інфляційних втрат, судові витрати покласти на відповідачів.

Ухвалою від 19.08.2020 суд прийняв позовну заяву до розгляду, відкрив провадження у справі, постановив здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, призначив перше засідання по справі на 17 вересня 2020 року на 10:00 год. у приміщенні Господарського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Театральна, 18, зал судових засідань № 214, встановив відповідачам-1,2 строк для подання відзиву на позовну заяву - п`ятнадцять днів із дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі, копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана позивачеві одночасно з надісланням відзиву до суду, встановив позивачу строк для надання суду додаткових доказів та відповіді на відзив - 30 днів з дня відкриття провадження у справі.

У зв`язку з першою неявкою в судове засідання представників сторін, суд ухвалою від 17.09.2020 постановив відкласти розгляд справи на 22.10.2020.

Сторони належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду справи.

Станом на 21.10.2020 відзив на позов відповідачами надано не було.

Суд здійснив розгляд справи за наявними у справі матеріалами.

І. Позиція позивача:

Позивач стнерджує, що згідно з укладеним між ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» (Постачальник/Позивач) та ТОВ "СВГГ-КЛІМАТУ" (Покупець/Відповідач) договором поставки № 506 від 31.07.2019 р.(далі Договір) Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «Євротрубпласт» зобов`язалося поставити, а ТОВ "СВІТ-КЛІМАТУ" прийняти і оплатити труби, а також супутні товари (надалі Товар).

Згідно замовлень Відповідача як покупця Позивачем було поставлено Товар на загальну суму 255526,04 грн.

Умови оплати товару були погоджені сторонами в Специфікації №1 до договору поставки № 506 від 31.07.2019, зокрема п. 2 Специфікації вказано, таке:

"2. Порядок розрахунків:

2.1. 128 000, 00 (сто двадцять вісім тисяч гривень 00 копійок) грн. сплачується Покупцем в 3-х денний термін з дати укладення цієї специфікації.

2.2. 127 526, 04 (сто двадцять сім тисяч п`ятсот двадцять шість гривень 04 копійок) грн. сплачується Покупцем в термін не пізніше 30 (тридцять) календарних днів з дати поставки товару."

На підтвердження поставки (приймання-передачі) партій товару від Постачальника до Покупця було підписано відповідні видаткові накладні.

Про те, не зважаючи на встановлені строки для проведення розрахунків та наші неодноразові звернення щодо здійснення оплати, на день написання цієї позовної заяви ТОВ "СВІТ-КЛІМАТУ" в повному обсязі з ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» за отриманий товар не розрахувалось. Сума боргу складає 66 000 (шістдесят шість тисяч гривень 00 копійок) грн.

Згідно ст. 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу.

Посилаючись на інші норми законодавства, зокрема, статтей 193, 216 Господарського кодексу України, статтей 611, 549 Цивільного кодексу України Позивач обгрутовує правові підстави для заявлення вимог.

Як передбачено п. 8.3. Договору у випадку невиконання (прострочення) термінів оплати Товару, Покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення. Згідно п.6 ст.232 Господарського кодексу України Сторони домовились, що нарахування вказаної штрафної санкції припиняється через три роки від дня, коли оплата мала бути здійснена.

Розрахунок санкцій позивачем були здійснені за наступні періоди заборгованості:

За період прострочення 29.09.2019 - 17.10.2019 р.. сума заборгованості: 127 526.04 грн.

За період прострочення 18.10.2019 - 14.11.2019 р.. сума заборгованості: 100 000. 00 грн.

За період прострочення 15.11.2019 - 09.01.2020 р., сума заборгованості: 85 000. 00 грн.

За період прострочення 10.01.2020 - 29.02.2020 р., сума заборгованості: 76 000, 00 грн.

Загальний розмір неустойки, розрахованої позивачем, становить 10 936, 88 грн.

Сума боргу (грн)Період простроченняКількість днівРозмір облікової ставки НБУРозмір подвійної облікової ставки НБУ в деньСума пені за період прострочення127 526,0429.09.2019- 17.10.20191916,5000 %0,090 %2190,65100 00018.10.2019- 24.10.2019716,5000 %0,090 %632,88100 00025.10.2019- 14.11.20192115,5000 %0,085 %1783,5685 00015.11.2019- 12.12.20192815,5000 %0,085 %2021,3785 00013.12.2019- 09.01.20202813,5000 %0,074 %1760,5576 00010.01.2020- 30.01.20202113.5000 %0,074 %1177,3876 00031.01.2020- 29.02.20203011,0000 %0,060 %1370,49

Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлено договором або законом.

Загальний розмір інфляційних втрат, розрахованих з урахуванням вимог законодавства України, за договором становить 959,51 грн.:

Період простроченняСума боргу (грн)Сукупний індекс інфляції за періодІнфляційне збільшення суми боргу29.09.2019-17.10.2019127 526,041,007892,6818.10.2019-24.11.2019100 0001,0000,0015.11.2019-09.01.202085 0000,999-85,1710.01.2020-29.02.202076 0001,002152,00

Частиною 3 ст. 198 Господарського кодексу України встановлено, що відсотки за грошовими зобов`язаннями учасників господарських відносин застосовуються у випадках, розмірах та порядку визначених законом або договором.

Відповідно до ч. 3 ст. 692 Цивільного кодексу України, у разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати оплати товару та сплати процентів за користування чужими грошовими коштами.

Як зазначено в ч. 5 ст. 694 Цивільного кодексу України, в разі якщо покупець прострочив оплату товару, на прострочену суму нараховуються проценти відповідно до ст. 536 цього Кодексу від дня, коли товар мав бути оплачений, до дня його фактичної оплати.

Частиною 2 ст. 536 Цивільного кодексу України передбачено, що розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

У п. 8.4. Договору сторони погодили, що у випадку прострочення Покупцем термінів оплати поставленого йому товару. Покупець згідно ч. З ст. 692 та ч. 5 ст. 694 Цивільного кодексу України зобов`язаний сплатити проценти за використання чужих коштів в розмірі 25 % річних за весь період прострочення оплати.

Загальний розмір процентів річних, розрахований за період прострочення оплати, становить 9 483, 78 грн.:

Сума боргу (грн)Період простроченняКількість днів простроченняРозмір процентів річнихЗагальна сума процентів127 526,0429.09.2019- 17.10.20191925 %1659,59100 00018.10.2019- 24.11.20192825 %1917,8185 00015.11.2019- 09.01.20205625 %3258,8476 00010.01.2020- 29.02.20205125 %2647,54

Стосовно позовних вимог до відповідача-2.

З метою забезпечення своєчасного і повного виконання зобов`язань ТОВ «Світ-Клімату» за Договором поставки, Позивач та ОСОБА_1 (Поручитель/Відповідач 2) уклали договір поруки № 506-ПР від 31.07.2019.

Відповідно до п. 1.1. Договору поруки № 506-ПР від 31.07.2019 ОСОБА_1 (Поручитель) поручився перед ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубгіласт» за виконання грошових обов`язків ТОВ «Світ-Клімату», щодо оплати продукції за Договором поставки № 506 від 31.07.2019, укладеним між ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» та ТОВ «Світ-Клімату».

Пунктом 3.1 Договору поруки встановлено, що Поручитель (Відповідач 2) зобов`язаний у разі порушення Боржником (ТОВ «Світ-Клімату») обов`язку за Договором поставки, самостійно виконати зазначений обов`язок Боржника перед Кредитором на підставі письмової вимоги Кредитора в строк не пізніше двох банківських днів з моменту отримання вимоги шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Кредитора.

Позивач 24 липня 2020 року направив Відповідачеві про вимогу про сплату грошових коштів по договору поруки № 506-ПР від 31.07.2019.

Таким чином, Позивач відповідно до умов Договору поруки № 506-ПР від 31.07.2019 належним чином повідомив Відповідача (Поручителя) про наявність заборгованості за зобов`язанням, забезпеченим порукою, однак на дату подання позовної заяви зобов`язання щодо погашення боргу і штрафних санкцій ОСОБА_1 не виконані.

Відповідно до п. 3.1. Договору поруки Поручитель відповідає перед Кредитором в тому ж обсязі, як і Боржник, включаючи оплату основного боргу, процентів, неустойки, стягнення збитків та інших виплат, передбачених Договором поставки.

Договором поруки встановлено, що Поручитель зобов`язаний у разі порушення Боржником обов`язку за Договором поставки, самостійно виконати зазначений обов`язок Боржника перед Кредитором в строк не пізніше двох банківських днів. У вказаний термін Поручитель грошове зобов`язання по Договору поруки не виконав.

Сторонами не було досягнуто згоди щодо вирішення даного спору, інші заходи досудового врегулювання спору не вживались та законом не встановлений обов`язковий досудовий порядок врегулювання даного спору.

ІІ. Позиція відповідачів:

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (а.с. 60) адресою реєстрації Відповідача-1: є 73000, Херсонська обл., місто Херсон, вул. Торгова (21 Січня), будинок 37, офіс 334, на цю ж адресу судом була направлена ухвала про відкриття провадження та ухвала від 17.09.2020, всі ухвали були повернуті з відміткою пошти "адресат відсутній за вказаною адресою".

На запит суду від відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб Херсоснкьої міської ради 02.09.2020 надійшло підтвердження того, що Відповідач-2 - ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , (а.с. 48) на цю ж адресу судом була направлена ухвала про відкриття провадження та ухвала від 17.09.2020, всі ухвали були повернуті з відміткою пошти "адресат відсутній за вказаною адресою".

Відповідачі повідомлені про строк подання відзиву належним чином, відповідно до ст. ст. 120, 242 Господарського процесуального кодексу України, шляхом направлення ухвали суду рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення на адресу місця проживання (перебування) особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, не скористався своїм правом на подання відзиву на позовну заяву, відзив на позовну заяву у встановлений судом строк, без поважних причин не подав.

Сам лише факт не отримання скаржником кореспонденції, якою суд, з додержанням вимог процесуального закону, надсилав ухвалу для вчинення відповідних дій за належною адресою та яка повернулася в суд у зв`язку з її неотриманням адресатом, не може вважатися поважною причиною не виконання ухвали суду, оскільки зумовлено не об`єктивними причинами, а суб`єктивною поведінкою сторони щодо отримання кореспонденції, яка надходила на його адресу.

Відповідно до положень частини 9 статті 165 ГПК України: "У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами."

В той же час, керуючись нормами-принципами та завданнями ГПК України, виходить з того, що здійснюючи правосуддя, господарський суд захищає права та інтереси фізичних і юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

У випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.

Суд вирішує спір відповідно до принципу пропорційності, враховуючи: завдання господарського судочинства; забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета спору; ціну позову тощо.

Згідно ч. 10 ст. 81 ГПК України у разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами.

ІІІ. Мотивувальна частина рішення:

Дослідивши матеріали справи судом встановлено, що між ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» (Позивач) та ТОВ "СВГГ-КЛІМАТУ" (Відповідач-1) укладено договір поставки № 506 від 31.07.2019 (далі Договір, а.с. 13-18).

За умовами договору Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «Євротрубпласт» зобов`язалося поставити, а ТОВ "СВІТ-КЛІМАТУ" прийняти і оплатити труби, а також супутні товари (надалі Товар), партіями в кількості, асортименті та за цінами, узгодженими Сторонами в Рахунках - фактурах або Специфікаціях (додатках) до цього договору чи визначеними в порядку, передбаченому цим Договором.

Того ж дня, 31.07.2019 між ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» (Позивач) та ОСОБА_1 (Відповідач-2) укладено договір поруки № 506-ПР.

Відповідно до п. 1.1. Договору поруки № 506-ПР від 31.07.2019 ОСОБА_1 (Поручитель) поручився перед ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» за виконання грошових обов`язків ТОВ «Світ-Клімату», щодо оплати продукції за Договором поставки № 506 від 31.07.2019, укладеним між ТОВ «Торгівельний дім «Євротрубпласт» та ТОВ «Світ-Клімату».

Пунктом 3.1 Договору поруки встановлено, що Поручитель (Відповідач 2) зобов`язаний у разі порушення Боржником (ТОВ «Світ-Клімату») обов`язку за Договором поставки, самостійно виконати зазначений обов`язок Боржника перед Кредитором на підставі письмової вимоги Кредитора в строк не пізніше двох банківських днів з моменту отримання вимоги шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Кредитора.

Згідно Специфікації № 1 від 31.07.2019, яка була підписана трьома сторонами: постачальником, покупцем та поручителем (а.с. 21), ТОВ "Світ-Клімату" замовило товар - (труба теплоізольована ІЗОПРОФЛЕКС-115 А110/160Р, 1,0 МПа у кількості 77 пог.м) на загальну суму 255 526,04 гр.

Умови оплати товару були погоджені сторонами в Специфікації №1 до договору поставки № 506 від 31.07.2019 р. так, п. 2 Специфікації вказано, наступне "2. Порядок розрахунків:

2.1. 128 000, 00 (сто двадцять вісім тисяч гривень 00 копійок) грн. сплачується Покупцем в 3-х денний термін з дати укладення цієї специфікації.

2.2. 127 526, 04 (сто двадцять сім тисяч п`ятсот двадцять шість гривень 04 копійок) грн. сплачується Покупцем в термін не пізніше 30 (тридцять) календарних днів з дати поставки товару."

На підтвердження поставки (приймання-передачі) партій товару від Постачальника до Покупця було підписано відповідна видаткова накладна № ЕТП КЛ3008/002 від 30.08.2019 (а.с. 22), яка була підписана з боку отримувача керівником Глазником Ю.С.

Відповідачем-1 частково сплачено поставлений товар, що підтверджується платіжними дорученнями: № 358 від 31.07.2019 на суму 128 000,00 грн, № 475 від 17.10.2019 у сумі 27 526,04 грн, № 510 від 14.11.2019 у сумі 15 000,00 грн, № 536, від 09.01.2020 від 9 000,00 грн, № 27 від 16.06.2020 на суму 10 000,00 грн. (а.с.26-30).

Вирішуючи питання сплати заборгованості Позивачем вживалися такі заходи. Позивачем була надіслана 04.11.2019 № 957/2019 претензія на адресу ТОВ "Світ-клімату" про заборгованість у сумі 100 000,00 грн, а також 27.07.2020 була надіслана на адресу ОСОБА_1 вимога про погашення заборгованості у сумі 97 380,17 грн., з яких сума основного боргу складає 76000,00 грн.

Відповідно до акту звірки взаєморозрахунків станом на 31.07.2020 сума боргу ТОВ "Світ-Клімату" становить 66 000,00 грн (а.с. 31).

Станом на дату розгляду справи доказів погашення боргу до суду надано не було жодною зі сторін.

Дослідивши надані суду докази, оцінивши їх у відповідності з вимогами ст. 86 ГПК України, проаналізувавши обставини справи відносно норм чинного законодавства, яке регулює спірні відносини, суд дійшов таких висновків.

Предметом даного позову виступає майнова вимога позивача щодо стягнення з відповідачів суми основного боргу за поставлений товар та санкцій за неналежне виконання умов договору.

Спірні правовідносини, які виникли між сторонами, регулюються положеннями чинного законодавства про купівлю-продаж.

Відповідач-2 як поручитель відповідно до взятих на себе зобов`язань (п. 3.4. Договору поруки) відповідає за виконання обов`язку відповідача-1 як Боржника перед Кредитором як солідарні боржники.

Норми права, які застосовує суд.

Відповідно до умов ч. 1 ст. 655 Цивільного кодексу України, за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Умовами ч. 1, 2 ст. 692 ЦК України передбачено, що покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов`язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

За змістом ч. 1 ст. 14 ЦК України цивільні обов`язки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства.

У відповідності до ст. 193 ГК України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором. Не допускається одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Відповідно до приписів статей 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Суд вважає доведеним, що відповідачем прострочено виконання свого грошового зобов`язання.

Відповідачами не було оплачено отриманий товар в повному обсязі у визначений договором строк та не оплачено й на дату звернення до суду.

За приписами статті 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

За змістом статті 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

У відповідності до частини 1 статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідачі доказів належного виконання своїх зобов`язань за договором не представив, доводи позивача не спростував.

Окрім того, ч. 1 ст. 546 ЦК України передбачено, що виконання зобов`язання може забезпечуватися, зокрема, порукою. Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов`язання частково або у повному обсязі.

Частиною 1 ст. 553 ЦК України визначено, що за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником.

Частинами 1, 2 ст. 554 ЦК України встановлено, що у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 543 ЦК України у разі солідарного обов`язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов`язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо. Кредитор, який одержав виконання обов`язку не в повному обсязі від одного із солідарних боржників, має право вимагати недоодержане від решти солідарних боржників. Солідарні боржники залишаються зобов`язаними доти, доки їхній обов`язок не буде виконаний у повному обсязі.

Відповідно до статей 15, 16 ЦК України особа має право на захист свого особистого немайнового або майнового права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, яке реалізується шляхом звернення до суду. Способи захисту цивільних прав та інтересів визначені в ч. 2 ст. 16 ЦК України.

Відповідно до приписів ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожний день прострочення виконання.

Згідно частини 1 статті 230 ГК України пеня й штраф є господарськими штрафними санкціями, які учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Згідно зі статтею 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором, або законом, зокрема: припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом або розірвання договору; зміна умов зобов`язання; сплата неустойки (в тому числі штрафу, пені); відшкодування збитків.

При цьому, відповідно до статті 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов`язання вчиняється в письмовій формі. Частиною 2 статті 551 ЦК України також визначено, що предметом неустойки є грошова сума, розмір якої встановлюється договором або актом цивільного законодавства. Тобто, при укладенні договору сторонами в письмовій формі узгоджується розмір та порядок сплати неустойки (штрафу, пені).

В силу вимог ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України, боржник який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Розділом 8 Договору від 31.07.2019 передбачена відповідальність сторін, а саме:

8.3. У випадку невиконання (прострочення) термінів оплати товару Постачальник має право стягнути з покупця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення. Згідно п. 6 ст. 232 ГК України Сторони домовились, що нарахування вказаної штрафної санкції припиняється через три роки від дня, коли оплата мала бути здійснена.

8.4. У випадку прострочення Покупцем термінів оплати поставленого йому товару, Постачальник, згідно ч. 3 ст. 692 та ч. 5 ст. 694 Цивільного кодексу України, має право стягнути з Покупця проценти за використання чужих коштів в розмірі 25 % річних за весь період прострочення оплати

Відповідно до умов договору та наданих доказів Позивач нарахував та просить стягнути з відповідача: 10 936,88 грн неустойки + 959,51 грн інфляційних втрат + 9483,78 грн 25% річних за весь період прострочення оплати = 21 380,17 грн.

Суд перевірив розрахунки неустойки, інфляційних, річних та дійшов висновку, що позовні вимоги розраховані правильно відповідно до умов договору, однак суд вважає їх надмірними. Так, пеня обраховується у розмірі подвійної облікової ставки НБУ (відповідно до розрахунку від 16.5% річних до 11,0%), також за користуванняґ коштами - 25 %, що становить в цілому від 36 до 41,5% річних від простроченої суми грошової заборгованості.

Суд приймаючи рішення зважає на той факт, що відповідач погасив більшу частину основного бору у сумі 189 526,04 грн.

Керуючись загальними засадами цивільного права, якими є, зокрема, справедливість, добросовісність та розумність (пункт 6 статті 3 Цивільного кодексу України), суд приходить до висновку про часткове задоволення позовних вимог, зменшивши надмірні стягнення.

Суд виходить з того, що цивільні та господарські відносини повинні ґрунтуватись на засадах справедливості, добросовісності, розумності, як складових елементів принципу верховенства права. Наявність у кредитора можливості стягувати із боржника надмірні грошові суми як неустойку спотворює її дійсне правове призначення, оскільки із засобу розумного стимулювання боржника виконувати основне зобов`язання неустойка перетворюється на несправедливо непомірний тягар для боржника та джерело отримання невиправданих додаткових прибутків кредитором.

Аналогічна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 06.11.2018 у справі № 913/89/18, від 04.12.2018 у справі № 916/65/18, від 03.07.2019 у справі № 917/791/18.

Таким чином, враховуючи вищенаведені норми та обставини, розглянувши даний спір із застосуванням норм матеріального права, якими регулюються відповідні відносини, згідно з наданими сторонами доказами, суд дійшов висновку про часткове задоволення позову, стягнувши з відповідача: 50% від заявлених річних за весь період прострочення оплати: 9483,78 : 2 = 4 741,89 грн., а також 10 936,88 грн неустойки та 959,51 грн інфляційних втрат = 11 896,39 грн.

В частині позову щодо стягнення надмірної суми річних у розмірі 4 741,89 грн. - відмовити.

Доведена позивачем сума основного боргу, що підлягає стягненню з відповідача, становить 66 000,00 грн.

ІV. Розподіл судових витрат:

При поданні позову позивачем сплачено судовий збір у сумі 2102,00 грн згідно платіжного доручення № 82 від 14.04.2020 року.

Відповідно до п. 1 ч. 4 ст. 129 ГПК України, судові витрати покладаються на відповідача у повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 73, 74, 76-78, 86, 129, 232, 233, 236, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд -

у х в а л и в:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути солідарно з боржників

- Товариства з обмеженою відповідальністю "СВІТ-КЛІМАТУ" ( 73000, Херсонська обл., місто Херсон, вул. Торгова (21 Січня), будинок 37, офіс 334, ЄДРПОУ 39157999)

- ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , Паспорт НОМЕР_2 Виданий Комсомольським МВ УМВС України в Херсонській області 17.05.2002, прописаний: АДРЕСА_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «Євротрубпласт» (93009. Луганська область, м. Рубіжне, вул. Трудова, 1 02090, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8 (поштові реквізити) код ЄДРПОУ 33090871) 66 000,00 грн (шістдесят шість тисяч гривень 00 копійок) основного боргу, 10 936, 88 грн. (десять тисяч дев`ятсот тридцять шість гривень 88 копійок), неустойки, 4 741,89 грн (чотири тисячі сімсот сорок одна гривень 89 копійок) процентів річних, 959,51 грн (дев`ятсот п`ятдесят дев`ять гривень 51 копійки) інфляційних втрат.

3. В частині заявлених вимог процентів річних у сумі 4 741,89 грн - відмовити.

4. Судові витрати покласти на відповідачів.

5. Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "СВІТ-КЛІМАТУ" ( 73000, Херсонська обл., місто Херсон, вул. Торгова (21 Січня), будинок 37, офіс 334, ЄДРПОУ 39157999) та ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , Паспорт НОМЕР_2 Виданий Комсомольським MB УМВС України в Херсонській області 17.05.2002, прописаний: АДРЕСА_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «Євротрубпласт» (93009, Луганська область, м. Рубіжне,вул. Трудова, 1 02090, м. Київ. вул. Алма-Атинська, 8 (поштові реквізити) код ЄДРПОУ 33090871 ) 2102.00 грн. (дві тисячі сто дві гривень 00 копійок ) сплаченого судового збору.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

6. Рішення надіслати учасникам провадження.

Згідно з ч.1, 2 ст.241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня складання повного тексту рішення у порядку, передбаченому ст.257 ГПК України.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, апеляційна скарга подається до Південно-західного апеляційного господарського суду або через Господарський суд Херсонської області (підпункт 17.5 пункту 1 Розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України).

Суддя П.Д. Пригуза

Попередній документ : 92384641
Наступний документ : 92384644