Ухвала суду № 92383547, 21.10.2020, Господарський суд Донецької області

Дата ухвалення
21.10.2020
Номер справи
905/1403/20
Номер документу
92383547
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA628999980313141206083020002

_________________

У Х В А Л А

21.10.2020 Справа № 905/1403/20

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «Гірничодобувна компанія «Мінерал»до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК Донспецсервіс»простягнення 3 845 896,98 грн

Суддя Хабарова М.В.

Секретар судового засідання Романенко С.А.

за участю представників:

від позивача Садова А.В.

від відповідача не з`явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гірничодобувна компанія «Мінерал» звернулось до Господарського суду Донецької області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК Донспецсервіс» про стягнення попередньої оплати у розмірі 604348,03 грн, збитків у розмірі 1463447,42 грн, штрафу у розмірі 1747812,93 грн, 3% річних у розмірі 14454,68 грн, інфляційних втрат у розмірі 15833,92 грн.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем умов договору №27/05-19-162/01-0 від 27.05.2019.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 03.08.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №905/1403/20, справу постановлено розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання у справі призначено на 03.09.2020.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 16.09.2020 продовжено строк підготовчого провадження у справі №905/1403/20 на 30 днів, відкладено підготовче засідання у справі на 07.10.2020.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 07.10.2020 відзив відповідача на позовну заяву від 05.10.2020, поданий до суду 07.10.2020, залишено без розгляду, відкладено підготовче засідання у справі на 21.10.2020.

07.10.2020 після судового засідання на електронну пошту суду від представника відповідача надійшло клопотання про призначення у справі експертизи, у якому останній просить суд призначити судову технічну експертизу та на вирішення експерта поставити наступне питання: Причина поломки виходу із роботи тепловозу?. Вказане клопотання мотивовано тим, що одним із доказів, на які позивач посилається під час обґрунтування своїх вимог, є висновок спеціаліста, який в свою чергу спростовується наданим відповідачем експертним висновком Державного підприємства «УкрНДІВ». Також, останній зазначив, що обставини є важливими для розгляду справи по суті та зазначені обставини є специфічними, а відтак вимагають висновку спеціаліста.

08.10.2020 на поштову адресу суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву.

Суд зазначає, що означений відзив на позовну заяву було також отримано 07.10.2020 на електронну адресу суду та залишено судом без розгляду, а тому останній не приймається до уваги.

Представники відповідача в підготовче засідання, призначене на 21.10.2020, не з`явились.

Представник позивача в підготовче засідання, призначене на 21.10.2020, з`явився.

Клопотання відповідача про призначення у справі судової технічної експертизи було поставлено на обговорення в судовому засіданні 21.10.2020.

Представник позивача заперечив проти задоволення вказаного клопотання, з підстав необґрунтованості його відповідачем, з посиланням на ч. 1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України.

При цьому, позивач зазначив, що до матеріалів справи ним вже надано висновок експерта №4/19 від 18.11.2019 за результатами проведення експертного дослідження технічного стану дизеля 3А6Д49 №2988. Також, в підтвердження наявності атестації у судового експерта Болжеларського Ярослава Володимировича, яким було надано висновок, позивачем у судовому засіданні подано клопотання про долучення відомостей з реєстру атестованих судових експертів Міністерства юстиції України та картки атестованого судового експерта за критерієм пошуку стосовно вказаного експерта, з якої вбачається, що останній має відповідне свідоцтво №1205 від 29.02.2008 на проведення інженерно-технічної експертизи за видом експертної спеціальності: дослідження обставин залізничної транспортної пригоди.

Водночас, позивач зазначив, що відповідачем не наведено мотивів неможливості надання висновку експерта самостійно, а поданий відповідачем експертний висновок на матеріали досудового та службового розслідування по виходу з ладу дизеля типу 3А-6Д49 тепловоза ТГМ6А №2012 після проведення поточного ремонту в об`ємі ПР2 ТОВ «ТК ДОНСПЕЦСЕРВІС» від 16.06.2020, на думку позивача, не відповідає вимогам нормативних документів, що регулюють судово-експертну діяльність в Україні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 98 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Згідно з ч. 1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У відповідності до ч. 1 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

За приписами ч.ч. 1, 3 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами згідно ст. 73 Господарського процесуального кодексу України є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування (ч. 1 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ч. 2 ст. 98 Господарського процесуального кодексу України предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно заперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідно судової експертизи. Питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення.

Аналогічна правова позиція викладена, зокрема, в постановах Верховного Суду від 24.01.2018 року у справі №907/425/16 та у справі №917/50/17.

Однак, у клопотанні про призначення експертизи відповідачем не наведено жодного обґрунтування необхідності її призначення, а доводи відповідача щодо наявності у нього сумніву у поданому позивачем висновку експерта є власним міркуванням, яке жодним чином відповідачем не мотивовано.

Водночас, суд зазначає, що посилання відповідача на специфічність обставин у даній справі не є беззаперечною обставиною для призначення експертизи.

Крім того, у постанові Верховного Суду від 11.06.2018 року у справі №922/2716/17 об`єднана палата Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду зазначила, що суду слід виходити з того, що призначення судової експертизи, як процесуальної дії суду, яка у будь-якому випадку збільшує строк розгляду справи, що, відповідно, може мати наслідком порушення прав і охоронюваних законом інтересів учасників справи, а тому у кожному разі має бути обґрунтованою. При цьому призначення судової експертизи з порушенням зазначених вимог має наслідком безпідставне збільшення строку розгляду справи, тобто вихід за межі розумного строку розгляду справи, що суперечитиме статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 129 Конституції України однією із засад здійснення судочинства встановлено розумні строки розгляду справи судом.

У п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Отже господарським судам необхідно також враховувати, що недотримання порядку призначення та проведення судової експертизи має наслідком затягування судового процесу і суперечить вимогам статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод стосовно права кожного на розгляд його справи упродовж розумного строку.

Порушення права на розгляд справи упродовж розумного строку було неодноразово предметом розгляду Європейським судом з прав людини у справах проти України.

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінку сторін, предмет спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням частини першої статті 6 згаданої Конвенції (рішення ЄСПЛ від 08.11.2005 року у справі «Смірнова проти України», рішення ЄСПЛ від 27.04.2000 року у справі «Фрідлендер проти Франції»). Роль національних судів полягає у швидкому та ефективному розгляді справ (рішення ЄСПЛ від 30.11.2006 року у справі «Красношапка проти України»).

З огляду на викладене, суд дійшов до висновку про відсутність підстав для проведення у справі №905/1403/20 судової технічної експертизи, у зв`язку чим клопотання відповідача задоволенню не підлягає.

У підготовчому засіданні 21.10.2020 представник позивача зазначив, що повідомив про всі обставини, які йому відомі, та надав докази, на які він посилається.

За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про: 1) залишення позовної заяви без розгляду; 2) закриття провадження у справі; 3) закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Оскільки у підготовчому засіданні 21.10.2020 вирішені питання, зазначені у ч. 2 ст.182 Господарського процесуального кодексу України, а також здійснені усі дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті, суд дійшов висновку про наявність підстав для закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 98, 99, 185, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

1. Відмовити у задоволені клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК Донспецсервіс» про призначення у справі судової технічної експертизи.

2. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

3. Судове засідання для розгляду справи по суті призначити на 10.11.2020 о 14:30. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Донецької області за адресою: 61022, м. Харків, пр-т Науки, 5, зал №105. Явку повноважних представників сторін визнати обов`язковою.

4. Звернути увагу учасників справи, що відповідно до ст. 196 Господарського процесуального кодексу України учасник справи має право заявити клопотання про розгляд справи за його відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі учасники справи, судовий розгляд справи здійснюється на підставі наявних у суду матеріалів.

5. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя М.В. Хабарова

Часті запитання

Який тип судового документу № 92383547 ?

Документ № 92383547 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 92383547 ?

Дата ухвалення - 21.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92383547 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 92383547 ?

В Господарський суд Донецької області
Попередній документ : 92383546
Наступний документ : 92383548