Рішення № 92327489, 20.10.2020, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
20.10.2020
Номер справи
171/751/20
Номер документу
92327489
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Справа № 171/751/20

2/171/634/20

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(заочне)

"20" жовтня 2020 р. м. Апостолове

Апостолівський районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді Семенової Н.М.,

за участі секретаря судового засідання Ровної Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовною заявою Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості,

В С Т А Н О В И В:

АТ КБ «Приват Банк» звернувся до суду з позовом, в обґрунтування якого зазначив, що 20.05.2013 р. між ПАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_3 був укладений договір, відповідно до якого останній отримав кредит у розмірі 8500 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок.

10.07.2017 року позичальник ОСОБА_3 померла. Спадкоємцями, які постійно проживали разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, є ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_2 .

Вказує, що 25.09.2017 року позивачем була направлена претензія кредитора до Апостолівської державної нотаріальної контори, на яку 07.12.2017 року було надано відповідь Апостолівської державної нотаріальної контори.

30.09.2019 р. спадкоємця було направлено лист-претензію, згідно яких позивач пред`явив свої вимоги, але ні яких дій не було виконано.

Станом на дату смерті загальна сума заборгованості за кредитом становить 12592,83 грн.

Посилаючись на ст. 526, 527, 530, 1054, 1218, 1219, 1268-1270, 1273, 1282 ЦК України, представник банку просив стягнути з відповідачів вказану вище заборгованість та понесені судові витрати.

Представник позивача у судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд справи без його участі, в якому у разі неявки відповідачів в судове засідання не заперечує проти заочного розгляду справи.

Відповідачі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_2 в судове засідання не з`явились, про слухання справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили, заяв не надали, відзиви на позов не надходили.

Дослідивши матеріали справи та надані суду докази, судом встановлено наступне.

20.05.2013 р. між ПАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_3 був укладений договір, відповідно до якого останній отримав кредит у розмірі 8000 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок.

ОСОБА_3 своєчасно не повернула АТ КБ «ПриватБанк» кредитні кошти.

Відповідно до копії свідоцтва про смерть серії НОМЕР_1 від 11.07.2017 р. ОСОБА_3 померла ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з ст. 608 ЦК України зобов`язання припиняється смертю боржника, якщо воно є нерозривно пов`язаним з його особою і у зв`язку з цим не може бути виконане іншою особою.

За приписами ст. ст.1216, 1218ЦК України спадкування є перехід прав та обов`язків (спадщини від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). До складу спадщини входять усі права та обов`язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Відповідно до п.5 ч.1ст. 1219 ЦК України не входять до складу спадщини права та обов`язки, що нерозривно пов`язані з особою спадкодавця, зокрема права та обов`язки особи як кредитора або боржника, передбачені статтею 608 цього Кодексу.

За змістом зазначених норм у разі смерті фізичної особи, боржника за зобов`язаннями у правовідносинах, що допускають правонаступництво в порядку спадкування, обов`язки померлої особи (боржника) за загальним правилом переходять до іншої особи - її спадкоємця, таким чином, відбувається передбачена законом заміна боржника за зобов`язанням.

Порядок пред`явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців і порядок їх задоволення регулюються нормами ст.ст.1281,1282 ЦК України.

У зв`язку зі смертю боржника зобов`язання з повернення кредиту включаються до складу спадщини, умови кредитного договору щодо строків повернення кредиту не застосовуються, а підлягають застосуванню норми статей 1281,1282 ЦК України щодо строків пред`явлення кредитором вимог до спадкоємців і порядку задоволення цих вимог кредитора.

Відповідно до статті 1281 ЦК України, кредиторові спадкодавця належить протягом шести місяців від дня, коли він дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини, пред`явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, незалежно від настання строку вимоги. Якщо кредитор спадкодавця не знав і не міг знати про відкриття спадщини, він має право пред`явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, протягом одного року від настання строку вимоги. Кредитор спадкодавця, який не пред`явив вимоги до спадкоємців, що прийняли спадщину, у строки, встановлені частиною другою та третьою цієї статті, позбавляється права вимоги.

За положеннями ст.1282 ЦК України спадкоємці зобов`язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину. Кожен із спадкоємців зобов`язаний задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині.

Вимоги кредитора спадкоємці зобов`язані задовольнити шляхом одноразового платежу, якщо домовленістю між спадкоємцями та кредитором інше не встановлено.

У разі відмови від одноразового платежу суд за позовом кредитора накладає стягнення на майно, яке було передане спадкоємцям у натурі.

Таким чином, при вирішенні спору про стягнення зі спадкоємця коштів для задоволення вимог кредитора, судом підлягає встановленню, яке саме майно спадкоємець отримав у спадщину та яка його вартість.

У пункті 32 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ "Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин" №5 від 30.03.2012 року роз`яснено, що з урахуванням положення ст. 1282 ЦК України спадкоємці боржника за умови прийняття спадщини є боржниками перед кредитором у межах вартості майна, одержаного у спадщину. При цьому спадкоємці несуть зобов`язання погасити нараховані відсотки і неустойку тільки в тому випадку, якщо вони вчинені позичальникові за життя. Інші нараховані зобов`язання фактично не пов`язані з особою позичальника і не можуть присуджуватися до сплати спадкоємцями.

Аналіз зазначених норм права дає можливість зробити висновок про те, що спадкоємці можуть задовольняти вимоги кредиторів лише: у разі прийняття майна у спадщину; у межах вартості успадкованого майна; у розмірі, який виник за життя спадкодавця.

Проте позивач в своїй позовній заяві як на підставу для задоволення позову посилається на те, що відповідачі постійно проживали разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, а тому вважаються такими, що прийняли спадщину і повинні нести цивільно-правову відповідальність за борги спадкодавця.

Відповідно до ч.2 ст. 1268 ЦК України спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом строку, встановленого ст.1270 цього Кодексу він не заявив про відмову від неї.

Аналіз зазначеної норми дає підстави для висновку, що обов`язковою умовою для прийняття спадщини є фактичне проживання із спадкодавцем на час відкриття спадщини, однак доказів фактичного проживання відповідачів із спадкодавцем на час відкриття спадщини суду надано не було.

Відповідно до інформації наданою Апостолівською державною нотаріальною конторою 13.10.2017 року позивачем була направлена претензія кредитора до Апостолівської державної нотаріальної контори, на яку 13.10.2017 року нотаріусом було надано інформацію про те, що згідно п.п. 2.2 п. 2 глави 10 розділу 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами перевіряється наявність заведеної спадкової справи, спадкового договору, заповіту. За проведення перевірки інформації про наявність або відсутність посвідченого заповіту і спадкового договору, у зв`язку з чим необхідно сплатити оплату двох платних дій.

20.12.2018 р. позивачем повторно була направлена претензія кредитора до Апостолівської державної нотаріальної контори, на яку нотаріусом 20.12.2018 року було надано відповідь в якій зазначено, що необхідно провести оплату за інформаційні довідки зі Спадкового реєстру на суму 102 грн. Заяв від інших спадкоємців спадкова справа не містить. Свідоцтва про право на спадщину не видавались.

За відомостями адресно-довідкового підрозділу ГУДМС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 14.08.2015 р. зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 09.07.2001 року зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 09.07.2001 року зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

Позивачем не надано належних та допустимих доказів того, що відповідачі є спадкоємцями померлої з урахуванням відсутності в матеріалах справи відповідних документів.

Також позивачем не надано належних та допустимих доказів наявності та вартості спадкового майна.

Згідно із 1, 5, 7ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу свої вимог чи заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 6 наведеної статті доказування не може ґрунтуватись на припущеннях.

Враховуючи наведені обставини, а саме відсутність підстав для стягнення боргу за кредитом спадкодавця, позов АТ КБ «ПриватБанк» являється безпідставним, не доведеним в судовому засіданні, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 4, 12, 81, 89, 141, 247, 265, 274-279 суд -

ВИРІШИВ:

У задоволенні позовної заяви Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості відмовити в повному обсязі.

Копію рішення надіслати сторонам.

На рішення суду може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 30 днів з дня його проголошення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частину судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складання повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складання, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом 30 днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручено у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Суддя:Н. М. Семенова

Часті запитання

Який тип судового документу № 92327489 ?

Документ № 92327489 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92327489 ?

Дата ухвалення - 20.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92327489 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92327489 ?

В Апостолівський районний суд Дніпропетровської області
Попередній документ : 92327484
Наступний документ : 92327495