Ухвала суду № 92305362, 20.10.2020, Першотравеньський міський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
20.10.2020
Номер справи
186/2474/13-ц
Номер документу
92305362
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа № 186/2474/13-ц

У Х В А Л А

20 жовтня 2020 року м. Першотравенськ

Першотравенський міський суд Дніпропетровської області в складі

головуючої - судді Янжули С.А.

при секретарі - Лиман Н.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп", заінтересовані особи: Публічне акціонерне товариство КБ "Надра", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , про заміну сторони виконавчого провадження, видачу дубліката виконавчого листа,

ВСТАНОВИВ:

05 жовтня 2020 року ТОВ "ФК "Дніпрофінансгруп" звернулося до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області із заявою про заміну сторони виконавчого провадження, видачу дубліката виконавчого листа, посилаючись на те, що рішенням Першотравенського міського суду Дніпропетровської області від 20 січня 2014 року стягнуто солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 на користь ПАТ “КБ “Надра” заборгованість за кредитним договором в розмірі 107 534,34 гривень, а також судові витрати.

На виконання вказаного рішення суду видано виконавчі листи. З метою виконання рішення суду приватним виконавцем було відкрито ВП №59941250, станом на 25 вересня 2020 року виконавче провадження завершено, в звязку з тимчасовим зупиненням діяльності виконавця.

17 липня 2020 року було укладено договір №GL48N718070_1_3 про відступлення права вимоги між ПАТ КБ "Надра" та ТОВ ФК "Дніпрофінансгруп", за яким відбулося відступлення права вимоги за кредитними договорами, в тому числі і за кредитним договором №8/2007/840-К/864-Н від 28 березня 2007 року.

На даний час жодного виконавчого провадження з виконання вказаного рішення суду не відкрито.

Просить суд здійснити заміну стягувача ПАТ КБ "Надра" на його правонаступника - ТОВ ФК "Дніпрофінансгруп" у виконавчих листах №186/2474/13-ц, видати дублікат виконавчого листа №186/2474/13-ц.

В судове засідання представник заявника не з`явився, в заяві просить розглянути справу в його відсутність.

Заінтересовані особи в судове засідання не з`явилися, про дату розгляду справи повідомлені належним чином, про причини неявки суд не сповістили.

Суд, перевіривши матеріали справи, вважає, що заява підлягає задоволенню з наступних підстав.

Заочним рішенням Першотравенського міського суду Дніпропетровської області від 20 січня 2014 року №186/2474/13-ц позов Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “Надра” було задоволено, стягнуто солідарно з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на користь публічного акціонерного товариства комерційний банк “Надра” вул. Артема, буд.15, м. Київ р/р НОМЕР_1 в ОПЕРУ НБУ м. Києва, МФО 380764, код ЄДРПОУ 20025456 заборгованість, яка складається з заборгованості за сумою кредиту 68 649,08 гривень; несплачених відсотках 26 302,01 гривень; пені 4 270,34 гривні; штрафів 8 312,72 гривень; а всього стягнуто 107 534 (сто сім тисяч п`ятсот тридцять чотири) гривні 15 копійок, а також судовий збір в розмірі 1 075 (однієї тисячі сімдесяти п`яти) гривень 34 копійок, сплачені позивачем при пред`явленні позову до суду.

17 липня 2020 року було укладено договір про відступлення права вимоги №GL48N718070_1_3 між ПАТ КБ "Надра" та ТОВ ФК "Дніпрофінансгруп", за яким відбулося відступлення права вимоги за кредитними договорами, в тому числі і за кредитним договором №8/2007/840-К/864-Н від 28 березня 2007 року.

Згідно п.1 Договору перелік боржників міститься у додатку №1 до Договору № GL48N718070_1_3 від 17 липня 2020 року.

Відповідно п.2 вказаного договору новий кредитор в день укладання цього договору набуває усі права кредитора за основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання боржниками зобов`язань за основними договорами, сплати боржниками грошових коштів, сплати процентів у розмірах, вказаних в додатку №1 до цього договору, право вимагати сплати неустойок, пеней, штрафів, передбачених основними договорами, тощо.

Відтак, ТОВ ФК "Дніпрофінансгруп" набуло право грошової вимоги до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 за вказаним кредитним договором, яка була предметом розгляду цивільної страви №186/2474/13-ц за позовом ПАТ КБ "Надра" до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення боргу за кредитним договором.

Відповідно до ст.11 Закону України «Про виконавче провадження» сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник.

У разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторін, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду з заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов`язкові тією мірою, в якій вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

ТОВ ФК "Дніпрофінансгруп" являється правонаступником ПАТ КБ "Надра" по вказаному кредитному зобов`язанню боржників, тому вимога про заміну сторони виконавчого провадження є такою, що підлягає задоволенню.

Згідно даних Автоматизованої системи виконавчих проваджень з відкритим доступом на сайті: asvpweb.minjust.gov.ua, за параметрами пошуку за прізвищем, ім`ям та по батькові боржника: ОСОБА_1 - відкриті виконавчі провадження відсутні, що підтверджує факт відсутності на виконанні у будь-якому відділі держаної виконавчої служби чи приватного виконавця виконавчих листів про стягнення заборгованості з боржників, тобто є підстави вважати, що виконавчі листи були втрачено.

Відповідно до ст.11 Закону України «Про виконавче провадження» сторонами у виконавачому провадженні є стягувач і боржник.

У разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторін, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду з заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов`язкові тією мірою, в якій вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

ТОВ ФК "Дніпрофінансгруп" являється правонаступником ПАТ КБ "Надра" по вказаному кредитному зобов`язанню боржників.

Відповідно до вимоги п.17.4 Перехідних положень Цивільного процесуального Кодексу України в редакції від 07 січня 2018 року, у разі втрати виконавчого документа суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий документ, може видати його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець, приватний виконавець звернувся із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред`явлення виконавчого документа до виконання. Про видачу дубліката виконавчого документа постановляється ухвала у десятиденний строк із дня надходження заяви.

Статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року, ратифікованої Законом України №475/97 від 17 липня 1997 року, передбачено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» встановлено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Так, у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Агрокомплекс проти України» від 06 жовтня 2011 року міститься висновок, що існування заборгованості, яка підтверджена остаточним і обов`язковим для виконання судовим рішенням, дає особі, на користь якої таке рішення винесено, підґрунтя для «законного сподівання» на виплату такої заборгованості і становить «майно» цієї особи у значенні статті 1 Першого протоколу.

Відсутність у заявника можливості домогтися виконання судового рішення, винесеного на його користь, становить втручання у право мирне володіння майном, як це передбачено першим реченням першого пункту статті 1 Першого протоколу (справа «Юрій Миколайович Іванов проти України», рішення від 15 жовтня 2009 року).

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово вказував, що виконання рішення, ухваленого тим чи іншим судом, треба розглядати як невід`ємну складову судового розгляду, як цього вимагає положення статті 6 Конвенції, у якому йдеться про необхідність забезпечення справедливого судового процесу («Бурдов проти Росії», «Горнсбі проти Греції»).

У своєму рішенні у справі «Шмалько проти України» від 20 липня 2004 року Європейський суд з прав людини зазначив, що передбачене пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних право на суд було б ілюзорним, якби правова система держави допускала, щоб остаточне судове рішення, яке має обов`язкову силу, не виконувалося на шкоду одній зі сторін.

Тобто, практика Європейського суду з прав людини переконливо свідчить про те, що невід`ємною умовою забезпечення права на суд є виконання судового рішення.

Суд вважає за можливе замінити сторону виконавчого провадження та видати дублікат виконавчого листа в справі №186/2474/13-ц, оскільки його оригінал дійсно втрачено, рішення суду не виконано і не втратило своєї законної сили.

Суд враховує, що відповідно п.17.4 Перехідних положень ЦПК України до дня початку функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих документів: у разі втрати виконавчого документа суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий документ, може видати його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець, приватний виконавець звернувся із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред`явлення виконавчого документа до виконання. Про видачу дубліката виконавчого документа постановляється ухвала у десятиденний строк із дня надходження заяви. За видачу стягувачу дубліката виконавчого документа справляється судовий збір у розмірі 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Всупереч вказаних вимог закону, заявник не сплатив судовий збір по справі, тому підлягає стягненню з заявника судовий збір у розмірі 63,06 гривні.

Керуючись ст.433 ЦПК України,- суд

ПОСТАНОВИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп", заінтересовані особи: Публічне акціонерне товариство КБ "Надра", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , про заміну сторони виконавчого провадження, видачу дубліката виконавчого листа - задовільнити.

Замінити стягувача - Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" Товариством з обмеженою "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп", (код ЄДРПОУ 40696815, місцезнаходження: 49089, м.Дніпро, вул.Автотранспортна,2, офіс 205, IBAN: НОМЕР_2 в АТ КБ "ПриватБанк") у виконавчому провадженні на підставі заочного рішення Першотравенського міського суду Дніпропетровської області у цивільній справі № 186/2474/13-ц від 20 січня 2014 року за позовом Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, яким стягнуто солідарно з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на користь публічного акціонерного товариства комерційний банк “Надра” вул. Артема, буд.15, м. Київ р/р НОМЕР_1 в ОПЕРУ НБУ м. Києва, МФО 380764, код ЄДРПОУ 20025456 заборгованість, яка складається з заборгованості за сумою кредиту 68 649,08 гривень; несплачених відсотках 26 302,01 гривень; пені 4 270,34 гривні; штрафів 8 312,72 гривень; а всього стягти 107 534 (сто сім тисяч п`ятсот тридцять чотири) гривні 15 копійок, а також судовий збір в розмірі 1 075 (однієї тисячі сімдесяти п`яти) гривень 34 копійок, сплачені позивачем при пред`явленні позову до суду.

Видати Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" дублікат виконавчого листа №186/2474/13-ц відповідно до заочного рішення Першотравенського міського суду Дніпропетровської області від 20 січня 2014 року.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дніпрофінансгруп" судовий збір на користь держави в розмірі 63 (шістдесяти трьох) гривень 06 копійок.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена в день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга подається учасниками справи через Першотравенський міський суд Дніпропетровської області.

Суддя: С.А.Янжула.

Часті запитання

Який тип судового документу № 92305362 ?

Документ № 92305362 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 92305362 ?

Дата ухвалення - 20.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92305362 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92305362 ?

В Першотравеньський міський суд Дніпропетровської області
Попередній документ : 92275075
Наступний документ : 92305364