Ухвала суду № 92286403, 16.10.2020, Господарський суд Сумської області

Дата ухвалення
16.10.2020
Номер справи
920/870/18
Номер документу
92286403
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

16.10.2020 Справа № 920/870/18м. Суми

Господарський суд Сумської області у складі судді Котельницької В.Л., при секретарі судового засідання Осокіній А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні господарського суду матеріали справи №920/870/18

за позовом Комунального підприємства “Міськводоканал” Сумської міської ради (вул. Білопільський шлях, 9, м. Суми, 40009),

до відповідача Акціонерного товариства “Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування “Насосенергомаш” (пл. Привокзальна, 1, м. Суми, 40011),

про стягнення 218 730 грн. 64 коп. заборгованості відповідно до договору про надання послуг з централізованого постачання холодної води і водовідведення №1, укладеного між сторонами 31.12.2016

за участю представників сторін:

від позивача: Дудник Н.В. (довіреність від 02.01.2020 № 22/20)

від відповідача: Скубира О.М. (довіреність від 23.12.2005 № 229),

справа розглядається у порядку загального позовного провадження

у підготовчому засіданні від 13.08.2020 оголошено перерву до 17.09.2020, 14:30;

у підготовчому засіданні від 17.09.2020 оголошено перерву до 16.10.2020, 12:00,

установив:

До господарського суду звернулось Комунальне підприємство “Міськводоканал” Сумської міської ради з позовом до Публічного акціонерного товариства “Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування “Насосенергомаш” про стягнення 1035596,97 грн. заборгованості за договірними зобов`язаннями, в тому числі: 967510,12 грн. заборгованості за об`єми скинутих понаднормативно забруднених стічних вод, 48149,43 грн. пені, 4058,78 грн. 3% річних, 15878,64 грн. інфляційних нарахувань.

16.11.2018 від позивача до суду надійшла заява про зміну підстав позову. Дану заяву судом прийнято до розгляду.

30.11.2018 відповідачем поданий відзив (вх № 8577).

19.12.2018 позивачем подана відповідь на відзив (вх № 8929).

Ухвалою суду від 20.12.2018 зупинено провадження у справі № 920/870/18 до набрання законної сили судовим рішенням Сумського окружного адміністративного суду у адміністративній справі №480/4277/18.

01.07.2020 представником Акціонерного товариства “Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування “Насосенергомаш” подане клопотання про поновлення провадження у справі (вх. № 2148к від 01.07.2020), відповідно до якого заявник просить суд поновити провадження у даній справі, оскільки на даний час у справі № 480/4277/18 (№ 480/3156/19) ухвалено рішення, яке набрало законної сили (постанова Другого апеляційного адміністративного суду від 26.05.2020).

Ухвалою суду від 10.07.2020 задоволено клопотання представника відповідача про поновлення провадження у справі; поновлено провадження у справі № 920/870/18; призначено підготовче засідання у справі № 920/870/18 на 13.08.2020, 11:00.

21.07.2020 відповідачем подані пояснення (вх № 6292).

12.08.2020 позивачем подані додаткові пояснення (вх № 6952/20).

У підготовчому засіданні від 13.08.2020 без виходу до нарадчої кімнати судом в порядку ч. 5 ст. 233 ГПК України постановлено протокольну ухвалу якою поновлено строк на надання сторонами доказів у справі; долучено докази до матеріалів справи; оголошено перерву в судовому засіданні до 17.09.2020. Зазначена протокольна ухвала занесена до протоколу судового засіданні від 13.08.2020 № 920/870/18.

17.09.2020 відповідачем подане клопотання (вх № 2859к) про витребування доказів, відповідно до якого відповідач просить суд витребувати у позивача копію Методик виконання вимірювань та Керівних нормативних документів, які застосовуються КП «Міськводоканал» при визначенні вмісту у стічних водах абонентів наступних показників: реакція середовища (pH); завислих речовин; БСК5; ХСК; хлоридів; сульфатів; фосфатів; азоту амонійного; нітритів; нітратів; жирів; нафти і нафтопродуктів; СПАР; міді; цинку; хрому3+; нікелю; свинця; заліза.

У підготовчому засіданні від 17.09.2020 без виходу до нарадчої кімнати судом в порядку ч. 5 ст. 233 ГПК України постановлено протокольну ухвалу якою продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів; оголошено перерву у підготовчому засіданні, в т.ч. з розгляду клопотання відповідача про витребування доказів до 16.10.2020. Зазначена протокольна ухвала занесена до протоколу судового засіданні від 17.09.2020 № 920/870/18.

15.10.2020 позивачем подано заперечення на клопотання відповідача про витребування доказів (вх № 9133/20), за яким позивач зазначає, що інформація щодо методик виконання вимірювань та керівних нормативних документів, які застосовуються КП "Міськводоканал" Сумської міської ради при визначенні вмісту концентрацій забруднюючих речовин в стічних водах, була надана відповідачу разом з відповіддю на його адвокатський запит від 23.07.2020 № 22/5100. Також, позивач звертає увагу, що кожна з цих методик та керівних документів має наступні застереження: "Цей нормативний документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований або розповсюджений без дозволу Мінприроди України"; "Ця методика не може бути повністю чи частково відтворена, тиражована або розповсюджена без дозволу Міністерства екології та природних ресурсів України; "Цей керівний нормативний документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований або розповсюджений без дозволу Мінекобезнеки України"; "Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено. Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України". Отже, КП "Міськводоканал" Сумської міської ради не є володільцем запитуваних нормативно-правових актів, які є у відкритому доступі для кожної особи. Також, витребування методик виконання вимірювань та керівних нормативних документів, які застосовуються КП “Міськводоканал” Сумської міської ради при визначенні вмісту у стічних водах по показниках: реакція середовища (pH), завислих речовин, БСК5, ХСК, хлоридів, сульфатів, фосфатів, нітритів, нітратів, жирів, нафти і нафтопродуктів, СПАР, хрому, нікелю, свинця, заліза є недоречним, оскільки перевищень по даним показникам у відповідача не було виявлено.

У підготовчому засіданні від 16.10.2020 судом встановлено:

Представник сторін у підготовче засідання прибули, позивач підтримав подані заперечення щодо клопотання відповідача про витребування доказів, відповідач – подане клопотання про витребування доказів.

Розглянувши клопотання відповідача про витребування доказів (вх № 2859к від 17.09.2020), відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України суд задовольняє частково дане клопотання та з урахуванням заперечень позивача на клопотання про витребування доказів та зобов`язує позивача надати для огляду у судовому засіданні оригінали наступних документів: Методик виконання вимірювань та Керівних нормативних документів, які застосовуються КП «Міськводоканал» при визначенні вмісту у стічних водах абонентів певних речовин.

Відповідно до ст. 181 ГПК України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Враховуючи об`єктивні обставини, а саме: подане відповідачем клопотання про витребування доказів та зобов`язання позивача надати відповідні докази, суд доходить висновку про відкладення підготовчого засідання в порядку п. 3 ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 12, 32, 42, 177-183, 197, 202, 233-235, 255 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. Задовольнити частково клопотання відповідача про витребування доказів (вх № 2859к від 17.09.2020).

2. З урахуванням заперечень позивача щодо клопотання про витребування доказів, зобов`язати позивача надати оригінали для огляду в судовому засіданні Методик виконання вимірювань та Керівних нормативних документів, які застосовуються КП «Міськводоканал» при визначенні вмісту у стічних водах абонентів наступних показників: реакція середовища (pH); завислих речовин; БСК5; ХСК; хлоридів; сульфатів; фосфатів; азоту амонійного; нітритів; нітратів; жирів; нафти і нафтопродуктів; СПАР; міді; цинку; хрому3+; нікелю; свинця; заліза.

3. Відкласти підготовче засідання у справі № 920/870/18 на 10.11.2020, 11:00. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Т.Г.Шевченка, 18/1, 1-й поверх, зал судового засідання № 4.

4. Повідомити учасників справи про право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, а також про обов`язок повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання, зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти або іншої аналогічної інформації.

5. Копію ухвали направити учасникам справи.

6. Ухвала набирає законної сили негайно з моменту її оголошення. Дана ухвала оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.

7. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://su.arbitr.gov.ua/sud5021/.

Повний текст ухвали складено 20.10.2020.

Суддя В.Л. Котельницька

Часті запитання

Який тип судового документу № 92286403 ?

Документ № 92286403 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 92286403 ?

Дата ухвалення - 16.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92286403 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 92286403 ?

В Господарський суд Сумської області
Попередній документ : 92286402
Наступний документ : 92286404