Рішення № 92274353, 11.09.2020, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

Дата ухвалення
11.09.2020
Номер справи
208/3189/20
Номер документу
92274353
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

справа № 208/3189/20

№ провадження 2/208/1584/20

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

Іменем України

11 вересня 2020 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді – Сушкової Л.І.,

за участі секретаря – Грищенко О.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом Приватного акціонерного товариства "Українська страхова компанія" до ОСОБА_1 про стягнення матеріальної шкоди за виплачене страхове відшкодування, -

ВСТАНОВИВ:

ПрАТ "Українська страхова компанія" звернулись до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення матеріальної шкоди за виплачене страхове відшкодування. На обґрунтування своїх позовних вимог позивач зазначає, що між Кредитною спілкою «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА», код ЄДРПОУ 36512355, в особі Голови Правління Євтушенко Т.П. та відповідачем ОСОБА_1 укладено кредитний договір № 74 дм від 31.05.2016 року. На виконання умов вказаного вище кредитного договору КС «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА», надала, а відповідач, отримав у тимчасове користування грошові кошти у безготівковій формі з дотриманням вимоги їх повернення та сплати процентів у визначені договором строки у загальному розмірі 13000,00 гривень строком на 12 місяців з 31.05.2016 р. по 31.05.2017 р. зі сплатою процентів у розмірі 39 % річних. Перерахування визначених кредитним договором грошових коштів на банківський рахунок відповідача підтверджується належним чином завіреною копією платіжного доручення № 20230 від 31.05.2016 року з відмітками банку про проведення платежу. Також 02.06.2016 року між позивачем та КС «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА» укладено договір добровільного страхування кредитів № 8. На виконання вимог вказаного вище п.5.8 Договору добровільного страхування кредитів КС «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА» надано позивачу довідку № 4043 від 10.03.2020 року про сплату 10.03.2020 року ПрАТ "Українська страхова компанія" страхової виплати за кредитним договором № 74дм від 31.05.2016 року в рахунок погашення заборгованості ОСОБА_1 у розмірі 16514.31 грн. Відповідач свої зобов`язання за кредитним договором № 74дм від 31.05.2016 року належним чином не виконував, передбачені кредитним договором щомісячні платежі не сплачував. Просить суд стягнути з відповідача на користь позивача суму виплаченого страхового відшкодування в розмірі 16514,31 гривень та судовий збір у розмірі 2102 гривень.

26 травня 2020 року справу було прийнято до розгляду та відкрито провадження по справі в порядку спрощеного провадження.

Представник позивача в судове засідання не з`явився, надав суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутності, позовні вимоги підтримав в повному обсязі згідно заявлених позовних вимог, згоден на заочний розгляд справи та винесення заочного рішення. Суд вважає за можливе слухати справу за відсутністю представника позивача згідно вимог ч.3 ст. 211 ЦПК України.

Відповідач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, згідно з вимогами ст. 128, 131 ЦПК України, про що свідчить поштове повідомлення з відміткою про отримання, є достатньо матеріалів про права та відносини сторін, потрібність дачі особистих пояснень відповідачем відсутня, суд вважає за можливе розглядати справу у його відсутності. Зі згоди представника позивача, суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає положенням ст.280 ЦПК України - суд зважаючи на наявність законних підстав приходить до висновку про можливість у відповідності до вимог ст.223 ЦПК України ухвалити рішення про задоволення позову на підставі наданих сторонами доказів, без вислуховування особистих пояснень відповідача по справі.

У судовому засіданні встановлені судом обставини та визначені до них правовідносини.

31.05.2016 року між Кредитною спілкою «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА», код ЄДРПОУ 36512355, в особі Голови Правління Євтушенко Т.П. та відповідачем ОСОБА_1 укладено кредитний договір № 74дм від 31.05.2016 року. На виконання умов вказаного вище кредитного договору КС «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА», надала, а відповідач, отримав у тимчасове користування грошові кошти у безготівковій формі з дотриманням вимоги їх повернення та сплати процентів у визначені договором строки у загальному розмірі 13000,00 гривень строком на 12 місяців з 31.05.2016 р. по 31.05.2017 р. зі сплатою процентів у розмірі 39 % річних. Перерахування визначених кредитним договором грошових коштів на банківський рахунок відповідача підтверджується належним чином завіреною копією платіжного доручення № 20230 від 31.05.2016 року з відмітками банку про проведення платежу (а.с. 17)

02.06.2016 року між позивачем та КС «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА» укладено договір добровільного страхування кредитів № 8, що підтверджується копією договору (а.с. 24-25).

Згідно із пунктом 1.3.Договору добровільного страхування кредитів Позивач, як Страховик, здійснює страхування кредитних ризиків за Кредитними договорами, укладеними між Позичальниками та КС «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА», згідно з Реєстром наданих за звітний період кредитів, що укладені в межах Договорів про співробітництво між КС «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА» та Позивачем.

У відповідності з Додатком 1 до Договору добровільного страхування кредитів № 8 від 02.06.2016р. кредитний договір № 74дм від 31.05.2016 року укладений між КС «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА» та ОСОБА_1 віднесено до переліку договорів, страхові ризики за якими застраховано Позивачем на загальну суму 1436948,40 грн.

У порушення умов кредитного договору № 74дм від 31.05.2016 року, відповідач свої зобов`язання за кредитним договором належним чином не виконував, передбачені кредитним договором щомісячні платежі не сплачував, що підтверджуються випискою з рахунку позичальника КС «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА» вих. № 4035 від 10.03.2020 року з рахунку ОСОБА_1 (а.с.28).

Керуючись вимогами п. 5.1 договору добровільного страхування кредитів КС «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА» направила ПрАТ «Українська Страхова Компанія» заяву вих. № 4034 від 10.03.2020 року про виплату страхового відшкодування в сумі 16514,31 грн. внаслідок невиконання відповідачем свого зобов`язання за кредитним договором № 74 дм від 31.05.2016 року. (а.с. 27)

Позивачем на підставі вищевказаної заяви вих. № 4034 від 10.03.2020 року та доданих до неї документів, ПрАТ "Українська страхова компанія" складено страховий акт № 137 кр від 10.03.2020 року та відповідно здійснено виплату страхового відшкодування в розмірі 16514,31 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 2147 від 10.03.2020 року з відміткою банку про проведення платежу (а.с. 29, 30).

На виконання вимог вказаного вище п.5.8 Договору добровільного страхування кредитів КС «УКРАЇНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА» надано позивачу довідку № 4043 від 10.03.2020 року про сплату 10.03.2020 року ПрАТ "Українська страхова компанія" страхової виплати за кредитним договором № 74дм від 31.05.2016 року в рахунок погашення заборгованості ОСОБА_1 (а.с. 31).

Вивчивши матеріали справи, з`ясувавши обставини справи та дослідивши їх доказами, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно зі ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства.

Згідно зі ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлено строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Згідно зі ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Як вбачається зі змісту ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч.1 ст. 612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно до ст. 546 ЦК України виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов`язання.

Згідно cт.1 Закону України «Про страхування» страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

Статтями 979, 980 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором страхування одна сторона (страховик) зобов`язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов`язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.

Предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, які не суперечать закону і пов`язані з: життям, здоров`ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням (особисте страхування); володінням, користуванням і розпоряджанням майном (майнове страхування); відшкодуванням шкоди, завданої страхувальником (страхування відповідальності).

Відповідно до ч.1 ст.993 ЦК України до страховика, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового страхування, у межах фактичних витрат переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за завдані збитки.

Відповідно ч. 1 ст. 25 Закону України «Про страхування» передбачено, що здійснення страхових виплат і виплата страхового відшкодування проводиться страховиком згідно з договором страхування на підставі заяви страхувальника (його правонаступника або третіх осіб, визначених умовами страхування) і страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про страхування» до страховика, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового страхування, в межах фактичних затрат переходить право вимоги. яке страхувальник або особа. одержала страхове, відшкодування, має до особи, відповідальної за заподіяний збиток.

Тобто, до позивача перейшло право вимоги на стягнення з відповідача матеріальної шкоди за виплачене страхове відшкодування у розмірі, оскільки позивач виконав покладені на них Законом умови Договору, добровільного страхування кредитів № 8 від 02.06.2016 року.

Згідно вивчених судом матеріалів справи, з`ясованих обставин справи які досліджені доказами, суд прийшов до висновку про задоволення позову ПрАТ "Українська страхова компанія" до ОСОБА_1 про стягнення матеріальної шкоди за виплачене страхове відшкодування, у зв`язку з тим, що позовні вимоги позивача є обґрунтованими, в повному обсязі доведеними з його боку та підлягають задоволенню, укладені між сторонами договори, в тому числі і кредитний договір, відповідають вимогам закону, право вимоги, щодо стягнення з відповідача боргу є доведеним та підтверджене доказами, зобов`язання по договору відповідачем у встановлений строк не виконані, сума заборгованості підтверджена документально і підлягає стягненню на користь позивача.

На підставі ст. 525, 526, 530, 546, 610, 611, 612, 979, 980, 993 ЦК України, ЗУ «Про страхування» керуючись ст.ст. 3, 12, 76, 78, ч.3 ст. 211, 223 ст. 263-265, 280-285 ЦПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Цивільний позов Приватного акціонерного товариства "Українська страхова компанія", ЄДРПОУ 20346864, фактична адреса: вул. Незалежності 35-7, м. Святогірськ, Донецька область, 84130, до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , - задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Приватного акціонерного товариства "Українська страхова компанія" суму виплаченого страхового відшкодування в розмірі 16514 гривень 31 копійка.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Приватного акціонерного товариства "Українська страхова компанія" суму сплаченого позивачем судового збору у розмірі 2102,00 гривні.

Рішення може бути оскаржене шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення не було вручено у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржено відповідачем в загальному апеляційному порядку.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Сушкова Л. І.

Часті запитання

Який тип судового документу № 92274353 ?

Документ № 92274353 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92274353 ?

Дата ухвалення - 11.09.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92274353 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92274353 ?

В Заводський районний суд м. Дніпродзержинська
Попередній документ : 92274348
Наступний документ : 92274359