Ухвала суду № 92198978, 15.10.2020, Криничанський районний суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
15.10.2020
Номер справи
178/1007/13-ц
Номер документу
92198978
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Справа № 178/1007/13-ц

У Х В А Л А

15 жовтня 2020 року Криничанський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого Цаберябого Б.М.,

при секретарі Янченко Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Криничанського районного суду Дніпропетровської області заяву ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 , стягувач ОСОБА_3 , боржники ОСОБА_4 , ОСОБА_2 державної виконавчої служби, що здійснює виконавче провадження: Дніпровський районний відділ державної виконавчої служби міста Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві, про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню у цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_5 в особі представника ОСОБА_6 до ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лафорт» про стягнення суми майнової і моральної шкоди та страхового відшкодування внаслідок ДТП, та стягнення 46893,07 грн. безпідставно одержаних за виконавчим листом, -

В С Т А Н О В И В :

24 березня 2020 року до Криничанського районного суду Дніпропетровської області надійшла вищезазначена заява, в якій заявник просить виконавчий лист, виданий 23 липня 2014 року Криничанським районним судом Дніпропетровської області по цивільній справі за позовом ОСОБА_5 в особі представника ОСОБА_6 до ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лафорт» про стягнення 82074,56 гривень матеріальних збитків, 10000 гривень моральних збитків внаслідок ДТП, 496 гривень витрат на правову допомогу та 933,55 гривень судових витрат, визнати таким, що не підлягає виконанню, посилаючись на те, що постановою державного виконавця Жданової Б.О. органу державної виконавчої служби Богуславського районного управління юстиції від 05 лютого 2016 року, виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа № 2/178/78/14, виданого 23 липня 2014 року Криничанським районним судом Дніпропетровської області про стягнення з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 боргу в сумі 93504,11 грн. – закінчено в зв`язку із сплатою борну в повному обсязі. Таким чином, у зв`язку з тим, що 01 лютого 2016 року одним із солідарних боржників – ОСОБА_4 , солідарного обов`язку зі сплати стягнутих за рішенням суду по справі № 178/1007/13-ц коштів у сумі 93504,11 грн., з 01 лютого 2016 року виконано обов`язок іншого солідарного боржника – ОСОБА_2 – зі сплати боргу (стягнутих коштів) у сумі 93504,11 грн. повністю відсутній борг у зв`язку з виконанням рішення суду.

За вказаним виконавчим листом, в межах відкритого виконавчого провадження № 50988785 було стягнуто з ОСОБА_4 та перераховано на користь стягувача кошти в загальному розмірі 46893,07 грн., в період з 01 червня 2016 року по 31 грудня 2019 року, що підтверджується інформацією та відомостями про відрахування з пенсії ОСОБА_2 , наданими Головним управлінням Пенсійного фонду України у місті Києві. У зв`язку з тим, що з 01 лютого 2016 року обов`язок ОСОБА_2 зі сплати боргу за вказаним виконавчим документом повністю відсутній у зв`язку з його припиненням, перераховані кошти за виконавчим документом в загальній сумі 46893,07 грн. одержані стягувачем безпідставно, тому ОСОБА_1 просить їх стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_2 .

В судове засідання сторони не з`явились.

Згідно з ч. 3 ст. 432 ЦПК України, неявка стягувача і боржника не є перешкодою для розгляду заяви.

Оцінивши наявні у справі докази у їх сукупності, суд вважає, що заява підлягає до задоволення з наступних підстав:

Судове рішення є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Згідно ч. 1ст. 18 Цивільного процесуального кодексу України, судові рішення, що набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. При цьому виконання судових рішень у цивільних справах є складовою права на справедливий суд та однією з процесуальних гарантій доступу до суду та ефективного захисту сторони у справі, що передбачено ст. ст. 6,13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до ст. 432 ЦПК України, виконавчий лист має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження". Суд, який видав виконавчий лист, може за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, чи визнати виконавчий лист таким, що не підлягає виконанню, та стягнути на користь боржника безпідставно одержане стягувачем за виконавчим листом. Суд визнає виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, якщо його було видано помилково або якщо обов`язок боржника відсутній повністю чи частково у зв`язку з його припиненням, добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин. Про виправлення помилки в виконавчому документі та визнання його таким, що не підлягає виконанню, суд постановляє ухвалу. Якщо стягнення за таким виконавчим документом уже відбулося повністю або частково, суд одночасно з вирішенням вказаних питань на вимогу боржника стягує на його користь безпідставно одержане стягувачем за виконавчим документом.

В інформаційному листі ВССУ з розгляду цивільних та кримінальних справ «Про практику розгляду судами процесуальних питань, пов`язаних із виконанням судових рішень у цивільних справах» від 25 вересня 2015 року» звернути увагу судів, що процесуальними підставами для визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, є обставини, що свідчать про помилкову видачу судом виконавчого листа, зокрема: видача виконавчого листа за рішенням, яке не набрало законної сили (крім тих, що підлягають негайному виконанню); коли виконавчий лист виданий помилково за рішенням, яке взагалі не підлягає примусовому виконанню; видача виконавчого листа на підставі ухвали суду про затвердження мирової угоди, яка не передбачала вжиття будь-яких примусових заходів або можливості її примусового виконання і, як наслідок, видачі виконавчого листа; помилкової видачі виконавчого листа, якщо вже після видачі виконавчого листа у справі рішення суду було скасоване; видачі виконавчого листа двічі з одного й того ж питання у разі віднайдення оригіналу виконавчого листа вже після видачі його дубліката; пред`явлення виконавчого листа до виконання вже після закінчення строку на пред`явлення цього листа до виконання.

Вирішуючи питання щодо визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, суд вважає, що під іншими причинами, про які йдеться в частині другій статті 432 ЦПК України, слід розуміти не припинення обов`язку боржника, який підлягає виконанню, а є іншими причинами, наприклад, в апеляційному чи касаційному порядку скасовано чи змінено рішення суду, або ж у зв`язку з нововиявленими обставинами, а виконавчий лист ще не виконаний. Так, наведені підстави для визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, можна поділити на дві групи: матеріально-правові та процесуально-правові. Обов`язок боржника може припинятися з передбачених законом підстав. Підстави припинення цивільно-правових зобов`язань, зокрема, містить глава 50 розділу І книги п`ятої ЦК України. Так, зобов`язання можуть припинятися внаслідок добровільного виконання обов`язку боржником поза межами виконавчого провадження, припинення зобов`язань переданням відступного, зарахуванням, за домовленістю сторін, прощенням боргу, неможливістю виконання. Процесуальними підставами для визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, є обставини, що свідчать про помилкову видачу судом виконавчого листа, зокрема: видача виконавчого листа за рішенням, яке не набрало законної сили (крім тих, що підлягають негайному виконанню); коли виконавчий лист виданий помилково за рішенням, яке взагалі не підлягає примусовому виконанню; видача виконавчого листа на підставі ухвали суду про затвердження мирової угоди, яка не передбачала вжиття будь-яких примусових заходів або можливості її примусового виконання і, як наслідок, видачі виконавчого листа; помилкової видачі виконавчого листа, якщо вже після видачі виконавчого листа у справі рішення суду було скасоване; видачі виконавчого листа двічі з одного й того ж питання у разі віднайдення оригіналу виконавчого листа вже після видачі його дубліката; пред`явлення виконавчого листа до виконання вже після закінчення строку на пред`явлення цього листа до виконання.

Заочним рішенням Криничанського районного суду Дніпропетровської області позовну заяву ОСОБА_5 в особі представника ОСОБА_6 до ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лафорт» про стягнення суми майнової і моральної шкоди та страхового відшкодування внаслідок ДТП – задоволено. Стягнуто солідарно з ОСОБА_4 та ОСОБА_2 на користь ОСОБА_5 82074,56 гривень матеріальних збитків, 10000 гривень моральних збитків, 496 гривень витрат на правову допомогу, 933,55 гривень судових витрат, всього 93504,11 гривень; Стягнуто з Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ЛАФОРТ», код ЄДРПОУ 25005889, на користь ОСОБА_5 страхове відшкодування в розмірі 50000 гривень, 304 гривні витрат на правову допомогу, 501,89 гривень судового збору, всього 50805,89 гривень.

23 липня 2014 року Криничанським районним судом Дніпропетровської області видано виконавчий лист № 2/178/78/14, 178/1007/13-ц про солідарне стягнення з ОСОБА_4 та ОСОБА_2 на користь ОСОБА_5 , 82074,56 грн. матеріальних збитків, 10000 гривень моральних збитків, 496 гривень витрат на правову допомогу, 933,35 грн. судових витрат, всього 93504,11 грн.

Постановою державного виконавця Жданової Б.О. органу державної виконавчої служби Богуславського районного управління юстиції від 05 лютого 2016 року, виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа № 2/178/78/14, виданого 23 липня 2014 року Криничанським районним судом Дніпропетровської області про стягнення з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 боргу в сумі 93504,11 грн. – закінчено в зв`язку з виконанням рішення суду. Таким чином, у зв`язку з тим, що 01 лютого 2016 року одним із солідарних боржників – ОСОБА_4 , повністю виконаний солідарний обов`язок зі сплати стягнутих за рішенням суду по справі № 178/1007/13-ц коштів у сумі 93504,11 грн., з 01 лютого 2016 року обов`язок іншого солідарного боржника – ОСОБА_2 – зі сплати боргу (стягнутих коштів) у сумі 93504,11 грн. повністю відсутній у зв`язку з його припиненням. Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що заява підлягає задоволенню в частині визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню.

Згідно листа Головного управління Пенсійного фонду України в м.Києві за період з 01 червня 2016 року по 21 грудня 2019 року з пенсії ОСОБА_2 згідно розпоряджень Дніпровського РВ ДВС у м.Києві ЦМУМЮ відраховано 46893,07 грн. Тобто відрахування проводились поза межами виконавчого провадження, тому задоволити вимоги заявника щодо стягнення безпідставно одержаних коштів із ОСОБА_3 в рамках вирішення питань, пов`язаних з виконанням судових рішень у цивільних справах, як те переlбачено розділом VI ЦПК України суд не вправі, оскільки з цим питанням заявнику необхідно звернутись до суду з окремим позовом за правилами позовного провадження.

Керуючись статями 432 ЦПК України суд, -

У Х В А Л И В:

Заяву ОСОБА_1 , в інтересах ОСОБА_2 , стягувач ОСОБА_3 , орган державної виконавчої служби, що здійснює виконавче провадження: Дніпровський районний відділ державної виконавчої служби міста Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві, про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню у цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_5 в особі представника ОСОБА_6 до ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Лафорт» про стягнення суми майнової і моральної шкоди та страхового відшкодування внаслідок ДТП, та стягнення 46893,07 грн. безпідставно одержаних за виконавчим листом – задовольнити частково.

Визнати виконавчий лист, виданий 23 липня 2014 року Криничанським районним судом Дніпропетровської області у справі № 2/178/78/14, 178/1007/13-ц, таким, що не підлягає виконанню.

В задоволенні решти вимог ОСОБА_1 - відмовити.

Ухвала суду може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Криничанський районний суд Дніпропетровської області протягом п`ятнадцяти днів з дня її складання.

Суддя: Б. М. Цаберябий

Часті запитання

Який тип судового документу № 92198978 ?

Документ № 92198978 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 92198978 ?

Дата ухвалення - 15.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92198978 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92198978 ?

В Криничанський районний суд Дніпропетровської області
Попередній документ : 92083724
Наступний документ : 92254046