Ухвала суду № 92196528, 09.10.2020, Одеський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
09.10.2020
Номер справи
420/6163/20
Номер документу
92196528
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

Справа № 420/6163/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2020 року м. Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді – Юхтенко Л.Р.,

за участю секретаря судового засідання – Закуріної А.М.,

позивач: не з`явився

відповідач: Чабан О.О. – за довіреністю

треті особи: Гоцуленко С.В. – за ордером

розглянувши у підготовчому засіданні в приміщенні Одеського окружного адміністративного суду клопотання представників Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради (код ЄДРПОУ 40199728, місцезнаходження: 65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6) та третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ТОВ «Ліс» (Одеська область, м. Одеса, вул. Колонтаївська, 37, код ЄДРПОУ 31622224) про закриття про провадження по справі за позовом Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «На Десятій» (код ЄДРПОУ 34800668, місцезнаходження: 65016, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 123) до Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради (код ЄДРПОУ 40199728, місцезнаходження: 65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6), за участю третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору на стороні відповідача ТОВ «Вікторія» (Одеська обл., м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 121, код ЄДРПОУ 24543550); ТОВ «Ліс» (Одеська область, м. Одеса, вул. Колонтаївська, 37,код ЄДРПОУ 31622224); ТОВ «Сервіс – Лайн» (Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Будівельників, 23, код ЄДРПОУ 37068609) про визнання протиправним та скасування дозволу на виконання будівельних робіт за №ОД 112192401084 від 28.08.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Одеського окружного адміністративного суду знаходиться ця справа.

До суду 21 серпня 2020 року (вхід. № 33197/20) від представника відповідача надійшло клопотання про закриття провадження у справі на підставі п. 1 ч. 1 ст. 238 КАС України.

На обґрунтування цього клопотання представник відповідача зазначив, що позивач звернувшись до суду про визнання протиправним та скасування дозволу на виконання будівельних робіт за №ОД 112192401084 від 28.08.2019 року намагається захистити своє право на спірну земельну ділянку та нежитлові приміщення від його порушення третіми особами, що свідчить про приватноправовий, а не публічно-правовий характер спірних правовідносин.

Також, до суду 09 жовтня 2020 року (вхід.№ 41917/20) від представника третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні відповідача ТОВ «Ліс» (Одеська область, м. Одеса, вул. Колонтаївська, 37,код ЄДРПОУ 31622224) надійшло клопотання про закриття провадження по справі на підставі п. 1 ч. 1 ст. 238 КАС України.

На обґрунтування цього клопотання заявник зазначив, що спір у цій справі стосується захисту майнових прав та інтересів на земельну ділянку та розташованого на ній нерухомого майна, факт, що таке право перейшло до позивача разом з наявним на ній нерухомим майном, свідчить про наявність між позивачем та ТОВ «ЛІС» і ТОВ «Вікторія» спору про право, зокрема право на земельну ділянку, розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 121.

Таким чином, заявник вважає, що позивач намагається захистити свій майновий інтерес як суміжний землекористувач, спір у цій справі стосується захисту майнових інтересів та має приватноправовий характер, який належить розглядати в порядку господарського судочинства.

Позивач на відкрите підготовче засідання не з`явився, від нього до суду 09 жовтня 2020 року (вхід. № ЕП/16640/20) надійшла заява, з проханням розглядати справу за його відсутності.

Представник відповідача на відкритому підготовчому засіданні підтримав клопотання та просив закрити провадження справі.

Представник третіх осіб на відкритому підготовчому засіданні підтримав клопотання про закриття провадження у справі та просив закрити провадження у справі.

Розглянувши ці клопотання, заслухавши думку присутніх учасників справи, суд доходить висновку, що вони належить задоволенню, з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КАС України, завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 4 КАС України, адміністративна справа - переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 4 КАС України, публічно-правовий спір – спір, зокрема, у якому хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції, в тому числі на виконання делегованих повноважень, і спір виник у зв`язку із виконанням або невиконанням такою стороною зазначених функцій.

З позовних вимог вбачається, що позивачем оскаржується дозвіл на виконання будівельних робіт за №ОД 112192401084 від 28.08.2019 року, виданий Управлінням Державного архітектурно- будівельного контролю Одеської міської ради замовникам: ТОВ «Вікторія» та ТОВ «ЛІС», генеральному підряднику ТОВ «Сервіс-Лайн» на «Реконструкцію існуючих нежитлових приміщень для розміщення апарт-готелю з вбудованими приміщеннями торговельного призначення по реалізації продовольчої та непродовольчої групи товарів за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 121».

В позовній заяві позивачі зазначають, що оскаржуване рішення є таким, що порушує права позивача, не відповідає вимогам Конституції України та держаним будівельним нормам, оскільки проектне рішення не було узгоджене з усіма суміжними землекористувачами та власниками будівель та споруд, розташованих на суміжних земельних ділянках, будівельні роботи не відповідають приписам, зазначеним у дозволі,площа об`єкту будівництва значно більша, ніж площа земельної ділянки, яка надана в оренду.

Тобто з позову вбачається, що позивач не погоджується з діями третіх осіб, до яких привело видача відповідного дозволу.

Згідно з правилами визначення юрисдикції адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ за статтею 19 Кодексу адміністративного судочинства України, юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема: спорах фізичних чи юридичних осіб із суб`єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 4 Кодексу адміністративного судочинства України, суб`єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб`єкт при здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг.

Відповідно до висновку, викладеному у поставної Великої Палати Верховного Суду від 26 лютого 2020 року по справі № 462/5617/16-а, до компетенції адміністративних судів належать спори фізичних чи юридичних осіб з органом державної влади, органом місцевого самоврядування, їхньою посадовою або службовою особою, предметом яких є перевірка законності рішень, дій чи бездіяльності цих органів (осіб), прийнятих або вчинених ними під час здійснення владних управлінських функцій, крім спорів, для яких законом установлений інший порядок судового вирішення.

Публічно-правовий спір має особливий суб`єктний склад. Участь суб`єкта владних повноважень є обов`язковою ознакою для того, щоб класифікувати спір як публічно-правовий. Проте сама собою участь у спорі суб`єкта владних повноважень не дає підстав ототожнювати спір з публічно-правовим та відносити його до справ адміністративної юрисдикції.

Під час визначення предметної юрисдикції справ суди повинні виходити із суті права та/або інтересу, за захистом якого звернулася особа, заявлених вимог, характеру спірних правовідносин, змісту та юридичної природи обставин у справі.

Визначальною ознакою справи адміністративної юрисдикції є суть (зміст, характер) спору. Публічно-правовий спір, на який поширюється юрисдикція адміністративних судів, є спором між учасниками публічно-правових відносин і стосується саме цих відносин.

Отже, якщо порушення своїх прав особа вбачає у наслідках, які спричинені рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень, які вона вважає неправомірними, і ці наслідки призвели до виникнення, зміни чи припинення цивільних правовідносин, мають майновий характер або пов`язаний з реалізацією її майнових або особистих немайнових інтересів, то визнання незаконними (протиправними) таких рішень є способом захисту цивільних прав та інтересів.

Враховуючи наведені вище нормативні положення, не є публічно-правовим спір між суб`єктом владних повноважень та суб`єктом приватного права - фізичною особою чи юридичною особою, в якому управлінські дії суб`єкта владних повноважень спрямовані на виникнення, зміну або припинення цивільних прав фізичної чи юридичної особи. У такому випадку - це спір про право цивільне, незважаючи на те, що у спорі бере участь суб`єкт публічного права, а спірні правовідносини врегульовано нормами цивільного та адміністративного права.

Враховуючи, що управлінські дії відповідача мали наслідком створення перешкоди у реалізації цивільного права позивачки на користування її майном, спір позивачки з відповідачем не стосується захисту прав, свобод та інтересів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб`єкта владних повноважень, тобто не є публічно-правовим.

Отже, якщо порушення своїх прав особа вбачає у наслідках, які спричинені рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень, які вона вважає неправомірними, і ці наслідки призвели до виникнення, зміни чи припинення цивільних правовідносин, мають майновий характер або пов`язаний з реалізацією її майнових або особистих немайнових інтересів, то визнання незаконними (протиправними) таких рішень є способом захисту цивільних прав та інтересів.

Аналогічний висновок щодо застосування норм процесуального права у подібних відносинах викладений у постановах Великої Палати Верховного Суду від 17 жовтня 2018 року у справі № 490/13285/13-а та від 04 вересня 2019 року у справі № 564/2064/18.

Також, відповідно до висновку, викладеного у постанові Верховного Суду від 31 березня 2020 року по справі №1.380.2019.004627, колегія суддів зазначила, що спір щодо надання дозволу на виконання будівельних робіт на земельній ділянці, власником якої фактично є інша особа, не є публічно-правовим та не належить до юрисдикції адміністративних судів.

За таких обставин, спір у цій справі не може вирішуватися за правилами адміністративного судочинства.

Відповідно до статті 1 ГПК України, завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Згідно статті 1 ГК України господарські відносини виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб`єктами господарювання, а також між цими суб`єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

За правилами пункту 6 частини першої статті 20 ГПК України, суди розглядають у порядку господарського судочинства справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на майно (рухоме та нерухоме, в тому числі землю), реєстрації або обліку прав на майно, яке (права на яке) є предметом спору, визнання недійсними актів, що порушують такі права, крім спорів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем, та спорів щодо вилучення майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, а також справи у спорах щодо майна, що є предметом забезпечення виконання зобов`язання, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи - підприємці.

Відповідно до частин першої та другої статті 20 ГК України, держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб`єктів господарювання та споживачів. Кожний суб`єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів.

З огляду на наведене, колегія суддів зазначила, що цей спір має вирішуватися в порядку господарського судочинства.

Аналогічна правова позиція щодо визначення судової юрисдикції у справах з аналогічним предметом позову міститься, зокрема, у постановах Великої Палати Верховного Суду від 28 серпня 2018 року у справі № 815/1568/16, а також Верховним Судом у постановах від 12 грудня 2018 року у справі № 826/5970/16, від 28 лютого 2019 року у справі № 815/931/17 та від 22 серпня 2019 року у справі № 824/2393/15-а.

Згідно з ч.5 ст.242 КАС України, при виборі та застосуванні норм права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладенні в постановах Верховного Суду.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 238 Кодексу адміністративного судочинства України, суд закриває провадження у справі, якщо справу не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства.

Таким чином, враховуючи вищевикладені з`ясовані судом обставини та висновки Верховного Суду щодо застосування норм права з аналогічних спірних правовідносин, суд дійшов висновку, що клопотання відповідача та третьої особи належить задоволенню, а провадження у справі має бути закрито.

Відповідно до ч. 1 ст. 239 КАС України, якщо провадження у справі закривається з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 238 цього Кодексу, суд повинен роз`яснити позивачеві, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд справи.

Згідно з ч. 2 ст. 239 КАС України, у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду зі спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається. Наявність ухвали про закриття провадження у зв`язку з прийняттям відмови позивача від позову не позбавляє відповідача в цій справі права на звернення до суду за вирішенням цього спору.

Виконуючи приписи ч. 1, 2 ст. 239 КАС України, суд роз`яснює, що розгляд таких справ належить в порядку Господарського процесуального кодексу України та повторне звернення до суду зі спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Керуючись ст.ст. 238,243,256, 294 КАС України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання представників Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради (код ЄДРПОУ 40199728, місцезнаходження: 65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6) та третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ТОВ «Ліс» (Одеська область, м. Одеса, вул. Колонтаївська, 37,код ЄДРПОУ 31622224) про закриття провадження у справі №420/6163/20, - задовольнити.

Закрити провадження у справі за позовною заявою Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «На Десятій» (код ЄДРПОУ 34800668, місцезнаходження: 65016, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 123) до Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради (код ЄДРПОУ 40199728, місцезнаходження: 65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6), за участю третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору на стороні відповідача ТОВ «Вікторія» (Одеська обл., м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 121, код ЄДРПОУ 24543550); ТОВ «Ліс» (Одеська область, м. Одеса, вул. Колонтаївська, 37,код ЄДРПОУ 31622224); ТОВ «Сервіс – Лайн» (Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Будівельників, 23, код ЄДРПОУ 37068609) про визнання протиправним та скасування дозволу на виконання будівельних робіт за №ОД 112192401084 від 28.08.2019 року.

Роз`яснити позивачу, що з даним позовом позивач має право звернутися до місцевого господарського суду в порядку господарського судочинства.

Ухвала суду набирає законної сили в строк та в порядку, передбаченому ст.256 Кодексу адміністративного судочинства України.

Ухвала суду може бути оскаржена в строк та в порядку, передбаченому ст.295, 297 Кодексу адміністративного судочинства України, з урахуванням п.п15.5. п.15. ч.1 Перехідних положень КАС України, п. 3 Розділу VI Прикінцевих положень КАС України.

Повний текст ухвали виготовлений та підписаний « 15» жовтня 2020 року.

Суддя Л.Р.Юхтенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 92196528 ?

Документ № 92196528 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 92196528 ?

Дата ухвалення - 09.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92196528 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 92196528 ?

В Одеський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 92196526
Наступний документ : 92196529