Ухвала суду № 92195870, 12.10.2020, Запорізький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
12.10.2020
Номер справи
280/3659/19
Номер документу
92195870
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ПРО ЗАМІНУ БОРЖНИКА У ВИКОНАВЧОМУ ЛИСТІ

12 жовтня 2020 рокуСправа № 280/3659/19 м. Запоріжжя

Запорізький окружний адміністративний суд у складі судді Максименко Л.Я., розглянувши матеріали заяви Головного управління ДФС у Запорізькій області про заміну сторони виконавчого провадження у справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “АСТ ТРЕЙД”

до Головного управління ДФС у Запорізькій області, Державної фіскальної служби України

про визнання протиправними та скасування рішень, зобов`язання вчинити дії,-

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 16.09.2019 у справі №280/3659/19 адміністративий позов Товариства з обмеженою відповідальністю “АСТ ТРЕЙД” (69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.8, кім. 84, код ЄДРПОУ 36163926) до Головного управління ДФС у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166, код ЄДРПОУ 39396146), Державної фіскальної служби України (04053, м. Київ, Львівська площа, буд. 8, код ЄДРПОУ 39292197) про визнання протиправними та скасування рішень, зобов`язання вчинити дії, - задоволено повністю.

08.01.2020 рішення набрало законної сили та 03.03.2020 позивачу видано виконавчі листи у даній справі.

02.10.2020 до суду надійшла заява представника Головного управління ДФС у Запорізькій області (вх. №46315), в якій він просить суд замінити сторону виконавчого провадження (боржника) Головне управління ДФС у Запорізькій області на його правонаступника Головне управління ДПС у Запорізькій області.

Ухвалою суду від 05.10.2020 призначено заяву Головного управління ДФС у Запорізькій області до розгляду у судовому засіданні 09.10.2020.

Представники сторін у судове засідання не прибули, відповідно до положень ст. 379 КАС України неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.

Відповідно до ч.4 ст. 243 КАС України, судове рішення, постановлене у письмовому провадженні, повинно бути складено у повному обсязі не пізніше закінчення встановлених цим Кодексом строків розгляду відповідної справи, заяви або клопотання.

Суд, дослідивши матеріали справи, заяви, оцінивши надані докази, їх достатність і взаємний зв`язок у сукупності, вважає за необхідне зазначити наступне.

За приписами ст. 1 Закону України “Про виконавче провадження” № 1404-VIII від 02.06.2016 виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Частиною 5 ст. 15 Закону № 1404-VIII передбачено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Під правонаступництвом у виконавчому провадженні необхідно розуміти заміну однієї зі сторін (стягувача або боржника) з переходом прав та обов`язків від право попередника до іншої особи (правонаступника), що раніше не брали участі у виконавчому провадженні. Правонаступництво можливе на всіх стадіях виконавчого провадження – з моменту відкриття виконавчого провадження до його закінчення.

З наведеного вбачається, що замінити сторону у виконавчому провадженні можливо лише у разі вибуття стягувача з одночасною заміною вибувшої сторони на її правонаступника.

Правонаступництво у сфері управлінської діяльності органів державної влади (публічне правонаступництво) передбачає повне або часткове передання (набуття) адміністративної компетенції одного суб`єкта владних повноважень (суб`єкта публічної адміністрації) до іншого або внаслідок припинення первісного суб`єкта, або внаслідок повного чи часткового припинення його адміністративної компетенції.

Аналогічну правову позицію висловив Верховний Суд у постанові від 12 червня 2018 року у справі № 2а-23895/09/1270.

У такому разі також відбувається вибуття суб`єкта владних повноважень із публічних правовідносин.

Особливістю адміністративного (публічного) правонаступництва є те, що подія переходу прав та обов`язків, що відбувається із суб`єктами владних повноважень, сама собою повинна бути публічною та врегульованою нормами адміністративного права.

При цьому можна виділити дві форми адміністративного (публічного) правонаступництва: 1) фактичне (або компетенційне адміністративне правонаступництво), тобто таке, де вирішуються питання передачі фактичних повноважень від одного до іншого органу, посадової особи (або повноважень за компетенцією) та 2) процесуальне адміністративне (публічне) правонаступництво.

Фактичне (компетенційне) адміністративне (публічне) правонаступництво - це врегульовані нормами адміністративного права умови та порядок передання адміністративної компетенції від одного суб`єкта владних повноважень (суб`єкта публічної адміністрації) до іншого, який набуває певні владні повноваження внаслідок ліквідації органу чи посади суб`єкта владних повноважень, припинення первісного суб`єкта, або внаслідок повного чи часткового припинення компетенції органу публічної адміністрації чи припинення повноважень посадової особи.

Процесуальне адміністративне (публічне) правонаступництво - це унормована можливість заміни адміністративним судом (на будь-якій стадії процесу судового розгляду справи в суді першої, апеляційної та касаційної інстанцій (крім випадків перегляду справи за винятковими чи нововиявленими обставинами) сторони чи третьої особи іншим суб`єктом, коли права та обов`язки суб`єкта владних повноважень перейшли від сторони (в адміністративній справі) до іншого суб`єкта владних повноважень, а також можливість суб`єкта публічної адміністрації (правонаступника) вступити в судовий процес як сторона чи третя особа.

При визначенні процесуального адміністративного (публічного) правонаступництва суд повинен виходити з того, хто є правонаступником у спірних правовідносинах, і враховувати таке: якщо під час розгляду адміністративної справи буде встановлено, що орган державної влади, орган місцевого самоврядування, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржуються, припинили свою діяльність, то суд повинен залучити до участі у справі їхніх правонаступників.

У разі ж відсутності правонаступників суд повинен залучити до участі у справі орган, до компетенції якого належить ухвалення рішення про усунення порушень прав, свобод чи інтересів позивача. У разі зменшення обсягу компетенції суб`єкта владних повноважень, не пов`язаного з припиненням його діяльності, до участі у справі як другий відповідач суд залучає іншого суб`єкта владних повноважень, до компетенції якого передані або належать функції чи повноваження щодо вирішення питання про відновлення порушених прав, свобод чи інтересів позивача.

Отже, підставою для переходу адміністративної компетенції від одного суб`єкта владних повноважень до іншого (набуття адміністративної компетенції) є події, що відбулися із суб`єктом владних повноважень.

Вказана правова позиція висловлена ВС у постанові від 11.10.2019 по справі № 812/1408/16.

Судом встановлено, що постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1200 утворено Державну податкову службу України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також встановлено, що Державна податкова служба України є правонаступником майна, прав та обов`язків Державної фіскальної служби у відповідних сферах діяльності.

Положення про Державну податкову службу України затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227.

Згідно з офіційними відомостями, які містяться на сайті Міністерства юстиції України (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), 17 травня 2019 року відомості про Державну податкову службу України включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Разом з цим, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №682-р погоджено пропозицію Міністерства фінансів щодо можливості забезпечення здійснення Державною податковою службою покладених на неї постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 №227 “Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України” функцій і повноважень Державної фіскальної служби, що припиняється, з реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 №537 “Про утворення територіальних органів Державної податкової служби”, утворено як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної податкової служби за переліком згідно з додатком 1.

Пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 №537 “Про утворення територіальних органів Державної податкової служби” визначено, що визначено територіальні органи Державної податкової служби правонаступниками майна, прав та обов`язків територіальних органів Державної фіскальної служби, що реорганізуються згідно з пунктом 2 цієї постанови, у відповідних сферах діяльності.

Отже, за результатами реорганізації податкових органів, на даний час саме Головне управління ДПС у Запорізькій області є правонаступником Головного управління ДФС у Запорізькій області відповідно до повноважень.

Відповідно до частини першої статті 379 КАС України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою заінтересованої особи суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником.

Згідно з частиною четвертою статті 379 КАС України положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Враховуючи відсутність доказів відкриття виконавчого провадження станом на день звернення Головного управління ДФС у Запорізькій області із заявою, суд знаходить підстави для задоволення заяви Головного управління ДФС у Запорізькій області шляхом заміни боржника у виконавчому листі, виданому 03.03.2020 Запорізьким окружним адміністративним судом по справі №280/3659/19 про стягнення на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “АСТ ТРЕЙД” судового збору у розмірі 9 605 (дев`ять тисяч шістсот п`ять) гривень 00 копійок за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДФС у Запорізькій області, а саме: Головне управління ДФС у Запорізькій області на його правонаступника - Головне управління ДПС у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 166; код ЄДРПОУ 43143945).

Враховуючи наведене, керуючись ст. 241, 248, 379 КАС України, суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву Головного управління ДФС у Запорізькій області про заміну сторони виконавчого провадження у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “АСТ ТРЕЙД” до Головного управління ДФС у Запорізькій області, Державної фіскальної служби України про визнання протиправними та скасування рішень, зобов`язання вчинити дії, - задовольнити.

Замінити боржника у виконавчому листі, виданому 03.03.2020 Запорізьким окружним адміністративним судом по справі №280/3659/19 про стягнення на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “АСТ ТРЕЙД” судового збору у розмірі 9 605 (дев`ять тисяч шістсот п`ять) гривень 00 копійок за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДФС у Запорізькій області, а саме: Головне управління ДФС у Запорізькій області на його правонаступника - Головне управління ДПС у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 166; код ЄДРПОУ 43143945).

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Третього апеляційного адміністративного суду шляхом подачі в 15-денний строк з дня її постановлення

Суддя Л.Я. Максименко

Часті запитання

Який тип судового документу № 92195870 ?

Документ № 92195870 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 92195870 ?

Дата ухвалення - 12.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92195870 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 92195870 ?

В Запорізький окружний адміністративний суд
Попередній документ : 92195869
Наступний документ : 92195871