Ухвала суду № 92004283, 05.10.2020, Господарський суд Одеської області

Дата ухвалення
05.10.2020
Номер справи
916/2001/20
Номер документу
92004283
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

___________________________

УХВАЛА

"05" жовтня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/2001/20

Господарський суд Одеської області у складі судді Цісельського О.В.

за участю секретаря судового засідання Потребенко О.М.

за участю представників:

від позивача: адвокат Коваль К.П. – ордер,

від відповідача: не з`явився,

розглядаючи справу № 916/2001/20

за позовом: Приватного підприємства «Фудимпорт» (вул. В. Стуса, 2/1, м. Одеса, 65033, код ЄДРПОУ 40993563)

до відповідача: Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПЗУ Україна» (вул. Січових Стрільців, 40, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 20782312)

про стягнення 41 362,36 грн

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство «Фудимпорт» звернулось до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПЗУ Україна», в якій просить суд стягнути з відповідача на його користь суму страхового відшкодування в розмірі 41 362,36 грн.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 04.08.2020р. прийнято позовну заяву (вх.№ 2069/20) до розгляду та відкрито провадження у справі, постановлено справу №916/2001/20 розглядати в порядку спрощеного позовного провадження, призначено судове засідання по суті.

Відповідно до п.п.4, 5 ч.5 ст.13 ГПК України суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість: сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом; запобігає зловживанню учасниками судового процесу їхніми правами та вживає заходів для виконання ними їхніх обов`язків.

Так, спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні. Умови, за яких суд має право розглядати вимоги про стягнення грошових сум у наказному провадженні, а справи - у загальному або спрощеному позовному провадженні, визначаються цим Кодексом. Для цілей цього Кодексу малозначними справами є: справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Для цілей цього Кодексу розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб вираховується станом на 1 січня календарного року, в якому подається відповідна заява або скарга, вчиняється процесуальна дія чи ухвалюється судове рішення (ч.ч.3, 4, 5, 7 ст.12 ГПК України).

У порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи. У порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті. При вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: ціну позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження. У порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті, зокрема, справи у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності, крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ч.ч.1, 2, 3, п.4 ч.4 ст.247 ГПК України).

За положеннями ч.6 ст.250 ГПК України, якщо суд вирішив розглянути справу в порядку спрощеного позовного провадження, але в подальшому за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи постановив ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, розгляд справи починається зі стадії відкриття провадження у справі.У такому випадку повернення до розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження не допускається.

Положення ч.4 ст.11 ГПК України визначають, що суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Згідно ч.1 ст.17 Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” №3477-ІV від 23.02.2006р. суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Положення ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачають, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або - тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, - коли за особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя.

Нерідко ЄСПЛ у власних рішеннях звертається до ствердження прав сторін по справі, що визначені ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, як от в п.26 рішення від 15.05.2008р. по справі “Надточій проти України” (заява №7460/03) ЕСПЛ зазначив про наступне: “Суд нагадує, що принцип рівності сторін - один із складників ширшої концепції справедливого судового розгляду - передбачає, що кожна сторона повинна мати розумну можливість представляти свою сторону в умовах, які не ставлять її в суттєво менш сприятливе становище в порівнянні з опонентом (див., серед інших рішень та mutatis mutandis, "Кресс проти Франції" (Kress v. France), [GC], no. 39594/98, п. 72, ECHR 2001-VI; "Ф.С.Б. проти Італії" (F.C.B. v. Italy), рішення від 28 серпня 1991 року, Серія A no. 208-B, п. 33; "Т. проти Італії" (Т. v. Italy), рішення від 12 жовтня 1992 року, Серія A no. 245-C, п. 26; та "Кайя проти Австрії" (Kaya v. Austria), no. 54698/00, п. 28, від 8 червня 2006 року).”.

Враховуючи викладене, необхідність вирішення питань, які підлягають вирішенню у підготовчому засіданні суду, зокрема, вирішення питання щодо призначення експертизи по справі, ознайомившись з обсягом та характером доказів наявних у матеріалах справи та невідповідністю правових позицій сторін одна одній, суд дійшов висновку про необхідність надати сторонам можливість у повній мірі реалізувати свої права як сторін по справі №916/2001/20 та вбачає підстави для здійснення переходу зі спрощеного провадження на загальне.

Керуючись ст.ст. 2, 13, 86, 120, 121, 234, 235, 250 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Розглядати справу №916/2001/20 в порядку загального позовного провадження зі стадії відкриття провадження по справі.

2. Призначити підготовче засідання суду на "20" жовтня 2020 р. о 11:00 год.

3. Викликати учасників справи № 916/2001/20 в підготовче судове засідання.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 29, в залі суд. засідань № 12 (5-й поверх), тел. (0482) 307-979.

4. Повідомити учасників по справі, що суд може зареєструвати заяви та клопотання сторін з процесуальних питань та додані до них документи, які надійшли від учасників по справі електронною поштою, лише у разі, якщо вони містять електронний цифровий підпис.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua.

Ухвала набрала законної сили 05.10.2020р. та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано 06.10.2020р.

Суддя О.В. Цісельський

Часті запитання

Який тип судового документу № 92004283 ?

Документ № 92004283 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 92004283 ?

Дата ухвалення - 05.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92004283 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 92004283 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 92004283, Господарський суд Одеської області

Судове рішення № 92004283, Господарський суд Одеської області було прийнято 05.10.2020. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 92004283 відноситься до справи № 916/2001/20

Це рішення відноситься до справи № 916/2001/20. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 92004282
Наступний документ : 92004284