Рішення № 91979966, 02.10.2020, Херсонський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
02.10.2020
Номер справи
540/1671/20
Номер документу
91979966
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

____________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2020 р.м. ХерсонСправа № 540/1671/20 Херсонський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Войтовича І.І., розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі до приватного підприємства "Авангар - стар" про стягнення коштів з рахунків платника податків у банках та стягнення коштів за рахунок готівки в рахунок погашення податкового боргу,

встановив:

26 червня 2020 року до Херсонського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Головного управління ДПС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі (далі – позивач, ГУ ДПС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі) до приватного підприємства «Авангар-стар» (далі – відповідач, ПП «Авангар-стар») про стягнення коштів у банках, що його обслуговують та кошти за рахунок готівки в рахунок погашення податкового боргу по податку на додану вартість у сумі 13513,12 грн.

Обґрунтовуючи свою правову позицію позивача зазначає, що підприємство має узгоджений податковий борг з податку на додану вартість в розмірі 13513,12 грн. Податковий борг виник через несплату відповідачем узгоджених грошових зобов`язань, визначених податковим повідомленням-рішенням №0018725112 від 28.01.2019 року на суму 13502,56 грн. На суму податкового боргу відповідно до ст.129 ПК України нарахована пеня в розмірі 10,56 грн. Оскільки узгоджені грошові зобов`язання ПП «Авангар-стар» не сплачені, то позивач просить стягнути їх суму в судовому порядку.

Ухвалою суду від 30.06.2020 року відкрито спрощене позовне провадження без повідомлення (виклику) сторін. Відповідачу запропоновано у 15-денний строк з дня отримання ухвали надати відзив на позовну заяву.

Копія зазначеної Ухвали була повернута до суду 13.07.2020 із приміткою пошти «адресат відсутній за вказаною адресою».

Повторно направлена копія ухвали була повернута до суду 03.08.2020 із приміткою пошти «адресат відсутній за вказаною адресою».

Відповідно до ч. 4 ст. 124 КАС України у разі ненадання учасниками справи інформації щодо їх поштової адреси судовий виклик або судове повідомлення надсилаються юридичним особам та фізичним особам підприємцям за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань. У разі відсутності учасників справи за такою адресою вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручено їм належним чином.

Станом на 02.10.2020 відповідач не скористався своїм правом на надання відзиву на позов.

З урахуванням вимог ст. ст. 205, 229 КАС України розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження та на підставі наявних у ній доказів.

Розглянувши наявні матеріали та фактичні обставини справи, дослідивши і оцінивши надані докази в їх сукупності, суд з`ясував наступне.

ПП «Авангар-стар» (код ЄДРПОУ 39335434) зареєстровано Херсонською міською радою Херсонської області 05.08.2014 №10701000000054886 за адресою: 73027, м. Херсон, вул. Комкова, буд. 87, на податковий облік взято Херсонською ДПІ ГУ ДПС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі з 28.02.2018 року (перейшов з іншої ДПІ), як платник податків за основним місцем обліку.

09.01.2019 року ГУ ДФС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі проведено камеральну перевірку відповідача з питань своєчасності реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН ПП «Авангар-стар» (код ЄДРПОУ 39335434) за червень 2016 року, за результатами якої складено акт №52/21-22-51-12-01/39335434 від 09.01.2019 року.

На підставі висновків акту камеральної перевірки №№52/21-22-51-12-01/39335434 від 09.01.2019 року ГУ ДФС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі винесено податкове повідомлення-рішення форми «Н» №0018725112 від 28.01.2019 року, яким за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних визначених ст.201 ПК України на підставі ст.120-1 ПК України застосовано штрафні санкції в розмірі 13502,56 грн.

Податкове повідомлення-рішення не оскаржено в адміністративному та/або в судовому порядку, а тому, на момент розгляду справи, воно є узгодженим.

З метою погашення податкового боргу відповідачу була направлена рекомендованим листом з повідомленням про вручення податкова вимога форми «Ю» №2283-17 від 10.05.2019 року на загальну суму податкового боргу в розмірі 13583,12 грн.

Податкова вимога в адміністративному та/чи судовому порядку не оскаржувалася, а отже є узгодженою.

З наведених підстав, контролюючий орган звернувся до суду.

Розглянувши матеріали справи, вирішивши питання, чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги, та якими доказами вони підтверджуються, чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження, яку правову норму належить застосувати до цих правовідносин, суд встановив наявність достатніх підстав для прийняття законного та обґрунтованого рішення по справі.

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Надаючи оцінку спірним правовідносинам, суд виходить з приписів частини 1 статті 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулює та визначає Податковий Кодекс України (далі ПК України).

Згідно зі статтею 67 Конституції України кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відповідно до п.6.1 ст.6 ПК України податком є обов`язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до цього Кодексу.

Також, підпунктом 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 ПК України передбачено обов`язок платників податків сплачувати податки та збори у строки та в розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Пунктом 46.1 ст. 46 ПК України визначено, що податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов`язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

У разі коли відповідно до цього Кодексу або інших законів України контролюючий орган самостійно визначає податкове зобов`язання платника податків з причин, не пов`язаних з порушенням податкового законодавства, та надсилає (вручає) податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум платнику податку, такий платник податків зобов`язаний сплатити нараховану суму податкового зобов`язання у строки, визначені в цьому Кодексі та в статті 297 Митного кодексу України, а якщо такі строки не визначено, - протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення про таке нарахування (п.57.2 ст.57 ПК України).

При нарахуванні суми податкового зобов`язання, визначеного контролюючим органом у випадках, не пов`язаних з проведенням податкових перевірок, - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов`язання (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження) (пп.129.1.2 п.129.1ст.129 ПК України).

З урахуванням викладеного, відповідач має податковий борг зі штрафних санкцій з податку на додану вартість в розмірі 13513,12 грн.

Відповідно до п. 59.5 ст. 59 ПК України, у разі коли у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується, погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення.

Згідно із пп. 20.1.34 п. 20.1 ст. 20 ПК України контролюючий орган має право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Відповідно до вимог абз.1 п.95.3 ст.95 ПК України стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Контролюючий орган на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (п.95.4 ст.95 ПК України).

Враховуючи вищевикладене, оскільки узгоджене грошове зобов`язання в загальній сумі 13513,12 грн., яке набуло статусу податкового боргу, не сплачене відповідачем добровільно в установленому законом порядку, суд приходить до висновку, що позовні вимоги ГУ ДПС у Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м.Севастополі є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Керуючись статтями 9, 14, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 90, 143, 242- 246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

вирішив:

Позовну заяву Головного управління Державної податкової служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі (73026, м.Херсон, пр-т.Ушакова, 75, код ЄДРПОУ 43143201) до приватного підприємства «Авангар-стар» (код ЄДРПОУ 39335434) задовольнити.

Стягнути кошти з рахунків приватного підприємства «Авангар-стар» (код ЄДРПОУ 39335434) у банках, що його обслуговують, та кошти за рахунок готівки в рахунок погашення податкового боргу:

- по податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) в сумі 13513 (тринадцять тисяч п`ятсот тринадцять) грн. 12 коп. до державного бюджету (код платежу 14060100), отримувач: УК у м. Херсоні/ м. Херсон/14060100, банк отримувача – Казначейство України (ЕАП) код отримувача - 37959779, номер рахунку – UA328999980313070029000021002.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку безпосередньо до П`ятого апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 30-денний строк з дня складання повного судового рішення, при цьому відповідно до п.п. 15.5 п. 15 розділу VII "Перехідні положення" КАС України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються через суд першої інстанції, який ухвалив відповідне рішення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо вона не була подана у встановлений строк. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Суддя І.І. Войтович

кат. 111020300

Часті запитання

Який тип судового документу № 91979966 ?

Документ № 91979966 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 91979966 ?

Дата ухвалення - 02.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 91979966 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 91979966 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 91979966, Херсонський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 91979966, Херсонський окружний адміністративний суд було прийнято 02.10.2020. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі дані.

Судове рішення № 91979966 відноситься до справи № 540/1671/20

Це рішення відноситься до справи № 540/1671/20. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 91979965
Наступний документ : 91979968