Рішення № 91939562, 02.10.2020, Господарський суд Черкаської області

Дата ухвалення
02.10.2020
Номер справи
925/977/20
Номер документу
91939562
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2020 року Черкаси справа № 925/977/20

Господарський суд Черкаської області у складі судді Кучеренко О.І.,

без виклику учасників справи, розглянув справу за позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРАЗІЙСЬКІ ПАЛИВНІ РІШЕННЯ»

до фізичної особи-підприємця Ковальчука Юрія Олександровича

про стягнення 6 573,02 грн,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРАЗІЙСЬКІ ПАЛИВНІ РІШЕННЯ» звернулось у Господарський суд Черкаської області з позовом до фізичної особи-підприємця Ковальчука Юрія Олександровича про стягнення заборгованості за надані послуги з організації придбання товарів та послуг в мережі станцій системи Е100 для забезпечення обслуговування автотранспортних засобів за межами митної території України згідно з договором від 19.10.2018 №КОМ 19062/18 у розмірі 6 573,02 грн, в тому числі: 5425,52 грн основного боргу, 1022,17 грн 15% річних, 125,33 грн інфляційних та відшкодування судових витрат у вигляді сплаченого судового збору у сумі 2102,00 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що за укладеним між сторонами договором позивач надав послуги з організації придбання товарів та послуг в мережі станцій системи Е100 для забезпечення обслуговування автотранспортних засобів за межами митної території України, а відповідач прийняв послуги, проте у визначений договором строк відповідач повністю не розрахувався, допустивши прострочення оплати їх вартості.

Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 10.08.2020 відкрито провадження у справі, справу ухвалено розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи. Встановлено відповідачу строк для подання суду відзиву на позов та усіх доказів, якими обґрунтовує свої заперечення та клопотанням (у разі наявності) щодо розгляду справи у судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

Відповідач, у встановлений судом строк, відзив на позов суду не надав.

Ухвала Господарського суду Черкаської області від 10.08.2020, направлена судом на адресу відповідача, вказану позивачем у позовній заяві, за адресою його держаної реєстрації, вручена відповідачу 12.08.2020, що підтверджується повідомленням про вручення рекомендованого поштового відправлення.

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950, яка ратифікована Україною 17.07.1997, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням частини 1 статті 6 даної Конвенції (§66-69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі «Смірнова проти України»).

Оскільки відповідач, у встановлений судом строк, відзив на позов суду не надав, суд відповідно до частини 9 статті 165 Господарського процесуального кодексу України, вирішує справу за наявними матеріалами.

Розглянувши матеріали справи та дослідивши докази, суд

ВСТАНОВИВ:

19.10.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРАЗІЙСЬКІ ПАЛИВНІ РІШЕННЯ» (комісіонером, позивач у справі), в особі представника Рубановського Ю.О., що діє на підставі довіреності від 08.10.2018, та фізичною особою-підприємцем Ковальчуком Юрієм Олександровичем (комітентом, відповідач у справі), було укладено договір №КОМ 19062/18 (надалі - договір, а.с. 10-18), за умовами якого комісіонер зобов`язався за дорученням комітента за винагороду, від свого імені, але за рахунок комітента організувати придбання комітентом товарів та послуг в мережі станцій системи Е100, з використанням карток, для забезпечення обслуговування автотранспортних засобів комітента за межами митної території України. Також, у рамках цього договору комісіонер має право надавати комітенту послуги самостійно.

Відповідно до пункту 1.3 договору комісіонер зобов`язується за дорученням комітента, за винагороду, від свого імені, але за рахунок комітента організувати придбання комітентом в системі Е100 WEB-послуги. Також, у рамках цього договору комісіонер має право надавати комітенту WEB-послуги самостійно.

Умови про товари та/або послуги, їх ціна, строк оплати вказуються сторонами у додатках (Специфікаціях) до цього договору, які є його невід`ємною частиною (пункт 1.4 договору).

Згідно з пунктом 2.3 договору найменування, кількість, асортимент бажаних для отримання комітентом (його уповноваженим представником) товарів та/або послуг визначаються у мережі станцій усною заявкою комітента (пред`явника картки).

Відповідно до пункту 3.1 договору розрахунки за цим договором здійснюються в національній валюті України - гривні, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок комісіонера, на умовах відстрочки платежу, при цьому комітент може здійснювати передоплату.

Оплата вартості товарів та/або послуг, WEB-послуг отриманих комітентом, комісійної винагороди, а також вартість понесених витрат комісіонера, пов`язаних з виконанням цього договору здійснюється на підставі рахунку на оплату, протягом розрахункового періоду, але не пізніше 15 (п`ятнадцяти) календарних днів з моменту видачі комісіонером рахунку на оплату. Датою оплати є дата зарахування коштів па розрахунковий рахунок комісіонера (пункти 3.2, 3.3 договору).

Відповідно до пункту 3.6 договору ціпа товарів та послуг визначається за цінами, що діють в Системі Е100 і вказується у додатках (Специфікаціях) до цього договору, які є його невід`ємною частиною.

Комісіонер виконує свої зобов`язання по цьому договору за винагороду в розмірі 0,5% від вартості придбаних комітентом товарів та/або послуг, у тому числі сервісних зборів та WEB-послуг. В розмір комісійної винагороди включено вартість за користування картками (за винятком використання картки для оплати проїзду платними дорогами), а також вартість користування електронними терміналами на АЗС в мережі станцій (пункт 3.11 договору).

Відповідно до пункту 6.2 договору у випадку невиконання або неналежного виконання комітентом свого обов`язку з оплати товарів та послуг на підставі рахунків на оплату, у встановлені даним договором строки, комітент зобов`язаний сплатити суму боргу згідно з рахунком на оплату з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також п`ятнадцять відсотків річних від простроченої суми за весь період прострочення, починаючи з дня, наступного за днем, в який фактично повинна була надійти оплата.

Відповідно до пункту 8.1 договору, він набуває чинності з 01.11.2018 та укладений на невизначений строк.

На виконання умов договору позивач з 19.10.2018 по 23.07.2020 виконав свої обов`язки по договору на загальну вартість 5425,52 грн, що підтверджується наступними документами:

Грудень 2018 року: звіт комісіонера №8229 від 31.12.2018 на суму 50,63 грн (а.с. 26); акт прийому-передачі послуг №4872 від 15.12.2018 на суму - 43,17 грн (а.с. 28); акт прийому-передачі послуг №5505 від 15.12.2018 на суму 7,19 грн (а.с. 30); акт прийому-передачі послуг №6905 від 31.12.2018 на суму 42,10 грн (а.с. 32); акт прийому-передачі послуг №7495 від 31.12.2018 на суму 8,53 грн (а.с. 34); акт прийому-передачі послуг №8229 від 31.12.2018 на суму 0,21 грн (а.с. 36); специфікація (Додаток №2 до договору №КОМ 19062/18 від 19.10.2018) (а.с. 38); акт звірки взаєморозрахунків (а.с. 40).

Січень 2019 року: звіт комісіонера №12378 від 31.01.2019 на суму 8363,35 грн (а.с. 42); акт прийому-передачі послуг №10771 від 31.01.2019 на суму 7972,51 грн (а.с. 44); акт прийому-передачі послуг №11484 від 31.01.2019 на суму 390,84 грн (а.с. 46); акт прийому-передачі послуг №12378 від 31.01.2019 на суму 39,86 грн (а.с. 48); специфікація (Додаток №3 до договору № КОМ 19062/18 від 19.10.2018) (а.с. 50); акт звірки взаєморозрахунків (а.с. 52).

Лютий 2019 року: акт прийому-передачі послуг №13110 від 15.02.2019 на суму - 8105,14 грн (а.с. 54); акт прийому-передачі послуг №13816 від 15.02.2019 на суму 169,79 грн (а.с. 56); специфікація (Додаток №4 до договору № КОМ 19062/18 від 19.10 2018) (а.с. 58); акт звірки взаєморозрахунків (а.с. 60).

Березень 2019 року: звіт комісіонера №21937 від 31.03.2019 на суму 4918,92 грн (а.с. 62); акт прийому-передачі послуг №20211 від 31.03.2019 на суму 4775,17 грн (а.с. 64); акт прийому-передачі послуг №20962 від 31.03.2019 на суму 143,75 грн (а.с. 66); акт прийому-передачі послуг №21937 від 31.03.2019 на суму 23,88 грн (а.с. 68); специфікація (Додаток №5 до договору № КОМ 19062/18 від 19.10.2018) (а.с. 70); акт звірки взаєморозрахунків (а.с. 72).

Позивачем виставлені відповідачу наступні рахунки на оплату: рахунок на оплату №5505 від 15.12.2018 на суму 7,19 грн (а.с. 74) деталізація (а.с. 76); рахунок на оплату №6905 від 31.12.2018 на суму 42,10 грн (а.с. 78) деталізація (а.с. 80); рахунок на оплату №7495 від 31.12.2018 на суму 8,53 грн (а.с. 82) деталізація (а.с. 84); рахунок на оплату №8229 від 31.12.2018 на суму 0,21 грн (а.с. 86); рахунок на оплату №4872 від 15.12.2018 на суму -43,17 грн (а.с. 88) деталізація (а.с. 90); рахунок на оплату №10771 від 31.01.2019 на суму 7972,51 грн (а.с. 92) деталізація (а.с. 94); рахунок на оплату №11484 від 31.01.2019 на суму 390,84 грн (а.с. 96) деталізація (а.с. 98); рахунок на оплату №12378 від 31.01.2019 на суму 39,86 грн (а.с. 100); рахунок на оплату №13110 від 15.02.2019 на суму -8105,14 грн (а.с. 102) деталізація (а.с. 104); рахунок на оплату №13816 від 15.02.2019 на суму 169,79 грн (а.с. 106) деталізація (а.с. 108); рахунок на оплату №20211 від 31.03.2019 на суму 4775,17 грн (а.с. 110) деталізація (а.с. 112); рахунок на оплату №20962 від 31.03.2019 на суму 143,75 грн (а.с. 114) деталізація (а.с. 116); рахунок на оплату №21937 від 31.03.2019 на суму 23,88 грн (а.с. 118).

Однак, з моменту укладення договору відповідач оплати за договором не здійснив, у зв`язку з чим 27.05.202 на адресу відповідача направлено претензію вих.№5 з вимогою негайно, але не пізніше 10 банківських днів з моменту отримання цієї претензії сплатити суму заборгованості за договором у розмірі 5425,52 грн та попереджено про звернення до суду у випадку невиконання даної вимоги (а.с. 120-122).

Претензія залишилась без відповіді та задоволення.

Заборгованість відповідача перед позивачем станом на момент звернення з позовом до суду становить 5425,52 грн, що і стало підставою для звернення позивача до суду за захистом порушеного права та примусового стягнення боргу, інфляційних та річних.

Предметом спору у даній справі є вимога позивача про стягнення плати за надання послуг на підставі укладеного між сторонами договору комісії.

Відповідно до статті 1011 Цивільного кодексу України за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов`язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

Згідно з положеннями статті 1012 Цивільного кодексу України договір комісії може бути укладений на визначений строк або без визначення строку, з визначенням або без визначення території його виконання, з умовою чи без умови щодо асортименту товарів, які є предметом комісії. Комітент може бути зобов`язаний утримуватися від укладення договору комісії з іншими особами. Істотними умовами договору комісії, за якими комісіонер зобов`язується продати або купити майно, є умови про це майно та його ціну.

Відповідно до статті 1014 Цивільного кодексу України комісіонер зобов`язаний вчиняти правочини на умовах, найбільш вигідних для комітента, і відповідно до його вказівок. Якщо у договорі комісії таких вказівок немає, комісіонер зобов`язаний вчиняти правочини відповідно до звичаїв ділового обороту або вимог, що звичайно ставляться.

Статтями 1016, 1017 Цивільного кодексу України передбачено, що комітент зобов`язаний забезпечити комісіонера усім необхідним для виконання обов`язку перед третьою особою. За договором, укладеним з третьою особою, комісіонер набуває права навіть тоді, коли комітент був названий у договорі або прийняв від третьої особи виконання договору. Комісіонер не відповідає перед комітентом за невиконання третьою особою договору, укладеного з нею за рахунок комітента, крім випадків, коли комісіонер був необачним при виборі цієї особи або поручився за виконання договору (делькредере). У разі порушення третьою особою договору, укладеного з нею комісіонером, комісіонер зобов`язаний негайно повідомити про це комітента, зібрати та забезпечити необхідні докази. Комітент має право вимагати від комісіонера відступлення права вимоги до цієї особи. Комісіонер має право відступити від вказівок комітента, якщо цього вимагають інтереси комітента і комісіонер не міг попередньо запитати комітента або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит. У цьому разі комісіонер повинен повідомити комітента про допущені відступи від його вказівок як тільки це стане можливим. Комісіонерові, який є підприємцем, може бути надано право відступати від вказівок комітента без попереднього запиту про це, але з обов`язковим повідомленням комітента про допущені відступи.

Договором, який укладений між позивачем та відповідачем у справі визначено надання послуги з організації придбання товарів та послуг в мережі станцій системи Е100 для забезпечення обслуговування автотранспортних засобів за межами митної території України. Вказаний договір, підписаний уповноваженими представниками та не заперечений сторонами, не визнаний в установленому порядку недійсним. Суд вважає, що сторонами досягнуто згоди по всіх істотних умовах договору.

Ціна договору передбачена договором, розрахунки між сторонами по цьому договору здійснюються на підставі рахунку на оплату, протягом розрахункового періоду, але не пізніше 15 (п`ятнадцяти) календарних днів з моменту видачі комісіонером рахунку на оплату.

Згідно з частиною 1 статті 1013 Цивільного кодексу України комітент повинен виплатити комісіонерові плату в розмірі та порядку, встановлених у договорі комісії.

В силу положень договору та положень наведених правових норм строк виконання зобов`язання відповідача щодо оплати наданих позивачем послуг є таким, що настав.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України.

Згідно статей 525, 526 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору, вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Факт наявності заборгованості підтверджується матеріалами справи. Суд враховує, що на момент прийняття рішення жодних первинних та належних доказів належного та повного розрахунку за надані послуги, у розумінні вимог статей 74, 76 Господарського процесуального кодексу України, відповідач суду не подав, тому вимога про стягнення з відповідача заборгованості у сумі 5425,52 грн є обґрунтованою, отже підлягає до задоволення.

Згідно з частиною 2 статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інше не встановлено договором.

На підставі вказаних вимог позивачем нараховано відповідачу 125,33 грн інфляційних за період травень 2019 року - квітень 2020 року та 1022,17 грн 15% річних за період прострочення з 22.04.2019 до 23.07.2020, які просить стягнути з відповідача.

Розрахунок перевірено судом за допомогою калькулятора санкцій апаратного комплексу «Ліга-Закон». Після перерахунку, суд встановив, що правильною сумою інфляційних є сума у розмірі 114,14 грн, тому суд задовольняє вимогу позивача у цій частині. У решті вимоги про стягнення інфляційних належить відмовити за необґрунтованістю. Вимога позивача про стягнення 1022,17 грн 15% річних підлягає до задоволення у заявліній позивачем сумі.

Позивачем при зверненні до суду із цим позовом використано належний, у розумінні вимог статті 16 Цивільного кодексу України та статті 20 Господарського кодексу України, спосіб захисту його порушеного права. З огляду на це суд вважає, що позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРАЗІЙСЬКІ ПАЛИВНІ РІШЕННЯ» підлягають до часткового задоволення у розмірі 5425,52 грн основного боргу, 1022,17 грн 15% річних, 114,14 грн інфляційних.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір покладається, зокрема, у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Оскільки позовні вимоги позивача задоволені частково, до відшкодування йому за рахунок відповідача підлягає судовий збір у розмірі 2098,42 грн.

Керуючись статтями 129, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з фізичної особи-підприємця Ковальчука Юрія Олександровича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРАЗІЙСЬКІ ПАЛИВНІ РІШЕННЯ» (проспект Степана Бандери, 9, корпус 2, офіс 2-301, м. Київ, 04073, ідентифікаційний код 42493917) 5425,52 грн основного боргу, 1022,17 грн 15% річних, 114,14 грн інфляційних та 2098,42 грн судового збору.

В іншій частині позовних вимог відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги на рішення, рішення набирає законної сили після прийняття судом апеляційної інстанції судового рішення. Рішення може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення до Північного апеляційного господарського суду.

Суддя О.І.Кучеренко

Часті запитання

Який тип судового документу № 91939562 ?

Документ № 91939562 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 91939562 ?

Дата ухвалення - 02.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 91939562 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 91939562 ?

В Господарський суд Черкаської області
Попередній документ : 91939561
Наступний документ : 91939563