Вирок № 91833609, 28.09.2020, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Дата ухвалення
28.09.2020
Номер справи
473/2068/16-к
Номер документу
91833609
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 473/2068/16-к

Номер провадження1-кп/473/6/2020

ЄРДР № 42016151190000006.

Категорія: ч.1 ст.366 КК України

ВИРОК

іменем України

"28" вересня 2020 р. місто Вознесенськ

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі головуючого судді - Дробинського О.Е.,

з участю секретарів судового засідання Алдушиної І.Я., Данилевич Т.О., Друца О.В., Козаченко О.І.,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Вознесенську кримінальне провадження по обвинуваченню:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки села Нововолодимирівка Березнегуватського району Миколаївської області, громадянки України, освіта повна вища, на період інкримінованого їй кримінального правопорушення та на теперішній час працює на посаді начальника відділу технічного нагляду управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації, є державним службовцем дев`ятого рангу п`ятої категорії в межах займаної посади, сімейний стан - заміжня, на утриманні неповнолітніх дітей не має, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , не судимої,

в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України в редакції Закону України № 3207 - VI від 07 квітня 2011 року, із змінами, внесеними згідно із Законами України №222 - VII від 18 квітня 2013 року та № 1261 - VII від 13 травня 2014 року, після зміни прокурором обвинувачення в порядку статті 338 КПК України

Учасники судового провадження:

прокурори Товстоган Л.О., Ватуліна А.І.,

потерпілий юридична особа: Управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації, ідентифікаційний код в ЄДРЮОФОП та ГФ №04013962,

представники потерпілого: юридичної особи Управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації Кругликова О.Б. , Шатков В.П. ,

захисники Басалаєв Д.В., Красюк М.В., Куліш Д.В., Тітусь А.В.,

обвинувачена /цивільний відповідач/ ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

Формулювання обвинувачення, яке пред`явлено обвинуваченій ОСОБА_4 , і яке визнане судом недоведеним:

15 грудня 2015 року у денний час, обвинувачена ОСОБА_4 , будучи начальником відділу технічного нагляду Управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації /надалі УКБ МОДА/, тобто службовою особою, яка уповноважена на здійснення технічного нагляду та підписання форм первинних облікових документів у будівництві, перебуваючи у приміщенні службового кабінету №5 УКБ МОДА, що розташоване за адресою: місто Миколаїв, вулиця Велика Морська, 42, всупереч п.6.4 «Правил визначення вартості будівництва» (ДБН Д.1.1 - 1 - 2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України, №293 від 05 липня 2013 року, якими визначено проведення взаєморозрахунків між замовником і виконавцем виходячи з обсягів фактично виконаних робіт, відображених у примірних формах первинних облікових документах (Акт приймання виконаних будівельних робіт, довідка про вартість будівельних робіт), заздалегідь знаючи, що ТОВ «Південьбудмонтаж» роботи виконані не в повному обсязі, діючи умисно, з метою внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, поставила свій підпис у графі замовник, який завірено гербовою печаткою УКБ МОДА в акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2 2015 року форми КБ2в від 28 грудня 2015 року та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень - 2015 року, форми КБ-3 від 28 грудня 2015 року, чим засвідчила виконання замовленої роботи у повному обсязі.

У подальшому, підписаний акт №2 за грудень 2015 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2 2015 року форми КБ2в від 28 грудня 2015 року та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень - 2015 року, форми КБ-3 від 28 грудня 2015 року по реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області став підставою до виникнення у Головного управління державної казначейської служби України в Миколаївській області фінансових зобов`язань на суму 19007 гривень 54 копійки, які були виконані у встановленому порядку.

У акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2 2015 року форми КБ2в від 28 грудня 2015 року та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень - 2015 року, форми КБ-3 від 28 грудня 2015 року з реконструкції мережі водопостачання села Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області відображено відомості про роботу та затрачені матеріали, які фактично підрядником виконані та використані не були, а саме:

-промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 50 - 65 мм ЕН22 - 31 - 1 протяжністю 11924 метрів на суму 17970 гривень 66 копійок.

-промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 75 - 80 мм ЕН22 - 31 - 2 протяжністю 157 метрів на суму 236 гривень 61 копійка.

-промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 100 мм ЕН22 - 31 - 3 протяжністю 531 метр на суму 800 гривень 27 копійок.

Внаслідок внесення начальником відділу технічного нагляду УКБ МОДА обвинуваченою ОСОБА_4 недостовірних відомостей до акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2 2015 року форми КБ2в від 28 грудня 2015 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень - 2015 року форми КБ-3 від 28 грудня 2015 року з реконструкції мережі водопостачання села Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області, безпідставно перераховано на рахунок ТОВ «Південьбудмонтаж» грошові кошти в сумі 19007 гривень 54 копійки.

Дані дії обвинуваченої ОСОБА_4 за обвинувальним актом від 14 травня 2020 року /том №3, а.к.п 91 - 102/ кваліфіковані за ч.1 ст.366 КК України в редакції Закону України № 3207 - VI від 07 квітня 2011 року, із змінами, внесеними згідно із Законами України №222 - VII від 18 квітня 2013 року та № 1261 - VII від 13 травня 2014 року, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Позиція обвинуваченої ОСОБА_4 ..

Під час судового розгляду кримінального провадження обвинувачена ОСОБА_4 вину у вчиненні даного кримінального правопорушення не визнала та пояснила, що наказом начальника УКБ МОДА №26 - К від 12 березня 2015 року, її було призначено з 12 березня 2015 року на посаду начальника відділу технічного нагляду УКБ МОДА.

Відповідно до положення УКБ МОДА, затвердженого розпорядженням голови Миколаївської облдержадміністрації №120 - Р від 22 квітня 2011 року, Управління є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації, підзвітним та підконтрольним голові Миколаївської облдержадміністрації, Міністерству будівництва та житлово - комунального господарства України з питань, що належать до його компетенції.

Управління виконує функції замовника з проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення об`єктів житлово - комунального та соціального призначення на території області за рахунок бюджетних коштів та коштів інвесторів. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках та установах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Згідно посадової інструкції начальника відділу технічного нагляду УКБ МОДА, затвердженої 12 березня 2015 року начальником Управління, на неї, як на начальника відділу технічного нагляду УКБ МОДА були покладені певні обов`язки, в тому числі і: здійснювати технічний нагляд за будівництвом об`єктів, контроль за відповідністю обсягів, якості та вартості виконаних робіт проекту, технічним умовам, нормативам і стандартам; підготовлювати до подання на реєстрацію та одержувати у встановленому порядку дозвільних документів щодо початку виконання підготовчих робіт, будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів; вживати заходи щодо передачі об`єктів закінчених будівництвом та готових до експлуатації на баланс експлуатуючій організації відповідно до порядку та у термін встановлений чинним законодавством; здійснювати контроль за дотриманням нормативних строків тривалості будівництва та календарних графіків виконання робіт; перевіряти відповідність наданих підрядною організацією розрахунків первинним документам і договірній ціні; брати участь у підготовці в установлені терміни, підписання, а також належного оформлення у відповідності до встановлених норм та вимог, форм первинних облікових документів у будівництві КБ2в (акт виконаних робіт) та КБ - 3 (довідка про вартість виконаних робіт), та подання їх до фінансово-економічного відділу управління; забезпечувати ефективне і цільове використання бюджетних коштів, а також дотримання норм та вимог чинного законодавства у галузі будівництва на об`єктах, де управління виконує функції замовника.

Також 23 листопада 2015 року між УКБ МОДА - як замовником та ТОВ «Південьбудмонтаж» - як підрядником, було укладено договір №50, згідно якого підрядник повинен виконати роботи з реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області, загальна вартість робіт та послуг з реконструкції об`єкта складала 1715698 гривень. Датою завершення робіт, здачі об`єкта відповідно до умов договору є 25 грудня 2016 року.

Відповідно до наказу №157 від 30 листопада 2015 року УКБ МОДА, вона, як начальник відділу технічного нагляду, була призначена відповідальною по здійсненню технічного нагляду за будівництвом, контролю за відповідністю обсягів, якості та вартості виконаних робіт проекту, технічним умовам, нормативам і стандартам по об`єкту з реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області, а також приймати участь у підготовці в установлені терміни й належному оформлені, у відповідності до встановлених норм та вимог, форм первинних облікових документів у будівництві КБ2в та КБ - 3, та подавати їх до фінансово-економічного відділу.

15 грудня 2015 року в денний робочий час, вона, будучи начальником відділу технічного нагляду УКБ МОДА, тобто службовою особою, яка уповноважена на здійснення технічного нагляду та підписання форм первинних облікових документів у будівництві, перебуваючи у приміщенні службового кабінету №5 УКБ МОДА за адресою: місто Миколаїв, вулиця Велика Морська, 42, перевірила обсяг виконаних будівельних робіт, перелік яких надав її керівник ТОВ «Південьбудмонтаж» в особі директора ОСОБА_5 , поставила в «Акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року по реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області» свій підпис у графі замовник, який у подальшому було завірено печаткою Управління, що засвідчило про відповідність об`ємів проведених робіт та затрачених матеріалів відображеним у акті тим, що були фактично проведені. У подальшому, підписаний нею та директором ТОВ «Південьбудмонтаж» ОСОБА_5 акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року від 15 грудня 2015 року по реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області був направлений до бухгалтерського відділу Управління, працівниками якого він був переданий до Головного управління державної казначейської служби України в Миколаївській області, що стало підставою до виникнення фінансових зобов`язань на суму 1 162 271 гривню.

17 грудня 2015 року Головним управлінням ДКСУ в Миколаївській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Південьбудмонтаж» за роботи відображені у вище вказаному акті №1 приймання виконаних будівельних робіт перераховано грошові кошти в сумі 1 069 248 гривень 60 копійок, а 22 грудня 2015 року перераховано 93 022 гривень 40 копійок, в загальній сумі 1 162 271 гривня.

Всі відображені будівельні роботи в 28 пунктах розділу локального кошторису 2 - 1 - 1 на водопровід другої черги Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року по реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області були проведені в повному обсязі.

Крім того директор ТОВ «Південьбудмонтаж» ОСОБА_5 повідомив їй, що де - яка частина будівельних робіт, в тому числі і промивання з дезинфекцією трубопроводів різних діаметрів при реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області будуть проведені в повному обсязі в кінці грудня 2015 року, в зв`язку з відсутністю на даному підприємстві реагентів для дезинфекції трубопроводів.

28 грудня 2015 року у денний робочий час, вона, будучи начальником відділу технічного нагляду УКБ МОДА, тобто службовою особою яка уповноважена на здійснення технічного нагляду та підписання форм первинних облікових документів у будівництві, перебуваючи у приміщенні службового кабінету №5 УКБ МОДА за адресою: місто Миколаїв, вулиця Велика Морська, 42 перевірила обсяг виконаних будівельних робіт, перелік яких надав її керівник ТОВ «Південьбудмонтаж» в особі директора ОСОБА_5 , поставила в «Акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2 2015 року форми КБ2в від 28 грудня 2015 року по реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області» свій підпис у графі замовник, який у подальшому було завірено печаткою Управління, що засвідчило про відповідність об`ємів проведених робіт та затрачених матеріалів відображеним у акті тим, що були фактично проведені.

При цьому директор ТОВ «Південьбудмонтаж» ОСОБА_5 не повідомив їй про те, що промивання трубопроводів різних діаметрів при реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області в другій половині грудня 2015 року було проведено без дезинфекції труб. Тобто промивання трубопроводів було здійснено без їх дезинфекції, тобто були видалені з труб лише механічні частки, без застосування реагентів для дезинфекції трубопроводів.

У подальшому, підписаний нею та директором ТОВ «Південьбудмонтаж» ОСОБА_5 акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2 2015 року від 28 грудня 2015 року по реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області був направлений до бухгалтерського відділу Управління, працівниками якого він був переданий до Головного управління державної казначейської служби України в Миколаївській області, що стало підставою до виникнення фінансових зобов`язань на суму 553427 гривень.

30 грудня 2015 року Головним управлінням ДКСУ в Миколаївській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Південьбудмонтаж» за роботи відображені у вище вказаному акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2 2015 року від 28 грудня 2015 року по реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області було перераховано грошові кошти в сумі 38719 гривень, що з урахуванням авансу в сумі 514708 гривень, стало повним розрахунком по договору підряду №50 від 23 листопада 2015 року.

Вину не визнає, так як розбіжностей між обсягами фактично виконаних видів робіт по реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області у порівняно із інформацією внесеною до актів приймання виконаних робіт не існує. В акті форми КБ2в №1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2016 року, здійснювалось коригування виконаних будівельних робіт в грудні місяці 2015 року, згідно якого були зняті з виконання та здійснення по ним розрахунків наступні будівельні роботи:

1. Промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 50 - 65 мм ЕН22 - 31 - 1 протяжністю 11924 метрів на суму 17970 гривень 66 копійок.

2. Промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 75 - 80 мм ЕН22 - 31 - 2 протяжністю 157 метрів на суму 236 гривень 61 копійка.

3. Промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 100 мм ЕН22 - 31 - 3 протяжністю 531 метр на суму 800 гривень 27 копійок.

4. Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб на суму 203 гривні 57 копійок.

5. Улаштування покриття товщиною 4 см із асфальту на суму 35 гривень 19 копійок.

6. Використання асфальтної суміші на суму 4195 гривень 42 копійки.

Таким чином за даним актом форми КБ2в №1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2016 року було відкориговано будівельних робіт ТОВ «Південьбудмонтаж» при реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області на загальну суму 33056 гривень 92 копійки. Дане коригування було внесено до відповідної довідки форми КБ - 3А про вартість виконаних робіт за березень 2016 року, відповідно до п.1.3 Договору №50 підряду на виконання будівельних робіт від 23 листопада 2015 року, відповідно до якого обсяги закупівлі товарів /робіт або послуг/ можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

Крім того вину не визнає, так як внесення нею до акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2 2015 року форми КБ2в від 28 грудня 2015 року та в довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень - 2015 року, форми КБ-3 від 28 грудня 2015 року з реконструкції мережі водопостачання села Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області не носили для неї завідомо неправдивий характер, в зв`язку з її необізнаністю, так як повну інформацію про здійснення промивання без дезинфекції трубопроводів різних діаметрів при реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області, які проводились в кінці грудня 2015 року підприємством ТОВ «Південьбудмонтаж», керівник даного підприємства ОСОБА_5 їй про це не повідомив.

Вона вважала, що всі відображені будівельні роботи в 25 пунктах розділу локального кошторису 2 - 1 - 1 на водопровід другої черги Акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2 2015 року по реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області були проведені в повному обсязі.

Крім того вину не визнає, так як за обвинувальним актом від 14 травня 2020 року їй інкримінується вчинення даних дій 15 грудня 2015 року, тоді як вони відбувались не 15 грудня 2015 року, який на тижні був вівторком, а 28 грудня 2015 року, який на тижні був понеділком.

Докази досліджені в судовому засіданні з зазначенням мотивів, ухвалення судового рішення та інших питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку та положення закону якими керувався суд.

Свідок ОСОБА_6 в судовому засіданні пояснив, що тривалий час з часів самого початку незалежності України до 2014 року він обіймав посаду голови Білоусівської сільської ради Вознесенського району Миколаївської області. В селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області ще з радянських часів було незадовільне постачання питною водою населення села. Вирішити цю проблему за фінансуванням бюджету сільської ради було неможливо, так як для цього були потрібні значні грошові кошти більше півтора мільйона гривень. В зв`язку з чим, він добився, щоб за рахунок бюджетів вищого рівня в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області було проведено реконструкцію мережі водопостачання. Будівельні роботи з реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області були розпочаті в грудні 2015 року підприємством ТОВ «Південьбудмонтаж», керівником якого був ОСОБА_5 . На той час він вже не був головою Білоусівської сільської ради Вознесенського району Миколаївської області, так як не був переобраний на цю посаду при проведенні чергових місцевих виборів. Якими посадовими особами здійснювався технічний нагляд за виконанням даних будівельних робіт та як складались та підписувались первинні облікові документу у даному будівництві, йому не відомо.

Свідок ОСОБА_7 в судовому засіданні пояснив, що в 2015 - 2016 роках він обіймав посаду начальника УКБ МОДА. З 12 березня 2015 року на посаду начальника відділу технічного нагляду даного Управління була призначена ОСОБА_4 .

В 2015 році УКБ МОДА проводило капітальний ремонт мереж водопостачання в селі Явкіне Баштанського району, в селі Білоусівка Вознесенського району, в селі Дмитрівка Казанківського району та інших об`єктах Миколаївської області.

На підставі наказу №157 від 30 листопада 2015 року УКБ МОДА, ОСОБА_4 , як начальник відділу технічного нагляду, була призначена відповідальною по здійсненню технічного нагляду за будівництвом, контролю за відповідністю обсягів, якості та вартості виконаних робіт проекту, технічним умовам, нормативам і стандартам по об`єкту з реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області. Вона також повинна була приймати участь у підготовці в установлені терміни й належному оформлені, у відповідності до встановлених норм та вимог, форм первинних облікових документів у будівництві КБ2в та КБ - 3, та подавати їх до фінансово-економічного відділу.

23 листопада 2015 року між УКБ МОДА - як замовником в його особі та ТОВ «Південьбудмонтаж» - як підрядником в особі директора даного підприємства ОСОБА_5 , було укладено договір №50, згідно якого підрядник повинен виконати роботи з реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області, загальна вартість робіт та послуг з реконструкції об`єкта складала 1715698 гривень. Датою завершення робіт, здачі об`єкта відповідно до умов договору є 25 грудня 2016 року.

17 грудня 2015 року Головним управлінням ДКСУ в Миколаївській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Південьбудмонтаж» за роботи відображені в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт перераховано грошові кошти в сумі 1 069 248 гривень 60 копійок, а 22 грудня 2015 року перераховано 93 022 гривень 40 копійок, в загальній сумі 1 162 271 гривня.

Всі відображені будівельні роботи в 28 пунктах розділу локального кошторису 2 - 1 - 1 на водопровід другої черги Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року по реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області були проведені в повному обсязі.

30 грудня 2015 року Головним управлінням ДКСУ в Миколаївській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Південьбудмонтаж» за роботи відображені в акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2 2015 року від 28 грудня 2015 року по реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області було перераховано грошові кошти в сумі 38719 гривень, що з урахуванням авансу в сумі 514708 гривень, стало повним розрахунком по договору підряду №50 від 23 листопада 2015 року.

Розбіжностей між обсягами фактично виконаних видів робіт по реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області у порівняно із інформацією внесеною до актів №1 та №2 приймання виконаних робіт за грудень місяць 2015 року не існує. В акті форми КБ2в №1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2016 року, здійснювалось коригування виконаних будівельних робіт в грудні місяці 2015 року, згідно якого були зняті з виконання та здійснення по ним розрахунків ряд будівельних робіт, що призвело до коригування виконання будівельних робіт ТОВ «Південьбудмонтаж» при реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області на загальну суму 33056 гривень 92 копійки. Дане коригування було внесено до відповідної довідки форми КБ - 3А про вартість виконаних робіт за березень 2016 року, відповідно до п.1.3 Договору №50 підряду на виконання будівельних робіт від 23 листопада 2015 року.

Зміни, які були внесені в проект по об`єкту реконструкція мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області в зв`язку з даними обставинами, були узгоджені з ПП «СВБ Проект», відповідними листами, які він підписував та які були надіслані на ім`я директора ПП «СВБ Проект» ОСОБА_8 .

Всі будівельні роботи, які відображені в 25 пунктах розділу локального кошторису 2 - 1 - 1 на водопровід другої черги Акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2 2015 року по реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області були проведені в повному обсязі.

Діями обвинуваченої ОСОБА_4 не завдано матеріальної шкоди УКБ МОДА.

Свідок ОСОБА_9 в судовому засіданні пояснив, що з грудня 2015 року. тобто з моменту початку будівельних робіт по реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області він обіймав посаду сільського голови в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області. Будівельні роботи з реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області були розпочаті в грудні 2015 року підприємством ТОВ «Південьбудмонтаж», директором якого був ОСОБА_5 . Він, як сільський голова постійно контролював хід будівельних робіт, які проводились будівельниками ТОВ «Південьбудмонтаж». В другій половині грудня 2015 року, перед початком подачі питної води по трубопроводам мережі водопостачання, після їх монтажу, було здійснено промивання трубопроводів, яке було проведено без дезинфекції труб. Тобто промивання трубопроводів було здійснено без застосування хімічних речовин та реагентів необхідних для їх дезинфекції. При промиванні трубопроводів були видалені з труб лише механічні частки, без застосування необхідних речовин та реагентів для дезинфекції трубопроводів. Якими посадовими особами здійснювався технічний нагляд за виконанням даних будівельних робіт та як складались та підписувались первинні облікові документу у даному будівництві, йому не відомо.

Свідок ОСОБА_10 , який є мешканцем села Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області, в судовому засіданні пояснив, що в другій половині грудня 2015 року, після закінчення будівельниками ТОВ «Південьбудмонтаж» монтажу мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області, перед початком подачі питної води по трубопроводам після їх монтажу, він, а також інші мешканці села бачили, що промивання трубопроводів було проведено без дезинфекції труб, тобто без застосування хімічних речовин та реагентів необхідних для їх дезинфекції. Якими посадовими особами здійснювався технічний нагляд за виконанням даних будівельних робіт та як складались та підписувались первинні облікові документу у даному будівництві, йому не відомо.

Свідок ОСОБА_11 , яка є мешканкою села Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області, в судовому засіданні пояснила, що в грудні 2015 року, після закінчення монтажу мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області, перед початком подачі питної води по трубопроводам, вона, а також інші мешканці села бачили, що промивання трубопроводів було проведено без дезинфекції труб, тобто без застосування хімічних речовин необхідних для їх дезинфекції. Якими посадовими особами здійснювався технічний нагляд за виконанням даних будівельних робіт та як складались та підписувались первинні облікові документу у даному будівництві, їй не відомо. Але вже на початку літа 2016 року мешканці села Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області розпочали використання питної води та експлуатацію реконструйованої мережі водопостачання. В подальшому мережа водопостачання даного села була передана на баланс сільської ради та на теперішній час водопостачання питною водою мешканців села Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області здійснюється без перебоїв.

Свідок ОСОБА_12 в судовому засіданні пояснив, що він мешкає в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області. Крім того, він пояснив, що в грудні 2015 року, після закінчення будівельниками ТОВ «Південьбудмонтаж» монтажу мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області, перед початком подачі питної води по трубопроводам після їх монтажу, він, а також інші мешканці села бачили, що промивання трубопроводів було проведено без дезинфекції труб, тобто без застосування хімічних речовин та реагентів необхідних для їх дезинфекції. Якими посадовими особами здійснювався технічний нагляд за виконанням даних будівельних робіт та як складались та підписувались первинні облікові документу у даному будівництві, йому не відомо.

Свідок ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснив, що він є директором ТОВ «Південьбудмонтаж». 23 листопада 2015 року між УКБ МОДА - як замовником в особі керівника Управління ОСОБА_7 та ТОВ «Південьбудмонтаж» - як підрядником в його особі, як директора даного підприємства, було укладено договір №50, згідно якого підрядник повинен виконати роботи з реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області, загальна вартість робіт та послуг з реконструкції об`єкта складала 1715698 гривень. Датою завершення робіт, здачі об`єкта відповідно до умов договору є 25 грудня 2016 року.

30 грудня 2015 року Головним управлінням ДКСУ в Миколаївській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Південьбудмонтаж» за роботи відображені в акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2 2015 року від 28 грудня 2015 року по реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області було перераховано грошові кошти в сумі 38719 гривень, що з урахуванням авансу в сумі 514708 гривень, стало повним розрахунком по договору підряду №50 від 23 листопада 2015 року.

Перед отриманням даних грошових коштів, за два дня до цього, тобто 28 грудня 2015 року у денний робочий час, він, надав начальнику відділу технічного нагляду УКБ МОДА, тобто обвинуваченій ОСОБА_4 , яка була уповноважена на здійснення технічного нагляду та підписання форм первинних облікових документів у будівництві, в приміщенні її службового кабінету №5 УКБ МОДА за адресою: місто Миколаїв, вулиця Велика Морська, 42 інформацію, на підставі якої був підписаний ним та обвинуваченою ОСОБА_4 - «Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2 2015 року форми КБ2в від 28 грудня 2015 року по реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області», який у подальшому було завірено печаткою Управління, що засвідчило про відповідність об`ємів проведених робіт та затрачених матеріалів відображеним у акті тим, що були фактично проведені.

При цьому він не повідомив обвинувачену ОСОБА_4 про те, що промивання трубопроводів різних діаметрів при реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області в другій половині грудня 2015 року було проведено без дезинфекції труб. Тобто промивання трубопроводів було здійснено без їх дезинфекції, тобто були видалені з труб лише механічні частки, без застосування необхідних хімічних речовин та реагентів для дезинфекції трубопроводів.

Показання обвинуваченої ОСОБА_4 а також свідків за кримінальним провадженням повністю підтверджуються:

Протоколом огляду місця події від 15 лютого 2016 року, з фототаблицею до нього, відповідно до якого слідчим СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області в період часу з 10 годин 45 хвилин до 12 годин 10 хвилин в селі Білоусівка Вознесенського райну Миколаївської області була оглянута територія сільської місцевості де проводились будівельні роботи по реконструкції мережі водопостачання села Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області. /том №2, а.к.п. 4 - 7/.

Відповідно до постанови органу досудового розслідування Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області від 01 червня 2016 року, речовими доказами за кримінальним провадженням визнано: Договор №50 підряду на виконання будівельних робіт від 23 листопада 2015 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2015 року від 15 грудня 2015 року форми КБ - 3, Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року від 15 грудня 2015 року форми КБ2в, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень - 2 2015 року від 28 грудня 2015 року форми КБ - 3, Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2 2015 року від 28 грудня 2015 року форми КБ2в, які долучені до матеріалів кримінального провадження.

Інші речові докази, які були вилучені в УКБ МОДА за адресою: місто Миколаїв, вулиця Велика Морська, 42 відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02 березня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 12 лютого 2016 року /єдиний унікальний номер судової справи №473/594/16-к/, а саме: Документація конкурсних торгів на закупівлю робіт по об`єкту «Реконструкція мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області, Конкурсна пропозиція ТОВ «Вік технології», Пропозиція конкурсних торгів ТОВ «Тавріямонолітбуд», Тендерна пропозиція ПП «Експо Строй - Сервіс», Пропозиція конкурсних торгів ТОВ «Південьбудмонтаж», Пропозиція конкурсних торгів ТОВ «Укргазифікація Південь», Документація комітету конкурсних торгів з приводу проведення конкурсу по реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області, які відповідно до квитанції з порядковим номером №1 книги обліку №126 речових доказів Вознесенського ВП ГУНП за 2016 рік, передані на збереження до камери зберігання речових доказів Вознесенського ВП ГУНП. /том №2, а.к.п. 14, 15/.

Договором №50 підряду на виконання будівельних робіт від 23 листопада 2015 року, відповідно до якого замовник: УКБ МОДА в особі начальника Управління ОСОБА_7 , що діє на підставі Положення про УКБ МОДА з одного боку, та підрядник: ТОВ «Південьбудмонтаж» в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Стату підприємства з іншого боку, уклали даний договір підряду з предметом договору, що підрядник зобов`язується на свій ризик, своїми силами та засобами, виконати роботи з реконструкції об`єкта, відповідно до проектно - кошторисної документації, з об`єктом реконструкції по цьому договору: «реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області, який був вилучений в УКБ МОДА за адресою: місто Миколаїв, вулиця Велика Морська, 42 відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02 березня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 12 лютого 2016 року /єдиний унікальний номер судової справи №473/594/16-к/. /том №2, а.к.п. 48 - 51/.

Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2015 року від 15 грудня 2015 року форми КБ - 3, яка була вилучена в УКБ МОДА за адресою: місто Миколаїв, вулиця Велика Морська, 42 відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02 березня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 12 лютого 2016 року /єдиний унікальний номер судової справи №473/594/16-к/. /том №2, а.к.п. 52 - 53/.

Актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року від 15 грудня 2015 року форми КБ2в, який був вилучений в УКБ МОДА за адресою: місто Миколаїв, вулиця Велика Морська, 42 відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02 березня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 12 лютого 2016 року /єдиний унікальний номер судової справи №473/594/16-к/. /том №2, а.к.п. 54 - 58/.

Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень - 2 2015 року від 28 грудня 2015 року форми КБ - 3, яка була вилучена в УКБ МОДА за адресою: місто Миколаїв, вулиця Велика Морська, 42 відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02 березня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 12 лютого 2016 року /єдиний унікальний номер судової справи №473/594/16-к/. /том №2, а.к.п. 63/

Актом №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2 2015 року від 28 грудня 2015 року форми КБ2в, який був вилучений в УКБ МОДА за адресою: місто Миколаїв, вулиця Велика Морська, 42 відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02 березня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 12 лютого 2016 року /єдиний унікальний номер судової справи №473/594/16-к/.

Відповідно до п.20 акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2 2015 року від 28 грудня 2015 року форми КБ2в, було виконано промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 50 - 65 мм, за шифром та номером позиції нормативу програмного комплексу АВК - 5 (3.0.8) - ЕН22 - 31 - 1 протяжністю 11924 метрів на суму 17970 гривень 66 копійок.

Відповідно до п.21 акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2 2015 року від 28 грудня 2015 року форми КБ2в, було виконано промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 75 - 80 мм, за шифром та номером позиції нормативу програмного комплексу АВК - 5 (3.0.8) - ЕН22 - 31 - 2 протяжністю 157 метрів на суму 236 гривень 61 копійка.

Відповідно до п.22 акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2 2015 року від 28 грудня 2015 року форми КБ2в, було виконано промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 100 мм, за шифром та номером позиції нормативу програмного комплексу АВК - 5 (3.0.8) - ЕН22 - 31 - 3 протяжністю 531 метр на суму 800 гривень 27 копійок. /том №2, а.к.п. 64 - 66/.

Висновком судової будівельної технічної експертизи №57 від 12 лютого 2020 року з ілюстративною таблицею до нього, відповідно до якого при здійсненні реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області за договором підряду №50 від 23 листопада 2015 року надати відповідь щодо переліку та об`ємів фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів неможливо визначити в повному обсязі, оскільки значна частина робіт, наведених в актах приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ2в є прихованими, та присутні супутні роботи, які перевіряються поетапно в процесі їх виконання та які не можуть бути перевірені за результатами натурного обстеження, як і не може бути перевірено їх обсяг, а відповідно і вартість фактично виконаних робіт.

Дослідити відповідність фактичних об`ємів та вартість виконаних будівельних робіт з реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області за договором підряду №50 від 23 листопада 2015 року до актів виконаних робіт не надається можливим у повному обсязі, у зв`язку з тим. що значна частина робіт, наведених в актах приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ2в є прихованими, та присутні супутні роботи, які перевіряються поетапно в процесі їх виконання та які не можуть бути перевірені за результатами натурного обстеження, як і не може бути перевірено їх обсяг, а відповідно і вартість фактично виконаних робіт. /том №3, а.к.п. 73 - 82/.

Дані докази за кримінальним провадженням суд знаходить належними, так як вони прямо та непрямо підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному процесі, мають значення для кримінального провадження, є достовірними та допустимими, так як вони отримані в порядку, встановленому КПК України.

Мотиви неврахування судом окремих доказів.

Суд визнає недопустимими доказами за кримінальним провадженням:

1. Висновок судової будівельної технічної експертизи №20 від 10 березня 2016 року з ілюстративною таблицею до нього, відповідно до якого відповісти на запитання щодо проведення робіт по першій черзі будівництва за договором підряду від 29 листопада 2013 року не є можливим, через відсутність в матеріалах справи відповідної документації. /том №2, а.к.п. 18 - 47/.

В судовому засіданні встановлено, що у висновку судової будівельної технічної експертизи №20 від 10 березня 2016 року з ілюстративною таблицею до нього, невірно вказана дата договору підряду, яка вказана, як 29 листопада 2013 року, тоді як вірною датою даного договора підряду є дата - 23 листопада 2015 року. /том №2, а.к.п. 48 - 51/.

2. Висновок судової будівельної технічної експертизи №69 від 10 червня 2016 року з ілюстративною таблицею до нього, відповідно до якого відповісти на запитання щодо проведення робіт по першій черзі будівництва за договором підряду від 29 листопада 2013 року не є можливим, через відсутність в матеріалах справи відповідної документації. /том №2, а.к.п. 102 - 130/.

В судовому засіданні встановлено, що у висновку судової будівельної технічної експертизи №69 від 10 червня 2016 року з ілюстративною таблицею до нього, невірно вказана дата договору підряду, яка вказана, як 29 листопада 2013 року, тоді як вірною датою даного договора підряду є дата - 23 листопада 2015 року. /том №2, а.к.п. 48 - 51/.

Висновки даних судових будівельних технічних експертиз №20 від 10 березня 2016 року /том №2, а.к.п. 18 - 47/ та №69 від 10 червня 2016 року /том №2, а.к.п. 102 - 130/, хоча і не суперечать в цілому матеріалам кримінального провадження, а також висновкам судової будівельної технічної експертизи №57 від 12 лютого 2020 року /том №3, а.к.п. 73 - 82/, але відповідно до п.10 ст.101 КПК України висновок експерта не є обов`язковим для органу, який здійснює провадження.

Суд при обгрунтуванні вироку за кримінальним провадженням визнає недопустимими доказами за кримінальним провадженням висновки судових будівельних технічних експертиз №20 від 10 березня 2016 року /том №2, а.к.п. 18 - 47/ та №69 від 10 червня 2016 року /том №2, а.к.п. 102 - 130/, які проведені з істотними порушеннями вимог Закону України "Про судову експертизу". При їх проведенні не повно та не детально використовувалась інформація з інформаційних джерел, висновки даних судових будівельних технічних експертиз детально не мотивовані, в тексті даних експертиз містяться неточності та описки, а деякі частини висновків зроблені на підставі припушень, без експертних досліджень всього переліку та об`ємів фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, при реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області за договором підряду №50 від 23 листопада 2015 року до актів виконаних робіт, які експертом було неможливо визначити в повному обсязі, оскільки значна частина робіт, наведених в актах приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ2в є прихованими, дані присутні супутні роботи, перевіряються поетапно в процесі їх виконання, і які не могли бути перевірені судовим експертом ОСОБА_13 при виконанні даних судових будівельних технічних експертиз №20 від 10 березня 2016 року /том №2, а.к.п. 18 - 47/ та №69 від 10 червня 2016 року /том №2, а.к.п. 102 - 130/, за результатами натурного обстеження, як і не міг бути перевірений судовим експертом ОСОБА_13 їх обсяг, а відповідно і вартість фактично виконаних робіт, при виконанні даних судових будівельних технічних експертиз №20 від 10 березня 2016 року /том №2, а.к.п. 18 - 47/ та №69 від 10 червня 2016 року /том №2, а.к.п. 102 - 130/.

Підстави для виправдання обвинуваченої ОСОБА_4 за ч.1 ст.366 КК України, в редакції Закону України № 3207 - VI від 07 квітня 2011 року, із змінами, внесеними згідно із Законами України №222 - VII від 18 квітня 2013 року та № 1261 - VII від 13 травня 2014 року, після зміни прокурором обвинувачення в порядку статті 338 КПК України, з зазначенням мотивів ухвалення рішень, щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку, та положення закону, якими керувався суд.

Дослідивши докази за кримінальним провадженням, представлені органом досудового розслідування, а також докази здобуті під час судового слідства, вислухавши показання обвинуваченої ОСОБА_4 та свідків, суд приходить до висновку, що пред`явлене обвинувачення обвинуваченій ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України в редакції Закону України № 3207 - VI від 07 квітня 2011 року, із змінами, внесеними згідно із Законами України №222 - VII від 18 квітня 2013 року та № 1261 - VII від 13 травня 2014 року, після зміни прокурором обвинувачення в порядку статті 338 КПК України, за обвинувальним актом від 14 травня 2020 року /том №3, а.к.п 91 - 102/ не знайшло свого підтвердження в судовому засіданні. Суд вважає, що обвинувачена ОСОБА_4 підлягає виправданню у пред`явленому обвинуваченню, якщо не доведено, що діями обвинуваченої особи вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення, тобто час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Сторона обвинувачення стверджує, що саме 15 грудня 2015 року у денний час /тобто час вчинення даного кримінального правопорушення/ обвинувачена ОСОБА_4 у приміщенні службового кабінету №5 УКБ МОДА за адресою: місто Миколаїв, вулиця Велика Морська. 42 /місце вчинення даного кримінального правопорушення/ поставила свій підпис /спосіб вчинення даного кримінального правопорушення/ в акті №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2 2015 року форми КБ2в, та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2015 року форми КБ - 3 від 28 грудня 2015 року по реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області.

Однак, як встановлено в судовому засіданні, відповідно до фактів, які встановлені на підставі досліджених в судовому засіданні документів, що станом на 15 грудня 2015 року, даних документів під назвами: Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2 2015 року форми КБ2в, та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2015 року форми КБ - 3 від 28 грудня 2015 року по реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області, взагалі не існувало. Вказані документи первинного обліку будівництва було складено та підписано, як керівником ТОВ «Південьбудмонтаж» в особі його директора ОСОБА_5 , так і обвинуваченою ОСОБА_4 , тільки 28 грудня 2015 року.

Враховуючи викладені обставини, встановлені в судовому засіданні, суд приходить до висновку, що саме 15 грудня 2015 року обвинуваченою ОСОБА_4 не могли бути вчинені будь - які протиправні дії щодо документів первинного обліку в будівництві, якими є Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2 2015 року форми КБ2в, та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2015 року форми КБ - 3 від 28 грудня 2015 року по реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області, і таким чином положення обвинувального акту від 14 травня 2020 року /том №3, а.к.п 91 - 102/ щодо часу вчинення кримінального правопорушення обвинуваченою ОСОБА_4 не знайшло свого підтвердження в судовому засіданні, та в цій частині є надуманим та безпідставним.

Відповідно до ч.1 ст.337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених ст.337 КПК України.

Так, суб`єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України в редакції Закону України № 3207 - VI від 07 квітня 2011 року, із змінами, внесеними згідно із Законами України №222 - VII від 18 квітня 2013 року та № 1261 - VII від 13 травня 2014 року, характеризується тільки прямим умислом, оскільки службова особа завідомо усвідомлює неправдивий характер тих відомостей, які вносяться нею до офіційних документів. Внесення до таких документів відомостей, неправдивий характер яких службова особа не усвідомлює, виключає склад кримінального правопорушення в виді внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, і за наявності умов, зазначених у ст.367 КК України може потягнути за собою кримінальну відповідальність за службову недбалість.

З огляду на показання свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_5 обвинувачена ОСОБА_4 підписала акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2 2015 року форми КБ2в, та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2015 року форми КБ - 3 від 28 грудня 2015 року по реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області, будучи повністю впевненою в тому, що обсяг робіт вказаних в даних документах первинного обліку на будівництві, виконаний повністю підрядною організацією, якою є ТОВ «Південьбудмонтаж».

Стороною захисту, а також свідками обвинувачення, які були допитані в судовому засіданні, повністю спростовані доводи органів досудового розслідування та прокурора, в частині того, що обвинуваченою ОСОБА_4 було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України в редакції Закону України № 3207 - VI від 07 квітня 2011 року, із змінами, внесеними згідно із Законами України №222 - VII від 18 квітня 2013 року та № 1261 - VII від 13 травня 2014 року, після зміни прокурором обвинувачення в порядку статті 338 КПК України, за обвинувальним актом від 14 травня 2020 року /том №3, а.к.п 91 - 102/.

Відповідно до вимог ст.62 Конституції України, обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відповідно до ст.370 КПК України вирок суду повинен бути законним, обґрунтованим та вмотивованим.

Дослідивши докази за кримінальним провадженням, оцінивши їх за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об`єктивному розгляді всіх обставин кримінального провадження в їх сукупності, суд приходить до висновку, що дії обвинуваченої ОСОБА_4 після зміни прокурором обвинувачення в порядку статті 338 КПК України, за обвинувальним актом від 14 травня 2020 року /том №3, а.к.п 91 - 102/ кваліфіковані не вірно. В судовому засіданні не доведено, що діями обвинуваченої ОСОБА_4 вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України в редакції Закону України № 3207 - VI від 07 квітня 2011 року, із змінами, внесеними згідно із Законами України №222 - VII від 18 квітня 2013 року та № 1261 - VII від 13 травня 2014 року, в якому вона обвинувачується.

Аналізуючи досліджені в судовому засіданні докази, оцінюючи їх у сукупності, суд приходить до переконання, що вина обвинуваченої ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, після зміни прокурором обвинувачення в порядку статті 338 КПК України, за обвинувальним актом від 14 травня 2020 року /том №3, а.к.п 91 - 102/, передбаченого ч.1 ст.366 КК України в редакції Закону України № 3207 - VI від 07 квітня 2011 року, із змінами, внесеними згідно із Законами України №222 - VII від 18 квітня 2013 року та № 1261 - VII від 13 травня 2014 року, є невстановленою згідно з критерієм її доведеності «поза розумним сумнівом».

Так, стандарт доказування «поза розумним сумнівом» активно використовується Європейським судом з прав людини. У справі «Ушаков проти України» /рішення від 18 червня 2015 року, заява №10705/12/ ЄСПЛ визначив, що суд, при оцінці доказів керується критерієм доведеності «поза розумним сумнівом». Згідно з його усталеною практикою доведеність може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій стосовно фактів, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою. За таких обставин, на підставі ч.1 ст.373 КПК України обвинувачена ОСОБА_4 підлягає виправданню за обвинувальним актом від 14 травня 2020 року /том №3, а.к.п 91 - 102/ у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, в редакції Закону України № 3207 - VI від 07 квітня 2011 року, із змінами, внесеними згідно із Законами України №222 - VII від 18 квітня 2013 року та № 1261 - VII від 13 травня 2014 року, так як виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що діями обвинуваченої особи вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа.

Суд не приймає рішень відносно обвинуваченої ОСОБА_4 з приводу поновлення її в правах, які були обмежені під час кримінального провадження, а також рішень щодо заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі рішення про запобіжний захід до набрання вироком законної сили, так як в судовому засіданні не встановлено фактів обмеження прав обвинуваченої ОСОБА_4 при застосуванні запобіжних запобіжних заходів відносно обвинуваченої ОСОБА_4 під час кримінального провадження.

Вид заходу забезпечення кримінального провадження в виді арешту житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який належить обвинуваченій ОСОБА_4 , із тимчасовою забороною проведення будь - яких реєстраційних операцій з належним обвинуваченій житловим будинком в виді відчуження його на користь третіх осіб, без позбавлення права користування та розпорядження даним житловим будинком був скасований, на підставі ухвали Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 03 червня 2020 року. /єдиний унікальний номер судової справи №473/2068/16-к, провадження № 1-кп/473/6/2020/. Даною ухвалою також була скасована ухвала Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 19 грудня 2016 року /єдиний унікальний номер судової справи №473/2068/16-к, провадження № 1-кп/473/224/2020/, якою був застосований вид заходу забезпечення кримінального провадження в виді арешту житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який належить обвинуваченій ОСОБА_4 , чим вона була поновлена в правах, які були обмежені під час дії ухвали Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 19 грудня 2016 року /єдиний унікальний номер судової справи №473/2068/16-к, провадження № 1-кп/473/224/2020/.

Що стосується пред`явленого цивільного позову до обвинуваченої ОСОБА_4 з боку прокурора в інтересах держави в особі УКБ МОДА про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_4 на користь УКБ МОДА - 155779 гривень 90 копійок /том №1, а.к.п. 13 - 18/, суд вважає за необхідне залишити даний цивільний позов без розгляду, залишивши за прокурором право звернутися до суду в порядку цивільного судочинства.

Питання про речові докази підлягають вирішенню відповідно до ст.100 КПК України. /том №2, а.к.п. 14, 15/.

Відповідно до ч.2 ст.124 КПК України, тільки у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експертів. /том №2, а.к.п. 17, 101, том №3, а.к.п. 72/.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.369-376 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

ОСОБА_4 за ч.1 ст.366 КК України в редакції Закону України № 3207 - VI від 07 квітня 2011 року, із змінами, внесеними згідно із Законами України №222 - VII від 18 квітня 2013 року та № 1261 - VII від 13 травня 2014 року - виправдати, так як не доведено, що вчинено кримінальне правопорушення в якому обвинувачується обвинувачена.

Кримінальне провадження відносно обвинуваченої ОСОБА_4 за ч.1 ст.366 КК України в редакції Закону України № 3207 - VI від 07 квітня 2011 року, із змінами, внесеними згідно із Законами України №222 - VII від 18 квітня 2013 року та № 1261 - VII від 13 травня 2014 року - закрити.

Цивільний позов прокурора в інтересах держави, в особі Управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_4 на користь Управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації - 155779 гривень 90 копійок /том №1, а.к.п. 13 - 18/ - залишити без розгляду, залишивши за прокурором право звернутися до суду в порядку цивільного судочинства.

Речові докази за кримінальним провадженням: Договор №50 підряду на виконання будівельних робіт від 23 листопада 2015 року /том №2, а.к.п. 48 - 51/, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2015 року від 15 грудня 2015 року форми КБ - 3 /том №2, а.к.п. 52 - 53/, Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року від 15 грудня 2015 року форми КБ2в /том №2, а.к.п. 54 - 58/, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень - 2 2015 року від 28 грудня 2015 року форми КБ - 3 /том №2, а.к.п. 63/, Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2 2015 року від 28 грудня 2015 року форми КБ2в /том №2, а.к.п. 64 - 66/, на підставі п.7 ч.9 ст.100 КПК України - залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Речові докази за кримінальним провадженням: Документація конкурсних торгів на закупівлю робіт по об`єкту «Реконструкція мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області, Конкурсна пропозиція ТОВ «Вік технології», Пропозиція конкурсних торгів ТОВ «Тавріямонолітбуд», Тендерна пропозиція ПП «Експо Строй - Сервіс», Пропозиція конкурсних торгів ТОВ «Південьбудмонтаж», Пропозиція конкурсних торгів ТОВ «Укргазифікація Південь», Документація комітету конкурсних торгів з приводу проведення конкурсу по реконструкції мережі водопостачання в селі Білоусівка Вознесенського району Миколаївської області, які відповідно до квитанції з порядковим номером №1 книги обліку №126 речових доказів Вознесенського ВП ГУНП за 2016 рік, передані на збереження до камери зберігання речових доказів Вознесенського ВП ГУНП - повернути їх власнику Управлінню капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації /УКБ МОДА/, що розташоване за адресою: місто Миколаїв, вулиця Велика Морська, 42. /том №2, а.к.п. 14, 15/.

Судові витрати, які документально підтверджені в судовому засіданні: 3521 гривня 60 копійок за проведення судової будівельної технічної експертизи №20 від 10 березня 2016 року /том №2, а.к.п. 17/, 2421 гривня 10 копійок за проведення судової будівельної технічної експертизи №69 від 10 червня 2016 року /том №2, а.к.п. 101/, 5024 гривні 32 копійки за проведення судової будівельної технічної експертизи №57 від 12 лютого 2020 року /том №3, а.к.п. 72/ - покласти на рахунок держави.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Миколаївської області через Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області шляхом подання апеляційної скарги протягом 30 /тридцяти/ днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій та прокурору.

Суддя: О. Е. Дробинський

Часті запитання

Який тип судового документу № 91833609 ?

Документ № 91833609 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 91833609 ?

Дата ухвалення - 28.09.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 91833609 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 91833609 ?

В Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області
Попередній документ : 91833607
Наступний документ : 91833611