Ухвала суду № 91676191, 21.09.2020, Болградський районний суд Одеської області

Дата ухвалення
21.09.2020
Номер справи
497/1178/2020
Номер документу
91676191
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

21.09.2020

Справа № 497/1178/2020

Провадження № 6/497/31/2020

УХВАЛА

про заміну сторони виконавчого провадження

21 вересня 2020 року м. Болград

Болградський районний суд Одеської області у складі:

головуючого судді - Кодінцевої С.В.

за участю секретаря - Ковтун О.І.,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «Ассісто» про заміну сторони у виконавчому провадженні,

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «Ассісто» звернулося до суду з цією заявою, та просить замінити вибулого стягувача ПАТ «ВіЕйБі Банк» на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «Ассісто» (код ЄДРПОУ: 43426003, місце знаходження: вул. Сурикова, буд. 3, корп.8-Б м. Київ, 03035) у справі № 2-ц-1083/08 за позовом Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний банк» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Так, заочним рішенням Болградського районного суду від 26.12.2008 року у справі № 2-ц-1083/08 позов Відкритого акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний банк» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договоромзадоволено та стягнуто з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 солідарно на користь Відкритого акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний банк» заборгованість за кредитним договором №141/05ф від 18 листопада 2005 року 22499,03 долара США, що в еквіваленті по курсу Національного банку України складає 130998 гривень 35 копійок, а також судові витрати у справі в сумі 1309 гривень 98 копійок і 30 гривень за інформаційне-технічне забезпечення розгляду цивільних справ (а.с.7-9).

25 березня 2020 року між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ ФК «Ассісто» було укладено договір про відступлення прав вимоги, відповідно до якого ПАТ «ВіЕйБі Банк» відступило, а ТОВ ФК «Ассісто» набуло право вимоги заборгованості за договорами кредиту, в тому числі за договором кредиту №141/05ф від 18 листопада 2005 року, укладеного між ВАТ «ВіЕйБі Банк» та боржниками ОСОБА_3 та ОСОБА_2 (а.с.19-24).

У судове засіданні представник заявника не з`явився. Про час та місце судового засідання був сповіщений відповідно вимог чинного законодавства (а.с.45). В поданій заяві зазначив клопотання про проведення судового розгляду у відсутність представника (а.с.6).

Відповідачі (боржники), до суду не прибули, про час та місце розгляду справи повідомлялись згідно вимог чинного законодавства (а.с.44). Будь-яких, заяв, пояснень, заперечень на спростування доводів, викладених в заяві до суду не надали.

Статтею 442 ч.2 ЦПК України передбачено, що неявка сторін та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

У зв`язку з тим, що справа розглянута у відсутності сторін, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося (ч.1 ст.247 ЦПК України).

Вививши матеріали справи, надані заявником докази, суд дійшов висновку про те, що заява є обґрунтованою і підлягає задоволенню.

Судом установлені такі факти і відповідні їм правовідносини.

Згідно ст.442 ч.1 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою сторони суд замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником.

Так, протягом усього розвитку цивільного процесу у справі, в тому числі процесі виконання рішення, можуть виникати обставини, за яких відбувається вибуття якоїсь із сторін. Таке вибуття буває двох видів: із можливістю правонаступництва і без такої.

Правонаступництво на стадії виконання - це перехід процесуальних прав та обов`язків у виконавчому провадженні від правопопередника (сторони, яка вибула із виконавчого провадження) до правонаступника (особи, яка замінює стягувача або боржника) в силу правонаступництва в матеріальних відносинах, які виступають предметом виконання.

Таким чином, підставою для правонаступництва у виконавчому провадженні є правонаступництво у матеріально-правових відносинах (смерть фізичної особи, яка була стороною у правовідносинах, в яких допускається правонаступництво, реорганізація юридичної особи, заміна кредитора чи боржника у зобов`язанні: уступка вимоги, перевід боргу; та інші форми переходу прав та обов`язків від однієї особи до іншої).

Відповідно до частини першої статті 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених статтею 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно зі статтею 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

За вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

За змістом ст.512 ЦК України, ст.442 ЦПК України та статті 8 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття кредитора в зобов`язанні він замінюється правонаступником.

Виходячи з п.п.1, 2 ч.1 ст.512 ЦК України у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

Так, 25 березня 2020 року між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ ФК «Ассісто» було укладено договір про відступлення прав вимоги, відповідно до якого ПАТ «ВіЕйБі Банк» відступило, а ТОВ ФК «Ассісто» набуло право вимоги заборгованості за договорами кредиту, в тому числі за договором кредиту №141/05ф від 18 листопада 2005 року, укладеного між ВАТ «ВіЕйБі Банк» та боржниками ОСОБА_3 та ОСОБА_2 (а.с.19-24).

Відповідно до договору, клієнт зобов`язується відступити фактору права грошової вимоги до боржника в обсязі та на умовах, що будуть існувати на момент переходу права грошової вимоги за кредитним договором до відступлення прав вимоги, включаючи право вимоги за основним зобов`язанням по погашенню кредиту, сплаті процентів користування ним, сплаті неустойки (пені, штрафу) у відповідності до умов кредитних договорів. Клієнт зобов`язується також відступити фактору майбутні вимоги за кредитним договором, що виникнуть після укладення договору.

Частиною 1 ст.1077 ЦК України визначено, що за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Таким чином, у відповідність до положень ч.1 ст.442 ЦПК України до ТОВ ФК «Ассісто» перейшли всі права ПАТ «ВіЕйБі Банк» відносно права вимоги стягнення з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 заборгованості за кредитним договором.

На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне замінити сторону виконавчого провадження з Публічного акціонерного товариства «ВіЕйБі Банк» (ЄДРПОУ – 19017842) на Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія "Ассісто" (код ЄДРПОУ 43426003, місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд.3, корп.8-Б).

Керуючись ст.ст.512, 514, 515, 1077 ЦК України, ст.ст.81, 434, 442 ЦПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «Ассісто» про заміну сторони у виконавчому провадженні, шляхом заміни стягувача його правонаступником, щодо виконання рішення по справі № 2-ц-1083/08 за позовом Відкритого акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний Банк» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

Замінити вибулу сторону виконавчого провадження – стягувача Публічне акціонерне товариство «Всеукраїнський акціонерний Банк» (ЄДРПОУ – 19017842) на Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «Ассісто» (код ЄДРПОУ 43426003, місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Сурикова, №3 корпус 8-Б) у виконавчому провадженні щодо виконання заочного рішення Болградського районного суду Одеської області від 26 грудня 2008 року по цивільній справі № 2-ц-1083/08 за позовом Відкритого акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний банк» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором №141/05ф від 18.11.2005 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення до суду апеляційної інстанції через Болградський районний суд Одеської області за правилами, встановленими в ст.ст.353-356 ЦПК України відповідно, з урахуванням положень п.15.5 ч. 1 розділу VII «Перехідні положення» цього Кодексу.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повна ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: на ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 358 цього Кодексу.

Суддя С.В.Кодінцева

Попередній документ : 91676184
Наступний документ : 91708724