Ухвала суду № 91624919, 18.09.2020, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
18.09.2020
Номер справи
205/7266/16-ц
Номер документу
91624919
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

18.09.2020 Єдиний унікальний номер 205/7266/16-ц

№ 205/7266/16-ц

2п/205/29/20

УХВАЛА

18 вересня 2020 року м. Дніпро

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі: головуючої судді – Басової Н.В., за участю секретаря судового засідання – Черновол О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі заяву ОСОБА_1 про перегляд заочного рішення Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 12 квітня 2017 року по цивільній справі за позовом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в Публічному акціонерному товаристві «Всеукраїнський Акціонерний Банк» Славкіної М.А. до ОСОБА_1 про звернення стягнення на предмет іпотеки,

ВСТАНОВИВ:

Заочним рішенням Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 12 квітня 2017 року позовні вимоги Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в Публічному акціонерному товаристві «Всеукраїнський Акціонерний Банк» Славкіної М.А. до ОСОБА_1 про звернення стягнення на предмет іпотеки – задоволено.

03 березня 2020 року до суду надійшла заява ОСОБА_1 про перегляд заочного рішення Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 12 квітня 2017 року по цивільній справі за позовом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» Славкіної М.А. до ОСОБА_1 про звернення стягнення на предмет іпотеки. В обґрунтування заяви ОСОБА_1 посилалась на те, що вона не була належним чином повідомлена про розгляд справи; позивачем не надано доказів на підтвердження видачі готівки або перерахування кредитних коштів на рахунок позивача. Крім того, позивачем пропущено строк позовної давності.

Представник заявника – адвокат Хандусенко І.О. письмово просив розглядати заяву без його участі, заяву підтримує.

Позивач у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду заяви повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 287 ЦПК України заява про перегляд заочного рішення розглядається в судовому засіданні. Неявка осіб, належним чином повідомлених про дату, час і місце засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Згідно ч. 2 ст. 247 ЦПК України фіксування судового засідання технічним засобом здійснює секретар судового засідання. У разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали справи та заяви, вважає, що заява ОСОБА_1 задоволенню не підлягає за наступних підстав.

Статтею 288 ЦПК України передбачено, що заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом встановлено, що відповідач не з`явився в судове засідання та (або) не повідомив про причини неявки, а також не подав відзив на позовну заяву з поважних причин, і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи.

Отже, головними умовами для скасування заочного рішення є поважність причини неявки відповідача в судове засідання і докази, на які посилається відповідач, мають істотне значення для правильного вирішення спору. Наявність одночасно цих двох умов дає підстави для скасування заочного рішення суду.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач належним чином повідомлялась про слухання справи, оскільки кореспонденція направлялась за адресою її місця проживання рекомендованим листом з повідомленням. Таким чином, судом було вжито всіх заходів для повідомлення відповідача про дату, час та місце розгляду справи у спосіб, передбачений ЦПК України.

Водночас, з`ясування причин неявки не може бути підставою для скасування заочного рішення. Для цього відповідач має вказати докази, які мають значення для справи, та можуть привести до ухвалення рішення, протилежного заочному повністю або частково, або до його зміни. Тобто, якщо б ці докази були відомі суду при розгляді справи, то у справі було б ухвалено інше рішення.

Наявність вищенаведених обставин повинна бути у їх сукупності, при відсутності хоча б однієї з них, заочне рішення скасуванню не підлягає.

Судом під час розгляду справи досліджені всі обставини, дослідженні всі докази, надана їм належна оцінка.

У відповідності до ч. 3 ст. 287 ЦПК України, суд може своєю ухвалою за результатами розгляду заяви про перегляд заочного рішення залишити заяву без задоволення або скасувати заочне рішення і призначити справу до розгляду за правилами загального чи спрощеного позовного провадження.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, сторона, яка задіяна в ході судового розгляду зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно користуватись належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки. Керуючись практикою Європейського суду з прав людини, суду необхідно виходити з того, що реалізуючи п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо доступності правосуддя та справедливого судового розгляду кожна держава-учасниця цієї Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони і обмеження, зміст яких – не допустити судовий процес у безладний рух. З цього приводу прецедентними є рішення Європейського суду з прав людини у справах «Осман проти Сполученого королівства» від 28.10.1998р. та «Круз проти Польщі» від 19.06.2001р.

Виходячи з викладеного, ОСОБА_1 про час та місце слухання справи повідомлялась належним чином, беззаперечних доказів, які мають істотне значення для правильного вирішення справи не надала, а тому суд не вбачає підстав для скасування заочного рішення.

На підставі викладеного та керуючись ч. 2 ст. 247, ст. ст. 287-288 ЦПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Заяву ОСОБА_1 про перегляд заочного рішення Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 12 квітня 2017 року по цивільній справі за позовом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в Публічному акціонерному товаристві «Всеукраїнський Акціонерний Банк» Славкіної М.А. до ОСОБА_1 про звернення стягнення на предмет іпотеки – залишити без задоволення.

Роз`яснити заявнику його право на апеляційне оскарження заочного рішення в загальному порядку. Строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Н.В. Басова

.

Попередній документ : 91624918
Наступний документ : 91624920