Ухвала суду № 91599204, 14.09.2020, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
14.09.2020
Номер справи
640/5138/19
Номер документу
91599204
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А

про закриття підготовчого провадження та призначення справи до розгляду по суті

14 вересня 2020 року м. Київ № 640/5138/19

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі: судді Арсірія Р.О., за участю секретаря судових засідань Шевченко М.В., розглянув у підготовчому засіданні справу

за Товариства з обмеженою відповідальністю "Розетка.УА"

до Офісу великих платників податків Державної податкової служби України

про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення №0007374402

прийняв до уваги таке:

Постановою Верховного Суду від 17.07.2020 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Розетка.УА" задоволено частково, а справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 29.07.2020 справу №640/5138/19 прийнято до провадження судді Арсірія Р.О., та призначено підготовче судове засідання на 14.09.2020.

У підготовче судове засідання 14.09.2020 позивач представника не направив, про дату, місце та час проведення підготовчого судового засідання повідомлений належним чином, про о свідчать матеріали справи (рекомендоване повідомлення про вручення).

Разом з тим, 11.09.2020 через канцелярію суду позивачем нарочно подано клопотання про відкладення судового засідання, призначеного на 14.09.2020. Вказане клопотання обґрунтоване зверненням Голови Ради суддів України, з рекомендацією судам запровадити особливий режим роботи на період карантинних заходів. Також позивач посилається на продовження карантинних обмежень до 31.10.2020, встановлених Постановою КМУ від 26.08.2020 №760.

Суд звертає увагу, що відповідно до ухвали суду від 29.07.2020 у справі №640/5138/19 призначено не судове засідання, як зазначено у клопотанні позивача, а підготовче судове засідання. Вказана ухвала отримана позивачем, про що свідчать матеріали справи.

Вирішуючи вказане клопотання позивача, суд дійшов наступних висновків.

Питання відкладення підготовчого судового засідання врегульовано статтею 181 КАС України.

Так, відповідно до ч. 1 та 2 ст. 181 Кодексу адміністративного судочинства України підготовче засідання проводиться за правилами, встановленими главою 6 розділу II цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією главою.

Суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках:

1) визначених пунктами 1 - 3, 5 частини другої статті 205 цього Кодексу;

2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни позивача, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача;

3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 180 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Відповідно до пунктів 1 - 3, 5 частини другої статті 205 КАС України суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав:

1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про вручення йому повідомлення про дату, час і місце судового засідання;

2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними;

3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи;

5) якщо суд визнає потрібним, щоб сторона, яка подала заяву про розгляд справи за її відсутності, дала особисті пояснення.

Відповідно до постанови КМ України від 26.08.2020 №760 адаптивний карантин продовжено до 31.10.2020.

Адаптивний карантин полягає в тому, що там, де є проблема, вживаються максимальні заходи. Адаптивний - там, де виник спалах - вживаються локальні заходи, уповноваженими на те органами.

Разом з тим, позивачем у поданому клопотанні жодними чином не вказано та не обґрунтовано з посиланням та наданням відповідних підтверджуючих доказів, як саме адаптивний карантин, встановлений Урядом до 31.10.2020 перешкоджає забезпеченню явки позивача/представника у підготовче засідання призначене на 14.09.2020.

Відтак, враховуючи вище викладене, суд дійшов висновку про необґрунтованість клопотання позивача у зв`язку з чим слід відмовити у його задоволенні, крім того визнати неявку позивача у підготовче судове засідання 14.09.2020 не поважною.

У зв`язку з цим, суд вважає за необхідне зазначити.

Згідно з пунктом 9 частини 3 статті 2 КАС України неприпустимість зловживання процесуальними правами є однією із основних засад (принципів) адміністративного судочинства.

Частиною 3 статті 45 КАС України визначено, що якщо подання скарги, заяви, клопотання визнається зловживанням процесуальними правами, суд з урахуванням обставин справи має право залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання.

Відповідно до частини 1 статті 45 КАС України учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами. Зловживання процесуальними правами не допускається.

За частиною другою цієї статті, суд з урахуванням конкретних обставин справи, може визнати зловживанням процесуальними правами дії, що суперечать завданню адміністративного судочинства, зокрема, подання скарги на судове рішення, яке не підлягає оскарженню, не є чинним або дія якого закінчилася (вичерпана), подання клопотання (заяви) для вирішення питання, яке вже вирішено судом, за відсутності інших підстав або нових обставин, заявлення завідомо безпідставного відводу або вчинення інших аналогічних дій, які спрямовані на безпідставне затягування чи перешкоджання розгляду справи чи виконання судового рішення.

Під зловживанням процесуальними правами розуміється форма умисних, несумлінних дій учасників процесу, що знаходить своє вираження, зокрема, у вчиненні дій, неспівмірних із наслідками, до яких вони можуть призвести, використанні наданих прав всупереч їх призначенню з метою обмеження можливості реалізації чи обмеження прав інших учасників провадження, перешкоджання діяльності суду з правильного та своєчасного розгляду і вирішення справ чи висловлення явної неповаги до суду чи учасників справи.

Слід враховувати, що наведений у частині 2 статті 45 КАС України перелік дій, що можуть бути визнані судом зловживанням процесуальними правами, не є вичерпним, суд може визнати таким зловживанням також інші дії, які мають відповідну спрямованість і характер.

При цьому вирішення питання про наявність чи відсутність факту зловживання віднесене на розсуд суду, що розглядає справу.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 44 КАС України учасники справи зобов`язані виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу.

Аналогічна позиція міститься в постанові Верховного Суду від 22.10.2019 №К/9901/22587/19.

Вирішуючи питання закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду, суд зазначає наступне.

Приписами статті 173 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що підготовку справи до судового розгляду здійснює суддя адміністративного суду, який відкрив провадження в адміністративній справі.

Завданням підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Відповідно до частин першої, другої статті 183 Кодексу адміністративного судочинства України, у підготовчому засіданні суд постановляє ухвалу (ухвали) про процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті.

За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про: залишення позовної заяви без розгляду; закриття провадження у справі; закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Суддею проведено підготовчі дії, які необхідні для забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті та які є достатніми для закриття підготовчого провадження і призначення судового засідання для розгляду справи.

Керуючись статтями 173, 183, 205, 243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання позивача про відкладення судового засідання відмовити.

Визнати неявку позивача у підготовче засідання 14.09.2020 не поважною.

Закінчити підготовче провадження та призначити справу № 640/5138/19 до судового розгляду у судовому засіданні на 05 жовтня 2020 року о 15:45 год. за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1, каб. № 32.

Копію ухвали направити сторонам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Р.О. Арсірій

Попередній документ : 91599203
Наступний документ : 91599205