Рішення № 91599065, 15.09.2020, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
15.09.2020
Номер справи
640/14229/20
Номер документу
91599065
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2020 року м. Київ № 640/14229/20

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Арсірія Р.О., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом приватного акціонерного товариства «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» до Головного управління Державної податкової служби у місті Києва про зобов`язання вчинити дії

Прийняв до уваги таке:

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов приватного акціонерного товариства «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» до Головного управління Державної податкової служби у місті Києва, в якому позивач просить суд:

зобов`язати Головне управління Державної податкової служби у місті Києві визнати суму податкового податку на прибуток страхових організацій в розмірі 19730,00 грн. безнадійним податковим боргом та списати його в порядку, передбаченому Податковим кодексом України для списання безнадійного податкового боргу;

зобов`язати Головне управляння Державної податкової служби у місті Києві внести зміни до інтегрованої картки з податку на прибуток страхових організацій ПРАТ «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» шляхом виключення з неї відомостей про наявність податкового боргу на загальну суму 19730,00 грн.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 01.07.2020 відкрито спрощене позовне провадження у справі №640/14229/20.

Підставою для звернення до суду з даним позовом стало відображення у інтегрованій картці платника податку сум безнадійного податкового боргу. У свою чергу, на вказані суми податкового боргу відповідачем нараховувалась пеня.

Відповідач подав відзив на позовну заяву, з якого вбачається, що останній заперечує проти позовних з підстав викладених у цьому відзиві.

Позивач, у свою чергу подав відповідь на відзив, в якому звернув увагу суду, що безнадійною заборгованістю визнається заборгованість, строк погашення за якою минув відповідно до статті 102 податкового кодексу України, без прийняття контролюючим органом окремого рішення про визнання такої заборгованості безнадійною.

Оцінивши належність, допустимість, достовірність та достатність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок наявних у матеріалах справи доказів у їх сукупності, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні, суд встановив наступне.

ПРАТ «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» (надалі перейменоване у ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН - ГАРАНТ», в подальшому у ПРАТ «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВАИЙ КАПІТАЛ») мало відокремлений структурний підрозділ Філія «НІКА» ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ - КАПІТАЛ», код 35952022, який за основним місцем обліком було зареєстровано у Ворошилівському районі міста Донецька Північної ДПІ Маріупольського управління ГУ ДПС у Донецькій області.

Як слідує з протоколу Позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН - ГАРАНТ» « 01 від 20.01.2015 прийнято рішення про ліквідацію та припинення відокремленого структурного підрозділу ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН - ГАРАНТ» філії «НІКА».

09.02.2015 В.о. Голови правління ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН - ГАРАНТ» Кареліним О.В. подано державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві повідомлення про закриття відокремленого підрозділу філії «НІКА» ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН - ГАРАНТ».

Відповідно до наявного у матеріалах справи Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 05.08.2020 №1006994752, 12.02.2015 державним реєстратором внесені відомості про закриття відокремленого підрозділу філію «НІКА», номер запису №10681040029029594.

Як слідує зі змісту листа ГУ ДПС у м. Києві від 21.04.2020 №63744/10/26-15-57-06-14, у квітні 2020, позивач звернувся до контролюючого органу з метою отримання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи. Вказаним листом позивача повідомлено що за філією позивача «НІКА» обліковується заборгованість по єдиному внеску та по податку на прибуток, у зв`язку з чим довідка про відсутність заборгованості з платежів не надається.

В подальшому, 28.04.2020 позивач звернувся до ГУ ДПС у м. Києві з заявою №1-052 про списання безнадійного податкового боргу, який рахується за філією «НІКА» ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЙНИ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» у сумі 19730 грн.

За наслідком розгляду заяви позивача, 04.06.2020 Головне управління ДПС у м. Києві надало відповідь, в якій зазначено що станом на 04.06.2020 за філією «НІКА» ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЙНИ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» обліковується податковий борг по податку на прибуток страхових організацій у сумі 19730 грн. та заборгованість по єдиному соціальному внеску - 22912,95 грн, що контролюються ГУ ДПС у Донецькій області. У зв`язку з викладеним, відповідачем запропоновано звернутися до Головного управління ДПС у Донецькій області заявою про визнання у філії «НІКА» податкового боргу безнадійним та його списання.

Вказане стало підставою для звернення до суду з даним позовом.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд виходить з наступного.

За визначенням підпункту 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України

податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом.

Так, статтею 101 Податкового кодексу України (далі - ПК України) встановлено, що списанню підлягає безнадійний податковий борг, у тому числі пеня та штрафні санкції, нараховані на такий податковий борг.

Під терміном «безнадійний» розуміється:

податковий борг платника податку, визнаного в установленому порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені у зв`язку з недостатністю майна банкрута;

податковий борг фізичної особи, яка: визнана у судовому порядку недієздатною, безвісно відсутньою або оголошена померлою, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом; померла, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом; понад 720 днів перебуває у розшуку;

податковий борг платника податків, стосовно якого минув строк давності, встановлений цим Кодексом;

податковий борг платника податків, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин);

податковий борг платника податків, щодо якого до Державного реєстру внесено запис про його припинення на підставі рішення суду, а для банків - на підставі рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку або рішення Національного банку України про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури.

У разі якщо фізична особа, яка у судовому порядку визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою, з`являється або якщо фізичну особу, яка перебувала у розшуку понад 720 днів, розшукано, списана заборгованість таких осіб підлягає відновленню та стягненню у загальному порядку з дотриманням строків позовної давності починаючи з дня відновлення такого податкового боргу.

Органи стягнення відкликають розрахункові документи, якими передбачено стягнення пені, штрафних санкцій та безнадійного податкового боргу, списаних відповідно до цього Кодексу.

Контролюючі органи щокварталу здійснюють списання безнадійного податкового боргу. Порядок такого списання встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Згідно з підпунктом 3 пункту 2.1 Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 577, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.10.2013 за № 1844/24376 (далі - Порядок N 577), під терміном «безнадійний податковий борг» слід розуміти податковий борг платника податків, стосовно якого минув строк давності, встановлений статтею 102 глави 9 розділу II Кодексу.

Відповідно до пункту 3.1 Порядку № 577 визначення сум безнадійного податкового боргу, що підлягає списанню органами доходів і зборів, здійснюється на підставі даних інформаційних систем органів доходів і зборів (далі - ІС) станом на день виникнення безнадійного податкового боргу.

Згідно з пунктом 3.2 Порядку № 577 днем виникнення безнадійного податкового боргу вважається, зокрема, у випадку, визначеному в підпункті 3 пункту 2.1 розділу II цього Порядку, - дата прийняття рішення керівника органу доходів і зборів.

Пунктами 4.2 - 4.5 Порядку № 577 передбачено, що за результатами розгляду документів, наданих платником податків, керівник (його заступник) органу доходів і зборів за наявності підстав приймає рішення про списання безнадійного податкового боргу, яке оформляється на бланку за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку. Рішення про списання безнадійного податкового боргу складається у двох примірниках: перший - для платника податків, другий - для органу доходів і зборів.

В інших випадках, передбачених підпунктами 1, 2, 3, 5 пункту 2.1 розділу II цього Порядку, орган доходів і зборів здійснює процедури щодо проведення списання безнадійного податкового боргу відповідно до вимог пункту 4.2 цього розділу.

Структурний підрозділ органу доходів і зборів, до функцій якого належить списання безнадійного податкового боргу, здійснює таке списання щокварталу протягом двадцяти календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації (розрахунку) за звітний (податковий) квартал.

Рішення про списання безнадійного податкового боргу вноситься до ІС не пізніше наступного робочого дня після підписання такого рішення.

Як встановлено судом, філія «НІКА» ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЙНИ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» чи ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЙНИ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» не зверталось до контролюючого органу за місцем до органу доходів і зборів за місцем обліку безнадійного податкового боргу та/або за місцем обліку такого платника (в даному конкретному випадку - ГУ ДПС у Донецькій області) з письмовою заявою, з зазначенням суми податків та зборів, що підлягають списанню, як то передбачено Порядком №577.

Поміж тим, як вказувалось вище, відповідно до пункту 3.2 Порядку №577, днем виникнення безнадійного податкового боргу вважається у випадку визначеному в підпункті 3 пункту 2.1 розділу ІІ Порядку №577 - дата прийняття рішення керівника контролюючого органу доходів і зборів, за результатом розгляду документів поданих платником податків, у якого виникла така заборгованість.

Щодо наданої позивачем до матеріалів справи копії довідки про відсутність у ПРАТ «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи від 07.05.2019 (дійсна до 16.05.2019), суд зазначає, що вказана довідка не є дійсною на момент розгляду справи, тобто не має юридичної сили, та по - друге ніяким чином не впливає на наявність заборгованості, що не заперечується самим позивачем.

Крім того, суд відхиляє посилання позивача, як на підтвердження своєї позиції у даній справі, на постанову Верховного Суду від 06.03.2019 №640/2594/18, оскільки відомості ЄДРСР (http://reestr.court.gov.ua/) такої не містять, та взагалі за вказаним номером справи у ЄДРСР відсутні.

Варто наголосити, що позовні вимоги позивачем заявлені про зобов`язання відповідача вчинити дії (визнати борг безнадійним та списати його), разом з тим, позивачем жодним чином не порушується питання чи не ставляться вимоги про визнання певних дій відповідача протиправними чи визнання бездіяльності протиправною, що зумовлювало б у разі встановлення таких дій протиправними зобов`язання відповідача вчинити дії на захист порушеного, на думку позивача, його права.

Зокрема згідно п.10.3 Постанови Пленуму Вищого адміністративного України «Про судове рішення в адміністративній справі» від 20.05.2013 визнання судом бездіяльності відповідача суд може зобов`язати його вчинити певні дії у спосіб, визначений чинним законодавством, яким може бути захищено чи відновлено порушене право.

З системного аналізу норм у взаємозв`язку з встановленими обставинами, суд приходить до висновку, що Головне управління ДПС у м. Києві, в даному конкретному випадку не наділене повноваженням на прийняття рішення про визнання податкового боргу філії «НІКА» ПРАТ «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» за місцем обліку ГУ ДПС у Донецькій області , оскільки як зазначено вище, в силу вимог законодавства таке рішення приймається контролюючим органом за місцем до органу доходів і зборів за місцем обліку безнадійного податкового боргу та/або за місцем обліку такого платника (в даному конкретному випадку - ГУ ДПС у Донецькій області).

Відповідно до частини 1 статті 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Частиною 1 статті 6 КАС України встановлено, що суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого, зокрема, людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Відповідно до положень частини 1 статті 9 КАС України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

У силу частини 1 статті 77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Згідно з частиною 2 статті 77 КАС України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Статтею 242 КАС України встановлено, що рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Беручи до уваги вищенаведене в сукупності, проаналізувавши матеріали справи та надані сторонами докази, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є не обґрунтованими, та такими, що не підлягають задоволенню.

Згідно з ч.2 ст.139 КАС України, при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

Оскільки суд відмовляє позивачу у задоволенні адміністративного позову, відсутні правові підстави, передбачені статтею 139 Кодексу адміністративного судочинства України для стягнення судових витрат.

Керуючись статтями 241, 242, 243, 244, 245, 246, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва,

ВИРІШИВ:

У задоволенні позовних вимог приватного акціонерного товариства «ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ» (пр. Перемоги 67 оф.602, Київ 62, 03062, код ЄДРПОУ: 32942598) до Головного управління Державної податкової служби у місті Києва (вул. Шолуденка,33/19, Київ 116, 04116 код ЄДРПОУ: 43141267) про зобов`язання вчинити дії відмовити повністю.

Рішення суду набирає законної сили в порядку, визначеному статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржено до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статями 292-297 Кодексу адміністративного судочинства України, із урахуванням положень пункту 15.5 Перехідних положень (Розділу VII) Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Р.О. Арсірій

Часті запитання

Який тип судового документу № 91599065 ?

Документ № 91599065 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 91599065 ?

Дата ухвалення - 15.09.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 91599065 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 91599065 ?

В Окружний адміністративний суд міста Києва
Попередній документ : 91599062
Наступний документ : 91599070