Рішення № 91541158, 14.09.2020, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
14.09.2020
Номер справи
337/1464/20
Номер документу
91541158
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

14.09.2020

ЄУН 337/1464/20

Провадження № 2/337/1038/2020

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2020 року місто Запоріжжя

Хортицький районний суд міста Запоріжжя в складі:

головуючого судді Котляр А.М.

за участю секретаря Журби Н.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі цивільну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький завод кольорових сплавів» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за договором позики, -

ВСТАНОВИВ:

22.04.2020 року ТОВ «Запорізький завод кольорових сплавів» звернулось до суду з позовом, в якому просить стягнути з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 на користь товариства заборгованість за договором позики у розмірі 92 185,97 грн., а також - судовий збір у розмірі 2102,00 грн.

Ухвалою судді від 06.05.2020 року за позовом відкрито спрощене позовне провадження з повідомленням (викликом) сторін та призначено розгляд справи.

В судове засідання представник позивача ТОВ«Запорізький завод кольорових сплавів» не з`явився, надав суду заяву, в якому просив розглядати справу за його відсутності, не заперечував проти заочного розгляду справи.

Відповідачі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , будучи повідомленими про дату, час і місце розгляду справи відповідно до вимог ч. 6, п. 2 ч. 7 ст. 128 ЦПК України, в судове засідання повторно не з`явились, про причини неявки суду не повідомили, відзив на позов не надали, у зв`язку з чим суд відповідно до вимог ч. 4 ст. 223, ч.2 ст. 247, ч.1 ст. 280 ЦПК України вважає за необхідне розглянути справу в порядку заочного провадження на підставі наявних у справі доказів та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив такі факти та відповідні правовідносини, прийшовши до наступних висновків.

Судом встановлено, що 18.08.2017 року між ТОВ «Запорізький завод кольорових сплавів» як позикодавцем та ОСОБА_1 як позичальником, та ОСОБА_2 як поручителем був укладений договір позики №27/17, відповідно до п. 1.1. якого позикодавець зобов`язується передати позичальнику суму грошових коштів у розмірі 20 629,00 гривень, що на момент укладення цього договору еквівалентом 808,78 доларів США за офіційним курсом НБУ української гривні до долару США (25,506409 грн. за 1 долар США), необхідну позичальнику для власних потреб, а позичальник зобов`язується прийняти суму позики та повернути її в повному обсязі.

18.08.2017 року між ТОВ «Запорізький завод кольорових сплавів» як позикодавцем та ОСОБА_1 як позичальником, та ОСОБА_2 як поручителем був укладений договір позики №28/17, відповідно до п. 1.1. якого позикодавець зобов`язується передати позичальнику суму грошових коштів у розмірі 20 629,00 гривень, що на момент укладення цього договору еквівалентом 808,78 доларів США за офіційним курсом НБУ української гривні до долару США (25,506409 грн. за 1 долар США), необхідну позичальнику для власних потреб, а позичальник зобов`язується прийняти суму позики та повернути її в повному обсязі.

Факт отримання відповідачем ОСОБА_1 грошових коштів підтверджується його підписом на договорі позики №27/17 та відомістю на виплату грошей за 19.08.2017 року.

Факт отримання відповідачем ОСОБА_1 грошових коштів підтверджується його підписом на договорі позики №28/17 та відомістю на виплату грошей за 19.08.2017 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно з ч. 2 ст. 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно зі ст. 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Відповідно до ст. 1047 ЦК України договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми. На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Частиною 1 ст. 1048 ЦК України передбачено, що позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором (ч. 1 ст. 1049 ЦК України).

Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами. Згідно ст. 611 ЦК України при порушенні зобов`язання настають правові наслідки встановлені договором або законом.

В ході розгляду справи встановлено, що відповідачі свої зобов`язання за договором позики належним чином не виконують. Суму позики в обумовлений договором строк не повертають, проценти за користування позикою не сплачують.

У зв`язку з невиконанням відповідачами умов договору позики №27/17 від 18.08.2017 року утворилася заборгованість за сумою позики у розмірі 45 823,37 грн., та за договором позики №28/17 від 18.08.2017 року у розмірі 46 362,60 грн., що підтверджується розрахунком, наданим позивачем.

Згідно зі статтею 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до п. 7.1 Договору позики №27/17 від 18.08.2017 року, у випадку порушення позичальником строків повернення чергової частини позики, позичальник сплачує пеню позикодавцю у розмірі 0,2% від суми несвоєчасно сплаченої частини позики за кожний день прострочення сплати. Пеня сплачується на поточний банківський рахунок або в касу позикодавця.

Відповідно до п. 7.1 Договору позики №27/17 від 18.08.2017 року, у випадку порушення позичальником строків повернення позики, вказаних у пунктах 2.2, 2.3 у розділі 6 цього договору позикодавець має право вимагати від позичальника сплати штрафу у розмірі 20% від суми заборгованості за позикою.

Відповідно до п. 7.1 Договору позики №28/17 від 18.08.2017 року, у випадку порушення позичальником строків повернення чергової частини позики, позичальник сплачує пеню позикодавцю у розмірі 0,2% від суми несвоєчасно сплаченої частини позики за кожний день прострочення сплати. Пеня сплачується на поточний банківський рахунок або в касу позикодавця.

Відповідно до п. 7.1 Договору позики №28/17 від 18.08.2017 року, у випадку порушення позичальником строків повернення позики, вказаних у пунктах 2.2, 2.3 у розділі 6 цього договору позикодавець має право вимагати від позичальника сплати штрафу у розмірі 20% від суми заборгованості за позикою.

Заборгованість, згідно до договору позики №27/17 від 18.08.2017 року складає 22 025,85 грн., штраф складає 4405,17 грн., пеня складає 16 078,87 грн., проценти складають 1064,48 грн., інфляційні втрати складають 2249,00 грн., що підтверджується розрахунком, який додається до позову.

Заборгованість, згідно до договору позики №28/17 від 18.08.2017 року складає 22 240,00 грн., штраф складає 4548,00 грн., пеня складає 16 235,20 грн., проценти складають 1082,27 грн., інфляційні втрати складають 2257,13 грн., що підтверджується розрахунком, який додається до позову.

Відповідно до ч. 2 ст. 1050 ЦК України якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Відповідно до умов договору позики №27/17 від 18.08.2017 року ОСОБА_2 виступив поручителем перед ТОВ «Запорізький завод кольорових сплавів» за виконання ОСОБА_1 свого обов`язку.

Відповідно до умов договору позики №28/17 від 18.08.2017 року ОСОБА_1 виступив поручителем перед ТОВ «Запорізький завод кольорових сплавів» за виконання ОСОБА_2 свого обов`язку.

Згідно п.5.3 договору позики №27/17 від 18.08.2017 року, у випадку, коли позичальник не поверне позичені гроші у встановлений договором термін, позикодавець вправі пред`явити поручителю вимогу про сплату боргу. Поручитель зобов`язаний виконати вимогу позикодавця у 7-денний строк. Після пред`явлення позикодавцем вимоги до поручителя, до останнього переходять усі обов`язки і права позичальника за даним договором.

Згідно п.5.3 договору позики №28/17 від 18.08.2017 року, у випадку, коли позичальник не поверне позичені гроші у встановлений договором термін, позикодавець вправі пред`явити поручителю вимогу про сплату боргу. Поручитель зобов`язаний виконати вимогу позикодавця у 7-денний строк. Після пред`явлення позикодавцем вимоги до поручителя, до останнього переходять усі обов`язки і права позичальника за даним договором.

Згідно зі ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства. Статтею 530 ЦК України передбачено, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

За змістом ст. 610 ЦК України несплата боржником суми боргу вважається порушенням зобов`язання. Відповідно до ч. 1 ст. 611 ЦК України в разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, передбачені договором або законом.

У відповідності до вимог ст. 553 ЦК України поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язань боржником.

Правові відносини щодо порушення зобов`язання, забезпеченого порукою, регулюються статтею 554 Цивільного кодексу України.

Таким чином, аналіз вищенаведених норм чинного законодавства та встановлених судом фактичних обставин справи у їх сукупності, дає суду дійти до висновку, що позовні вимоги обґрунтовані та підлягають задоволенню.

Судові витрати, що понесені та документально підтверджені позивачем, - 2102, 00 гривень судового збору в порядку ст.141 ЦПК України також підлягають стягненню з відповідачів по 1051,00 грн. з кожного.

Керуючись ст. ст. 3,4,11-13, 19, 263, 265 , 279, 280-282 ЦПК України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький завод кольорових сплавів» - задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький завод кольорових сплавів» (69076, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, буд. 9, р/р НОМЕР_3 в АТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 31549003, МФО 351005), суму заборгованості в розмірі 22 025,85 грн. (двадцять дві тисячі двадцять п`ять гривень) 85 копійок, пеню у розмірі 16 078,87 грн. (шістнадцять тисяч сімдесят вісім гривень) 87 копійок, штраф у розмірі 4405,17 грн. (чотири тисячі чотириста п`ять гривень) 17 копійок, 3% річних у розмірі 1064,48 грн. (одна тисяча шістдесят чотири гривні) 48 копійок, суму інфляції в розмірі 2249,00 грн. (дві тисяч двісті сорок дев`ять гривень) 00 копійок за Договором позики №27/17 від 18.08.2017р., а всього 45 823,37 грн. (сорок п`ять тисяч вісімсот двадцять три гривні) 37 копійок.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький завод кольорових сплавів» (69076, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, буд. 9, р/р НОМЕР_3 в АТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 31549003, МФО 351005), суму заборгованості в розмірі 22 240,00 грн. (двадцять дві тисячі двісті сорок гривень) 00 копійок, пеню у розмірі 16 235,20 грн. (шістнадцять тисяч двісті тридцять п`ять гривень) 20 копійок, штраф у розмірі 4548,00 грн. (чотири тисячі п`ятсот сорок вісім гривень) 00 копійок, 3% річних у розмірі 1082,27 грн. (одна тисяча вісімдесят дві гривні) 27 копійок, суму інфляції в розмірі 2257,13 грн. (дві тисячі двісті п`ятдесят сім гривень) 13 копійок за Договором позики №28/17 від 18.08.2017р., а всього 46 362,60 грн. (сорок шість тисяч триста шістдесят дві гривні) 60 копійок.

Стягнути з ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький завод кольорових сплавів» (69076, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, буд. 9, р/р НОМЕР_3 в АТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 31549003, МФО 351005) витрати зі сплати судового збору в розмірі 2102,00 грн. (дві тисячі сто дві гривні 00 коп.) по 1051,00 грн. (одна тисяча п`ятдесят одна гривня 00 коп.) з кожного.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Запорізького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня складання повного судового рішення.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене в день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Суддя: А.М. Котляр

Попередній документ : 91541156
Наступний документ : 91541159