Ухвала суду № 91497400, 09.09.2020, Господарський суд Сумської області

Дата ухвалення
09.09.2020
Номер справи
920/759/20
Номер документу
91497400
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

09.09.2020 Справа № 920/759/20 Господарський суд Сумської області у складі судді Жерьобкіної Є.А.,

за участю секретаря судового засідання САленко Н.М.,

Розглядається в порядку загального позовного провадження справа № 920/759/20

за позовом Керівника Конотопської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у Сумській області (вул. Першотравнева, 29, м. Суми, 40000),

до відповідача Комунального підприємства "Водоканал Білопілля" (вул. Торгова площа, буд. 27, м. Білопілля, Сумська область, 41800),

про стягнення 2 335 289 грн 92 коп.,

за участю представників сторін:

Від позивача - Міняйло Я.В. (довіреність №965/12 від 18.03.2020);

Від відповідача - Рогалевич О.М. (розпорядження від 18.042016 № 29-к);

Прокурор - Тихонова О.М. (посвідчення № 056055 від 07.04.2020);

24.07.2020 до Господарського суду Сумської області звернувся Керівник Конотопської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у Сумській області з позовною заявою, в якій просить суд стягнути з відповідача 2 335 289 грн 92 коп. збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів (здійснення забору підземних вод без спеціального дозволу на користування надрами).

Ухвалою господарського суду Сумської області від 29.07.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 920/759/20; призначене підготовче засідання на 09.09.2020, 11:45; відповідачу наданий п`ятнадцятиденний строк з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для подання відзиву на позовну заяву, відповідно до ст. 165 ГПК України; прокурору та позивачу наданий семиденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву для подання відповіді на відзив.

17.08.2020 відповідач подав відзив на позовну заяву (вх. №7062 від 17.08.2020), в якому просить суд відмовити у задоволенні позову. Відповідач зазначає, що 30.08.2016 Департаментом екології та охорони ресурсів Сумської обласної державної адміністрації відповідачу видано дозвіл на спеціальне водокористування УКР 0750 СУМ з терміном дії до 30.08.2019, рішення про припинення права спецводокористування Департаментом не приймалось. У період з 01.01.2018 по 20.06.2019 відповідач здійснював спеціальне водокористування з відповідним дозволом та здійснював оплату відповідно до вимог чинного законодавства.

Відповідач подав разом з відзивом клопотання про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Білопільської міської ради. Відповідач зазначає, що комунальне підприємство «Водоканал Білопілля», як стратегічний об`єкт функціонування систем життєзабезпечення територіальної громади м. Білопілля, здійснює постачання питної води населенню міста (4787 споживачів), всіх об`єктів соціальної сфери міста, державних та громадських установ та організацій (166 об`єктів). Підприємство не має можливості сплати коштів в сумі 2 335 289, 92 грн. на вимогу прокуратури, прийняття судового рішення про стягнення коштів в примусовому порядку приведе підприємство до банкрутства та повної його зупинки; постачання води до лікувальних закладів, дитячих садків, шкіл, позашкільних закладів освіти, культури, пожежних служб, енергетичних підприємств буде зупинене, виникне загроза для життя та здоров`я людей. Згідно із Статутом, затвердженим рішенням 9 сесії VII скликання Білопільської міської ради від 23.12.2019 № 166, комунальне підприємство «Водоканал Білопілля», діє на засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органу місцевого самоврядування - Білопільській міській раді. Білопільська міська рада, як засновник підприємства та представницький орган територіальної громади міста є заінтересованою стороною в розгляді даної справи. Комунальним підприємством «Водоканал Білопілля» здійснюється господарська діяльність на території Білопільської міської ради, тому у разі визнання судом порушень у діях підприємства, шкода відшкодовується в дохід міського бюджету м. Білопілля. Участь Білопільської міської ради у справі сприятиме всебічному, повному та об`єктивному встановленню судом дійсних обставин справи.

21.08.2020 позивач подав відповідь на відзив (вх. №7319 від 21.08.2020), в якій зазначає, що Державна екологічна інспекція у Сумській області не заперечує факту наявності у відповідача Дозволу на спеціальне водокористування УКР 0750 СУМ від 30.08.2016 з терміном дії до 30.08.2019 і не фіксувала факту відсутності дозволу на спеціальне водокористування в акті планової перевірки. Пунктом 10 Дозволу на спеціальне водокористування УКР 0750 СУМ від 30.08.2016 передбачалось, що відповідно до ст. 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та ст. 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб`єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених ст. 23 Кодексу України про надра.

21.08.2020 прокурор подав відповідь на відзив (вх. №7330 від 21.08.2020), в якій зазначає, що перевіркою не фіксувався факт відсутності у відповідача дозволу на спеціальне водокористування. Пунктом 10 Дозволу на спеціальне водокористування УКР 0750 СУМ від 30.06.2016 року передбачено, що відповідно до ст.17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та ст. 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб`єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами. Чинним законодавством передбачено обов`язок отримання суб`єктом господарювання дозволу на спеціальне водокористування та дозволу на користування ділянкою надр для видобутку підземних вод.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив:

Згідно зі ст. 177 ГПК України, завданнями підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з`ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

За приписами ст. 182 ГПК України, у підготовчому засіданні суд, в тому числі, вирішує питання про вступ у справу інших осіб, заміну неналежного відповідача, залучення співвідповідача, об`єднання справ і роз`єднання позовних вимог, прийняття зустрічного позову, якщо ці питання не були вирішені раніше; вирішує заяви та клопотання учасників справи; встановлює строки для подання відповіді на відзив та заперечення; встановлює строк для подання пояснень третіми особами та відповіді учасників справи на такі пояснення;

За приписами ст. 50 Господарського процесуального кодексу України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Розглянувши заяву відповідача, зазначені ним обставини, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного розгляду справи, відповідно до ст. 50 ГПК України суд вважає за доцільне залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Білопільську міську раду, так як рішення у справі може вплинути на права або обов`язки міської ради щодо відповідача.

Відповідно до ст. 168 ГПК України третя особа, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, викладає свої аргументи і міркування на підтримку або заперечення проти позову у поясненнях третьої особи щодо позову або відзиву. Пояснення третьої особи подаються в строк, встановлений судом. Суд має встановити такий строк, який дозволить третій особі підготувати свої міркування, аргументи та відповідні докази, та надати пояснення до позову або відзиву, а іншим учасникам справи - відповідь на такі пояснення завчасно до початку розгляду справи по суті.

Згідно із ст. 172 ГПК України, позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення. Такий самий обов`язок покладається на позивача у разі залучення судом до участі у справі іншого відповідача, заміни неналежного відповідача, залучення або вступу у справу третьої особи.

Відповідно до ст. 165 ГПК України, до відзиву додаються документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

До відповіді на відзив застосовуються правила, встановлені частинами третьою - шостою статті 165 цього Кодексу (ст. 166 ГПК України).

За приписами ст. 183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Для належної підготовки справи для розгляду по суті, оскільки питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні, у зв`язку з залученням до участі у справі третьої особи, суд продовжує строк підготовчого провадження на тридцять днів та відкладає підготовче засідання, встановлює третій особі строк для подання пояснень щодо позову та відзиву.

Керуючись ст. ст. 50, 120, 172, 177, 182, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Клопотання Комунального підприємства "Водоканал Білопілля" про залучення до участі у справі третьої особи - задовольнити.

2. Відповідно до ст. 50 Господарського процесуального кодексу України залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Білопільську міську раду (Сумська обл., Білопільський р-н, м. Білопілля, вул. Соборна, буд. 70, код ЄДРПОУ 04058019).

3. Продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів до 27.10.2020.

4. Відкласти підготовче засідання з повідомленням сторін на 19.10.2020, 11:30. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Т.Г.Шевченка, 18/1, 1-й поверх, зал судового засідання № 3.

5. Зобов`язати учасників справи надіслати заяви по суті справи (позовну заяви з доданими до неї документами, відзив на позовну заяву, відповіді на відзив) третій особі, докази надсилання подати суду.

6. Встановити третій особі п`ятнадцятиденний строк з дня отримання ухвали суду та заяв по суті справи для подання пояснень третьої особи щодо позову та відзиву відповідно до ст. 168 ГПК України.

7. Встановити відповідачу семиденний строк з дня отримання відповідей на відзив для подання заперечення відповідно до ст. 167 ГПК України.

8. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою://court.gov.ua/sud5021/.

9. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення. Дана ухвала оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.

Повний текст ухвали складено 14.09.2020

Суддя Є.А. Жерьобкіна

Часті запитання

Який тип судового документу № 91497400 ?

Документ № 91497400 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 91497400 ?

Дата ухвалення - 09.09.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 91497400 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 91497400 ?

В Господарський суд Сумської області
Попередній документ : 91497399
Наступний документ : 91497401