Рішення № 91477740, 09.09.2020, Запорізький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
09.09.2020
Номер справи
280/4471/20
Номер документу
91477740
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2020 року Справа № 280/4471/20 м.ЗапоріжжяЗапорізький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Новікової І.В., розглянувши в порядку письмового провадження за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом Головного управління ДПС у Запорізькій області до Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансойлтрейд-1» про стягнення податкового боргу,

ВСТАНОВИВ:

07.07.2020 до Запорізького окружного адміністративного суду надійшов позов Головного управління ДПС у Запорізькій області (далі – позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансойлтрейд-1» (далі – відповідач), в якому позивач просить суд стягнути з відповідача податковий борг в розмірі 2 124 443,26 грн., в т.ч. з податку на додану вартість в розмірі 1 812 481,78 грн. та податку на прибуток – 311961,48 грн.

Ухвалою суду від 13.07.2020 відкрито спрощене провадження у справі, а розгляд справи призначено без виклику сторін.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилається на те, що за ТОВ «Актів-Інком» станом на момент звернення до суду з позовною заявою обліковується податковий борг з податку на додану вартість в розмірі 1 812 481,78 грн. та податку на прибуток 311961,48 грн. Позивач вказує, що відповідачу у встановленому порядку направлено вимогу про сплату боргу, проте, у добровільному порядку відповідачем податковий борг не погашено.

Від відповідача до суду відзиву на позовну заяву не надходило.

З матеріалів справи встановлено, що податковий борг, виник з таких підстав.

Судом встановлено, що податковий борг з податку на прибуток в розмірі 311961,48 грн., виник з таких підстав.

Відповідачем на виконання вимог чинного законодавства України до контролюючого органу подано податкову декларацію з податку на прибуток підприємств №9299422229 від 28.02.2018, в якій самостійно визначено суму зобов`язання в розмірі 307993,00 грн. (залишок боргу 307932,48 грн.).

Крім того, відповідачем на виконання вимог чинного законодавства України до контролюючого органу подано податкову декларацію з податку на прибуток підприємств №9086763728 від 08.05.2018 – 969,00 грн.

Також, судом встановлено, що контролюючим органом приймались податкові повідомлення – рішення, якими відповідачу визначалось зобов`язання з податку на прибуток, а саме:

№0222561245 від 10.09.2018 на суму 1020,00 грн.;

№0011095844 від 27.12.2018 – 1020,00 грн.;

№0046565006 від 17.04.2019 – 1020,00 грн.

Щодо податкового боргу з податку на додану вартість, судом встановлено таке.

Так, платником податків, на виконання вимог чинного законодавства України, подано уточнюючі розрахунку податкових зобов`язань з податку на додану вартість, у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок:

№9043835923 від 01.12.2017, в якій нараховано зобов`язання в розмірі 848079,00 грн., а також самостійно визначено штрафну санкцію – 25442,00 грн.;

№9043486024 від 01.11.2017 – 233196,00 грн., штрафна санкція – 6996,00 грн.

Крім того, судом встановлено, що контролюючим органом самостійно визначалось відповідачу грошове зобов`язання шляхом прийняття податкових повідомлень – рішень, а саме: №0029331214 від 19.10.2017, яким відповідача зобов`язано сплатити штраф в розмірі 151953,68 грн.; №0087771214 від 19.12.2017 – 1576,84 грн.; №0087781214 від 19.12.2017 – 1668,96 грн.; №0033451214 від 14.02.2018 – 1020,00 грн.; №0058991214 від 16.03.2018 – 305435,66 грн.; №0086681214 від 19.04.2018 – 21318,64 грн.; №0140311214 від 13.06.2018 – 56103,90 грн.; №0111765006 від 19.08.2019 – 1020,00 грн.; №0033421214 від 14.02.2018 – 121500,94 грн.

Судом встановлено, що вищевказані податкові повідомлення – рішення направлені у встановленому порядку платнику податків, доказів оскарження матеріали справи не містять.

Відповідно до п.57.1 ст.57 ПК України, платник податків зобов`язаний самостійно сплатити суму податкового зобов`язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно з п.57.3 ст.57 Податкового кодексу України, у разі визначення грошового зобов`язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов`язаний сплатити нараховану суму грошового зобов`язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Відповідно до п.58.2 ст.58 Податкового кодексу України, податкове повідомлення-рішення надсилається (вручається) за кожним окремим податком, збором та/або разом із штрафними санкціями, передбаченими цим Кодексом, а також за кожною штрафною (фінансовою) санкцією за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на такий контролюючий орган, та/або пенею за порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Згідно з п.58.3 ст.58 Податкового кодексу України, податкове повідомлення-рішення вважається належним чином врученим платнику податків (крім фізичних осіб), якщо його надіслано у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що сума податкового зобов`язання визначена у податкових деклараціях та податкових повідомленнях – рішеннях, є узгодженою та у встановлений законом строк не сплачена.

Підпунктом 16.1.4 п.16.1 ст.16 Податкового кодексу України передбачено обов`язок платників податків сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи. Згідно пп.14.1.175 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України податковий борг – сума узгодженого грошового зобов`язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов`язання.

Відповідно до пп.20.1.34 п.20.1 ст.20 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно з п.95.1 ст.95 Податкового кодексу України, контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Пунктом 95.2 ст.95 Податкового кодексу України передбачено, що стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 30 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги. Відповідно до п.95.3 ст.95 Податкового кодексу України стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Відповідно до п.59.1 ст.59 Податкового кодексу України, у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов`язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Судом встановлено, що позивачу у встановленому порядку було засобами поштового зв`язку направлено податкову вимогу №4929-17, яка отримана платником податків 19.03.2018.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про наявність податкового боргу з податку на додану вартість в розмірі 1 812 481,78 грн. та податку на прибуток – 311961,48 грн., а відтак і про наявність підстав для задоволення позовних вимог.

Згідно зі статтею 9 КАС України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Відповідно до ч.1 ст.77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до приписів п.2 ст.139 КАС України, при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

За таких обставин сплачена позивачем сума судового збору з відповідача не стягується, оскільки позивачем виступає суб`єкт владних повноважень.

Керуючись ст.ст. 2, 5, 72, 77, 139, 241, 243-246, 255 КАС України, суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Головного управління ДПС у Запорізькій області (69107, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 166, код ЄДРПОУ 43143945) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансойлтрейд-1» (69000, м.Запоріжжя, вул.Таганська, буд.16, код ЄДПРОУ 39263674) про стягнення податкового боргу – задовольнити.

Стягнути з рахунків платника податків Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансойлтрейд-1», у всіх банках, обслуговуючих такого платника податків, а також за рахунок готівки, що належить такому платнику податків, податковий борг:

з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів в розмірі 1 812 481,78 грн. (один мільйон вісімсот дванадцять тисяч чотириста вісімдесят одна гривня 78 копійок) на р/р UA928999980313060029000008006, код платежу 14060100, на користь УК у Дніпровському районі м.Запоріжжя, код одержувача 38025423, МФО 899998;

з податку на прибуток приватних підприємств в розмірі 311961,48 грн. (триста одинадцять тисяч дев`ятсот шістдесят одна гривня 48 копійок) на р/р UA518999980333159318000008006, код платежу 11021000, на користь УК у Дніпровському районі м.Запоріжжя, код одержувача 38025423, МФО 899998.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Третього апеляційного адміністративного суду шляхом подачі в 30-денний строк з дня його проголошення, а якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя І.В. Новікова

Часті запитання

Який тип судового документу № 91477740 ?

Документ № 91477740 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 91477740 ?

Дата ухвалення - 09.09.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 91477740 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 91477740 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 91477740, Запорізький окружний адміністративний суд

Судове рішення № 91477740, Запорізький окружний адміністративний суд було прийнято 09.09.2020. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 91477740 відноситься до справи № 280/4471/20

Це рішення відноситься до справи № 280/4471/20. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 91477739
Наступний документ : 91477741