Рішення № 91374093, 02.09.2020, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
02.09.2020
Номер справи
1.380.2019.005885
Номер документу
91374093
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

справа № 1.380.2019.005885

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2020 року м. Львів

Львівський окружний адміністративний суд в складі:

головуючого - судді Мричко Н.І.,

за участю секретаря судового засідання Кулик С.В.,

представників позивача Орлова Ю.С., Попович Н.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представників позивача про ухвалення додаткового судового рішення у справі за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Національної поліції у Львівській області про визнання протиправним і скасування наказу, -

встановив:

рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 21.07.2020 у справі № 1.380.2019.005885 адміністративний позов задоволено повністю; визнано протиправним та скасовано наказ Головного управління Національної поліції у Львівській області від 31.07.2018 № 2718 «Про накладення дисциплінарних стягнень на працівників Франківського ВП ГУ НП у Львівській області» в частині накладення дисциплінарного стягнення на старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 у виді попередження про неповну посадову відповідність та зменшення щомісячної премії в розмірі 10% терміном на один місяць; визнано протиправним та скасовано Акт № 8-2018 «Про нещасний випадок невиробничого характеру» від 02.10.2018, затверджений начальником ГУ НП у Львівській області 02.10.2018; стягнуто за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління Національної поліції у Львівській області на користь ОСОБА_1 судовий збір, сплачений за подання цього позову, в сумі 1536,80 грн.

28.07.2020 на адресу суду від адвоката Орлова Ю.С. (надалі - представник позивача) надійшло клопотання про відшкодування витрат на правничу (правову) допомогу (арк. справи 113-114, том 2). Зазначає, що Позивач у даній справі прогнозував понести витрати на правничу правову допомогу у розмірі близько 20000 грн., про що зазначив у позовній заяві. Однак із вказаної суми, витрати на оплату послуг адвоката ОСОБА_3 склали близько 15840 грн. Відтак просить стягнути з Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі - ГУ НП у Львівській області, Відповідач) на користь позивача - ОСОБА_1 (надалі - ОСОБА_1 , Позивач) понесені судові витрати пов`язані з розглядом справи на професійну правничу допомогу в розмірі 16800 грн.

28.07.2020 на адресу суду від адвоката Попович Н.І. (надалі - представник позивача) надійшло клопотання про відшкодування витрат на правничу (правову) допомогу (арк. справи 126-127, том 2). Обґрунтовуючи таке клопотання зазначає, що Позивач у даній справі прогнозував понести витрати на правничу правову допомогу у розмірі близько 20000 грн., про що зазначив у позовній заяві. Однак із зазначеної суми, витрати на оплату послуг адвоката Попович Н.І. склали близько 7200 грн. Відтак просить стягнути з ГУ НП у Львівській області) на користь позивача - ОСОБА_1 понесені судові витрати сплаченого судового збору в розмірі 1536,80 грн. та витрати пов`язані з розглядом справи на професійну правничу допомогу в розмірі 7200 грн.

В судовому засіданні представники позивача підтримали подані ними клопотання про відшкодування витрат на правничу (правову) допомогу, просили такі задовольнити в повному обсязі.

Відповідач, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце вирішення клопотань представників позивачів про відшкодування витрат на правничу (правову) допомогу, в судове засідання явки уповноваженого представника не забезпечив.

При вирішенні клопотань представників позивача про відшкодування витрат на правничу (правову) допомогу, суд застосовує такі норми права.

Відповідно до частини першої статті 252 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі - КАС України) суд, що ухвалив судове рішення, може за заявою учасника справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо:

1) щодо однієї із позовних вимог, з приводу якої досліджувалися докази, чи одного з клопотань не ухвалено рішення;

2) суд, вирішивши питання про право, не визначив способу виконання судового рішення;

3) судом не вирішено питання про судові витрати.

Згідно з частиною 2 статті 252 КАС України, заяву про ухвалення додаткового судового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання судового рішення.

Суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення. У разі необхідності суд може розглянути питання ухвалення додаткового судового рішення в судовому засіданні з повідомленням учасників справи (частина 3 статті 252 КАС України).

Відповідно до статті 16 КАС України, учасники справи мають право користуватися правничою допомогою. Представництво в суді, як вид правничої допомоги, здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків, встановлених законом.

Згідно з частиною 1 статті 139 КАС України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Статтею 132 КАС України встановлено, що судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Витрати на професійну правничу допомогу належать до витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Положенням статті 134 КАС України передбачено, що витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом з іншими судовими витратами, за винятком витрат суб`єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката.

Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу та з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Згідно з частиною сьомою статті 139 КАС України розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. За відсутності відповідної заяви або неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Зазначені вимоги кореспондуються з положеннями частини третьої статті 143 КАС України, якими передбачено, що якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог.

Таким чином, необхідною умовою для відшкодування витрат на правничу допомогу є подання стороною детального опису робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. Відсутність документального підтвердження витрат на правову допомогу, а також розрахунку таких витрат є підставою для відмови у задоволенні вимог про їх відшкодування.

Відповідно до частини дев`ятої статті 139 КАС України при вирішенні питання про розподіл судових витрат суд враховує: 1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, значення справи для сторін, в тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору (у випадках, коли відповідно до закону досудове вирішення спору є обов`язковим) та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.

Згідно з положеннями статті 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Аналіз вищенаведених положень процесуального закону дає підстави для висновку про те, що документально підтверджені судові витрати на професійну правничу допомогу адвоката, пов`язані з розглядом справи, підлягають компенсації стороні, яка не є суб`єктом владних повноважень та на користь якої ухвалене рішення.

При цьому, суд не зобов`язаний присуджувати стороні, на користь якої ухвалене судове рішення, всі понесені нею витрати на професійну правничу допомогу, якщо, керуючись принципами справедливості та верховенства права, встановить, що розмір гонорару, визначений стороною та його адвокатом, є завищеним щодо іншої сторони спору, враховуючи такі критерії, як складність справи, витрачений адвокатом час, значення спору для сторони тощо.

При визначенні суми компенсації витрат, понесених на професійну правничу допомогу, необхідно досліджувати на підставі належних та допустимих доказів обсяг фактично наданих адвокатом послуг і виконаних робіт, кількість витраченого часу, розмір гонорару, співмірність послуг категоріям складності справи, витраченому адвокатом часу, об`єму наданих послуг, ціні позову та (або) значенню справи.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, про що, зокрема, зазначено у рішеннях від 26.02.2015 у справі «Баришевський проти України», від 10.12.2009 у справі «Гімайдуліна і інших проти України», від 12.10.2006 у справі «Двойних проти України», від 30.03.2004 у справі «Меріт проти України», заявник має право на відшкодування судових та інших витрат лише у разі, якщо доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір обґрунтованим.

Отже, при визначенні суми відшкодування витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги, слід виходити з реальності цих витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, з огляду на конкретні обставини справи.

Суд зазначає, що на підтвердження витрат, понесених на професійну правничу допомогу, мають бути надані договір про надання правової допомоги (договір доручення, договір про надання юридичних послуг та ін.), документи, що свідчать про оплату гонорару та інших витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги, оформлені у встановленому законом порядку (квитанція до прибуткового касового ордера, платіжне доручення з відміткою банку або інший банківський документ, касові чеки, посвідчення про відрядження). Зазначені витрати мають бути документально підтверджені та доведені. Відсутність документального підтвердження витрат на правову допомогу, а також розрахунку таких витрат є підставою для відмови у задоволенні вимог про відшкодування таких витрат.

Вказане узгоджується з правовою позицією, викладеною у постанові Великої Палати Верховного Суду від 27.06.2018 у справі №826/1216/16, а також у постановах Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 17.09.2019 у справах №810/3806/18, №810/2816/18, №810/3806/18, від 22.11.2019 у справі №810/1502/18.

Пунктом 3.2 рішення Конституційного Суду України від 30.09.2009 №23-рп/2009, передбачено, що правова допомога є багатоаспектною, різною за змістом, обсягом та формами і може включати консультації, роз`яснення, складення позовів і звернень, довідок, заяв, скарг, здійснення представництва, зокрема в судах та інших державних органах тощо. Вибір форми та суб`єкта надання такої допомоги залежить від волі особи, яка бажає її отримати. Право на правову допомогу - це гарантована державою можливість кожної особи отримати таку допомогу в обсязі та формах, визначених нею, незалежно від характеру правовідносин особи з іншими суб`єктами права.

При прийнятті додаткового рішення, суд виходив з такого.

У судовому засіданні, яке відбулося 21.07.2020 до закінчення судових дебатів, представником позивача - адвокатом Орловим Ю.С. зроблено заяву про відшкодування витрат на професійну правову допомогу згідно з статтею 139 КАС України.

Щодо заяви представника позивача - адвоката Попович Н.І. про відшкодування витрат на професійну правову допомогу, то така вказана у позовній заяві.

Як видно з матеріалів справи, на підтвердження витрат на професійну правничу допомогу адвокат Орлов Ю.С. подав суду такі докази: копію з договору № 6/12/19 про надання правничої (юридичної) допомоги від 16.12.2019 (арк. справи 115-118, том 2); копію з додатку до договору № 6/12/19 від 16.12.2019 (арк. справи 117, том 2); розрахунок судових витрат, які Позивач - ОСОБА_1 понесла у зв`язку з розглядом справи про визнання протиправним та скасування наказу ГУ НП у Львівській області від 31.07.2018 № 2718 в частині накладення дисциплінарного стягнення на ОСОБА_2 та акту №8-2048. затверджений начальником ГУ НП у Львівській області 02.10.2018 «про нещасний випадок невиробничого характеру» (арк. справи 118, том 2); копії з актів №1 та № 2 про прийняття передачі виконаних робіт від 24.07.2020 (арк. справи 119-120, том 2); копії з прибуткового касового ордера № 01 від 26.06.2020, № 02 від 27.07.2020 та копії з квитанцій до прибуткового касового ордера № 01 від 26.06.2020, № 02 від 27.07.2020 (арк. справи 121, том 2); копію з довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру від 01.06.2020 № 2013071400003 (арк. справи 122, том 2); копію з повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 02.06.2020 N 2013078000008 (арк. справи 123, том 2); ордер серії ВС № 1010220 про надання правничої (правової) допомоги ОСОБА_1 адвокатом ОСОБА_3 , виданий 16.12.2020 адвокатом ОСОБА_3 (арк. справи 75, том 1); копію з свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_3 від 25.10.2019, серія ЛВ №001747 (арк. справи 76, том 1).

Згідно з копії з договору № 6/12/19 про надання правничої (юридичної) допомоги від 16.12.2019 професійна правнича допомога у цій справі надавалася ОСОБА_1 , як клієнту, адвокатом ОСОБА_3 . Пунктами 1.1. та 1.2 вказаного договору встановлено, що адвокат зобов`язується: надавати Клієнту консультації з питань кримінального, цивільного, господарського, адміністративного та податкового права; організовувати ведення претензійно-позовної роботи по матеріалам, що підготовлені Клієнтом, надавати Клієнту правовому допомогу щодо захисту прав та інтересів останнього в судах, органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях всіх форм власності та підпорядкування (ведення справи), представляти інтереси Клієнта та здійснювати його захист і в правоохоронних та контролюючих органах з питань. Клієнт зобов`язується сплатити гонорар (винагороду) за надану правову допомогу та компенсувати фактичні витрати на її надання в обсязі та на умовах, визначених Договором.

Відповідно до копії з додатку до договору № 6/12/19 від 16.12.2019 попередній (орієнтовний) розрахунок судових витрат, які Позивач ОСОБА_1 планує понести у зв`язку з розглядом справи про визнання протиправним та скасування наказу ГУ НП у Львівській області від 31.07.2018 № 2718 в частині накладення дисциплінарного стягнення на ОСОБА_2 та акту №8-2018, затверджений начальником ГУ НП у Львівській області 02.10.2018 «про нещасний випадок невиробничого характеру» складає 15840 грн.

Згідно з копії з розрахунку судових витрат, які Позивач - ОСОБА_1 понесла у зв`язку з розглядом справи про визнання протиправним та скасування наказу ГУ НП у Львівській області від 31.07.2018 № 2718 в частині накладення дисциплінарного стягнення на ОСОБА_2 та акту №8-2018, затверджений начальником ГУ НП у Львівській області 02.10.2018 «про нещасний випадок невиробничого характеру», витрати пов`язані з розглядом справи на професійну правничу допомогу складають 16800 грн. З них: узгодження правової позиції після отримання відзиву Відповідача па позовну заяву з розрахунку 0,5 годин - 480 грн.; підготовка та відповіді на відзив з розрахунку витрачених адвокатом 2 годин на підготовку документа обсягом 7 аркушів - 1920 грн.; узгодження правової позиції та консультація клієнта після отримання заперечення з розрахунку витрачених адвокатом 0.5 годин - 480 грн.; підготовка та подача заперечення проти клопотання відповідача про залишення без розгляду у справі № 1.380.2019.005885 з розрахунку і витрачених адвокатом 1.5 годин на підготовку документа обсягом 4 аркушів - 1440 грн.; підготовка доказів та підготовка і подача клопотання про долучення доказів з розрахунку витрачених адвокатом 1 години на підготовку документа обсягом 3 аркушів - 960 грн.; підготовка та скерування двох адвокатських запитів з розрахунку витраченої адвокатом 1 години на виконання цих робіт - 960 грн.; представництво інтересів в судових засіданнях 16.12.2019, 09.01.2020, 22.01.2020, 03.02.2020, 17.02.2020, 24.02.2020, 25.05.2020, 18.06.2020, 09.07.2020, 20.07.2020, 21.07.2020 - 10560 грн. Всього 16800 грн.

Відповідно до копій з прибуткового касового ордера № 01 від 26.06.2020, № 02 від 24.07.2020 та копій з квитанцій до прибуткового касового ордера № 01 від 26.06.2020, № 02 від 24.07.2020 адвокатом Орлов Ю.С. прийнято від ОСОБА_1 за адвокатські послуги згідно договору № 6/12/19 від 16.12.2019 - 8160,00 грн. та 8640,00 грн.

На підтвердження витрат на професійну правничу допомогу адвокат Попович Н.І. подала суду такі докази: копію з договору № 25/10/19 про надання правничої (юридичної) допомоги від 30.10.2019 (арк. справи 128-130, том 2); копію з додатку до договору № 25/10/19 від 30.10.2019 (арк. справи 130, том 2); розрахунок судових витрат, які Позивач - ОСОБА_1 понесла у зв`язку з розглядом справи про визнання протиправним та скасування наказу ГУ НП у Львівській області від 31.07.2018 № 2718 в частині накладення дисциплінарного стягнення на ОСОБА_2 та акту №8-2048, затверджений начальником ГУ НП у Львівській області 02.10.2018 «про нещасний випадок невиробничого характеру» (арк. справи 131, том 2); копії з актів №1 та № 2 про прийняття передачі виконаних робіт від 24.04.2020 та 22.05.2020 (арк. справи 132-133, том 2); копії з прибуткового касового ордера № 01 від 24.04.2020, № 02 від 22.05.2020 та копії з квитанцій до прибуткового касового ордера № 01 від 24.04.2020, № 02 від 22.05.2020 (арк. справи 134, том 2); копію з повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 19.04.2019 N 1913508000008 (арк. справи 135, том 2); копію з довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру від 17.04.2019 № 1913500700028 (арк. справи 135 зворот, том 2); ордер серії ЛВ № 175693 про надання правової допомоги ОСОБА_1 адвокатом Попович Н.І. , виданий 08.11.2019 адвокатом Попович Н.І. (арк. справи 59, том 1); копію з свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Попович Н.І. від 20.02.2019, серія ЛВ №001368 (арк. справи 58, том 1).

Згідно з копії з договору № 25/10/19 про надання правничої (юридичної) допомоги від 30.10.2019 професійна правнича допомога у цій справі надавалася ОСОБА_1 , як клієнту, адвокатом Попович Н.І . Пунктами 1.1. та 1.2 вказаного договору встановлено, що адвокат зобов`язується: надавати Клієнту консультації з питань кримінального, цивільного, господарського, адміністративного та податкового права; організовувати ведення претензійно-позовної роботи по матеріалам, що підготовлені Клієнтом, надавати Клієнту правовому допомогу щодо захисту прав та інтересів останнього в судах, органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях всіх форм власності та підпорядкування (ведення справи), представляти інтереси Клієнта та здійснювати його захист і в правоохоронних та контролюючих органах з питань. Клієнт зобов`язується сплатити гонорар (винагороду) за надану правову допомогу та компенсувати фактичні витрати на її надання в обсязі та на умовах, визначених Договором.

Відповідно до копії з додатку до договору № 25/10/19 від 30.10.2019 попередній (орієнтовний) розрахунок судових витрат, які Позивач ОСОБА_1 планує понести у зв`язку з розглядом справи про визнання протиправним та скасування наказу ГУ НП у Львівській області від 31.07.2018 № 2718 в частині накладення дисциплінарного стягнення на ОСОБА_2 та акту №8-2018, затверджений начальником ГУ НП у Львівській області 02.10.2018 «про нещасний випадок невиробничого характеру» складає 7200 грн.

Згідно з копії з розрахунку судових витрат, які Позивач - ОСОБА_1 понесла у зв`язку з розглядом справи про визнання протиправним та скасування наказу ГУ НП у Львівській області від 31.07.2018 № 2718 в частині накладення дисциплінарного стягнення на ОСОБА_2 та акту №8-2018, затверджений начальником ГУ НП у Львівській області 02.10.2018 «про нещасний випадок невиробничого характеру», витрати пов`язані з розглядом справи на професійну правничу допомогу складають 7200 грн. З них: консультація клієнта з приводу можливого оскарження в суді накладеного дисциплінарного стягнення, опрацювання законодавчої бази, що регулює спірні правовідносини, судової практики з подібних спорів, з розрахунку витрачених адвокатом 1 години виконання цих робіт - 960 грн.; підготовка та написання позовної заяви з розрахунку адвокатом 6 годин на підготовку та написання позовної заяви обсягом 13 аркушів - 5760 грн.; збір доказів, подача доказів до суду, викопіювання документів з розрахунку витраченої адвокатом 0.5 годин на виконання цих робіт - 480 грн. Судовий збір за подання адміністративного позову - 1536,80 грн. Всього 8736,80 грн.

Відповідно до копій з прибуткового касового ордера № 01 від 24.04.2020, № 02 від 22.05.2020 та копій з квитанцій до прибуткового касового ордера № 01 від 24.04.2020, № 02 від 22.05.2020 адвокатом Попович Н.І. прийнято від ОСОБА_1 за адвокатські послуги згідно договору 25/10/19 від 30.10.2019 - 1440,00 грн. та 5760,00 грн.

Вирішуючи питання співмірності витрат адвокатів, заявлених до стягнення, суд зазначає, що стаття 134 КАС України не виключає права суду перевіряти дотримання заявником вимог частини п`ятої статті 134 щодо співмірності заявлених до стягнення витрат на професійну правничу допомогу.

Суд зазначає, що при визначенні суми компенсації витрат, понесених на професійну правничу допомогу, суд повинен керуватися критерієм реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерієм розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та суті виконаних послуг.

Вирішуючи питання обґрунтованості розміру заявлених представниками Позивача витрат на професійну правничу допомогу та пропорційності їх складності правовому супроводу справи, враховуючи зміст та обсяг наданих послуг, суд дійшов висновку, що розмір витрат, понесених на професійну правничу допомогу Максимук А.С., не є належним чином обґрунтованим у контексті дослідження обсягу фактично наданих адвокатами Орловим Ю.С. та Попович Н.І. послуг із урахуванням складності справи, кількості витраченого на ці послуги часу, та, відповідно, співмірності обсягу цих послуг та витраченого адвокатами часу із розміром заявленої суми витрат на професійну правничу допомогу.

Суд вважає за необхідне звернути увагу на те, що Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду за результатами розгляду справи №200/14113/18-а ухвалив рішення від 26.06.2019, в якій викладено правові висновки про те, що суд не зобов`язаний присуджувати стороні, на користь якої було ухвалено рішення, всі його витрати на адвоката, якщо, керуючись принципами справедливості та верховенством права, встановить, що розмір витрат, визначений стороною та його адвокатом, є завищеним щодо іншої сторони спору. При визначенні суми компенсації витрат, понесених на професійну правничу допомогу, необхідно досліджувати на підставі належних та допустимих доказів обсяг фактично наданих адвокатом послуг і виконаних робіт, кількість витраченого часу, розмір гонорару, співмірність послуг категоріям складності справи, витраченого адвокатом часу, об`єму наданих послуг, ціни позову та (або) значенню справи.

Вказаний висновок Верховного Суду в силу приписів частини п`ятої статті 242 КАС України та частини шостої статті 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» враховується судом під час вирішення наведеного спору.

Враховуючи вищенаведене, суд дійшов висновку, що сума судових витрат на правничу допомогу, яку представники позивача просять стягнути з ГУ НП у Львівській області, підлягає зменшенню у зв`язку з відсутності ознак співмірності, визначених частиною п`ятою статті 134 КАС України.

Суд вважає, що заявлені представниками позивача до відшкодування на загальну суму 24000,00 грн. витрат на правничу допомогу не відповідають реальності таких витрат, розумності їхнього розміру, а їх стягнення з ГУ НП у Львівській області становить надмірний тягар для Відповідача, що суперечить принципу розподілу таких витрат. Заявлений розмір витрат являється не співмірним із складністю справи та виконаних адвокатами робіт (наданих послуг), із реальним часом витраченим адвокатами та із обсягом наданих адвокатами послуг (виконаних робіт).

З огляду на викладене, суд, виходячи з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану учасників справи, вважає, що розмір витрат на професійну правничу допомогу, яка підлягає стягненню з ГУ НП у Львівській області в загальному розмірі 12000,00 грн., з них 3000,00 грн. за надання правничої допомоги адвокатом Попович Н.І., що складається з підготовки, написання та подання до суду позовної заяви. Суд зазначає, що усна консультація, аналіз правовідносин, адвокатський запит включаються до витрат пов`язаних із підготовкою та складанням позовної заяви та охоплюються останніми.

А також 9000,00 грн. за надання правничої допомоги адвокатом Орловим Ю.С., яка полягає в участі адвоката у судових засіданнях 16.12.2019, 09.01.2020, 22.01.2020, 03.02.2020, 17.02.2020, 24.02.2020, 25.05.2020, 18.06.2020, 09.07.2020, 20.07.2020, 21.07.2020.

Щодо решти витрат на професійну правничу допомогу повинна понести ОСОБА_1 .

Щодо понесених судових витрат, в якості сплаченого судового збору в розмірі 1536,80 грн., які представник позивача Попович Н.І. просить стягнути з Відповідача, суд зазначає, що такі були вирішенні при ухваленні рішення у справі, а відтак повторно стягненню не підлягають.

За таких обставин, суд вбачає підстави для ухвалення додаткового рішення на підставі пункту 3 частини 1 статті 252 КАС України та часткового задоволення клопотань представників позивача про відшкодування витрат на правничу допомогу понесених позивачем.

Керуючись статтями 243, 252 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ВИРІШИВ:

клопотання представників позивача про відшкодування витрат на правничу допомогу понесених позивачем - задовольнити частково.

Стягнути з Головного управління Національної поліції у Львівській області (код ЄДРПОУ: 40108833, місцезнаходження: 79007, м. Львів, вул. Генерала Григоренка, 3) на користь ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 ) понесені у справі № 1.380.2019.005885 витрати на професійну правничу допомогу в сумі 12000 дванадцять тисяч) гривень 00 копійок.

В іншій частині клопотань представників позивача про відшкодування витрат на правничу допомогу понесених позивачем - відмовити.

Додаткове судове рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги додаткове судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на додаткове судове рішення може бути подана протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту додаткового судового рішення до Восьмого апеляційного адміністративного суду через Львівський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Восьмого апеляційного адміністративного суду.

Повний текст додаткового рішення складений 07.09.2020.

Суддя Мричко Н.І.

Часті запитання

Який тип судового документу № 91374093 ?

Документ № 91374093 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 91374093 ?

Дата ухвалення - 02.09.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 91374093 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 91374093 ?

В Львівський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 91374091
Наступний документ : 91374094